Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Agenda Bethelkerk Agenda Bethelkerk
Vr 12-7 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open Kerk
Zo 14-7 09.30 uur Kerkdienst: voorganger ds. Jan Steyn (Heilig Avondmaal, Kindernevendienst)
Vr 19-7 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open Kerk
Zo 21-7 09.30 uur Kerkdienst: voorganger ds. Jan Steyn (Kindernevendienst)
Vr 26-7 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open Kerk
Zo 28-7 09.30 uur Kerkdienst: voorganger ds. Jan Steyn (Kindernevendienst)
Vr 2-8 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open Kerk
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

De komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 21 juli 09:30 uur
Ds. J.J. Steyn

Zondag 28 juli 09:30 uur
Ds. J.J. Steyn

Zondag 4 augustus 10:00 uur
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
Mw. R. Keijzer - Meeuwse
 
Digitale collecte

Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen, door het aanklikken van de collectezak. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.
Via deze link leest u meer informatie.
 
Van de dominee... Van de dominee...

In het Klankbord doen wij bericht van het Wel en Wee van leden van onze wijkgemeente. Om privacyredenen kunnen we dat hier op de website niet doen.
We dragen alle genoemden en niet genoemden in onze gebeden op aan Hem die een Heelmeester voor alle (ge)wonden wil zijn en we leven mee met allen die in onzekerheid of in zorgen zijn over onderzoeken en/of in afwachting van uitslagen. Tevens denken we aan hen die als mantelzorger de zorg hebben voor een ander. Intussen komen we op verzoek of bij gelegenheid graag even bij u, bij jou, om het hoekje kijken!

Op 14 juli de 4e zondag van de zomer is Marcus 6, 6b-13 aan de orde: Jezus die met zijn leerlingen onderweg is, trekkend langs omliggende dorpen, zoals velen in deze zomer- en vakantietijd eropuit trekken! Maar Jezus en de leerlingen, ze gingen niet bepakt en bezakt: het enige wat de twaalven twee-aan-twee meenamen was het (bevrijdings)onderricht van de Heer: a) kom tot inkeer b) bevrijd je van demonen en c) genees/verzorg de zieken. Een gemakkelijker gezegd dan gedaan abc-tje? Jawel, ga er maar aanstaan, maar met minder kan het niet toe in heel de Bijbel. Want als de Naam van de Eeuwige al betekent: ‘Hier ben ik’ ‘Ik zal er zijn’ wat staat ons dan anders te doen dan er eveneens in genade, mededogen en liefde te zijn voor onze medemens en naaste in nood en zorg? Een prachtig lied dat hiervan zingt is het welbekende 838 O Grote God die liefde zijt:

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
en ook de vierde strofe:

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven
.

Een hartelijke zomergroet en reiszegen
“Ga en breng het licht, ga en genees de wonden, laat achter je het stof van onwil, leef van de vrede van gastvrijheid, vertrouw op wie naast je gaat, zoals ook God met je meegaat…”

voor u en jullie allen van het driemanschap,
ds. Peter Nagel, ds. Jaap van Rootselaar en ds. Jan Steyn

 
Van de wijkkerkenraad Van de wijkkerkenraad

Op woensdag 26 juni vergaderde de wijkkerkenraad.

Over onder meer het concept-onderzoeksrapport over samenwerken/samengaan van Bethelkerk en Dorpskerk, het jubileumfeest BK100, de (verdeling van)  werkzaamheden van de predikanten.
 
lees meer »
 
Bethelkerk app Bethelkerk app

De Bethelkerk App is sinds de invoering in januari 2021 volop in gebruik, inmiddels bij meer dan 370 leden van de kerk. Iedere week wordt de app gevuld met berichtjes voor en door leden. Nu ook via internet: Donkey Mobile
 
lees meer »
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Bethelkerk ook in de vakantie open.
Ook in de vakantieperiode staan op vrijdagmorgen, van 10 tot 12 uur, de deuren van de Bethelkerk open. U bent van harte welkom om even binnen te lopen voor een moment van rust, om een kaarsje te branden, gewoon stil te zijn of een praatje te maken bij een kopje koffie of thee bij de “Aandachtschenkerij”.
Juist als familie en bekenden weg zijn, is het fijn om anderen te ontmoeten en even uit de sleur van alle dag te breken. Voel je welkom, we kijken naar je uit!

 
Namens alle gastvrouwen/heren, Ineke Verzijden
 
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025

In juni 2025 zal de Bethelkerk haar eeuwfeest vieren tijdens het weekend dat volgt op de Hemelvaartsdag. Sinds 2022 zijn vier ambtsdragers, Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk, heel druk bezig geweest een boek over de voorbije 100 jaar te schrijven aan de hand van archiefstukken, foto´s en verhalen. Het boek, dat bijna klaar is, zal over enige tijd worden overgedragen aan de corrector voor het bepalen van de omvang van het defnitieve boek. Helaas hebben maar weinig gemeenteleden gereageerd op de vele vragen om te helpen met foto´s, herinneringen, en wat dan ook. Mocht u dus in het boek dingen missen die u graag vermeld had gezien, dan kan dat nog tot 31 juli door uw bijdrage te leveren. De schrijvers kunnen om budgettaire redenen niet over de 300 pagina´s heen gaan, want wij willen het boek financieel bereikbaar maken voor ALLE gemeenteleden.
Mocht u nog willen meewerken aan de geschiedenis van uw eigen kerk, dan kan dat nog via
hansonderwater3@gmail.com
 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.