Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 25 november 2018, geen dienst
Dienst in de Dorpskerk en Triomfatorkerk (laatste dienst)

Zondag 2 december 2018, 10:00 uur
1e Advent

Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 9 december 2018, 10:00 uur
2e Advent

Ds. J. Wilschut

Zondag 16 december 2018, 10:00 uur
3e Advent

Ds. H.J. Ketelaar

 
Van de dominee...

Van de dominee...

Afscheid Triomfatorkerk
Op zondag 25 november nemen we als protestantse gemeente en de wijk Zuid-Oost in het bijzonder, afscheid van de Triomfatorkerk. Tenminste, dit geldt voor wat betreft de zondagochtenddiensten. Er leven heel wat dierbare herinneringen rond het gebouw. Zo was het voor mijzelf het eerste kerkgebouw in Barendrecht waarin ik voorging toen ik ‘op beroep’ kwam preken. Er zijn herinneringen aan kerkdiensten, doopdiensten, uitvaartdiensten en ook aan bijeenkomsten van gespreksgroepen, aan de hartelijkheid van koster Cor de Vroed en daarna van Willem en Monique Bahlman, het orgel, cantorijrepetities en -medewerkingen; te veel om op te noemen. En ook nieuwe initiatieven kregen er onderdak zoals de Top-2000 diensten en kerk 2.0 bijeenkomsten. Om er een persoonlijke noot aan toe te voegen: Toen ik onlangs in ons ouderlijk huis keek naar de trouwfoto’s van mijn broer, mijn zus en mijzelf viel het mij op dat de drie verschillende kerkgebouwen waarin deze huwelijksdiensten plaatsvonden alle drie zijn gesloten. Dat is toch wel een aparte constatering. Tot 2030 zullen er in Nederland nog zo’n duizend kerken worden gesloten zo was laatst te zien in een item van het tv-programma “Nieuwsuur”. Voor de één is daar wat makkelijker mee om te gaan dan voor de ander. Wel zijn we blij met het behoud van de kerkelijke functie van het gebouw! Ik wens ons als protestantse gemeente een goed afscheid van de Triomfatorkerk toe, heil en zegen voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die al langer gebruik van het gebouw maakt maar dat vanaf 2019 als eigenaar zal gaan doen en ook voor de wijkgemeente Zuid-Oost in hun samenwerking met de wijkgemeente Dorpskerk.

Vanaf 2 december: Welkom in de Dorpskerk, de Bethelkerk, Carnisse Haven en de Immanuelkerk!
We zijn in Barendrecht als protestantse gemeente gezegend met straks vier kerkgebouwen. ‘Moeten we niet laten weten aan de gemeenteleden die in de Triomfatorkerk kerken dat zij straks welkom zijn in de Bethelkerk?’ Deze vraag kreeg ik de laatste maanden steeds vaker te horen. Ja, dat is natuurlijk zo. U bent van harte welkom zelfs. Ik vind dat aan de ene kant vanzelfsprekend maar aan de andere kant is het ook goed om te laten merken dat we plaats maken en welkom heten. Op zondag 2 december is er volop gelegenheid om elkaar daarover van hart tot hart te spreken. We maken tijd voor gesprek gericht op het samen verder ontwikkelen van de gemeente rondom de Bethelkerk. Maar ik kan mij ook voorstellen dat het fijn is om iets van het gemeenschapsgevoel uit de Triomfatorkerk mee te nemen naar de Dorpskerk en elkaar daar op te zoeken en samen te gaan vieren in het kerkgebouw waar de wijk Zuid-Oost bestuurlijk onderdak vindt. Daarnaast kennen we ook nog genoeg grensverkeer naar Carnisse Haven over en weer. En bovendien hebben we binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht ook de wijkgemeente van de Immanuëlkerk met een eigen signatuur. Voor alle gemeenteleden in alle wijkgemeenten geldt: In al deze gebouwen bent u van harte welkom!

Op zondag 2 december Anders-dan-anders dienst met als thema ‘Ik zie je!’
Zondag 2 december is in verschillende opzichten een datum waarop een nieuwe start wordt gemaakt. Het is de eerste zondag van advent waarmee ook het nieuwe kerkelijke jaar aanvangt. God belooft iets nieuws: Het licht zal gaan groeien en is sterker dan het duister. Rond de Bethelkerk starten we deze zondag ook met iets nieuws. We willen namelijk vanuit deze belofte van advent de komende maanden de gemeente verder ontwikkelen. Stap voor stap gaan we aan de slag met het thema ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’. In een kerkdienst waarin het er anders dan anders aan toe zal gaan starten we met het eerste gesprek hierover: Kunt u een goed voorbeeld geven van een moment waarop u / jij je gezien voelde? Kun je een voorbeeld geven waar jij / u God aan het werk gezien hebt in de gemeente? Zo willen we als gemeente de komende tijd met elkaar onderzoeken en stappen zetten om hoe we meer iets van Gods nieuwe wereld mogen laten zien. Ook tijdens het koffiedrinken gaan we met elkaar ook hierover in gesprek, en Else Roza, die al een tijdje onze wijkgemeente in dit proces begeleidt, zal deze ochtend aanwezig zijn. Zie ook het stukje onder ‘Ook dat nog’.

Kerkexcursie brugklassen Calvijn Groene Hart naar de Bethelkerk
‘Waarom zijn kerken eigenlijk altijd zo hoog en groot’? Dit was een van de vragen die leerlingen stelden tijdens de kerkexcursie. In november zijn net als voorgaande jaren weer alle brugklassen van Calvijn Groene Hart op bezoek geweest in de Bethelkerk vanuit het project Kerkdeuren Open van Hart voor Barendrecht. Een kleine 300 leerlingen volgden een presentatie over kerkgebouwen in Barendrecht, bij welke gelegenheid gaan mensen naar de kerk en beroemde Nederlanders die naar de kerk gaan. De ingevulde lijst met kijkvragen telde bovendien mee als cijfers voor het vak Godsdienst. Een mooi project met dank aan de docenten, koster Wout Pol en vrijwilliger Nico Berkhout.


Project Waarderende Gemeenteopbouw
In oktober is er door de wijkkerkenraden en een aantal anderen onder leiding van Else Roza gebrainstormd over het thema voor het project “Waarderende Gemeenteopbouw”. In november zetten we alles op een rijtje en in december zullen we gemeente breed een start met het project maken.

Top 2000
De voorbereidingen voor de derde editie van de Top2000-dienst van Barendrecht zijn al in volle gang. Vertrouwde elementen blijven, en er zal ook vernieuwing zijn. Nieuw is ook de locatie: We gaan naar de Dorpskerk! Het zal weer een bijzondere editie worden op zondag 30 december. Thema: “Heal the World!”

Kringenwerk:
Met de gespreksgroep 7+1 komen we op dinsdag 27 november weer bij elkaar. Plaats wordt nog bekend gemaakt.

Vrijwilligersbijeenkomst op 1 december
Op zaterdag 1 december is er een gezellige vrijwilligersbijeenkomst voor iedereen die een taak heeft in het kerkenwerk: en dat zijn er velen! Kijk even onder de wijkberichten van de wijk ZuidWest en geef u voor 23 november op bij een van de scriba’s!

Mensen met een hart voor het kerkenwerk gezocht!
Als wijkkerkenraden zijn we hard op zoek naar mensen die voor een periode zich willen inzetten voor de kerkenraad of één van de andere taken die in de gemeente te doen zijn. Hebben we u ten onrechte niet op onze radar staan? Trek ons aan onze mouw!

 
Van de scriba's... Van de scriba's...

Zeg eens JA!
Als kerkenraden van Noord en Zuidwest willen we graag met elkaar een nieuwe periode ingaan, waarbij we een enthousiaste meelevende Bethelkerk-gemeenschap verder gestalte willen geven. Ja, verder, want dankzij de vele vrijwilligers gebeurt er binnen onze wijken heel veel.
Wil dit werk kunnen doorgaan dan is het belangrijk als er mensen zijn die taken van de vrijwilligers, die zich al een aantal jaren actief hebben ingezet, voor een nieuwe periode willen overnemen. Op die manier kunnen wij met elkaar een vitale gemeente blijven waar veel gebeurt en velen zich thuis voelen.
Ieder jaar rond deze tijd begint het zoeken naar mensen die zich voor een tijdje willen inzetten voor onze wijken en gemeente. Hierbij geldt “vele handen maken licht werk!”. Een taak in de kerk vraagt tijd en inzet, natuurlijk! Maar het geeft tegelijk grote voldoening om een steentje aan onze mooie Bethelkerk-gemeenschap te kunnen bijdragen. Dus zijn we op zoek naar mensen die onze wijken een warm hart toedragen en daarom op deze oproep “JA” zeggen.
U bewijst hier velen een grote dienst mee! Voor informatie kunt u terecht bij de secretarissen van de wijken Noord en Zuidwest!

 
Vrijwilligersmiddag/-avond Bethelkerk Vrijwilligersmiddag/-avond Bethelkerk

Ook dit jaar willen we alle Bethelkerk-vrijwilligers bedanken. Waar zouden we zijn als kerk zonder onze vrijwilligers? Veel mensen zetten zich belangeloos in voor het wel en wee van onze kerk en kerkgemeenschap. Tijd om te benadrukken dat dit zeer op prijs wordt gesteld. Dat doen we op zaterdag 1 december a.s. Iedereen die een rol heeft in en om de Bethelkerkgemeenschap is hiervoor uitgenodigd. Het belooft een leuke maar vooral ook informele ontmoeting te worden. We beginnen om 17:30 uur in het jeugdhuis van de Bethelkerk en vanaf 18:00 uur is er een lekker buffet. De bijeenkomst wordt rond 20:30 uur afgesloten. In verband met de voorbereiding willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Geef voor 23 november door of je op 1 december aanwezig zult zijn.
Dit kan bij Joost Niemantsverdriet () of aan Joke de Jong (), secretarissen van de wijkkerkenraden.
We hopen met elkaar een gezellige bijeenkomst te hebben!

Namens de Wijkkerkenraad Noord en Zuidwest,
Hans Hertog en Bas Nootenboom

 
Ook dat nog… Ook dat nog…

Als het beloofde landt.

‘Als het beloofde landt:
Dan vinden we een frisse kerk om te resetten
Dan groeien wortels van warmte op koude plekken
Dan zullen hoopvolle regenbogen zich
Als bonte nieuwe verbonden in de lucht zetten
Dan zijn herfstkleuren niet houdbaar
Maar ontpopt de lente…

De nieuwe aarde is een confrontatie
Met vergezichten van vergeving
Die oppoppen in de schemering
Wij zijn klein maar als klei vol po(t)tentie
In de grote handen van de ‘bouwvakker’
Onze Liebherr die een luchtige Skyline bouwt
en een hoopvolle hemelse stad
Er is meer dan genoeg genade en onderdak
We zien de zon in de ondergang
Want er komt altijd weer a new dawn
Als het beloofde landt’

'De Droominee’ Rik Zutphen

Bron: Verslag najaarsconventie Charismatische Werkgemeenschap
Nederland, www.cwn-cwj.nl
 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email:

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.