Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB)

Na een lang en zorgvuldig proces is op 18 juni 2013 de fusieakte getekend. Vanaf die datum gaan de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Barendrecht samen verder als Protestantse Gemeente Barendrecht.......

lees meer »
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
 
Peter Luijendijk
 
peter.luijendijk@unit-3.nl
06-53245468
Voorzitter
Hans Koren secretaris.cvk@pknbarendrecht.nl
06-81464602
Secretaris
Klaas Groenendijk penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl
06-53244696
1e penningmeester
Leden:    
Gert van der Wilt 2e penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl
06-12496473
2e penningmeester
     
Aad Kleine a.kleine@akv.nl wijkgemeente Bethelkerk
Mees Hoogerwerf meeshooger@gmail.com wijkgemeente Bethelkerk
     
Loek van Doorn lvandoorn@hetnet.nl wijkgemeente Dorpskerk
Simon Hoek hoekse@caiway.net wijkgemeente Dorpskerk
     
     
Peter Spakman peterspakman@outlook.com wijkgemeente Carnisse Haven
Freek Plugge freek.plugge@four-elements.nl wijkgemeente Carnisse Haven
     
Overig:    
René de Roon rene@deroonbv.nl Bouwkundig adviseur
Ada Abrahamse ada@abrahamse06.demon.nl Administrateur
Ad van den Enden ad.vandenenden@aseh.nl Salarisadministrateur
Hans Onderwater hansonderwater3@gmail.com Archivaris
 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

Een betrouwbare ledenadministratie is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de kerk. Bijgaand nadere informatie.

lees meer »
 
Commissie voor het Jaarboekje Commissie voor het Jaarboekje

Reacties en informatie kunnen worden verzonden aan het e-mailadres: jaarboekje.kerkbarendrecht@gmail.com.
Contactpersoon:
S.A. Bolt, Aak 28, 618970
S.E. Hoek, Barnsteenhof 28, Rhoon, tel.010-7619027
A.M. Sluijs, Meeshaven 11, 0180-620712

 
Organistencommissie Organistencommissie

De organistencommissie heeft als taak er voor te zorgen dat in ieder kerkgebouw een orgel bespeelbaar is en dat er een team van organisten is dat deze orgels kan en mag bespelen. De orgels (gebouwen) en de organisten (personeel) vallen onder het College van Kerkrentmeesters.
De voorzitter van dit college is daarom tevens voorzitter van de organistencommissie. De coördinerende taken zoals onderhoud van de orgels, het op sterkte houden van het organistenteam en het maken van speelroosters liggen bij de cantor-organisten.
 

lees meer »
 
Gebruik kerkgebouw Gebruik kerkgebouw

Voor de beschikbaarheid van een kerkgebouw of een lokaliteit voor kerkelijke doeleinden kunt u zich vervoegen tot de desbetreffende kerkmeester of koster.

 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.