Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Diaconie PGB Barendrecht Diaconie PGB Barendrecht

College van Diakenen

Dagelijks bestuur

Voorzitter:
R. Buter, Fugahof 2, tel. 0180-622725
Secretaris:
F. Schop, Schoener 81, tel. 0180-617252
Penningmeester:
A. de Groot, Harplaan 16, tel. 0180-619739

Rentmeester:
H. Vermeiden, Strausslaan 116, tel. 0180-614421
Algemeen:
A. Tuitel, Ravesteyndreef 34

E-mail: diaconie.barendrecht@gmail.com

Wat doet de diaconie (PDF - presentatie)

Beleidsplan 2019-2022


Diaconaal Platform Barendrecht

De diaconieën van de diverse Barendrechtse kerken werken sinds 2016 samen in het Diaconaal Platform Barendrecht. Het gaat om de Protestantse Gemeente Barendrecht, inclusief de bijzondere wijkgemeente Immanuëlkerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente, de Hersteld Hervormde Gemeente, de St. Augustinusparochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Evangelische Gemeente W4C Waterpoort, en de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen.
Het Diaconaal Platform komt vier maal per jaar bijeen. De diaconieën van bovengenoemde kerken werken in het Platform beleidsmatig en praktisch samen ten behoeve van mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben die niet door anderen wordt gegeven of kan worden gegeven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een kerkelijke binding of kerkelijke achtergrond en mensen die zo'n binding of achtergrond niet hebben.
Voorbeelden van activiteiten van het Diaconaal Platform zijn de oprichting van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht ('noodfonds' dat wil helpen bij acute, incidentele financiële problemen bij mensen met een minimaal inkomen), de opzet van vervoer-op-maat voor mensen met ernstige mobiliteitsbeperkingen door vrijwilligers ('AutoMaatje', samen met de PCOB en de KBO), Diacodoe (diaconale projecten door jongeren, samen met de Stichting Present), maaltijden voor, advies aan, en begeleiding van statushouders hier in Barendrecht via het Platform Vluchtelingen en Statushouders Barendrecht, en de Vakantietas, een rugzak met inhoud voor kinderen die ten gevolge van armoede in de zomervakantie niet op vakantie kunnen. Dit laatste project ook samen met de Stichting Present.


Leden
Protestantse Gemeente Barendrecht - Rob Benner (vz.), Jaap Diepenhorst (secr.), Tjeerd Luijendijk, Dirk Jan den Breejen (Immanuëlkerk)
Christelijke Gereformeerde Kerk - Bert Verweij, Jan Zevenbergen
Gereformeerde Gemeente - Hans Mijnders
Hersteld Hervormde Gemeente - Jan den Dikken
St. Augustinusparochie - Jan Maasen
Nederlands Gereformeerde Kerk - Jacomine Noordzij
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt - Richard Hekkert, Andries van der Lugt
Evangelische Gemeente W4C Waterpoort - Corma Bezemer
Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen - Karin Erkamp


 
 
Van de diaconie Van de diaconie

Graag wil ik u informeren over de ontvangen giften en de opbrengsten van de collecten welke werden gehouden in de maanden november en december 2020. Het betreft het totaal van de 1e collecte in de kerkgebouwen Bethelkerk, Carnisse Haven en Dorpskerk.

 
1 nov 768,49   KiA Zending Indonesië
8 nov 672,35   JOP Nederland Opvoeden doe je niet alleen
15 nov 1370,10   Voedselbank Barendrecht
22 nov 762,75   PKN Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
29 nov 826,40   KiA Scholen in OekraÏne
6 dec 845,15   Noodfonds Barendrecht
13 dec 983,75   Studentenpastoraat
20 dec 620,20   Trans World Radio
24 dec 735,20   Pauluskerk Rotterdam (CH)
24 dec 5,00   Dovenpastoraat (DK)
24 dec 35,00   Kledingbank Uniek (BK)
25 dec 1650,20   KiA Vluchtelingenkinderen Griekenland
27 dec 611,20   Rudolpstichting
(KiA = Kerk in Aktie)

Mede namens de ontvangers van deze giften alle schenkers onze hartelijke dank!
 
Henk Vermeiden
Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.