Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE


'Gods (on?)navolgbare goedheid'

Door ds. Jaap van Rootselaar
lees meer »
 
Kerkdiensten in coronatijd Kerkdiensten in coronatijd

De wijkkerkeraden van de Protestantse kerken in Barendrecht hebben besloten de landelijke richtlijn van de Protestantse Kerk te volgen.

Bethelkerk
Vanaf juli mogen we weer naar de kerk, wel met veel restricties: zo mogen er maar maximaal 100 bezoekers in de kerk aanwezig zijn, en uiteraard moet de 1,5 meter regel worden gehandhaafd. Overigens mogen mensen uit één en hetzelfde huisgezin in de kerk wel naast elkaar in de bank zitten. U kunt alleen door de hoofdingang naar binnen en u wordt een plaats aangewezen; ook het naar buiten gaan gaat georganiseerd op aanwijzing.
Zingen is (nog) niet toegestaan.
Kinderoppas is weer mogelijk, daarvoor kunt u de ingang gebruiken van het jeugdhuis tegenover de ingang van de keuken, daarna wel weer door de hoofdingang de kerk in. Wat de kindernevendienst betreft wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de komende tijd. Mocht de kindernevendienst doorgaan, dan gaan de kinderen voor aanvang van de dienst naar de kindernevendienst en pas na einde van de dienst
weer naar buiten opdat er niet gelopen hoeft te worden tijdens de dienst. Daarvoor kunt u de ingang gebruiken van het jeugdhuis tegenover de ingang van de keuken, daarna wel weer door de hoofdingang de kerk in.

Heel belangrijk is: blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.
Heeft u nog vragen: stuur even een e-mail naar
hans@jhertog.nl.

Daarnaast blijft het mogelijk om de kerkdiensten van de Bethelkerk te volgen via Youtube, kerkomroep en kerktelefoon. Wie van tevoren de liturgie wil ontvangen via e-mail kan een berichten sturen aan liturgieenpknbarendrecht@gmail.

Carnisse Haven
Er is weer de mogelijkheid om de eredienst in het kerkgebouw mee te vieren. Er is er plaats voor 60 personen. Praktisch betekent dit dat er nog niet voor iedereen plaats is in het kerkgebouw. U bent van harte welkom in de kerk, maar we ontkomen niet aan een aantal gedragsregels. Wilt u de dienst bijwonen, dan vragen we u om u voor vrijdag 20:00 uur aan te melden via email: eredienst@carnissehaven.nl, of telefonisch tijdens openingstijden van de kerk op telefoonnummer 0180 615449. Graag met naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. U krijgt dan een bericht of uw verzoek gehonoreerd kan worden. Als het voor de eerstkomende zondag niet lukt, krijgt u voorrang op de volgende zondag.
Ten overvloede: ook op rolstoelen rollatorgebruikers is gerekend.

De dienst van Carnisse Haven is ook te volgen via Youtube of de Kerkomroep (beeld en geluid)


Verder zal Exxact Barendrecht kerkdienstuitzendingen verzorgen van 9.00 tot 11.00 uur. De kerkdienstuitzendingen zullen zo veel mogelijk live zijn. Houdt de lokale media in de gaten hoe de invulling zal plaatsvinden en kijk op de website www.exxact.nl.
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,

Als u de eredienst niet fysiek kunt bijwonen vragen we u om de collecte digitaal te doen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.
Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL doen.

Wij danken u voor uw gift!

Klikt u op de collectezak dan wordt u vanzelf doorgelinkt.
U kunt uw gift anoniem doen of uw naam invullen.
Wilt u een bevestiging van uw betaling, dan kunt u uw emailadres invullen.
U kunt het collectebedrag ook overmaken op bankrek.:
NL26 RABO 0104 2480 09 tnv Prot. Gemeente Barendrecht.

Graag totaalbedrag (per gezin) overmaken voor 1 zondag
De kerkrentmeesters in samenspraak met de diaconie verdelen de totaalbedragen over de drie collectes.
 
lees meer »
 
Bethel Bazar Bethel Bazar

Organisatie Bazarwinkel overhandigt cheques aan goede doelen


Op vrijdag 31 juli werden symbolische cheques overhandigd  aan de vier goede doelen van de Bazarwinkel.
De uitverkoop was nog in volle gang, dus was de uiteindelijke netto opbrengst nog niet bekend. De opbrengst werd geschat op 5000 Euro.
 
lees meer »
 
Vacature Vacature
Aanlokkelijk aanbod en dringende oproep

Als je mee wilt denken en praten
over
de toekomst van onze gemeente
en je vindt het leuk om
dingen te regelen
en je wilt mensen van allerlei “pluimage” leren kennen
Meld je dan aan als

secretaris van het
College van kerkrentmeesters


bij Peter Noordzij, voorzitter (06 180 957 53),
Klaas Groenendijk (penningmeester (06 532 446 96)
of Fred de Baas (06 225 484 12)

Zij kunnen je ook
meer informatie geven
over deze belangrijke en veelzijdige taak

 
 
Gezocht: COORDINATOR ACTIE KERKBALANS Gezocht: COORDINATOR ACTIE KERKBALANS

De coördinator zorgt ervoor dat de stappen die voor de voorbereiding en uitvoering van de Actie Kerkbalans nodig zijn op tijd worden genomen. Er is een compleet draaiboek aanwezig waarin de stappen staan beschreven. De uitvoerende werkzaamheden worden gedaan door anderen.
Wanneer u het leuk vindt om dingen te regelen en goed kunt delegeren is dit de kans om een in tijd en werkzaamheden afgebakende en belangrijke taak uit te voeren in onze gemeente en op die manier uw steentje bij te dragen aan een (fi nancieel) gezonde en levensvatbare gemeente.
De opbrengst van de jaarlijkse Actie Kerkbalans is de
belangrijkste inkomsten bron voor onze gemeente. Uw inzet is dus waardevol en zinvol.
Indien u interesse heeft en/of meer informatie wilt over deze belangrijke taak, kunt u contact opnemen met:
Klaas Groenendijk (0653244696;
penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl), 1e penningmeester College van kerkrentmeesters of Peter Noordzij (0618095753; peter.noordzij@tiscali.nl), voorzitter College van kerkrentmeesters.
 
 
Oproep kerkblad Klankbord Oproep kerkblad Klankbord

Beste gemeenteleden,
In deze onzekere tijden zoeken we als kerk naar goede en snelle manieren om met elkaar in contact te komen.    
De bekende mailadressen zijn op dit moment uitstekend geschikt voor het verzenden van Klankbord als levering of distributie niet meer mogelijk is. Op dit moment is dat nog niet aan de orde maar als dat zo is dan willen we over zo veel mogelijk mailadressen kunnen beschikken.  Nu is dat van  57% van onze gemeenteleden bekend.  Om voor nu en in de toekomst met elkaar in contact te kunnen komen/blijven verzoeken wij u uw mailadres  beschikbaar te stellen door dit aan te melden bij Aad Boers (mailto:aadboers@kabelfoon.net
Het mailadres kan ook gebruikt worden voor andere communicatie als week- en nieuwsbrieven en voor algemeen kerkelijke doeleinden waaronder financiële acties. 
Als we al over uw mailadres beschikken heeft u van ons een e-mail ontvangen en hoeft u op deze oproep niet te reageren.
Redactie Klankbord.
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad
De AK is in september bijeengeweest en hierbij is het volgende aan de orde gekomen......
lees meer »
 
Financiën van de PGB Financiën van de PGB

Jaarrekening
In Klankbord bent u namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) geinformeerd over de financiële gang van zaken in 2019.
Als u de stukken per mail of de volledige jaarrekening wilt ontvangen, dan mailen we deze met plezier naar u toe.
Wilt u de stukken hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de penningmeesters
Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl of 0653 244 696  of
Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl

Begroting
De begroting 2020 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 7 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Heeft u naar aanleiding van deze begroting nog opmerkingen of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer Groenendijk, per mail of telefoon: penningmeester_pgb@pknbarendrecht.nl of 06-53244696.
Formele op- en aanmerkingen kunt u voor 1 december kenbaar maken bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer L.J. Stroo. Lamoen 2. 2992 AM Barendrecht, 
scribaAK@pknbarendrecht.nl .

Begroting 2020
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.