Protestantse Kerk in Nederland
 
 
ICAD kerkdiensten ICAD kerkdiensten


De komende ICAD kerkdiensten zijn:
 
lees meer »
 
Ringleiding voor slechthorenden Ringleiding voor slechthorenden

Alle kerkgebouwen zijn voorzien van een ringleiding voor slechthorenden.
Degene die in het bezit zijn van een hoortoestel met telefoonschakeling, kunnen van deze faciliteit gebruik maken.

 
Doopdiensten Doopdiensten
De doopdiensten vinden in de Bethelkerk, de Dorpskerk en in Carnisse Haven plaats...........
 

lees meer »
 
Viering Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vijf- tot zesmaal per jaar in alle kerken gevierd.
De viering wordt aangekondigd bij de kerkdiensten, op de website en in het kerkblad Klankbord.

Voor diegene die aan huis gebonden zijn, is er gelegenheid thuis Avondmaal te vieren. Raadpleeg hiervoor uw wijkouderling of de secretaris van de desbetreffende Wijkkerkenraad.

lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Elke zondagmorgen is er kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

lees meer »
 
Cantorij en kinderkoor Cantorij en kinderkoor

Het doel van de cantorij is: de kerkelijke gemeente ondersteunen bij de erediensten

lees meer »
 
Werkgroep oecumene Werkgroep oecumene

Op zoek naar de overeenkomsten binnen ons geloof.
lees meer »
 
Taizé-vieringen Taizé-vieringen

Iedere 4e zondag van de maand in de Dorpskerk, behalve in de maanden juli en augustus.
 

lees meer »
 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten

Bijzondere diensten en diensten welke niet op zondag vallen

lees meer »
 
Luisterenen kijken via internet Luisterenen kijken via internet

Op www.kerkomroep.nl kunt u kiezen welke kerkdiensten u rechtstreeks wilt beluisteren of tot zelfs twee maanden geleden......
Rechtstreeks naar de Bethelkerk, Carnisse Haven, de Dorpskerk  

lees meer »
 
Liturgie per email Liturgie per email
Het is mogelijk de liturgie van kerkdiensten via de email te ontvangen.
lees meer »
 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Alle kerkdiensten worden uitgezonden via de kerktelefoon . Voor het verkrijgen van een aansluiting, ook als u voor korte tijd niet in staat bent de kerkdiensten bij te wonen, kan men zich wenden tot de wijkpredikant, de wijkouderling of de sectiediaken.

lees meer »
 
Digitale commissie Digitale commissie

De digitale commissie verzorgt de beamerpresentatie ter ondersteuning van de liturgie.

lees meer »
 
Bloemengroet Bloemengroet

Namen van personen die in aanmerking komen voor de ‘groet van de gemeente’ kunnen worden doorgegeven aan:
Bethelkerk: Mevrouw J.Lems - Baan, tel. 0180-612384, e-mail: acelems@hetnet.nl
Carnisse Haven: Eline Nootenboom, tel.  06-51077536, e-mail: eline.nootenboom@zohomail.eu

 
Oppas Oppas

Voor de leeftijd van 0-4 jaar is er elke zondagmorgen tijdens de dienst oppas in alle kerken.

lees meer »
 
Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening

Verzoeken tot kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk in Carnisse Haven of Bethelkerk dienen te worden gericht aan de predikant (tenminste 4 weken van tevoren).
 

 
Ringleiding Ringleiding

Alle kerkgebouwen zijn voorzien van een ringleiding.

lees meer »
 
Collecteren Collecteren

In alle erediensten vinden collecten plaats. De bestemming wordt bekend gemaakt in het kerkblad 'Klankbord', bij de mededelingen voorafgaande aan de eredienst, op de beamer en in de zondagsbrief. Bij de uitgangen van de kerkgebouwen wordt eveneens gecollecteerd t.b.v. nader aangegeven bijzondere doeleinden.

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.