Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actie Solidariteitskas Actie Solidariteitskas

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas.
Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.


Uw bijdrage in 2023
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Om uw kerk in Barendrecht deze afdracht te kunnen laten doen, vragen we u allemaal om een bedrag van € 10. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Alvast hartelijk dank!

Bij velen van ons vindt op basis voor een eerder afgegeven machtiging rond 25 juni de jaarlijkse incasso plaats. Als we (nog) niet beschikken over uw machtigingsformulier, dan ontvangt u een dezer dagen van ons een e-mail of een envelop met folder over de actie. Ons verzoek is dan of u zelf € 10 wilt overschrijven op rekening NL35 INGB 0002614704 t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht, onder vermelding van Solidariteitskas 2023.


Hoe verder met de actie Solidariteitskas in de komende jaren?
Zoals wellicht bekend betreft het een jaarlijks terugkerende actie. Indien betaling via incasso bij u nog niet geregeld is, zou u de kerk erg helpen door ons vanaf 2024 ook een machtiging voor automatische incasso af te geven. Reden is dat het voor de organisatie heel omslachtig is om naast incasso ook aan te schrijven per brief of e-mail. Wilt u meedoen door een incassomachtiging af te geven? Stuur dan a.u.b. een bericht naar bijdragen@pknbarendrecht.nl of bel met Aad Boers (010-5913849). U ontvangt dan het formulier voor de doorlopende machtiging. Indien gewenst stopt u later uw machtiging of een afschrijving door ons een bericht te sturen. Wij hopen op uw begrip en medewerking, hartelijk dank daarvoor!

Samenvattend willen we u vragen:
Voor nu:
wilt u uw bijdrage van € 10 voor 2023 (nog) zelf overmaken op NL35 INGB 0002614704 t.n.v. Prot Gemeente Barendrecht
Voor later (vanaf 2024): vanaf volgend jaar zouden we het aantal machtigingen weer flink willen uitbreiden. Wij sturen ook u daarvoor graag het formulier ter ondertekening toe. Zoals gezegd gaat de machtiging dus niet nu direct in maar pas met de Solidariteitsactie 2024. Alvast bedankt voor uw bijdrage voor dit jaar, en wij hopen graag van u te horen over de toekomstige wijze van uw deelname.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
 
Vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.