Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Van de diaconie Van de diaconie
Graag wil ik u informeren over de ontvangen giften en de opbrengsten van de collecten welke werden gehouden in de maand oktober 2019.
Het betreft het totaal van de 1e collecte in de kerkgebouwen Bethelkerk, Carnisse Haven en Dorpskerk.


    3 okt.   € 216,15    Huwelijkscollecte (waarvan 1/3 deel voor diaconie)
    6 okt.   € 534,38    Dorpskerken
  13 okt.   € 1050,70  Werelddiaconaat Koksschool Colombia
  20 okt.   € 957,18    KiA Bouw kerken op in Syrië
  27 okt.   € 567,15    Studentenpastoraat

Tijdens de kindernevendiensten in Carnisse Haven werd voor het kinderproject Stichting Teach Ministries in Nepal € 35,30 bijeen gebracht. Mede namens de ontvangers van deze giften alle schenkers onze hartelijke dank!
 
Henk Vermeiden
Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht
 
Diaconie PKN Barendrecht Diaconie PKN Barendrecht
College van Diakenen

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
F. Schop, Schoener 81, tel. 0180-617252
Penningmeester:
A. de Groot, Harplaan 16, tel. 0180-619739

Rentmeester:
H. Vermeiden, Strausslaan 116, tel. 0180-614421
Algemeen:
A. Tuitel, Ravesteyndreef 34

E-mail:

Wat doet de diaconie (PDF - presentatie)

Beleidsplan 2019-2022

Collectedoelenrooster
 
Begroting Diaconie PGB 2019 Begroting Diaconie PGB 2019
De diaconie heeft de begroting 2019 opgesteld.
Klik hier voor de volledige begroting
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.