Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Zondag 16 juni 2019, 09:30 uur
Ds. H.J. Ketelaar m.m.v. Kinderkoor De Regeboog uit Krimpen a/d IJssel

Zondag 23 juni 2019, 09:30 uur
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 30 juni 2019, 09:30 uur
Ds. W.G. de Wit

Zondag 7 juli 2019, 09:30 uur
Ds. H.J. Ketelaar 
 
Van de dominee...

Van de dominee...
Kerkdiensten (1): Pinksteren: Belijdenis en IJE-koor
Op zondag 9 juni is het Pinksteren en dat vieren we in de Bethelkerk met een feestelijke belijdenis dienst met medewerking van het IJE-koor. We beginnen, zoals altijd in de zomertijd, om 9.30 uur.

Kerkdiensten (2): Kinderkoor De Regenboog op 16 juni: Een goed gesprek!
De kerkdienst op 16 juni zal een gezinsdienst zijn: het “Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog” uit Krimpen aan de IJssel onder leiding van Hidde Zwart zal deze ochtend medewerking verlenen aan de dienst. We lezen over Nicodemus en het thema van de dienst is: “Een goed gesprek!”

Twee keer een koor achter elkaar?
U denkt misschien twee keer een koor achter elkaar in de Bethelkerk? Dit heeft er mee te maken dat het kinderkoor al vroeg was geboekt door onze onvolprezen korencommissie en ik vond het zelf erg fijn als het IJE zou zingen als één van hun leden belijdenis doet: vandaar dubbel genieten deze weken!

Startdienst 2019: een goed verhaal!
Het is nog ver weg maar de voorbereidingen voor de startdienst op 8 september zijn al in volle hevigheid bezig. We volgen in deze oecumenische dienst, die samen met de Augustinusparochie wordt georganiseerd het landelijke thema van de PKN: Een goed verhaal! We willen verhalen van hoop met elkaar verbinden waaronder ook de verhalen van statushouders in ons midden. Het kinderkoor “Amazing Kids & Teens” komt zingen en Sander van der Kaaij bespeelt het orgel. Meer informatie volgt!
 
Bethel Bazar Bethel BazarEen record opbrengst voor de Bethel Bazar van 10 en zaterdag 11 mei 2019: € 17,712,68 !!

 
lees meer »
 
Vrijwilligers gevraagd.... Vrijwilligers gevraagd....
... voor het rijden van ouderen Bethelkerk.

De autodienst Bethelkerk zorgt er voor dat mensen met vervoersproblemen de wekelijkse kerkdienst kunnen bezoeken. Deze mensen zijn dankbaar dat het voor hen vertrouwde kerkbezoek zo toch mogelijk is. Wilt u deze mensen ook af en toe eens naar de kerk rijden en heeft u een auto waarin u een rollator kunt meenemen, geef u dan op als vrijwilliger!
Aanmelden kan bij de secretaris van de Wijkkerkenraad: telefoon: 0628938566 of e-mail:
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad
De agenda voor de vergadering op 28 maart jl. was goed gevuld. Tijdens het bezinningsmoment werd stilgestaan bij de Nieuwsbrief die in de wijken Noord en Zuidwest is verspreid. In het bijzonder is gesproken over het stukje van Else Roza over het werk van ambtsdragers. Het zijn van ambtsdrager wordt meestal niet als een last ervaren. Mooie ervaringen en dankbaarheid van gemeenteleden voor een bezoek geven energie, maar beseft moet worden dat de terugloop van het aantal vrijwilligers invloed heeft op de kerkelijke activiteiten. Zo werd op voorstel van de Wijkraad Pastoraat besloten dat m.i.v. mei a.s. bij de ingang Jeugdhuis de diaken bij de kaart voor de bloemengroet ook de kerkbezoekers welkom zal heten. Verder zal een oproep worden gedaan om de groep vrijwilligers die ouderen naar de kerk rijden uit te breiden. Ambtsdragers die vaak ook ouderen rijden en toch al regelmatig dienst doen op zondag worden zo een beetje ontlast. Onze kerkrentmeester deed verslag van de stand van zaken van de Actie Kerkbalans en wist te melden dat de begrote opbrengst gehaald lijkt te worden. Van de verschillende onderhoudsactiviteiten die dit jaar uitgevoerd zullen worden is ondertussen de verlichting van de torenklok vernieuwd en in wijde omtrek zichtbaar. Tot slot werd verteld dat de pastorie naast de Triomfatorkerk intussen is verkocht. Nadat de predikanten een inkijkje in hun vele activiteiten gaven werd gesproken over het in 2018 gestarte initiatief “Kerk, laat je zien”, waar de Bethelkerk zich bij aangesloten heeft. Doel is dat kerken tijdens evenementen in het dorp, zoals het winterfeest, vertegenwoordigd zijn en zich op die manier “laten zien”. Het initiatief is inmiddels onderdeel van Hart voor Barendrecht. Vervolgens staat de raad stil bij een aantal wijzigingsvoorstellen van de Kerkorde, die voortkomen uit Kerk 2025 en bij de Bethelbazaar. De voorbereidingen voor de bazaar in mei a.s. zijn in volle gang en vrijwilligers zijn, als altijd, meer dan welkom.
 
Ook dat nog… Ook dat nog…
Pinksteren
‘ Tegen de ijverige apostelen die het koninkrijk der hemelen naar de aarde wilden trekken werd gezegd dat ze in Jeruzalem moesten wachten. Ga zitten draaikont Petrus en ambitieuze Jakobus, en jij bezorgde Maria: laat los! Toen schoten ze in vuur en vlam. Gods eigen verlangen naar heelheid drijft ons naar de ander toe, over verschillen van ras, geslacht en geloof heen. Zo is Hij bezig om zichzelf bij elkaar te vegen, op weg om “alles in allen” te worden’.
 
Jean Jaques Suurmond op lazarus.nl
 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email:
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.