Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE


Angst

Door Anne-Mieke van Oost
lees meer »
 
Kerkdiensten in coronatijd Kerkdiensten in coronatijd

De wijkkerkeraden van de Protestantse kerken in Barendrecht hebben besloten de landelijke richtlijn van de Protestantse Kerk te volgen.
Vanaf 5 oktober zijn de regels omtrend het bezoeken van kerken opnieuw aangescherpt.

Kerkdiensten in de Bethelkerk voorlopig met maximaal 30 niet-zingende aanwezigen
‘We moeten allemaal weer even extra offers brengen om het coronavirus er stevig onder te krijgen’. Met deze woorden lichtte minister Grapperhaus op 5 oktober het besluit toe om de kerken te vragen met niet meer dan dertig mensen samen te komen en daarbij niet te zingen. Als kerkgemeenschap rond de Bethelkerk hebben we van harte besloten om hier aan mee te werken om er samen voor te zorgen dat het aantal besmettingen door het coronavirus onder controle komt. Ook wordt er in de Bethelkerk net als in veel andere kerken al sinds maart door de gemeente niet gezongen.
Vanaf nu is het mogelijk om u op te geven voor de kerkdienst. Dit kan tot de voorgaande zaterdag 10.00 uur via het e-mail adres welkomindebethelkerk@gmail.com onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
De gedachtenisdienst van 1 november is verplaatst naar 22 november. De betrokken families zijn of worden hierover ingelicht. Zie verder onder de actuele berichten van de Bethelkerk. Natuurlijk is het verdrietig en teleurstellend dat we de komende tijd de diensten weer op deze manier moeten vormgeven maar we voelen ons gesteund door het feit dat veel mensen het Youtube kanaal van de Bethelkerk inmiddels weten te vinden en de diensten online meevieren of op een later moment bekijken. Met een zekere onverstoorbaarheid en creativiteit willen we op deze manier de komende tijd met name online verbondenheid ervaren en God de lof en eer blijven brengen zoals we in de Bethelkerk gewend zijn te doen.
Het blijft mogelijk om de kerkdiensten van de Bethelkerk te volgen via Youtube, kerkomroep en kerktelefoon. Wie van tevoren de liturgie wil ontvangen via e-mail kan een berichten sturen aan liturgieenpknbarendrecht@gmail.

Carnisse Haven
De regels waarmee we inmiddels vertrouwd zijn blijven gelden: anderhalve meter, maximaal 30 kerkgangers, aanmelding verplicht, geen koffie na afloop, bij klachten thuisblijven (de kerkomroepdiensten gaan ook gewoon door), handen wassen, liever thuis plassen, en zo voort. De aanscherping van die regels betekent, dat er iets bijkomt en iets van af gaat:
- Vanaf 11 oktober mogen we niet meer zingen in Carnisse Haven. De nieuwe richtlijn is dat er maximaal vijf zangers mogen zingen. Officieel zou gemeentezang misschien wel mogen, maar omdat we in een regio wonen met een hoge risicofactor wordt het door de kerk ten zeerste afgeraden.
- Wat er bij komt zijn mondkapjes: in het algemeen wordt aangeraden om in alle overdekte openbare ruimtes mondkapjes te dragen. Laten we dat dan ook maar doen als we naar de kerk gaan. Als je eenmaal zit mag het mondkapje weer af. Dat valt dan weer mee.

Wij mogen dus nog steeds vrolijk naar de kerk. Maar het voorlopig nodig om je aan te melden, als je een kerkdienst wilt bijwonen. Dat kan tot vrijdag 20.00 uur via email (eredienst@carnissehaven.nl) of telefonisch tijdens de Open Kerk-uren (0180 615449). Wie klachten heeft moeten we vragen om thuis te blijven. Wie zich heeft aangemeld krijgt uiterlijk zaterdag een antwoordbericht. Mocht het maximum zijn bereikt, dan zijn degenen die zich het laatst hebben aangemeld de volgende week het eerste aan de beurt.
En vergeet het mondkapje niet...
Voor alle diensten kunnen gebedspunten per email worden gestuurd naar predikant@carnissehaven.nl. Voorbeden kunnen ook schriftelijk worden ingeleverd, via het bakje onder het Lief- en leedbord in Carnisse Haven, of door ze te schrijven in het gebedenschrift op de Gedachtenistafel achter in de kerk.

De dienst van Carnisse Haven is ook te volgen via Youtube of de Kerkomroep (beeld en geluid)


Verder zal Exxact Barendrecht kerkdienstuitzendingen verzorgen van 9.00 tot 11.00 uur. De kerkdienstuitzendingen zullen zo veel mogelijk live zijn. Houdt de lokale media in de gaten hoe de invulling zal plaatsvinden en kijk op de website www.exxact.nl.
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,

Als u de eredienst niet fysiek kunt bijwonen vragen we u om de collecte digitaal te doen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.
Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL doen.

Wij danken u voor uw gift!

Klikt u op de collectezak dan wordt u vanzelf doorgelinkt.
U kunt uw gift anoniem doen of uw naam invullen.
Wilt u een bevestiging van uw betaling, dan kunt u uw emailadres invullen.
U kunt het collectebedrag ook overmaken op bankrek.:
NL26 RABO 0104 2480 09 tnv Prot. Gemeente Barendrecht.

Graag totaalbedrag (per gezin) overmaken voor 1 zondag
De kerkrentmeesters in samenspraak met de diaconie verdelen de totaalbedragen over de drie collectes.
 
lees meer »
 
Oogstcollecte 2020: Houd moed. Heb lief. Oogstcollecte 2020: Houd moed. Heb lief.

Moeten we de oogstcollecte wel houden dit jaar? Zullen we dankdag dit jaar niet overslaan? Even flitste die gedachte door mij heen toen ik werd gevraagd om iets te schrijven over de oogstcollecte.
 
lees meer »
 
Bethel Bazar Bethel Bazar

Bethelbazar wisselt van voorzitter

Op dinsdag 13 oktober, tijdens een vergadering van de Bethelbazar commissie, heeft de vertrekkende voorzitter Huib van Zessen de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Leen Pot.
 
lees meer »
 
Vacature Vacature

Per januari 2021 ontstaat er een vacature voor 2e scriba Algemene Kerkenraad.

Taakomschrijving:
Samen met de 1e scriba de AK- en Moderamenvergaderingen voorbereiden.
Verslaglegging beide vergaderingen (1 x per maand) en uitwerking notulen.
Bij afwezigheid 1e scriba contact en correspondentie onderhouden met kerkelijke instanties.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u zich voor verdere informatie wenden tot:
Ien Schotanus tel: 010 - 41 00 116
Louw Stroo        06 40 18 44 76
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad
De AK is in november bijeengeweest en hierbij is het volgende aan de orde gekomen......
lees meer »
 
Financiën van de PGB Financiën van de PGB

Jaarrekening
In Klankbord bent u namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) geinformeerd over de financiële gang van zaken in 2019.
Als u de stukken per mail of de volledige jaarrekening wilt ontvangen, dan mailen we deze met plezier naar u toe.
Wilt u de stukken hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de penningmeesters
Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl of 0653 244 696  of
Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl

Begroting
De begroting 2020 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 7 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Heeft u naar aanleiding van deze begroting nog opmerkingen of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer Groenendijk, per mail of telefoon: penningmeester_pgb@pknbarendrecht.nl of 06-53244696.
Formele op- en aanmerkingen kunt u voor 1 december kenbaar maken bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer L.J. Stroo. Lamoen 2. 2992 AM Barendrecht, 
scribaAK@pknbarendrecht.nl .

Begroting 2020
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.