Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting

Vorming en Toerusting
Secretaris: Martina Vreriks, tel. (0180) 619 572,
e-mail:
martina.vreriks@planet.nl


De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert en coördineert (themagerichte) activiteiten waarin het samen leren en spreken over geloofszaken centraal staat. Vorming wil inspireren en activeren en kan bewustwording teweegbrengen van de rol die wij (kunnen) spelen in de samenleving. Vorming is onderdeel van het met elkaar gemeente van Jezus Christus zijn. De werkgroep ressorteert onder de Algemene Kerkenraad. Het programma wordt met de predikanten afgestemd. Er zijn de volgende werkvormen:
a. vaste gespreksgroepen, bijbelstudiekringen, groei- en dialooggroepen en Leerhuis;
b. thematisch cursus-, gespreks- en belevingsaanbod;
c. lezingen, forumdiscussies, presentaties (film, muziek, tentoonstellingen e.d.);
d. bezoeken van andere geloofsgemeenschappen, concerten, tentoonstellingen e.d.;
e. workshops en creatieve activiteiten;
f. kloosterweekenden.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht (kerkelijke) achtergrond, woonplaats e.d. De programmering is pluriform, uitgaande van de breedte van het kerkelijk spectrum inclusief de buitenranden daarvan. Er wordt ingespeeld op alle levensfasen. Onderwerpen kunnen theologisch, pastoraal, ethisch, spiritueel en interreligieus alsook cultureel en maatschappelijk zijn georiënteerd. Zowel het verstand, het gevoel en de zintuigen kunnen worden aangesproken. Educatie, het geloofsgesprek, bestaansverheldering, de uitwisseling van levenservaringen en samen beleven zijn belangrijk. Het programma van Vorming en Toerusting vindt u op deze website, in Klankbord, de zondagsbrief en op de beamers in de kerk.
Voor informatie omtrent een bepaalde activiteit kunt u contact opnemen met de betreffende organisator, vermeld in het blauwe informatievakje op de flyer. Bekijk het laatste nieuws en ons aanbod van gespreksgroepen op de website hps://www.pknbarendrecht.nl. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het Klankbord. Algemene informatie en suggesties via de secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl.

 

 
Programma Programma

Boekbespreking ‘De kleindochter’ op 6 maart
Ieder half jaar is er in Carnisse Haven een open boekbespreking. Op woensdag 6 maart staat de roman ‘De kleindochter’ van Bernhard Schlink op het programma. Van de Duitse auteur Schlink lazen we al eerder met elkaar  ‘De voorlezer’.
Niet lang nadat Kasper in de jaren zestig de aantrekkelijke Birgit in Oost-Berlijn ontmoet, vraagt hij haar ten huwelijk. Ze stemt toe onder één voorwaarde: hij helpt haar te vluchten uit de DDR. De vlucht slaagt. Als Birgit overlijdt is Kaspar zeventig jaar en boekhandelaar in Berlijn. Lezend in de dagboeken van zijn overleden vrouw ontdekt hij dat ze al die jaren iets voor hem verzweeg: bij de vlucht liet ze haar dochtertje Svenja achter, met wie ze nooit meer contact heeft opgenomen. Kaspar besluit Svenja te zoeken en vindt haar in een kleine dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. Hoe verstandig is het om een kleindochter, van wie je niet eens wist dat ze überhaupt bestond, te willen redden uit een rechtse eco-dorpsgemeenschap in een uithoek van Oost-Duitsland, waar de bewoners zich slachtoffer van de Wende voelen? De recensent van
Tzum schreef: “Het boek zet aan tot nadenken over westerse liberale dogma’s, die voor zo velen boven elke verdenking staan.”
Na een korte inleiding over de auteur en het werk wisselen we met elkaar van gedachten over de thema’s, de personages en de stijl van het boek. Ook delen we onze persoonlijke leeservaring. Iedereen die graag leest of met anderen over boeken wil praten, is van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur in Carnisse Haven, Noordersingel 30. De toegang is gratis. Voor meer informatie en aanmelding Petra Teunissen, tel. 06-41666977,
pteunissen01@gmail.com

The Farewell (2019)
Woensdag 20 maart 2024 wordt om 14.00 uur in ‘De Ontmoeting’ van de Dorpskerk de lichtvoetige en fijngevoelige, maar tegelijk ook dramatische film “The Farewell” vertoond. De regie van deze bekroonde film berustte bij de Chinees-Amerikaanse regisseur Lulu Wang.
De oma van de Chinees-Amerikaanse filmmaker Lulu Wang voelde zich (in 2013) niet goed. Er vond onderzoek plaats. De medisch specialist vertelt aan de familie dat oma een terminale longkanker heeft. Hierop besloot de familie dit voor haar te verzwijgen: angst voor de dood zou haar alleen maar zieker maken. En zo begon het grote zwijgen en vergoelijken; natuurlijk goed bedoeld.
De film “The Farewell” is gebaseerd op die ‘waargebeurde leugen’. Een leugen met grote gevolgen. De film laat ons een hartverwarmend familieportret zien; met zeer herkenbare en ontroerende bespiegelingen over ‘jong versus oud’, ‘west versus oost’ én wat het betekent om op te groeien tussen twee culturen (waar zoveel ‘medelanders’ van weten mee te praten).
Samenvattend een film met een lach en een traan, over dood en leven én over botsende culturele waarden. Een film om – na die gezien te hebben – nog tijdje op te kauwen; want wat heb je niet gezien, niet gehoord?


Kloosterweekend in Schoten
In het weekend van Palmpasen, 22 t/m 24 maart, organiseren we weer een kloosterweekend in de Priorij van Schoten in België.
Het wordt een weekend met diensten, praten, wandelen, etc. Even helemaal los van het dagelijks leven.
Palmzondag is een bijzondere zondag, want dan is er een processie van de kerk naar de kapel. En dat wordt natuurlijk zingend gedaan. Daarvoor krijgen wij ook zangles van zusters om actief mee te kunnen doen.
De kosten bedragen € 100,-- per persoon voor het weekend, inclusief maaltijden. Daarnaast zijn er nog kosten voor de bloemen die wij geven, iets te drinken en versnaperingen voor de avonden. We proberen zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden.
U kunt zich aanmelden per e-mail
Huibvan66@Hotmail.com en telefonisch 06-22205477


 
 
 

Inloggen


 
Kalender
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.