Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actie Solidariteitskas Actie Solidariteitskas

Wat is dit voor een extra actie, en waarom elk jaar opnieuw?
De protestantse gemeente Barendrecht vraagt u weer mee te doen aan de jaarlijkse actie Solidariteitskas. Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook fnanciële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Als steun is er voor hen dan de Solidariteitskas. Steun die vanuit de Solidariteitskas wordt verleend, is altijd tijdelijk en bedoeld om een gemeente op weg te helpen. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van onze landelijke kerk.
Uw bijdrage aan de Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk. Elke plaatselijke gemeente van de PKN, dus ook die in Barendrecht, wordt daarvoor “aangeslagen” op basis van haar aantal leden. Wij vragen u om een bedrag van € 10 om daarmee onze “aanslag” te kunnen betalen. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

Hoe doen we het in 2022?
Bij velen van ons vindt op basis voor een eerder afgegeven machtiging rond 25 juni de jaarlijkse incasso plaats. Als we (nog) niet beschikken over uw machtigingsformulier, dan ontvangt u een dezer dagen van ons een e-mail of een envelop met folder over de actie. Ons verzoek is dan of u zelf € 10 wilt overschrijven op rekening NL35 INGB 0002614704 t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht, onder vermelding van Solidariteitskas 2022.

Hoe gaan we / gaat u verder met de actie Solidariteitskas in de komende jaren?
De actie Solidariteitskas blijft een jaarlijks terugkerende actie. U zou erg helpen door ons vanaf 2023 een machtiging voor automatische incasso af te geven waarmee we (onnodige) kosten kunnen uitsparen. Daarnaast is het voor de organisatie van de actie nogal omslachtig om naast incasso ook nog mensen aan te schrijven per brief of mail.

Vraag: wilt u (vanaf 2023) meedoen door een incassomachtiging af te geven? Stuur dan a.u.b. een bericht naar bijdragen@pknbarendrecht.nl of bel met Aad Boers (010-5913849). U ontvangt dan het formulier voor de doorlopende machtiging (vanaf 2023). Een machtiging of een afschrijving is eenvoudig
weer terug te draaien door ons een mailtje of telefoontje te sturen. Wij hopen op uw begrip en medewerking, alvast hartelijk dank daarvoor!

 
Vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.