Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE
 
Waar vind ik rust?
 
lees meer »
 
Collectes Collectes

Inmiddels zijn er verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de wekelijkse collectes. We zetten ze hier even op een rij, zodat u weet welke mogelijkheden u heeft.


De digitale collectezak:
Ziet u hiernaast en u kunt uw gift doen via een muisklik op de collectezak. U wordt doorgeleid naar een betaalpagina en u kunt uw gift via Ideal doen. Daarnaast vind u de digitale collectezak via de Youtube-pagina van de dienst die u digitaal volgt of via de QR code. Bij betalingen via de digitale collectezak kunt u zelf aangeven welk bedrag u aan elk van de drie collectedoelen wilt geven.


Andere keuzemogelijkheden:
- Contant geld
- Collectebonnen
- Bethelkerk-app en de Carnissehaven-app
- Per bank


Klik op "lees meer" voor details.
lees meer »
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

Verslag van de AK vergadering van 6 juni 2024
Over de evaluatie van de gemeentevergadering, de voortgang van de werkgroep digitale communicatie en archivering en de uitrol van "Veilige Kerk", het aanstellen van vertrouwenspersonen.
 
lees meer »
 
Gezamenlijke Startzondag in de Bethelkerk Gezamenlijke Startzondag in de Bethelkerk

Op zondag 8 september wordt de gezamenlijke Startzondag van de Augustinusparochie, Bethelkerk, Carnisse Haven en de Dorpskerk gehouden. De gezamenlijke startzondag wordt een oecumenische dienst waarin pater Frans Wijnen en ds. Jan Steyn voorgaan.
Het thema is: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’. Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis: “De werkers in de wijngaard.”
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Hemelsbreed uit Rotterdam o.l.v. Willem Blonk. Het repertoire van Hemelsbreed omvat lichte muziek, musical, klassieke werken en kerkmuziek uit allerlei tradities zoals Het Liedboek, Oosterhuis, Taizé en Iona.
De werkgroepen Liturgisch bloemschikken werken samen aan de schikking van de startzondag.
De collecte is voor het project DRC (Dutch Reformed Church) Stellastraat in Zuid-Afrika. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan het verbeteren van de keukenapparatuur van hun gaarkeuken in het arme deel van West Pretoria. In de gaarkeuken wordt dagelijks eten bereid voor een groot aantal mensen.
Na afloop van de dienst is het mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. De dienst begint om 10:30 uur en wordt in de Bethelkerk gehouden.
 
 
Jaarboekje digitaal Jaarboekje digitaal

Het jaarboekje van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) is alleen nog digitaal beschikbaar.
De commissie voor het jaarboekje heeft aan de AK geadviseerd en dit advies is op 6 januari 2022 overgenomen en bevestigd door de AK, dat ook in de toekomst geen papieren uitgave van het PGB jaarboekje meer zal verschijnen. Vanaf 2021 gebeurde dit, door de Corona crisis, al niet meer.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er vrijwel geen belangstelling is voor een papieren versie. Door alleen een digitale versie (pdf) te maken, wordt veel geld en moeite (door vrijwilligers) bespaard.
Er zal dus wel een digitale versie worden gemaakt die alleen door de leden van de PGB kan worden gedownload. Het kunnen downloaden zal met in achtneming van de AVG regels gebeuren (controle of men lid is).
Elk jaar zal half maart het nieuwe PGB jaarboekje digitaal beschikbaar komen, met een update half september.

Indien u toch een gedeelte uit het jaarboekje op papier wilt hebben, dan kunt u met de wijk-scriba contact opnemen met de vraag hoe dit verwezenlijkt kan worden. De commissie heeft geen middelen om u daaraan te helpen.

Als u de laatste (volledige) versie van het digitale jaarboekje wenst te ontvangen, kunt u een verzoek per email richten aan webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Financiën van de PGB Financiën van de PGB

Jaarrekening
In Klankbord bent u namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) geinformeerd over de financiële gang van zaken.
Als u de stukken per mail of de volledige jaarrekening wilt ontvangen, dan mailen we deze met plezier naar u toe.
Wilt u de stukken hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de penningmeesters
Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl of 0653 244 696  of
Gert van der Wilt  2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl of 0612 4964 73

Jaarrekening 2023

Begroting
De begroting is vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 3 november 2022. De bijgaande versie is de begroting op hoofdlijnen. De volledige en formele stukken u kunt opvragen bij de penningmeesters. Die zijn ook graag bereid om toelichting te geven bij deze begroting.
Bezwaren tegen deze begroting kunt u kenbaar maken bij de secretaris van de Algemene Kerkenraad, uiterlijk 1 december 2023.

Begroting 2024
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.