Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting
De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert en coördineert (themagerichte) activiteiten waarin het samen leren en spreken over geloofszaken centraal staat. Vorming wil inspireren en activeren en kan bewustwording teweegbrengen van de rol die wij (kunnen) spelen in de samenleving. Vorming is onderdeel van het met elkaar gemeente van Jezus Christus zijn. De werkgroep ressorteert onder de Algemene Kerkenraad. Het programma wordt met de predikanten afgestemd. Er zijn de volgende werkvormen:
a. vaste gespreksgroepen, bijbelstudiekringen, groei- en dialooggroepen en Leerhuis;
b. thematisch cursus-, gespreks- en belevingsaanbod;
c. lezingen, forumdiscussies, presentaties (film, muziek, tentoonstellingen e.d.);
d. bezoeken van andere geloofsgemeenschappen, concerten, tentoonstellingen e.d.;
e. workshops en creatieve activiteiten;
f. kloosterweekenden.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht (kerkelijke) achtergrond, woonplaats e.d. De programmering is pluriform, uitgaande van de breedte van het kerkelijk spectrum inclusief de buitenranden daarvan. Er wordt ingespeeld op alle levensfasen. Onderwerpen kunnen theologisch, pastoraal, ethisch, spiritueel en interreligieus alsook cultureel en maatschappelijk zijn georiënteerd. Zowel het verstand, het gevoel en de zintuigen kunnen worden aangesproken. Educatie, het geloofsgesprek, bestaansverheldering, de uitwisseling van levenservaringen en samen beleven zijn belangrijk. Het programma van Vorming en Toerusting verschijnt 2 keer per jaar op een flyer. Daarnaast worden activiteiten via 'Klankbord', zondagsbrief en de beamers in de diverse kerken, alsmede via de lokale media bekend gemaakt.

Voor informatie omtrent een bepaalde activiteit kunt u contact opnemen met de betreffende organisator, vermeld in het blauwe informatievakje op de flyer. Bekijk het laatste nieuws en ons aanbod van gespreksgroepen op de website hps://www.pknbarendrecht.nl. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het Klankbord. Algemene informatie en suggesties via de secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl.
 

 
V&T Nieuws V&T Nieuws
Nieuwe logo van de oecumenische werkgroep Vorming & Toerusting
In de corona-periode zijn er noodgedwongen door de werkgroep hoegenaamd geen activiteiten ontplooid, maar na de vakantie hopen we weer van start te gaan. Intussen is (en wordt er nog steeds) nagedacht over de thema’s die vanuit de werkgroep aandacht behoeven. Thema’s die eigenlijk altijd te maken hebben met samen-kerk-zijn; en dus ook samen ‘kerk-van-detoekomst’ zijn. In dat licht heeft Edwin Belet, lid van onze werkgroep, een nieuw logo ontworpen. Natuurlijk kan de ontwerper een toelichting geven op zijn inspiratiebronnen. En zeker ook op de betekenis van de te onderscheiden onderdelen van dit nieuwe beeldmerk. Wij vonden het als werkgroep echter aardiger om u te vragen: wat ziet ú in dit beeld? Welke gedachten borrelen spontaan bij ú op bij het zien van dit logo? Graag ontvangt Martina Vreriks, onze secretaris, uw reactie: martina.vreriks@planet.nl.
 
 
Programma Programma

Voltooid leven. Documentaire film
“Punt uit! Schluss aus! Full stop!” (2020, duur 80 minuten)
Filmregie/camerawerk: Rosemarie Blank


Omdat parlementaire besluitvorming over “Voltooid Leven” blokkeerde, heeft Pia Dijkstra (D66) ruim twee jaar geleden een initiatief  wetsvoorstel ingediend. Het voorstel beoogde ouderen, die van mening zijn dat hun leven is voltooid, vanaf hun 75e levensjaar desgevraagd  hulp bij zelfdoding te verlenen.
En wanneer is het leven dan voltooid?
Van “Voltooid Leven” spreken we niet bij ondragelijk en uitzichtloos lijden, want daarin voorziet de euthanasiewet. Van “Voltooid Leven” is sprake wanneer iemand de aansluiting met het leven verloren heeft (en derhalve lijdt aan ‘existentiële eenzaamheid’) en om die reden kiest voor een vorm van actieve levensbeëindiging.
De Raad van State heeft over het wetsvoorstel van Pia Dijkstra een advies uitgebracht, dat eerder dit jaar is gepubliceerd. De Raad bleek van mening dat de doodwens van een oudere, die van mening is dat zijn/haar leven is voltooid, niet altijd consequent is. Dat wil volgens de Raad zeggen dat men de ene dag dood wil en de andere dag wil blijven leven. Men komt volgens de Raad veelal niet tot een heldere, afgewogen en consequente keuze.
Kort nadat de Raad van State zijn advies had uitgebracht, kwamen deskundigen in een nieuwsprogramma aan het woord. De één stelde dat ouderen – die beweren dat hun leven is voltooid – niet in staat zijn om zelf te beslissen over hun eigen levenseinde. Andere deskundigen beweerden met grote stelligheid het omgekeerde, waarbij vooral ook gewezen werd op het zelfbeschikkingsrecht van de mens.
Vóór de ‘corona-periode’ heeft Vorming & Toerusting enkele drukbezochte bijeenkomsten over euthanasie en ‘Voltooid Leven” georganiseerd. Dit keer laten we u een van de beste documentaires over “Voltooid Leven” zien, waarin iemand aan het woord is over zijn voornemen zijn leven te beëindigen. Het blijkt een worsteling.
Na afloop bespreken we de filmbeelden van ‘verlangen, strijd en opstandigheid’ met elkaar.


Wanneer: woensdagmiddag 5 oktober 2022
Aanvang: 14.00 uur (na afl oop bieden we u een glas wijn of fris aan)
Waar: De Ontmoeting, Dorpskerk
Wie: drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes
Informatie: mvb34@outlook.com


‘Buitenhaven’: wandelend een tekst bespreken


Op maandag 10 oktober organiseert Vorming & Toerusting een ‘Buitenhaven’-bijeenkomst. Het plan is om al wandelend in tweetallen na te denken en te praten over een korte (bijbel)tekst. Een soort informele ‘bijbelstudie’ in de buitenlucht. We verzamelen vanaf 19.15 uur op de parkeerplaats van de Zuidpolder (vlak bij theehuis Polderzicht) en daar krijg je de tekst. Vanaf 19.30 uur gaan we wandelen. Na een klein uurtje sluiten we samen af. Doe je mee met dit experiment? Voor meer informatie: Petra Teunissen, tel. 06-41666977,
pteunissen01@gmail.com.Boekbespreking ‘Het water bewaart ons’ op 2 november
Ieder half jaar is er in Carnisse Haven een open boekbespreking. Op woensdag 2 november staat ‘Het water bewaart ons’ op het programma. De Nederlandse auteur en journalist Haro Kraak vertelt het verhaal van Elsa die al jaren op Schokland woont. Door stijgend water is Schokland opnieuw een eiland geworden waar een trots volk leeft, afgesloten van de samenleving aan de wal. Elsa komt oorspronkelijk van ‘de overkant’ en heeft zich omwille van de liefde voor de echte Schokker Age aangepast aan de conservatief christelijke waarden van het eiland. Maar daar komt verandering in met de komst van een vreemdeling. Terwijl Elsa zich afvraagt hoe ver ze méé moet gaan, toont het eiland zich van een onverwachte kant. ‘Het water bewaart ons’ is een beklemmende roman over traditie, wantrouwen, maskers en afkomst. Het is bovendien een spannend, bijna thrillerachtig boek over het wankele geloof in het verhaal dat ieder mens en iedere gemeenschap over zichzelf vertelt.
Na een korte inleiding over de auteur en het werk wisselen we met elkaar van gedachten over de thema’s, de personages en de stijl van het boek. Ook delen we onze persoonlijke leeservaring. Iedereen die graag leest of met anderen over boeken wil praten, is van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur in Carnisse Haven, Noordersingel 30. De toegang is gratis. Voor meer informatie en aanmelding Petra Teunissen, tel. 06-41666977, pteunissen01@gmail.com


 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.