Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 4 juni 2020
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het is fijn elkaar na lange tijd te kunnen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht en niet via een digitaal scherm.
  Prediker 3: 4 en 5 - “Alles heeft zijn tijd” - wordt gelezen met aansluitend een korte overpeinzing n.a.v. deze verzen. De voorzitter gaat voor in gebed, indachtig het overlijden van Hans Verhoeff, ons AK-lid en voorzitter van wijkraad Carnisse Haven.
 • Een aantal aanwezigen maakt gebruik van het rondje “wel en wee” in deze soms verwarrende en onrustige tijd.
 • In deze laatste vergadering dat Jan Willem Stam in ons midden is i.v.m. zijn vertrek naar Woerden, heeft hij gekozen voor 3 stellingen in deze coronatijd:
 • “de kerk kan niet voorzichtig genoeg zijn als het gaat om het voorkomen van besmettingen”;
 • “wij kunnen maar beter even niet dopen”;
 • “deze crisis is voor de kerk een kans”.
De aanwezigen geven hun mening en er volgt een korte discussie.
 • De jaarrekening 2019 PGB wordt door het College van Kerkrentmeesters (CvK) toegelicht en
  vragen worden deskundig beantwoord. De accountantsverklaring is inmiddels ontvangen. Het CvK
  wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat is verricht; het is wederom een inzichtelijk en goed
  leesbaar document geworden.
 • Het Moderamen maakt vorderingen bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan PGB 2020-2024.
  De ontwikkelingen in de wijken worden nauwgezet gevolgd en de uitkomsten ervan worden in
  het plan verwerkt.
 • Gezien de huidige overheidsmaatregelen zal de startzondag niet in zijn huidige vorm worden gehouden. Er wordt nagedacht over een andere invulling, bijvoorbeeld op hetzelfde tijdstip in alle kerken afzonderlijk, met een gezamenlijk thema.
 • De avond wordt gesloten met het bidden van het Onze Vader.

Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.

LET OP: Wegens het besmettingsrisico van het corona virus gaan alle activiteiten tot 1 juni 2020 niet door.
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.