Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Huidige coronamaatregelen Bethelkerk

Met ingang van zondag 27 februari gelden er in de Bethelkerk geen beperkende maatregelen meer. Dit betekent dat de anderhalve meter-maatregel niet meer hoeft en dat ook het mondkapje niet meer verplicht is. Maar als u toch liever het mondkapje op wilt blijven houden is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) merkt op dat afstand houden en een mondkapje dragen, ook als het niet meer overal hoeft, wel degelijk verstandig blijft. Verder merken zij op dat de basismaatregelen nog wel gehandhaafd blijven, zoals handen wassen, goed ventileren en in je elleboog hoesten en niesen.

Het Dagelijks Bestuur van Wijkgemeente Bethelkerk heeft besloten dat voor de twee middenvakken en het vak aan de kant van de grote parkeerplaats een vrije zitplaatskeuze geldt. Voor diegenen die graag toch liever nog wat afstand willen blijven houden is het vak aan de Barendrechtsewegzijde gereserveerd.

Ook het koffiedrinken na de dienst is weer opgestart.

Tenslotte: De voorzitter van de Generale Synode merkt op dat hij hoopt en bidt dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven. 

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 22 mei 09:30 uur
Ds. M.A. van der Sar uit Breda

Zondag 29 mei 09:30 uur
Ds. W. Barendrecht uit Maassluis

Zondag 5 juni 09:30 uur
Ds. J.A. van Rootselaar
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Kerkdiensten (1) zondag 22 mei: Migrantenviering
Zondagmiddag 22 mei zal er voor de tweede keer een dienst vanen voor migranten zijn. De eerste dienst in september was bijzonder fijn en verbindend en daar hopen we in deze tweede viering opnieuw op! En hoop: dat is ook het thema van de viering: Slechts een klein beetje hoop is voldoende om liefde te laten ontluiken. De viering wordt voorbereid samen met een aantal christenen met een migratie achtergrond en samen met pater Urbanus Kioko van de Augustinusparochie zal ik in de viering voorgaan.

Kerkdiensten (2) Popdienst op 29 mei
Op zondagmiddag 29 mei organiseert de Top2000-commissie een popdienst met als thema “Stairway to Heaven”. Ds. Fred Omvlee (bekend van de Elvis-diensten) en ds. Piet van Die (bekend van o.a. de Johnny Cash diensten) zullen in de dienst voorgaan. En er is live muziek van Rising Clouds. Welkom in de Bethelkerk om 15.30 uur!

Kerkdiensten (3) Pinksteren op 5 juni
Op zondag 5 juni is het Pinksteren. Collega ds. Jaap van Rootselaar zal voorgaan in de dienst in de Bethelkerk deze ochtend. Zelf ben ik uitgenodigd om in Etten-Leur het 50 jarige bestaan van de Protestantse Gemeente de Baai te komen vieren waar ik straks aan verbonden zal zijn. Ja, ik weet het, de Bethelkerk zal straks honderd jaar bestaan dus wat betreft is de gemeente in  EttenLeur nog een ‘jonkie’ maar bijzonder is wel dat ze indertijd al helemaal Samen op Weg zijn gegaan als tweede gemeente  van Nederland. Ik stel het erg op prijs dat dit door collega van Rootselaar en het wijkmoderamen mogelijk is gemaakt want het is voor mij een unieke manier om de gemeente alvast een beetje te leren kennen.
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
 
Al met al
Midden in een donkere en nog altijd door oorlogsgeweld bedreigde wereld gaan we het slotfeest van de ‘de allerlangste adem’ vieren: Pinksteren! Gods heilige geestkracht die uitwaait in vele tongen en talen over de volkerenwereld. Zijn Adem van  allesgevende liefde en hartverwarmend omzien die in Christus sterker bleek dan het donkerste donker: troostend en bezielend gaat zij ons voor in een nieuw begin van leven. Liederen daarbij, oude en nieuwe, zijn er vele: eerder noemde ik al: ’Zolang wij ademhalen’ lied 657 en het vrolijke ‘Als de wind waait met vlagen’, lied 700 en bij de vreugde(dans) om het nieuwe leven in Christus het prachtige lied 706. En wellicht kan in de Pinkster-morgendienst het gebeds-Lied 692b van Marijke de Bruijne met een eenvoudige melodie van Wybe Kooijmans ons gebed om de Heilige Geest zijn (zie hieronder).

Goede en gezegende vieringen en dagen wens ik u en jou toe,
Een hartelijke Pinkstergroet,
Een hartelijk groet,
ds. Jaap van Rootselaar
 
Lied 692b
1 Wij wachten op de Geest beloofd
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.
Strofe:
Wij wachten op de Heil’ge Geest,
als wind die waait waarheen zij wil,
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God waai alles schoon.


2 Wij wachten op de Heil’ge Geest
als krachtig, dansend vlammenspel
dat loutert, reinigt en herschept.
Kom Geest van God en vuur ons aan.

8 Wij wachten op de Heil’ge Geest
als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in.
Refrein:
Wij wachten op de Geest beloofd
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

 
 
Ook dat nog… Ook dat nog…

…. loslaten
Ik schrijf in de meditatie dan wel dat Hemelvaart het feest van het loslaten is, als gemeente en wijkpredikant zijn we ook begonnen aan een proces van loslaten. Dat gaat bij stukjes en beetjes. Het lukt natuurlijk niet om iedereen nog eens te bezoeken maar er zal te zijner tijd zeker gelegenheid zijn om elkaar te groeten. De afscheidsdienst staat gepland op zondag 3 juli maar gelukkig is het nog niet zover.
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Bethel Bazar Bethel Bazar

We zijn als bazarcommissie heel blij om te kunnen melden dat we dit jaar weer een echte bazar gaan houden!

De winkels die we de afgelopen 2 jaren hadden waren echt een succes, zowel wat betreft opbrengst  voor de goede doelen als wat betreft goede sfeer en onderlinge verbondenheid. Toch hoorden we van medewerkers én klanten dat de bazar gemist werd.

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei wordt de Bethelbazar weer in en rond de Bethelkerk georganiseerd.

Natuurlijk moet er weer een heleboel gebeuren, dus: Wij zoeken hulp!

Er is van alles te doen, zoals:
•            Vrijdag overdag kramen inruimen,
•            Vrijdag avond verkoop in de kramen,
•            Zaterdagochtend en –middag verkoop in de kramen,
•            Zaterdag vanaf 16:00 uur opruimen van alle overgebleven spullen.

Wilt u weer meedoen? Om vooraf te kunnen inschatten hoeveel medewerkers er komen, vragen we u om u aan te melden via een mail naar bethelbazar@hotmail.com, onder vermelding van aanmelding. Wilt u in de mail aangeven welke dagdelen u beschikbaar bent? U krijgt kort voor de bazar een mail met alle gegevens, tijden, e.d.

De goede doelen van dit jaar zijn:
 • Stichting welzijn kinderen van Bal Anand
  Deze stichting zet zich in voor gehandicapte kinderen die wonen in het kindertehuis Bal Anand en zorgboerderij Umang in Mumbai, India.
 • Renacer, een project van Kerk in Actie in Colombia
  Renacer biedt hulp aan jonge alleenstaande Venezolaanse vluchtelingen, door middel van voorlichting en vaktraining, zodat ze niet in handen vallen van mensenhandelaren.
 • Het Khakifonds, een project in Soedan en Congo
  Dankzij deze stichting kunnen kinderen, waarvan de familie het schoolgeld niet kan betalen, toch onderwijs volgen.
 • Stichting Present Barendrecht
  Deze stichting heeft eigenlijk geen toelichting meer nodig, het is de organisatie die een brug vormt tussen mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben en mensen die kunnen helpen.
Hartelijke groet,

Wilma Diepenhorst
Secretaris
 
lees meer »
 
Vacature Vacature

De kerkenraad is al enige tijd op zoek naar een nieuwe ouderlingkerkrentmeester. De zoektocht naar een opvolg(st)er heeft tot nu toe geen resultaat gehad. Daarom brengen we deze vacature opnieuw onder uw aandacht. Misschien is het niet duidelijk wat het werk van een ouderling-kerkrentmeester inhoudt. Daarom onderstaande informatie.

Als ouderling-kerkrentmeester ben je medeverantwoordelijk voor het fnanciële beleid van in de eerste plaats onze wijkgemeente, en in de tweede plaats van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Dit betekent dit dat je lid bent van de Wijkraad Financiën en dat je regelmatig de vergadering van het college van kerkrentmeesters bezoekt.

Als lid van de Wijkraad Financiën/beheer ben je medeverantwoordelijk voor het voeren van de Aktie Kerkbalans en eventuele andere fnanciële acties. De wijkraad is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw. 
Daarnaast ben je lid van het dagelijks bestuur en de wijkkerkenraad. Je hoeft geen bijzondere fnanciële talenten te hebben voor deze taak.

In de werkgroep zitten twee kerkrentmeesters, Aad Kleine en Hans Hertog, die mede zorg dragen voor de jaarbegroting, budgetbewaking en het dagelijks beheer van het kerkgebouw.
Ben je geïnteresseerd in deze taak en/of wil je er nog wat meer over weten, neem dan contact op met Hans Hertog, e-mail:
hans@jhertog.nl, mob: 06-5432 6876.
 
 
Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum) Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum)

Het doel van de contactgroep is het bevorderen en onderhouden van contacten met en tussen gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht-centrum. 
lees meer »
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Vanaf juli bent u op vrijdagmorgen weer van harte welkom in de Bethelkerk.
Eind 2019 zijn we begonnen met het openen van de Bethelkerk op vrijdagmorgen. Dit initiatief kwam voort uit onze gesprekken bij het project Waarderende Gemeente Opbouw. Een van de thema’s in dit project was:
Groeien in relatie tot anderen’. Met ‘anderen’ bedoelen we dan alle mensen in Barendrecht.
We hadden in maart 2020 net een mooie naam bedacht: De Aandachtschenkerij en … toen moesten we stoppen.
Gelukkig is er nu de mogelijkheid om weer te starten.
De Aandachtschenkerij is elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur geopend in de jeugdzaal.
Ieder is van harte welkom.
Cobi Louws
Cees van den Berg

Groeien in relatie met God…
Dat willen we eigenlijk allemaal, denk ik zo. De vraag is alleen, hoe doe je dat?
 
lees meer »
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Op 23 maart vergaderde de wijkkerkenraad.
 
lees meer »
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
De Bethelkerk App is live!
Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.

 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
 • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
 • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
 • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
 • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
 • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
 • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
 • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
 • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
 • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
hansonderwater3@gmail.com

 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.