Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE

De kleine goedheid

“Blijf de aarde trouw, broeders”, zo spreekt de f losoof Friedrich Nietzsche in een van zijn werken, hij bedoelde dat anti-christelijk, want het hemelgeloof van zijn tijdgenoten nam hij maar wat graag op de korrel. Maar het zou zomaar kunnen dat dit devies ‘blijf de aarde trouw’ in feite heel sterk overeenkomt met de boodschap van de Bijbel, omdat het daar steeds weer gaat over God die de aarde trouw blijft.

Veelzeggend is bijvoorbeeld dat de leerlingen meteen na de hemelvaart van Christus te horen krijgen dat ze niet naar boven moeten blijven staren: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken, Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen.” De blik van de discipelen wordt zo weer terug geleid naar de aardse realiteit.
En met Pinksteren wordt er in de synagoge uit Exodus 19 en 20 gelezen waar de Eeuwige neerdaalt op de berg Sinaï om het volk een verbond (met de 10 leefregels!) aan te bieden. Wanneer Petrus tijdens dit feest dankzij de uitstorting van de geest de menigte toespreekt, wordt hij geïnspireerd door de profetie van Joël: “Ik zal mijn geest uitstorten op al wat leeft’.
God daalt af, wil wonen in onze werkelijkheid, zoals de duif uit het verhaal van Noach een landingsplek zoekt, ten teken dat een verloren wereld weer goede aarde kan worden.

Hierover gaat het ook in het boek ‘de mens die naast je is’ van ds. Dick de Jong (de predikant bij wie ik belijdenis deed in de Janskerk in Utrecht). Hierin komen zorgethiek en  theologie met elkaar in aanraking. In het spoor van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan is de naaste niet de behoeftige die op mijn hulp is aangewezen, maar degene die mij barmhartigheid bewijst. De medemens wordt daarmee belichaming van Gods goedheid en ontferming. De vraag ‘wie is mijn naaste’ wordt door Jezus omgekeerd zodat ik de ander niet zie als adres van mijn goede bedoelingen, maar degene die mij iets geeft: aandacht, liefde, zorg.

De aarde wordt een leefbare plek, dankzij ‘de kleine goedheid’, daden van medemenselijkheid die je doen beseff en dat er voor je wordt gezorgd.

 
Ds. Franc de Ronde
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.