Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actie Solidariteitskas Actie Solidariteitskas

Wat is dit voor een extra actie, en waarom elk jaar opnieuw?
De protestantse gemeente Barendrecht vraagt u mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Als steun is er voor hen is dan de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Uw bijdrage aan de Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk, dus ook vanuit Barendrecht. Steun die vanuit de Solidariteitskas wordt verleend, is altijd tijdelijk en bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

Hoe doen we het?
Bij velen van ons vindt op basis voor een eerder afgegeven machtiging rond 25 juni de incasso plaats. Als we (nog) niet beschikken over uw machtigingsformulier, dan ontvangt u een dezer dagen van ons een e-mail of een envelop met folder over de actie. Ons verzoek is dan of u zelf €10 wilt overschrijven op rekening NL35 INGB 0002614704 t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht, onder vermelding van Solidariteitskas 2020.

Tot slot: hoe gaan we verder met de actie Solidariteitskas in de komende jaren?

De actie Solidariteitskas blijft een jaarlijks terugkerende actie. Elke plaatselijke gemeente van de PKN, dus ook die in Barendrecht, wordt daarvoor “aangeslagen” op basis van het aantal leden. Om maar direct met de deur in huis te vallen: u zou de kerk erg helpen door voor deze actie vanaf 2021 een machtiging voor automatische incasso af te geven. Redenen:
  • het gaat om een relatief laag bedrag (€10), de bank en andere kosten om dit bedrag bij u te innen zijn daardoor in verhouding hoog;
  • de administratieve verwerking (voor onze vrijwilligers!) is ingewikkeld:
a.   voor een deel van de gemeenteleden wordt een incassobestand aangemaakt;
b.   voor een ander deel een mailbericht (met daarbij de mogelijkheid voor iDEAL-betaling);
c.   voor nog weer een ander deel een brief met acceptgiro.
Daarmee is de huidige werkwijze voor deze (kleine) actie zelfs complexer dan die voor de kerkbalans-toezeggingen geworden. Dat kunnen we na dit jaar niet meer volhouden.

Vraag: wilt u meedoen en een incassomachtiging afgeven, stuur dan s.v.p. een bericht naar bijdragen@pknbarendrecht.nl of bel met Aad Boers (010-5913849). U ontvangt dan het formulier voor de doorlopende machtiging. Een machtiging of een afschrijving is eenvoudig weer terug te draaien door later opnieuw een mailtje of telefoontje te sturen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking, alvast hartelijk dank daarvoor!

Hartelijk dank voor de medewerking en vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.