Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE


Zending een blijvende opdracht!
Door ds. A.A. FloorEn Hij zei tegen mij: Ga, want Ik zal u ver wegzenden, naar de heidenen.
(Handelingen 22: 21)

Velen kennen Paulus wel. Een man die aanvankelijk niets van Jezus Christus weten moest. Hij heeft de christenen vervolgd, mannen en vrouwen. Als we niet meer zouden weten van Paulus zouden we hem een harde man vinden; een man waarvoor je te vrezen hebt. Hij heeft heel wat op zijn geweten. Als jongeman stond hij bij de steniging van Stefanus.

We moeten wel bedenken dat hij een man van de
godsdienst was. Iemand die de wet van God heel goed heeft geleerd; de Thora heeft onderzocht.
Veel mensen denken dat als je godsdienstig bent, religieus bent het ten goede komt aan de
moraal in de samenleving. Religie zou goed zijn voor de samenleving.
Anderen gaan nog verder: het zou goed zijn voor de samenleving als je het
christelijk geloof aanhangt. Voor anderen geldt misschien juist het jodendom of de islam als het beste voor de samenleving. Het is maar waar je staat en wat je achtergrond is.
Ook het christelijk geloof is geen
garantie voor een goede moraal. Wat is er allemaal niet gebeurd in de naam van God? We zullen voorzichtig moeten zijn met een beroep te doen op de Naam van God. We kunnen beter ons afvragen of wijzelf wel zijn in de Geest van God of dat we bezig zijn met onze eigen eer, eigen godsdienstige kwesties. Voordat je het weet misbruik je de bijbel en God voor eigen belang.

Paulus werd krachtig door de Heere geroepen: “Saul, Saul wat vervolgt gij mij?” Toen hoorde Paulus dat Hij tegen de Heere Jezus vocht. Hij ontdekt dat Jezus niet zomaar een mens is, maar niemand minder dan de Zoon van God, die opgevaren is naar de hemel. Dat Hij leeft en dus is opgestaan en dat Hij regeert.
Paulus is dat moment nooit vergeten in zijn leven en steeds opnieuw spreekt hij erover. In ons hoofdstuk eveneens.
Maar hij krijgt
een opdracht, die hij hoort uit de mond van Ananias. Dan blijkt dat Paulus voorbestemd is om Zijn wil te kennen, de Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen. (vs 14)
Hij zal
een getuige zijn van Hem bij alle mensen van wat hij gezien en gehoord heeft. Hij moet eerst terug naar Jeruzalem om het te vertellen, om duidelijk te maken wat hem is overkomen. Maar hij krijgt al van tevoren de boodschap dat ze naar hem niet zullen luisteren en zijn verhaal niet zullen aannemen.
Paulus denkt dan nog wel, gezien zijn verleden, dat ze hem wel zullen geloven. Maar de Heere zegt het hem bij voorbaat: ze zullen
niet horen. Ze zullen het niet geloven. Dat kan dus ook nog. Je zou kunnen zeggen waarom je het dan nog moet vertellen als je al van tevoren weet dat ze er niks mee zullen doen. Waarom moet hij het toch zeggen? Wat heeft het dan nog van nut? Dat gevoel kun je tegenwoordig ook nog wel hebben als je spreekt over Jezus Christus en wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Velen halen hun schouders ervoor op en gaan over tot de orde van de dag. Ze zijn druk met andere zaken. Of men spot er een beetje mee. Waarom toch vertellen?

Opdat ze niet te verontschuldigen zijn. Opdat ze zullen weten dat Jezus Koning is en dat Hij regeert en dat ten diepste ze niets kunnen doen buiten Zijn wil om. Maar hij krijgt ook de boodschap:
Ga heen, want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
Hier lezen we van de zendingsroeping van Paulus. Een roeping door de Heere Jezus zelf.
Ga heen….daar kan hij nu niet meer onderuit. Kreeg hij eerst brieven van de oversten van de synagoge om mensen te vervolgen. Nu krijgt hij een “hemelse brief” om te verkondigen dat Hij de Heiland en Redder is.
Achter het zendingswerk staat de HEERE Zelf. Ik zal….je ver wegzenden. God staat garant.
In de Naam van God, Ik zal zijn die Ik zijn zal, krijgt hij de boodschap om in de wereld te verkondigen wat de Vredevorst wil. Geen vervolging, geen haat, ook geen godsdienstige haat, maar vrede met God door het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Zonder het bloed van Christus, zonder vernieuwing van het hart, zonder vergeving van zonde en schuld blijft elk mens, ook de godsdienstige mens hard en onverschillig. Ongevoelig voor de liefde van Christus en daarmee ook de liefde tot de medemens.
Wanneer de liefde van Christus ons wordt geopenbaard in ons leven dan wordt alles anders. Dan is er een diep verlangen om mensen te vertellen dat er eeuwige redding en behoud is door Zijn bloed. Dan word je bewogen met mensen waar ook ter wereld. We blíjven het toch zeggen...Jezus Christus alleen! Of ze het horen willen of niet; het aannemen of verwerpen: we blijven het zeggen!

Dan krijgt ook de bede: ‘Uw Koninkrijk kome’ een vaste plek in onze gebeden. Zien we niet de grote liefde van de Heere voor de wereld in nood. Hij die vijanden van Hem kan veranderen tot getuige van en voor Hem. Misschien voel jij en wel geroepen door deze tekst?

 
Ds A.A. Floor
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.