Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting

Vorming en Toerusting
Secretaris: Martina Vreriks, tel. (0180) 619 572,
e-mail:
martina.vreriks@planet.nl


De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert en coördineert (themagerichte) activiteiten waarin het samen leren en spreken over geloofszaken centraal staat. Vorming wil inspireren en activeren en kan bewustwording teweegbrengen van de rol die wij (kunnen) spelen in de samenleving. Vorming is onderdeel van het met elkaar gemeente van Jezus Christus zijn. De werkgroep ressorteert onder de Algemene Kerkenraad. Het programma wordt met de predikanten afgestemd. Er zijn de volgende werkvormen:
a. vaste gespreksgroepen, bijbelstudiekringen, groei- en dialooggroepen en Leerhuis;
b. thematisch cursus-, gespreks- en belevingsaanbod;
c. lezingen, forumdiscussies, presentaties (film, muziek, tentoonstellingen e.d.);
d. bezoeken van andere geloofsgemeenschappen, concerten, tentoonstellingen e.d.;
e. workshops en creatieve activiteiten;
f. kloosterweekenden.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht (kerkelijke) achtergrond, woonplaats e.d. De programmering is pluriform, uitgaande van de breedte van het kerkelijk spectrum inclusief de buitenranden daarvan. Er wordt ingespeeld op alle levensfasen. Onderwerpen kunnen theologisch, pastoraal, ethisch, spiritueel en interreligieus alsook cultureel en maatschappelijk zijn georiënteerd. Zowel het verstand, het gevoel en de zintuigen kunnen worden aangesproken. Educatie, het geloofsgesprek, bestaansverheldering, de uitwisseling van levenservaringen en samen beleven zijn belangrijk. Het programma van Vorming en Toerusting verschijnt 2 keer per jaar op een flyer. Daarnaast worden activiteiten via 'Klankbord', zondagsbrief en de beamers in de diverse kerken, alsmede via de lokale media bekend gemaakt.

Voor informatie omtrent een bepaalde activiteit kunt u contact opnemen met de betreffende organisator, vermeld in het blauwe informatievakje op de flyer. Bekijk het laatste nieuws en ons aanbod van gespreksgroepen op de website hps://www.pknbarendrecht.nl. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het Klankbord. Algemene informatie en suggesties via de secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl.
 

 
Programma Programma

Leeskring- Verdriet is een werkwoord
Bij voldoende aanmeldingen zal er in januari weer een leeskring starten rond het boekje Verdriet is een werkwoord, van
Margriet van der Kooi.
Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger.
Er is verdriet dat nooit over gaat. Het lijkt soms als een doolhof, je komt er niet uit. Margriet van der Kooi gebruikt het beeld van een wenteltrap. Antwoord geven aan je verdriet is een soort wenteltrap. Telkens kom je het weer tegen, maar dan toch weer vanuit een ander perspectief.
Het is een boek dat uitnodigt om eigen ervaringen te delen.
U wordt gevraagd om voorafgaand aan de bijeenkomst thuis alvast een deel van het boekje te lezen.
Deze bijeenkomsten zullen met een tussenruimte van twee weken op woensdagavond plaatsvinden in Carnisse Haven van 20.00-22.00 u. De data zijn 18 januari, 1 en 15 februari en 1, 15 maart en als laatste avond 12 april. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Graag opgave bij ds. Cees Romkes: mail
cees@romkes.com; tel: 0180-721218 of kerkelijk werker Anne-Mieke van Oost; mail: kerkelijkwerker@carnissehaven.nl; tel: 06 34906745.

Film: “I, Daniel Blake” (regie: Ken Loach)
Daniel Blake is een 59-jarige meubelmaker. Hij krijgt een hartaanval. Volgens de keuringsartsen kan hij niet meer werken. De uitkeringsinstanties denken daar echter anders over. Om toch aan een uitkering te komen moet hij gaan
solliciteren. Maar dat blijkt voor Daniel een doodlopende weg.
Gelukkig ontmoet hij Katie; een alleenstaande vrouw met twee kinderen. Katie moest om te ontsnappen aan een tehuis voor daklozen verhuizen naar een fl at meer dan 450 kilometer verderop. Beiden bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Ze voelen zich gevangenen van een ongrijpbare, verstikkende bureaucratie.
Daarom gaat Daniel in beroep, dat gaandeweg succesvol lijkt. Maar tot een zitting komt het niet. Deze ronduit  hartverscheurende film sluit naadloos aan bij actuele ontwikkelingen in ook onze samenleving.

Deze Brits-Franse drama-film (uit 2016) won op het filmfestival van Cannes de “Gouden Palm”.
De film wordt dinsdag 31 januari 2023 vertoond in ‘De Ontmoeting’ van de Dorpskerk. Aanvang: 14.15 uur. De film wordt in- en uitgeleid door drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.


Boekbespreking over ‘De keuze’ van Edith Eger
Op donderdagmiddag 16 februari is er in Carnisse Haven een themamiddag over het boek ‘De keuze’ van Edith Eva Eger. Ze staat bekend als ‘de ballerina van Auschwitz’: Edith Eva Eger was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar  Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje het kamp te overleven. In haar boek ‘De keuze’ deelt dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van mensen die zij sindsdien als  psycholoog heeft geholpen. ‘Goede mensen doen slechte dingen’, zegt zij vaak. We gaan met elkaar praten over het boek en over Egers keuze voor vergeving. Edith Eger zegt: ‘Je kunt niet veranderen wat er is gebeurd, je kunt niet veranderen wat je hebt gedaan of wat je is aangedaan. Maar je kunt kiezen hoe je nu leeft.’
De middag begint met een kopje koffie of thee. De toegang is gratis.
Wanneer: 16 februari om 15.15
Waar: Carnisse Haven, Noordersingel 30..
Voor meer informatie en aanmelding: Anne-Mieke van Oost, kerkelijkwerker@carnissehaven.nl, tel 06-34906745

De Kerk is fantastisch!
De Belgische hoogleraar Rik Torfs is van vele markten thuis. Naast politicus, columnist en tv-persoonlijkheid is hij een van de belangrijkste kerkjuristen van Europa. Iemand die gedurfde uitspraken niet schuwt. Alhoewel zeer kerkelijk betrokken, staat hij vooral ook bekend om zijn kritiek op besluiten en  gedragingen van huidige kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders.
Zijn optimistische vrijzinnigheid komt tot uitdrukking in zijn gekende, bijna Reviaanse uitspraak:
“Geloof is daar op zijn best, waar ongeloof nabij is.” Torfs’ strijd richt zich vooral tegen geloof dat zoekt naar behagelijkheid en comfort.  Ook het herhalen van hetgeen achterhaald is, brengt ons als gelovigen niet verder, meent Torfs. Het leidt er alleen maar toe dat geloof loskomt te staan van het echte en actuele leven. Tegelijkertijd is Torfs een soms felle, soms humoristische verdediger van geloof; ons christelijk geloof in het bijzonder. Hij haalt graag de uitspraak van de grote theoloog Hans Küng aan: “De kerk is als een met vuil besmet én bloed doordrenkt tapijt, waardoorheen de gouden draad van Christus loopt.” Naar Torfs’ oordeel moeten we met of zonder de steun van de kerkleiding alles op alles zetten om onze kerken als ‘levende geloofsgemeenschappen’ en als ‘haven van menselijke tekorten’ overeind te houden. Want, zegt Torfs, “kerken zijn fantastisch”. Waarom?

Kom dinsdagmiddag 21 februari om 14.15 uur in ‘De Ontmoeting’ van de Dorpskerk luisteren én meepraten. Besproken wordt dan Torfs boek
“De Kerk is fantastisch”. Aan het woord zijn dan:
drs. Maarten van Boekel en ds. Cees Romkes. U hoeft het boek niet gelezen te hebben. Iedereen is welkom.

 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.