Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Liturgische bloemschikking Oogstdienst 2020 Liturgische bloemschikking Oogstdienst 2020


Met een vrolijke uitstalling van een overvloedige oogst zeggen we vandaag ‘dank je wel’ tegen God. Dank je wel voor de smakelijke groente. Dank je wel voor de zoete appeltjes. Dank je wel voor de gezonde noten. Dank je wel voor het regenwater en de energie om te werken. Dank je wel voor tractoren en gereedschappen die ons werk lichter maken. Dank je wel voor de talenten die we gekregen hebben en die gesymboliseerd zijn in de pompoenen. Dank je wel dat kinderen en volwassenen vandaag mogen genieten van de kleuren en vormen van de oogst.
 
 
Liturgische bloemschikking 22 november 2020 Eeuwigheidszondag Liturgische bloemschikking 22 november 2020 Eeuwigheidszondag

Achttien stenen staan centraal in de symbolische schikking van vandaag. Achttien stenen met de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Zij blijven met de achterblijvers en met God verbonden, gesymboliseerd door de lange eeuwig-groene takken van de klimop, een teken van Gods trouw, en het kruis in de hoge schaal. De witte rozen verwijzen naar de liefde voor de overledenen. In de vaasjes staan heerlijk ruikende fresia’s, omdat geuren herinneringen oproepen. Bij iedere naam zal een kaars ontstoken worden. In Zijn licht gedenken wij allen.
 
Liturgische bloemschikking 29 november 2020 - 1e Advent Liturgische bloemschikking 29 november 2020 - 1e Advent

Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op deze zondag beginnen we sober met het aansteken van de eerste, paarse kaars. De groengrijze kleur van de takken stemt tot nadenken. De hoedjes van berkenschors symboliseren de ‘verborgenheid’ van het nieuwe leven. De fluweelzachte magnoliaknoppen zijn zwanger van het nieuwe leven waar we vol verwachting naar uitkijken. De goudkleurig gespoten judaspenningen reflecteren het licht van de kaars, zodat het licht sterker wordt.  
Uit uw verborgenheid
Ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.

Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.

Wij zijn uw kandelaar,
Wij gaan het donker tegen.
Sytze de Vries, lied 500:5
 
 
Liturgische bloemschikking 20 december 2020 4e Advent Liturgische bloemschikking 20 december 2020 4e Advent


Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op deze zondag is er geurend kerstgroen in de schikking verwerkt en er branden al vier kaarsen: over vijf dagen breekt het licht van het goede leven door. De ‘hoedjes’ van berkenschors zijn nu gevuld met de eeuwig-groene skimma en kerstrode bessen. We lezen het verhaal over de geboorte van Johannes, de wegbereider. De katoenbollen verbeelden Johannes’ wieg. De amaryllisbol staat symbool voor Maria’s zwangerschap en de aankondiging dat er is iets moois in aantocht is voor de hele wereld.
 
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.
 
 
Liturgische bloemschikking Kerst 2020 Liturgische bloemschikking Kerst 2020


Vrijdag 25 december
In de adventstijd was het thema: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Nu is het eindelijk kerst. Er mogen vijf lichtjes branden. In de feestelijk witte schikking zijn veel sterren te zien. De kaarsen staan op houten sterren en in de mand staan witte kerststerren. Ook de witte bloemetjes hebben de vorm van sterren. Links is een ‘kribbe’ te zien, verlicht door een stralende ster. De katoenbollen versterken het beeld van een wieg, waarin Maria Jezus, het Licht van de Wereld, neerlegde. Wij mogen net als sterren het Licht weerkaatsen en verspreiden. Zo kunnen we het Goede Leven delen met anderen.
 
Kijk daar die ster schijnt zo helder
Hij fonkelt zo fel in de donkere nacht.
Wat heeft die ons te vertellen?
Is dit waar men zo lang op wacht?
Wij reizen dwars door de woestijn,
Want dit moet iets bijzonders zijn…
 
 
Liturgische bloemschikking 6 december 2020 - 2e Advent Liturgische bloemschikking 6 december 2020 - 2e Advent

Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. De tweede zondag van de Adventstijd is de kaars loodgrijs van kleur. Buiten is het grijs en grauw. Maar in 1 Johannes 1:5 staat: “God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.” De stralend witte bloemen van de kerstroos (Helleborus) bieden zicht op dit licht dat we verwachten en staan symbool voor de gerechtigheid. De bloemen zijn gestoken tussen rechte takken, eveneens een teken van rechtvaardigheid, van ‘het goede leven’.
 
 
Liturgische bloemschikking 13 december 2020 - 3e Advent Liturgische bloemschikking 13 december 2020 - 3e Advent


Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op de derde zondag gloort er licht: de liturgische kleur paars wordt roze. Deze zondag heet dan ook Gaudete: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde’. De ‘hoedjes’ van berkenschors zijn gevuld met zachtroze bloemen en besjes. De zachte knoppen van de wilgenkatjes laten zien dat het goede leven doorbreekt. De roze cyclamen staan symbool voor het meevoelende hart, dat toegewijd is aan het goede leven. We lezen over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven.     
 
Liturgische schikking 19 april 2020 Liturgische schikking 19 april 2020

In de schikking van vandaag staat een cirkel centraal: we volgen de gewone jaarcyclus van de kerk, ondanks de ongewone omstandigheden. Na het feest van Pasen gaan we in zeven weken op pad naar Pinksteren. De schikking is geïnspireerd op het lied ‘Ga met ons mee op onze wegen’. Dit lied zingt van de tocht door de woestijn en van het nieuwe land waarin de mens mag opstaan om in vrijheid te wonen. Onder het kruis van Pasen stralen witte bloemen: de natuur en de mensen komen tot leven.
 
 
Liturgische schikking 26 april Liturgische schikking 26 april


In de schikking van vandaag staat weer een cirkel centraal: we volgen de gewone jaarcyclus van de kerk, ondanks de ongewone omstandigheden. De cirkel is nu versierd met droogbloemen, geïnspireerd op het verhaal uit Exodus 17. We volgen het pad van het Joodse volk door de kurkdroge woestijn. Zij zijn op weg naar Kanaän, wij zijn op weg naar Pinksteren. De dadeltak en de korenaar staan symbool voor het manna, het voedsel dat God schonk in de woestijn. Zoals het Joodse volk dorstte naar water, dorsten wij naar het ‘gewone’ gemeentezijn.

 
 
Liturgische schikking 3 mei 2020 Liturgische schikking 3 mei 2020

De schikking van deze zondag is geïnspireerd op het verhaal van Amalek uit Exodus 17: 8-16. Onderaan de ‘berg’ is het strijdvaardige volk van God verzameld onder leiding van Jozua, verbeeld in de roze Statice (lamsoor) met stokken. Daarachter zijn hogere stokken te zien, als het dreigende leger van de Amalekieten. Op de berg staat de staf van Mozes, symbool voor de strijd tegen de Amalekieten. De handen van de helpers (Aäron en Chur) ondersteunen Mozes’ staf totdat de zon ondergaat.
 
 
Liturgische bloemschikking 15 jaar Carnisse Haven Liturgische bloemschikking 15 jaar Carnisse Haven

We ‘vieren’ vandaag dat het vijftien jaar geleden is dat Carnisse Haven in gebruik werd genomen. Hoewel niet alle gemeenteleden in ons kerkgebouw bijeen kunnen zijn, blijven wij als gemeenschap krachtig en levendig. Daarom is de feestelijke schikking opgebouwd rondom de letters C en H. We zien een tiengebodenplant als symbool voor de Pastorale Wijkraad. Het vrolijke stukje met de tere gele boterbloemetjes symboliseert onze jeugd. De diaconie is verbeeld in de suikerbossies, bloemen-van-veraf. De kerkrentmeesters zijn te herkennen in de paarse hemelsleutels en de judaspenningen. De noten en de notenbalk staan voor de organisten en de cantorij. De groene schikking met de kaars verwijst naar de wijkraad Eredienst. Het lampenpoetsersgras representeert de koster en de schoonmaakploeg. De staf en twee schaapjes staan voor onze herders. Helemaal vooraan staat de veelkleurige gemeente: een bonte stoet van mensen die in Carnisse Haven aanmeren voor bemoediging, toerusting en inspiratie.
 
Liturgische schikking 10 mei 2020 Liturgische schikking 10 mei 2020

In de schikkingen blijven we het Joodse volk volgen op hun weg naar het beloofde land. In Exodus 19 is het volk (de roze bloemen) in de Sinai woestijn aangekomen. Mozes hoort op de berg dat God naar hem toe zal komen ‘in een donkere wolk’. Het volk blijft onder aan de berg en maakt zich klaar om God onder ogen te komen. Dan klinkt het indrukwekkende geluid van de ramshoorn… Ter herinnering aan de rouwdienst van afgelopen week is het witte kleed vervangen door een paarse draperie.
 
 
Liturgische schikking 17 mei 2020 Liturgische schikking 17 mei 2020


In de schikkingen blijven we het Joodse volk volgen op hun weg naar het beloofde land. We zien Mozes, de signaalrode ‘fakkelbromelia’, bij de berg in de Sinai woestijn. Mozes luistert naar God die tot hem komt ‘in een donkere wolk’. Het volk (de roze bloemen) wacht op Mozes tot hij met Gods woorden afdaalt. 
 
 
Liturgische bloemschikking 24 mei 2020 Liturgische bloemschikking 24 mei 2020


De schikking is gebaseerd op Exodus 23:1-17, de uitleg van de Tien Geboden. We zien Mozes, de signaalrode ‘fakkelbromelia’, en het volk (de roze bloemen) bij de berg in de Sinai woestijn. Mozes luistert naar God die tot hem komt ‘in een donkere wolk’. Het aaibare plantje ‘ezelsoor’ (Stachys) herinnert aan het gebod om de ezel van je vijand terug te brengen of van een zware last te bevrijden. De uitgebloeide judaspenning heeft de vorm van munten en verwijst naar het verbod op het aannemen van steekpenningen. De veren symboliseren het gebod om geen valse geruchten te verspreiden.
 
 
Liturgische bloemschikking Pinksteren 2020 Liturgische bloemschikking Pinksteren 2020


De schikking van Pinksteren is gebaseerd op Lied 691 ‘De geest van God waait als een wind’. We zien de Geest van God als een vuur in de vlammende rode, gele en oranje bloemen. De ‘vleugels van de vrede’ zijn verbeeld in de Pinksterduif van de Kindernevendienst. De frêle grassen waaien mee met ieder zuchtje wind. De Geest van God als de mantel die ons omgeeft - uit de slotregel van het derde couplet - is gesymboliseerd in het palmblad dat de schikking als het ware omarmt. De lezing uit Exodus 24 is terug te zien in de stenen tafelen met de Tien Woorden die Mozes op de berg van God ontving. De tien Woorden zijn gesymboliseerd in de tongvormige bloemen van de Anthurium.
 
 
Liturgische bloemschikking startzondag2020 Liturgische bloemschikking startzondag2020Voor de symbolische schikking is het thema ‘Het goede leven’ vertaald als ‘Bloeien in Gods licht’. God maakt het leven goed. Zijn licht, gesymboliseerd in de stralend gele kleur van de zonnebloemen, valt over ons leven. De vorm van de schikking is er dan ook op gericht om je naar boven te laten kijken, naar God, en Zijn licht te volgen. Het licht accentueert ook de vorm van het zachte, bemoste hart. Dit hart verbeeldt de vraag om ons open te stellen voor de ander. Want juist in de ander komt iets van Gods licht naar je toe. De zonnebloemen zitten vol zaadjes en de druiven vol pitjes. Net als die zaadjes kunnen wij groeien en het goede leven van God steeds groter maken.
 
 
CH liturgisch bloemschikken 7 juli 2019 CH liturgisch bloemschikken 7 juli 2019

 
 
Oogstdienst 2019 Oogstdienst 2019
lees meer »
 
3e Advent 2019 3e Advent 2019
lees meer »
 
4e Advent 2019 4e Advent 2019
lees meer »
 
Kerst 2019 Kerst 2019
lees meer »
 
Oud- en Nieuwjaar 2020 Oud- en Nieuwjaar 2020
lees meer »
 
Week van gebed voor de Eenheid 2020 Week van gebed voor de Eenheid 2020
lees meer »
 
(Her)bevestiging ambtsdragers Carnisse Haven (Her)bevestiging ambtsdragers Carnisse Haven
lees meer »
 
1e Zondag Veertigdagentijd 2020 1e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
2e Zondag Veertigdagentijd 2020 2e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
3e Zondag Veertigdagentijd 3e Zondag Veertigdagentijd
lees meer »
 
4e Zondag Veertigdagentijd 2020 4e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
Liturgische bloemschikking Nieuwjaarsbegroeting 2020 Liturgische bloemschikking Nieuwjaarsbegroeting 2020
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag 2019 Eeuwigheidszondag 2019
lees meer »
 
1e Advent 2019 1e Advent 2019
lees meer »
 
2e Advent 2019 2e Advent 2019
lees meer »
 
Pinksteren 2019 Pinksteren 2019
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.