Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 24 februari 2019, 10:00
Ds. C. Romkes

Zondag 3 maart 2019, 10:00
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 10 maart 2019, 10:00
1e zondag 40-dagen tijd

Ds. H.J. Ketelaar m.m.v. Chr. Gemengd Koor Delfshaven

Zondag 17 maart 2019, 10:00
2e zondag 40-dagen tijd,
biddag voor gewas en arbeid,
Heilig avondmaal

Ds. H.J. Ketelaar en ds. D.J. Couvée

 
Van de dominee...

Van de dominee...

Kerkdiensten: Bijbelboek Ester
Tijdens kerkdiensten In de Bethelkerk zal in vier diensten het bijbelboek Ester worden gelezen:
20 januari (Romkes), 27 januari (Ketelaar), 17 februari (Ketelaar) en 24 februari (Romkes).
Ook in de Dorpskerk en Carnisse Haven staan veel diensten de komende tijd in het teken van de lezingen uit Ester.

ICAD-gezinsdienst op 10 februari
Op zondag 10 februari hebben we weer een gezamenlijke ICAD dienst in de Bethelkerk. Het thema van deze dienst is: “God kent jouw naam!” En het kinderkoor “Ziezo” uit Carnisse Haven komt zingen. Het wordt een feestelijke dienst dus!

Zondag 17 februari: Ester
Op zondag 17 februari lezen we in de Bethelkerk verder in het boek Ester. Een week later, op 24 februari worden de Esterlezingen afgesloten.

Project Ik zie je! Oog voor God en mensen
Afgelopen weken zijn er een aantal groepsgesprekken geweest over het thema ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’ (zie ook de meditatie). De verhalen die hieruit zijn voortgekomen hebben geresulteerd in een heel aantal genoemde factoren die van belang kunnen zijn voor het gemeentezijn in de komende jaren. De werkgroep Waarderende Gemeente Opbouw zal in februari bij elkaar komen om de volgende stappen in het proces voor te bereiden.
Nieuwsgierig? Spreek ons (Cobi Louws, Peter van der Meer, Joost Niemantsverdriet, Bea Ramackers, ds. Jaap van Rootselaar, Matthijs Westerdijk en ikzelf) er op aan!

Bezoek klassen Focus Academie
Tussen 4 en 15 februari zullen acht brug- en tweede klassen van de Focus-Academie de Bethelkerk bezoeken in het kader van Kerkdeuren Open. Het zullen vast weer mooie en enerverende gesprekken worden.

Kringen
Met de 7+1 gespreksgroep zijn we wat van de geplande data afgeweken: de overige data zullen in onderling overleg worden gepland.

Instructieavond Groothuisbezoek
Op maandag 11 februari is in Carnisse Haven de instructieavond voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het Groothuisbezoek. Thema: Te water! Over de doop.

 
Bethel Bazar Bethel Bazar

Bethel Bazar
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019.

Gaat de Bethel Bazar Stoppen????

lees meer »
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

(januari 2019)

In de eerste vergadering van de wijkkerkenraden Noord en Zuidwest in 2019 werd, onder dankzegging voor de inzet en betrokkenheid, afscheid genomen van 8 ambtsdragers die een stapje terug doen. Tegelijkertijd werden 2 nieuwe ambtsdragers hartelijk verwelkomd. Nadat de afgetreden ambtsdragers de vergadering hadden verlaten werd de vergadering voortgezet in flnk uitgedunde samenstelling. De bemensing van de kerkenraden was tegelijk één van de belangrijkste onderwerpen van gesprek. Onmisbare bestuurlijke functies zoals die van voorzitter, secretaris en ouderling-kerkrentmeester zijn niet bezet of sterk onderbezet. Terugkijkend op de wervingsactie eind 2018 moest de vergadering met spijt en teleurstelling vaststellen, dat de animo om zitting te nemen in de kerkenraad zeer klein is gebleken en dat vooral bestuurlijk de ondergrens is overschreden. Versterking op korte termijn is noodzakelijk. Afgesproken is dat de zoektocht doorgaat, waarbij de hoogste prioriteit ligt bij het opvullen van de voorzittersfunctie, eventueel als duo-functie. Verder is er grote behoefte aan 3 kerkrentmeesters, onder andere omdat dit jaar een inhaalslag in het onderhoud van de Bethelkerk moet worden gemaakt. De huidige bezetting met één ouderling-kerkrentmeester is daarvoor ontoereikend. In het vertrouwen dat dit alsnog vruchten zal afwerpen zijn vervolgens de verschillende agendapunten behandeld, waarvan hier het Beleidsplan Diaconie 2019 - 2022, de Startzondag, het jeugdwerk en het project “Ik zie je – oog voor God en mensen” worden genoemd. Het ambitieuze Beleidsplan Diaconie oogstte veel waardering en zal de komende jaren uitgangspunt zijn voor de inzet van de diaconie.

 
Ook dat nog… Ook dat nog…

In de berm
 

O, land van korte lontjes en verwijt,
van oordeel, eigendunk en beter weten,
ik ben er nog! Al bent u mij vergeten,
ooit kende men mijn naam: barmhartigheid.

Ik ben als vuilnis in de berm gesmeten,
verweerd, verworpen en vermaledijd
door dwazen die zich in hun vrije tijd
gedragen als professors en profeten.

O, land van haast en impulsiviteit,
van oorlogstaal op uw computerscherm,
wanneer u ooit gewond raakt in de strijd,

en wordt u weggeworpen in de berm,
zeg dan maar zacht mijn naam: barmhartigheid.
Misschien dat ik mij over u ontferm.
 
Rikkert Zuiderveld, 19 januari 2019, www.ellyenrikkert.nl
 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email:

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.