Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting

Vorming en Toerusting
Secretaris: Martina Vreriks, tel. (0180) 619 572,
e-mail:
martina.vreriks@planet.nl


De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert en coördineert (themagerichte) activiteiten waarin het samen leren en spreken over geloofszaken centraal staat. Vorming wil inspireren en activeren en kan bewustwording teweegbrengen van de rol die wij (kunnen) spelen in de samenleving. Vorming is onderdeel van het met elkaar gemeente van Jezus Christus zijn. De werkgroep ressorteert onder de Algemene Kerkenraad. Het programma wordt met de predikanten afgestemd. Er zijn de volgende werkvormen:
a. vaste gespreksgroepen, bijbelstudiekringen, groei- en dialooggroepen en Leerhuis;
b. thematisch cursus-, gespreks- en belevingsaanbod;
c. lezingen, forumdiscussies, presentaties (film, muziek, tentoonstellingen e.d.);
d. bezoeken van andere geloofsgemeenschappen, concerten, tentoonstellingen e.d.;
e. workshops en creatieve activiteiten;
f. kloosterweekenden.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht (kerkelijke) achtergrond, woonplaats e.d. De programmering is pluriform, uitgaande van de breedte van het kerkelijk spectrum inclusief de buitenranden daarvan. Er wordt ingespeeld op alle levensfasen. Onderwerpen kunnen theologisch, pastoraal, ethisch, spiritueel en interreligieus alsook cultureel en maatschappelijk zijn georiënteerd. Zowel het verstand, het gevoel en de zintuigen kunnen worden aangesproken. Educatie, het geloofsgesprek, bestaansverheldering, de uitwisseling van levenservaringen en samen beleven zijn belangrijk. Het programma van Vorming en Toerusting vindt u op deze website, in Klankbord, de zondagsbrief en op de beamers in de kerk.
Voor informatie omtrent een bepaalde activiteit kunt u contact opnemen met de betreffende organisator, vermeld in het blauwe informatievakje op de flyer. Bekijk het laatste nieuws en ons aanbod van gespreksgroepen op de website hps://www.pknbarendrecht.nl. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het Klankbord. Algemene informatie en suggesties via de secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572, martina.vreriks@planet.nl.

 

 
Programma Programma

‘Buitenhaven’: wandelend een tekst bespreken
Op donderdag 20 juni 2024 organiseert Vorming & Toerusting een ‘Buitenhaven’-wandeling. Al lopend door de Zuidpolder denken we in tweetallen na en praten over een korte (bijbel)tekst. Een soort informele ‘bijbelstudie’ in de buitenlucht. We verzamelen vanaf 19.15 uur op de parkeerplaats van de Zuidpolder (vlakbij theehuis Polderzicht) en daar krijg je de tekst. Vanaf 19.30 uur gaan we wandelen. Na een klein uurtje sluiten we samen af. Doe je mee?
Voor meer informatie: Petra Teunissen, tel. 06-41666977,
pteunissen01@gmail.com

BOEKBESPREKING: “DE NAMIDDAG VAN HET CHRISTENDOM”; (2023)
Woensdag 19 juni 2024, 20.00 uur, De Ontmoeting, Dorpskerk.
Auteur: Tomáš Halík, hoogleraar filosofie en sociologie aan de Karelsuniversiteit in sociologie in Praag (RK-priester).De grote internationale faam van Tomáš Halík is direct verbonden met zijn talrijke pleidooien voor een open gesprek tussen godsdienst en de seculiere samenleving. Halík vindt dit nodig, want de situatie van het christendom in Europa is erbarmelijk. Met die constatering begint zijn boek over “De namiddag van het christendom’. Kerken lopen leeg, want ze hebben hun ooit jeugdige elan verloren; en daarmee ook de jeugd.

In zijn boek schetst Halík op bijna profetische wijze de toekomst van de kerk én vanuit dit toekomstbeeld klinkt zijn oproep tot kerken en gelovigen:

Laat de traditionele waarheidsclaim los. Ontdoe het geloof van ‘weten’, want wetenschap weet beter. Probeer als kerk met jezelf in gesprek te komen. Probeer niet langer om anderen te overtuigen van je eigen waarheid. Durf geloof, geloof te laten zijn; en dat is iets anders dan ‘weten’.  En durf in oprechte dialoog te treden met anderen over de zin en betekenis van ons bestaan. Als de kerk dat doet, dan overstijgt ze zichzelf: ze bekommert zich dan niet langer om haar ledenaantal, en is primair gericht op het welzijn van iedereen. Is dat niet juist heel christelijk?

Maarten van Boekel zal dit in de christelijke wereld spraakmakende boek (inmiddels in vele talen vertaald) van Tomáš Halík inleiden. Cees Romkes zal daarna de discussie leiden. Iedereen is 19 juni om 20.00 uur van harte welkom in De Ontmoeting van de Dorpskerk.
 

 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.