Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Vrijdag 19 april 2019, 19:30 uur
Goede vrijdag

Ds. H.J. Ketelaar mmv De Cantorij

Zondag 21 april 2019, 09:30 uur
Pasen

Ds. C. Romkes

Zondag 28 april 2019, 09:30 uur
Ds. H.J. Ketelaar mmv het Slikkerveers Mannenkoor

Zondag 5 mei 2019, 09:30 uur
Ds. C. Romkes
 

 
Paasontbijt zondag 21 april 2019 Paasontbijt zondag 21 april 2019

 
Van de dominee...

Van de dominee...

Kerkdiensten (1): Palmpasen
Op zondag 14 april is het Palmzondag. We lezen over de intocht in Jeruzalem uit Lukas 19: 29-40. Ook komt Marit Kasius in deze dienst iets vertellen over de reis die zij heeft gemaakt naar Vietnam y de Leprastichting samen met andere leerlingen van het Zuider Gymnasium van CSG Calvijn. Voorafgaand aan haar reis heeft ze ons verteld over haar plannen en het is fijn om nu van haar te horen wat ze allemaal heeft meegemaakt.

Kerkdiensten (2): Goede week
De Witte Donderdagviering zal dit jaar in de Dorpskerk gehouden worden. De Goede Vrijdagdienst zoals gebruikelijk in de Bethel- kerk en de Paaswake in de Dorpskerk. De cantorij verleent mede- werking aan alle diensten: wat fijn! U bent van harte uitgenodigd om zo met elkaar toe te leven naar Pasen.

Kerkdiensten (3): Paasmorgen
Op Paasmorgen (21 april) vieren we met elkaar Pasen. Collega Romkes gaat voor in de dienst. Spelt u ook weer zo’n mooie narcis of andere voorjaarsbloem op? Ik vind dat altijd een mooie traditie.

Kerkdiensten (4): Kerk in Actie en het Slikkerveers mannen- koor op 28 april
Op zondag 28 april verleent het Slikkerveers mannenkoor mede- werking aan de dienst. Ook Gert Kuiper van Kerk in Actie zal in ons midden zijn om te vertellen over het ZWO-project Mencoldes in Columbia dat we als protestantse gemeente Barendrecht langere tijd zullen ondersteunen. Ook de ZWO-commissie verleent medewerking aan de dienst. De lezing is uit Lukas 24: 13-35, de Emmaüsgangers.

Kringen
Op dinsdag 16 april komen voor het laatst bij elkaar met de 7+1 gesprekskring. We kijken terug op goede avonden met mooie gesprekken. Naar Pinksteren toe zullen er nog een aantal bijeen- komsten zijn met de mensen die belijdenis willen doen.

7 mei: Avond voor alle medewerkers in het jeugdwerk
Een bericht vanuit het protestants jeugdwerkbestuur voor alle medewerkers in het jeugdwerk. Op dinsdag 7 mei willen met zoveel mogelijk mensen die werkzaam zijn in het jeugdwerk, maar sowieso iedereen die het jeugdwerk een warm hart toedraagt in onze protestantse gemeente de profielschets gaan bespreken die we gaan maken voor het aanstellen van een jeugdwerker. Deel je ideeën en hou de datum alvast vrij!

 
Bethel Bazar Bethel Bazar

Bethel Bazar
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2019.

Gaat de Bethel Bazar Stoppen????

lees meer »
 
Vrijwilligers gevraagd.... Vrijwilligers gevraagd....

... voor het rijden van ouderen Bethelkerk.

De autodienst Bethelkerk zorgt er voor dat mensen met vervoersproblemen de wekelijkse kerkdienst kunnen bezoeken. Deze mensen zijn dankbaar dat het voor hen vertrouwde kerkbezoek zo toch mogelijk is. Wilt u deze mensen ook af en toe eens naar de kerk rijden en heeft u een auto waarin u een rollator kunt meenemen, geef u dan op als vrijwilliger!
Aanmelden kan bij de secretaris van de Wijkkerkenraad: telefoon: 0628938566 of e-mail:
 

 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

De agenda voor de vergadering op 28 maart jl. was goed gevuld. Tijdens het bezinningsmoment werd stilgestaan bij de Nieuwsbrief die in de wijken Noord en Zuidwest is verspreid. In het bijzonder is gesproken over het stukje van Else Roza over het werk van ambtsdragers. Het zijn van ambtsdrager wordt meestal niet als een last ervaren. Mooie ervaringen en dankbaarheid van gemeenteleden voor een bezoek geven energie, maar beseft moet worden dat de terugloop van het aantal vrijwilligers invloed heeft op de kerkelijke activiteiten. Zo werd op voorstel van de Wijkraad Pastoraat besloten dat m.i.v. mei a.s. bij de ingang Jeugdhuis de diaken bij de kaart voor de bloemengroet ook de kerkbezoekers welkom zal heten. Verder zal een oproep worden gedaan om de groep vrijwilligers die ouderen naar de kerk rijden uit te breiden. Ambtsdragers die vaak ook ouderen rijden en toch al regelmatig dienst doen op zondag worden zo een beetje ontlast. Onze kerkrentmeester deed verslag van de stand van zaken van de Actie Kerkbalans en wist te melden dat de begrote opbrengst gehaald lijkt te worden. Van de verschillende onderhoudsactiviteiten die dit jaar uitgevoerd zullen worden is ondertussen de verlichting van de torenklok vernieuwd en in wijde omtrek zichtbaar. Tot slot werd verteld dat de pastorie naast de Triomfatorkerk intussen is verkocht. Nadat de predikanten een inkijkje in hun vele activiteiten gaven werd gesproken over het in 2018 gestarte initiatief “Kerk, laat je zien”, waar de Bethelkerk zich bij aangesloten heeft. Doel is dat kerken tijdens evenementen in het dorp, zoals het winterfeest, vertegenwoordigd zijn en zich op die manier “laten zien”. Het initiatief is inmiddels onderdeel van Hart voor Barendrecht. Vervolgens staat de raad stil bij een aantal wijzigingsvoorstellen van de Kerkorde, die voortkomen uit Kerk 2025 en bij de Bethelbazaar. De voorbereidingen voor de bazaar in mei a.s. zijn in volle gang en vrijwilligers zijn, als altijd, meer dan welkom.

 
Ook dat nog… Ook dat nog…

...Pasen

Onze Heer heeft de belofte van de opstanding geschreven, niet alleen in boeken, maar in elk blad in de lente.
Martin Luther  
 

Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email:

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.