Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE

Woord en Dienst

Een verkorte versie van een artikel dat gemeentelid Joost Hengstmengel eerder met Ard Jan Biemond schreef voor Woord en Dienst. Beide doen universitair onderzoek op het gebied van economie en theologie.
 
lees meer »
 
Collectes Collectes

De beperkingen wegens Corona aan het bijwonen van de kerkdiensten zijn zo goed als voorbij. Toch zullen er om diverse redenen leden zijn die kiezen voor het volgen van de digitale diensten. Daarom bij deze nog een keer de alternatieven voor de kerkcollectes.

De digitale collectezak:
Ziet u hiernaast en u kunt uw gift doen via een muisklik op de collectezak. U wordt doorgeleid naar een betaalpagina en u kunt uw gift via Ideal doen. Daarnaast vind u de digitale collectezak via de Youtube-pagina van de dienst die u digitaal volgt. Bij betalingen via de digitale collectezak kunt u zelf aangeven welk bedrag u aan elk van de drie collectedoelen wilt geven.

Betaling per bank:
Overschrijven naar NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht (vermelding: collectes). U kunt ook hier als u dat wilt de doelen aangeven.

Collectebonnen:
Een prima middel om bij te dragen aan de collectes met als bijkomend voordeel ook de mogelijkheid of gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van de aftrek van giften.
De bonnen kunnen ook afgegeven worden of in de brievenbus worden gedaan bij:
Hans Koren, Leerlooierij 11 2993 CE Barendrecht, Hans Hertog, Strausslaan 70, 2992 PD Barendrecht en Klaas Groenendijk, Molenleede 6, 2991 WB Barendrecht.
Vragen of opmerkingen altijd welkom:
Klaas Groenendijk, 0653 244696 of mail: penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl
 
 
Klankbord abonnementen Klankbord abonnementen

Sinds 2014 bedraagt het abonnementsgeld voor Klankbord € 18,50. Dat was op dat moment kostendekkend. In de jaren daarna is er jaarlijks sprake geweest van hogere kosten, maar is het abonnementstarief niet bijgesteld. De afgelopen periode zijn de drukkosten van Klankbord sterk gestegen. En er wordt nog een verdere stijging verwacht. We zullen daarom het abonnementsgeld verhogen tot € 20,00 per jaar voor het jaar 2023.
Op grond van de doorlopende machtiging vindt op 25 mei weer de jaarlijkse incasso plaats. In Klankbord van 18 februari j.l. is een dringend beroep gedaan op nieuwe en andere abonnees die ons nog niet voor incasso gemachtigd hebben tijdig (uiterlijk 15 april) een formulier daartoe bij ons aan te vragen. U krijgt dit formulier dan direct ter ondertekening toegestuurd waarmee de incasso kan plaatsvinden. Indien nodig kunt u het dus nu nog regelen. Alvast bedankt! Bij een uitblijvende reactie nemen wij aan dat u er voor kiest om de overschrijving van € 20,00 in de maand  april zelf te verzorgen ( NL40INGB0002252125  t.g.v.  kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht). Graag uw aandacht daarvoor.
Eventuele verzoeken om nadere informatie over de betaling zijn welkom bij Aad Boers (mail  bijdragen@pknbarendrecht.nl    tel: 010 5913849).
 
 
Diaconale Bijdrage actie Diaconale Bijdrage actie

“Helpen waar geen helper is”
Gelukkig is er heel veel geld opgehaald voor de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije. Helaas is er nog veel meer nood in de wereld, dichtbij en ver weg.
Binnenkort krijgt u weer een e-mail of brief voor uw
Diaconale Bijdrage 2023 met een verzoek om uw toezegging in te vullen.
 
lees meer »
 
Bethel Bazar Bethel Bazar

Bethelbazar weer van start!

De Bethelbazarcommissie heeft drie doelen geselecteerd waarvoor dit jaar geld ingezameld gaat worden. De goede doelen zijn: Stichting Khaki Fonds, Moldovian Christian Aid en het fietsenproject van Kledingbank Uniek.

 
lees meer »
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

Kort verslag van de vergadering van 2 maart 2023

Als vast agendapunt op de agenda staat voor de komende vergaderingen de Vervolgaanpak van de Toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht.
 
lees meer »
 
Concert Concert

GREATLY BLESSED KOMT NAAR ROTTERDAM

Op 15 april a.s. komt de groep Greatly Blessed met band een concert verzorgen in de Petrakerk in Rotterdam Lombardijen.
lees meer »
 
Jaarboekje digitaal Jaarboekje digitaal

Het jaarboekje van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) is alleen nog digitaal beschikbaar.
De commissie voor het jaarboekje heeft aan de AK geadviseerd en dit advies is op 6 januari 2022 overgenomen en bevestigd door de AK, dat ook in de toekomst geen papieren uitgave van het PGB jaarboekje meer zal verschijnen. Vanaf 2021 gebeurde dit, door de Corona crisis, al niet meer.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er vrijwel geen belangstelling is voor een papieren versie. Door alleen een digitale versie (pdf) te maken, wordt veel geld en moeite (door vrijwilligers) bespaard.
Er zal dus wel een digitale versie worden gemaakt die alleen door de leden van de PGB kan worden gedownload. Het kunnen downloaden zal met in achtneming van de AVG regels gebeuren (controle of men lid is).
Elk jaar zal half maart het nieuwe PGB jaarboekje digitaal beschikbaar komen, met een update half september.

Indien u toch een gedeelte uit het jaarboekje op papier wilt hebben, dan kunt u met de wijk-scriba contact opnemen met de vraag hoe dit verwezenlijkt kan worden. De commissie heeft geen middelen om u daaraan te helpen.

Als u de laatste (volledige) versie van het digitale jaarboekje wenst te ontvangen, kunt u een verzoek per email richten aan webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Financiën van de PGB Financiën van de PGB

Jaarrekening
In Klankbord bent u namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) geinformeerd over de financiële gang van zaken.
Als u de stukken per mail of de volledige jaarrekening wilt ontvangen, dan mailen we deze met plezier naar u toe.
Wilt u de stukken hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de penningmeesters
Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl of 0653 244 696  of
Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl of 0650 485 247

Jaarrekening 2021

Begroting
De begroting is vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 3 november 2022. De bijgaande versie is de begroting op hoofdlijnen. De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven bij deze begroting.
Bezwaren tegen deze begroting kunt u kenbaar maken bij de secretaris van de Algemene Kerkenraad, uiterlijk 1 december 2023.
Op 22 november a.s. om 20.00 uur zal er in de Bethelkerk ook een nadere uitleg worden gegeven en dan kunnen er uiteraard vragen worden gesteld. Er zal dan ook aandacht worden gegeven aan de meerjarenraming. Deze is er voor bestemd om ook de langere termijn effecten van de verwachte inkomsten en uitgaven duidelijk te maken.

Begroting 2023
 
 
 

Inloggen


 
Kalender
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.