Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Agenda Bethelkerk Agenda Bethelkerk
Vr 16 feb 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open kerk
    14.30 uur Dagelijkse besturen van Dorpskerk en Bethelkerk
Zo 18 feb 10.00 uur Gezamenlijke kerkdienst in Dorpskerk: voorgangers ds. Franc de Ronde en ds. Peter Nagel (1e zondag 40dagentijd, bevestiging ambtsdragers)
Di 20 feb 10.00 uur Bijbelgespreksgroep
Wo 21 feb 19.30 uur Wijkraad Diaconaat en Pastoraat
Vr 23 feb 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open kerk
Zo 25 feb 10.00 uur Gezamenlijke kerkdienst in Bethelkerk: voorganger ds. René Wouda (2e zondag 40dagentijd, Kindernevendienst)
Ma 26 feb 20.00 uur Leerhuis Kerk en Israël
Vr 1 mrt 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open kerk
Zo 3 mrt 10.00 uur Kerkdienst: voorganger ds. Jacob Korf (3e zondag 40dagentijd; Kindernevendienst; Tienertalk in Dorpskerk)
Vr 8 mrt 09.30 uur Aandachtschenkerij + Open Kerk
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

De komende diensten in de Bethelkerk:
Zondag 25 februari 10:00 uur
2e zondag 40 dagen tijd

Ds. R.A. Wouda, Zwijndrecht

Zondag 3 maart 10:00 uur
3e zondag 40 dagen tijd

Ds. J. Korf, De Haag

Zondag 10 maart 10:00 uur
4e zondag 40 dagen tijd
Heilig Avondmaal

Ds. J.M. Wilschut, Oostvoorne
 
Digitale collecte

Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen, door het aanklikken van de collectezak. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.
Via deze link leest u meer informatie.
 
Van de dominee... Van de dominee...

In het kerkblad doen wij bericht van het wel en wee van leden van onze kerkelijke gemeenschap. Om privacy-redenen kunnen we dat hier op de website niet doen. We dragen alle genoemden en niet genoemden in onze gebeden op aan Hem die een Heelmeester voor alle (ge)wonden wil zijn en we leven mee en met allen die in onzekerheid of in zorgen zijn over onderzoeken en/of in afwachting van uitslagen. Tevens denken we aan hen die als mantelzorger de zorg hebben voor een ander. Intussen komen we op verzoek of bij gelegenheid graag even bij u, bij jou, om het hoekje kijken!

Bevestiging ambtsdragers
In de eredienst in de Dorpskerk op 18 februari vindt de (her) bevestiging plaats van nieuwe ambtsdragers van de wijkgemeenten Bethelkerk en Dorpskerk. Wat wijkgemeente Bethelkerk betreft verlengen Jaco Kleemans, Walter Mulder, Ineke VerzijdenHardenbol, Marjoan Onderwater-Baaijens en Jaap Nootenboom hun ambtsperiode. Henk Boersma is al in de dienst op 14 januari bevestigd tot ouderlingkerkrentmeester. Dolinda van Groen-Baan en Gerrit van der Sluijs worden bevestigd tot diaken en Hans Bunk tot ouderling. We nemen in de dienst afscheid van Ronald Buter en Arie de Groot die aan het eind van hun ambtstermijn zijn. Ds. Franc de Ronde en ds. Peter Nagel gaan samen voor in deze dienst.

De eerste zondag van de 40 dagen (18 februari) is met de naam zondag invocabit genoemd naar het beginwoord van Psalm 91: 15 in het latijn: ‘Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord; In de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen.’
Dit Bijbelvers wordt wel het telefoonnummer van de hemel genoemd: 9115. Dat is helemaal in overeenstemming met de inhoud. Een uitnodiging om te roepen/bellen, en de belofte dat er wordt opgenomen. Nee, je krijgt geen antwoordapparaat, maar de Here Zelf beantwoordt de oproep. Dat antwoord horen we in de weg van Jezus die onze nood op zich nam. In Hem weten we God nabij in onze nood en aanwezig tot onze verlossing. Bel Hem gerust door Hem aan te roepen in je nood: Kyrie-eleison. Trouwens, het nummer 5015 geeft hetzelfde resultaat. In De Nieuwe  Psalmberijming klinkt Psalm 91: 4 zo:
God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister als je roept, mijn kind,
sta naast je in gevaren.
Ik ben het die je vrijheid geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft,
mijn redding zal Ik tonen
Een hartelijke groet voor u allen
en een goede tijd op weg naar Pasen gewenst,

ds. Peter Nagel en ds. Jaap van Rootselaar
 
 
Bethel Bazar Bethel Bazar
Eigen website voor de Bethelbazar!


De Bethelbazar heeft een eigen website gelanceerd: www.bethelbazar.nl
Op de site vindt u alle informatie over onder meer de doelen, datums, activiteiten, artikelen, geschiedenis en organisatie van de bazar.
Contact via secretariaat@bethelbazar.nl
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Onder meer over het 100-jarig jubileum en jubileumboek, een terugblik op 2023 en een vooruitblik op 2024, onze nieuwe en huidige dominees en organisten. Verder over de samenwerking met de Dorpskerk en Hart voor Barendrecht en de invulling van de erediensten.
 
lees meer »
 
Bethelkerk app Bethelkerk app

De Bethelkerk App is sinds de invoering in januari 2021 volop in gebruik, inmiddels bij meer dan 370 leden van de kerk. Iedere week wordt de app gevuld met berichtjes voor en door leden. Nu ook via internet: Donkey Mobile
 
lees meer »
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Bethelkerk ook in de vakantie open.
Ook in de vakantieperiode staan op vrijdagmorgen, van 10 tot 12 uur, de deuren van de Bethelkerk open. U bent van harte welkom om even binnen te lopen voor een moment van rust, om een kaarsje te branden, gewoon stil te zijn of een praatje te maken bij een kopje koffie of thee bij de “Aandachtschenkerij”.
Juist als familie en bekenden weg zijn, is het fijn om anderen te ontmoeten en even uit de sleur van alle dag te breken. Voel je welkom, we kijken naar je uit!

 
Namens alle gastvrouwen/heren, Ineke Verzijden
 
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
hansonderwater3@gmail.com

 
 
 
 

Inloggen


 
Kalender
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.