Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Liturgische bloemschikking oudejaarsvesper en zondag 3 januari 2021 Liturgische bloemschikking oudejaarsvesper en zondag 3 januari 2021


De schikking verbeeldt het verwarrende, pijnlijke jaar dat achter ons ligt.  De kaardebollen, waarmee vroeger ruwe wol werd ‘gekamd’, zijn zeer stekelig, maar ze symboliseren ook onze hoop op het einde van de verwarring. De grote zwarte zaden zijn van de uitgebloeide agapanthussen, de Afrikaanse lelie. Deze kiemen staan voor de liefde van God die ons in moeilijke tijden nabij blijft: de naam van deze lelie komt van het Griekse ‘agape’ (liefde). Ook de uitgebloeide hemelsleutels verwijzen naar God. Het nieuwe jaar zal nog kronkelig en ongemakkelijk beginnen. De witte bloemen en de wilgenkatjes geven hoop op een lichtere toekomst.
 
 
Liturgische bloemschikking 28 februari 2021 Liturgische bloemschikking 28 februari 2021


Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.

De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit zeven stammetjes. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart zieken bezoeken en hun hand vasthouden. De ziekenkamer is verbeeld in de rustgevende en reinigende lavendel in hartvorm. De geurende fresia’s zijn een symbool van liefde, aandacht en bemoediging. De blauwe vergeet-me-nietjes staan symbool voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Ons hart gaat uit naar allen die ziek of vermoeid zijn, naar wie bang zijn voor ziekte en naar allen voor wie het leven pijnlijk is.  We denken ook aan alle mantelzorgers van (chronisch) zieken.
 
 
Liturgische bloemschikking Kerst 2020 Liturgische bloemschikking Kerst 2020


Vrijdag 25 december
In de adventstijd was het thema: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Nu is het eindelijk kerst. Er mogen vijf lichtjes branden. In de feestelijk witte schikking zijn veel sterren te zien. De kaarsen staan op houten sterren en in de mand staan witte kerststerren. Ook de witte bloemetjes hebben de vorm van sterren. Links is een ‘kribbe’ te zien, verlicht door een stralende ster. De katoenbollen versterken het beeld van een wieg, waarin Maria Jezus, het Licht van de Wereld, neerlegde. Wij mogen net als sterren het Licht weerkaatsen en verspreiden. Zo kunnen we het Goede Leven delen met anderen.
 
Kijk daar die ster schijnt zo helder
Hij fonkelt zo fel in de donkere nacht.
Wat heeft die ons te vertellen?
Is dit waar men zo lang op wacht?
Wij reizen dwars door de woestijn,
Want dit moet iets bijzonders zijn…
 
 
Liturgische bloemschikking 20 december 2020 4e Advent Liturgische bloemschikking 20 december 2020 4e Advent


Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op deze zondag is er geurend kerstgroen in de schikking verwerkt en er branden al vier kaarsen: over vijf dagen breekt het licht van het goede leven door. De ‘hoedjes’ van berkenschors zijn nu gevuld met de eeuwig-groene skimma en kerstrode bessen. We lezen het verhaal over de geboorte van Johannes, de wegbereider. De katoenbollen verbeelden Johannes’ wieg. De amaryllisbol staat symbool voor Maria’s zwangerschap en de aankondiging dat er is iets moois in aantocht is voor de hele wereld.
 
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.
 
 
Liturgische bloemschikking 29 november 2020 - 1e Advent Liturgische bloemschikking 29 november 2020 - 1e Advent

Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op deze zondag beginnen we sober met het aansteken van de eerste, paarse kaars. De groengrijze kleur van de takken stemt tot nadenken. De hoedjes van berkenschors symboliseren de ‘verborgenheid’ van het nieuwe leven. De fluweelzachte magnoliaknoppen zijn zwanger van het nieuwe leven waar we vol verwachting naar uitkijken. De goudkleurig gespoten judaspenningen reflecteren het licht van de kaars, zodat het licht sterker wordt.  
Uit uw verborgenheid
Ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.

Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.

Wij zijn uw kandelaar,
Wij gaan het donker tegen.
Sytze de Vries, lied 500:5
 
 
Liturgische bloemschikking 22 november 2020 Eeuwigheidszondag Liturgische bloemschikking 22 november 2020 Eeuwigheidszondag

Achttien stenen staan centraal in de symbolische schikking van vandaag. Achttien stenen met de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Zij blijven met de achterblijvers en met God verbonden, gesymboliseerd door de lange eeuwig-groene takken van de klimop, een teken van Gods trouw, en het kruis in de hoge schaal. De witte rozen verwijzen naar de liefde voor de overledenen. In de vaasjes staan heerlijk ruikende fresia’s, omdat geuren herinneringen oproepen. Bij iedere naam zal een kaars ontstoken worden. In Zijn licht gedenken wij allen.
 
Liturgische bloemschikking 1 april 2021 Liturgische bloemschikking 1 april 2021Witte Donderdag 2021
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen vazen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Op Witte Donderdag zijn de vazen omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De matzes en de korenaren verbeelden het brood dat Jezus met zijn leerlingen deelde. Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal van het Laatste Avondmaal. De tinnen kan en het wasbekken herinneren ons eraan dat Jezus die avond zijn liefde op een bijzondere manier toonde, namelijk door te dienen en de voeten te wassen van zijn leerlingen.
 
 
Liturgische bloemschikking Oogstdienst 2020 Liturgische bloemschikking Oogstdienst 2020


Met een vrolijke uitstalling van een overvloedige oogst zeggen we vandaag ‘dank je wel’ tegen God. Dank je wel voor de smakelijke groente. Dank je wel voor de zoete appeltjes. Dank je wel voor de gezonde noten. Dank je wel voor het regenwater en de energie om te werken. Dank je wel voor tractoren en gereedschappen die ons werk lichter maken. Dank je wel voor de talenten die we gekregen hebben en die gesymboliseerd zijn in de pompoenen. Dank je wel dat kinderen en volwassenen vandaag mogen genieten van de kleuren en vormen van de oogst.
 
 
Liturgische bloemschikking 3 maart 2021 Liturgische bloemschikking 3 maart 2021Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.
 
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit zeven stammetjes. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de dorstigen laven. Het levende water, uit de bron die Jezus is, is verbeeld is de blauwe tinten van maagdenpalm en hyacinten. Ons hart stroomt over voor allen die lijden in de woestijn van hun leven en die dorsten naar rechtvaardigheid.
 
Liturgische bloemschikking 24 maart 2021 Liturgische bloemschikking 24 maart 2021Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen. Met bonen is een hartvorm gemaakt. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de hongerigen voeden, verbeeld in het brood en het koren en het zakje met de korenaren. Het zakje met de korenaren staat voor de overvloed die je ervaart als je anderen aan je tafel uitnodigt. Door samen een maaltijd te delen, kan de liefde ontkiemen en vrucht dragen, zoals gesymboliseerd is in de ontkiemde bonen.
 
 
Liturgische bloemschikking 28 maart 2021 Liturgische bloemschikking 28 maart 2021Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen. Met bonen is een hartvorm gemaakt. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de hongerigen voeden, verbeeld in het brood en het koren. Het zakje met de korenaren staat voor de overvloed die je ervaart als je anderen aan je eettafel uitnodigt. Door samen een maaltijd te delen, kan de liefde ontkiemen en vrucht dragen, zoals gesymboliseerd is in de ontkiemde bonen. Het mandje met gipskruid, een bloemetje dat in het Engels ‘Baby’s Breath’ heet, staat symbool voor de dopelinge van vandaag. Het palmgroen in het mandje verwijst naar Palmzondag.
 
 
Liturgische bloemschikking 21 maart 2021 Liturgische bloemschikking 21 maart 2021Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en vazen. Omdat de liturgische kleur vandaag rood is, is met rood koord een hartvorm gelegd. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. De rode rozen staan symbool voor die liefde en zorg voor mensen die in de kou staan. De opdracht om de ‘naakten te kleden’ is verbeeld in de glazen vaasjes die zijn ingepakt met warme wol. De wol is er in allerlei kleuren: een teken van een open hart voor alle huidskleuren van de mensheid. 

 
 
Liturgische bloemschikking 31 maart 2021 Liturgische bloemschikking 31 maart 2021Als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het.

De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen vazen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de doden begraven, gesymboliseerd in de rozemarijn: het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven. De paarse tulpen hebben de kleur van de rouw. Ons open hart strekt zich ook uit naar de nabestaanden van de geliefde overledenen.
 
 
Liturgische bloemschikking Goede Vrijdag 2 april 2021 Liturgische bloemschikking Goede Vrijdag 2 april 2021We gedenken vandaag, op Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus. De hele schepping rouwt mee: ‘Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur, doordat de zon geen licht meer gaf’ (Lucas 23:44). Het kruis is gehuld in een zwarte rouwsluier. Aan de voet staan zeven vaasjes met paarse tulpen, de kleur van de rouw. De paarse tulpen verwijzen ook naar het zevende werk van barmhartigheid: de doden begraven. Jozef van Arimathea toonde liefde en barmhartigheid in zijn zorg om Jezus goed te begraven.

 
 
Liturgische bloemschikking. Pasen , 4 april Liturgische bloemschikking. Pasen , 4 april
Het is Pasen! De Heer is opgestaan en de witte lijkwade is afgeworpen. Het troosteloze puin van Goede Vrijdag is veranderd in een feestelijke lentetuin vol witte en gele bloemen. In de ‘boom van barmhartigheid’ zijn symbolen opgehangen van de zeven werken van barmhartigheid die we in de veertigdagentijd hebben verbeeld.
De bloeiende tuin verbeeldt niet alleen de Opstanding en het Leven, maar ook een achtste werk van barmhartigheid: de zorg voor de aarde. Paus Franciscus heeft dit werk toegevoegd op de Wereldgebedsdag voor het behoud van de Schepping in 2016. Zijn boodschap is: “Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.” Dit ‘oecumenisch en ecologisch’ werk zou je kunnen zien als het grootste werk van barmhartigheid omdat het alle andere werken en ook de toekomstige generaties insluit. Jezus had ons lief en gaf ons alles. Laten we onze werkschoenen aantrekken en Jezus’ voorbeeld volgen. Acht werken van barmhartigheid, zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.


 
 
Liturgische bloemschikking 13 december 2020 - 3e Advent Liturgische bloemschikking 13 december 2020 - 3e Advent


Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op de derde zondag gloort er licht: de liturgische kleur paars wordt roze. Deze zondag heet dan ook Gaudete: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde’. De ‘hoedjes’ van berkenschors zijn gevuld met zachtroze bloemen en besjes. De zachte knoppen van de wilgenkatjes laten zien dat het goede leven doorbreekt. De roze cyclamen staan symbool voor het meevoelende hart, dat toegewijd is aan het goede leven. We lezen over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven.     
 
Liturgische bloemschikking 6 december 2020 - 2e Advent Liturgische bloemschikking 6 december 2020 - 2e Advent

Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. De tweede zondag van de Adventstijd is de kaars loodgrijs van kleur. Buiten is het grijs en grauw. Maar in 1 Johannes 1:5 staat: “God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.” De stralend witte bloemen van de kerstroos (Helleborus) bieden zicht op dit licht dat we verwachten en staan symbool voor de gerechtigheid. De bloemen zijn gestoken tussen rechte takken, eveneens een teken van rechtvaardigheid, van ‘het goede leven’.
 
 
Liturgische bloemschikking 11 maart 2021 Liturgische bloemschikking 11 maart 2021“Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.”

De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit zeven stammetjes. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de vreemdelingen tegemoet treden, die onderweg gestrand zijn op harde en koude stenen. De beschuttende bladeren van de schoenlappersplant verbeelden een gastvrij dak boven hun hoofd. De kwetsbare roze bloemetjes mogen schuilen onder de veilige geborgenheid van die bladeren. We hebben een moedig hart nodig om vreemdelingen toe te laten in ons eigen ‘warme nest’. Durven we onze deuren en harten te openen voor vreemdelingen ver weg, in vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa, en voor vreemdelingen dichtbij, in ons eigen dorp?

 
 
Liturgische schikking 19 april 2020 Liturgische schikking 19 april 2020

In de schikking van vandaag staat een cirkel centraal: we volgen de gewone jaarcyclus van de kerk, ondanks de ongewone omstandigheden. Na het feest van Pasen gaan we in zeven weken op pad naar Pinksteren. De schikking is geïnspireerd op het lied ‘Ga met ons mee op onze wegen’. Dit lied zingt van de tocht door de woestijn en van het nieuwe land waarin de mens mag opstaan om in vrijheid te wonen. Onder het kruis van Pasen stralen witte bloemen: de natuur en de mensen komen tot leven.
 
 
Liturgische schikking 26 april Liturgische schikking 26 april


In de schikking van vandaag staat weer een cirkel centraal: we volgen de gewone jaarcyclus van de kerk, ondanks de ongewone omstandigheden. De cirkel is nu versierd met droogbloemen, geïnspireerd op het verhaal uit Exodus 17. We volgen het pad van het Joodse volk door de kurkdroge woestijn. Zij zijn op weg naar Kanaän, wij zijn op weg naar Pinksteren. De dadeltak en de korenaar staan symbool voor het manna, het voedsel dat God schonk in de woestijn. Zoals het Joodse volk dorstte naar water, dorsten wij naar het ‘gewone’ gemeentezijn.

 
 
Liturgische schikking 3 mei 2020 Liturgische schikking 3 mei 2020

De schikking van deze zondag is geïnspireerd op het verhaal van Amalek uit Exodus 17: 8-16. Onderaan de ‘berg’ is het strijdvaardige volk van God verzameld onder leiding van Jozua, verbeeld in de roze Statice (lamsoor) met stokken. Daarachter zijn hogere stokken te zien, als het dreigende leger van de Amalekieten. Op de berg staat de staf van Mozes, symbool voor de strijd tegen de Amalekieten. De handen van de helpers (Aäron en Chur) ondersteunen Mozes’ staf totdat de zon ondergaat.
 
 
Liturgische bloemschikking 15 jaar Carnisse Haven Liturgische bloemschikking 15 jaar Carnisse Haven

We ‘vieren’ vandaag dat het vijftien jaar geleden is dat Carnisse Haven in gebruik werd genomen. Hoewel niet alle gemeenteleden in ons kerkgebouw bijeen kunnen zijn, blijven wij als gemeenschap krachtig en levendig. Daarom is de feestelijke schikking opgebouwd rondom de letters C en H. We zien een tiengebodenplant als symbool voor de Pastorale Wijkraad. Het vrolijke stukje met de tere gele boterbloemetjes symboliseert onze jeugd. De diaconie is verbeeld in de suikerbossies, bloemen-van-veraf. De kerkrentmeesters zijn te herkennen in de paarse hemelsleutels en de judaspenningen. De noten en de notenbalk staan voor de organisten en de cantorij. De groene schikking met de kaars verwijst naar de wijkraad Eredienst. Het lampenpoetsersgras representeert de koster en de schoonmaakploeg. De staf en twee schaapjes staan voor onze herders. Helemaal vooraan staat de veelkleurige gemeente: een bonte stoet van mensen die in Carnisse Haven aanmeren voor bemoediging, toerusting en inspiratie.
 
Liturgische schikking 10 mei 2020 Liturgische schikking 10 mei 2020

In de schikkingen blijven we het Joodse volk volgen op hun weg naar het beloofde land. In Exodus 19 is het volk (de roze bloemen) in de Sinai woestijn aangekomen. Mozes hoort op de berg dat God naar hem toe zal komen ‘in een donkere wolk’. Het volk blijft onder aan de berg en maakt zich klaar om God onder ogen te komen. Dan klinkt het indrukwekkende geluid van de ramshoorn… Ter herinnering aan de rouwdienst van afgelopen week is het witte kleed vervangen door een paarse draperie.
 
 
Liturgische schikking 17 mei 2020 Liturgische schikking 17 mei 2020


In de schikkingen blijven we het Joodse volk volgen op hun weg naar het beloofde land. We zien Mozes, de signaalrode ‘fakkelbromelia’, bij de berg in de Sinai woestijn. Mozes luistert naar God die tot hem komt ‘in een donkere wolk’. Het volk (de roze bloemen) wacht op Mozes tot hij met Gods woorden afdaalt. 
 
 
Liturgische bloemschikking 24 mei 2020 Liturgische bloemschikking 24 mei 2020


De schikking is gebaseerd op Exodus 23:1-17, de uitleg van de Tien Geboden. We zien Mozes, de signaalrode ‘fakkelbromelia’, en het volk (de roze bloemen) bij de berg in de Sinai woestijn. Mozes luistert naar God die tot hem komt ‘in een donkere wolk’. Het aaibare plantje ‘ezelsoor’ (Stachys) herinnert aan het gebod om de ezel van je vijand terug te brengen of van een zware last te bevrijden. De uitgebloeide judaspenning heeft de vorm van munten en verwijst naar het verbod op het aannemen van steekpenningen. De veren symboliseren het gebod om geen valse geruchten te verspreiden.
 
 
Liturgische bloemschikking Pinksteren 2020 Liturgische bloemschikking Pinksteren 2020


De schikking van Pinksteren is gebaseerd op Lied 691 ‘De geest van God waait als een wind’. We zien de Geest van God als een vuur in de vlammende rode, gele en oranje bloemen. De ‘vleugels van de vrede’ zijn verbeeld in de Pinksterduif van de Kindernevendienst. De frêle grassen waaien mee met ieder zuchtje wind. De Geest van God als de mantel die ons omgeeft - uit de slotregel van het derde couplet - is gesymboliseerd in het palmblad dat de schikking als het ware omarmt. De lezing uit Exodus 24 is terug te zien in de stenen tafelen met de Tien Woorden die Mozes op de berg van God ontving. De tien Woorden zijn gesymboliseerd in de tongvormige bloemen van de Anthurium.
 
 
Liturgische bloemschikking startzondag2020 Liturgische bloemschikking startzondag2020Voor de symbolische schikking is het thema ‘Het goede leven’ vertaald als ‘Bloeien in Gods licht’. God maakt het leven goed. Zijn licht, gesymboliseerd in de stralend gele kleur van de zonnebloemen, valt over ons leven. De vorm van de schikking is er dan ook op gericht om je naar boven te laten kijken, naar God, en Zijn licht te volgen. Het licht accentueert ook de vorm van het zachte, bemoste hart. Dit hart verbeeldt de vraag om ons open te stellen voor de ander. Want juist in de ander komt iets van Gods licht naar je toe. De zonnebloemen zitten vol zaadjes en de druiven vol pitjes. Net als die zaadjes kunnen wij groeien en het goede leven van God steeds groter maken.
 
 
CH liturgisch bloemschikken 7 juli 2019 CH liturgisch bloemschikken 7 juli 2019

 
 
Oogstdienst 2019 Oogstdienst 2019
lees meer »
 
3e Advent 2019 3e Advent 2019
lees meer »
 
4e Advent 2019 4e Advent 2019
lees meer »
 
Kerst 2019 Kerst 2019
lees meer »
 
Oud- en Nieuwjaar 2020 Oud- en Nieuwjaar 2020
lees meer »
 
Week van gebed voor de Eenheid 2020 Week van gebed voor de Eenheid 2020
lees meer »
 
(Her)bevestiging ambtsdragers Carnisse Haven (Her)bevestiging ambtsdragers Carnisse Haven
lees meer »
 
1e Zondag Veertigdagentijd 2020 1e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
2e Zondag Veertigdagentijd 2020 2e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
3e Zondag Veertigdagentijd 3e Zondag Veertigdagentijd
lees meer »
 
4e Zondag Veertigdagentijd 2020 4e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
Liturgische bloemschikking Nieuwjaarsbegroeting 2020 Liturgische bloemschikking Nieuwjaarsbegroeting 2020
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag 2019 Eeuwigheidszondag 2019
lees meer »
 
1e Advent 2019 1e Advent 2019
lees meer »
 
2e Advent 2019 2e Advent 2019
lees meer »
 
Pinksteren 2019 Pinksteren 2019
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.