Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

07-04-2022

In de kerkenraad is onder andere gesproken over de scenarioschetsen van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Besloten is om twee bijeenkomsten te houden, beide op 9 mei en wel ’s-middags in de Bethelkerk en ’s-avonds in de Dorpskerk. De voorzitter zal een presentatie verzorgen die ongeveer 3 kwartier duurt. De aanwezigen krijgen na de presentatie gelegenheid tot het stellen van vragen. Na een pauze worden de gemeenteleden uitgenodigd om in kleine groepjes de scenarioschetsen met elkaar te bespreken.
In het voorzittersoverleg waar de voorzitters van de wijkkerkenraden elkaar ontmoeten zijn deze bijeenkomsten besproken en de voorzitters van de wijkkerkenraden van Dorpskerk, Bethelkerk en Carnisse Haven zullen bij deze presentatie aanwezig zijn en zo nodig vragen van de aanwezigen beantwoorden.

De aanvangstijden zijn: 14.00 uur in de Bethelkerk en om 20.00 uur in de Dorpskerk.

Het is bijzonder dat wij voor het eerst in meer dan twee jaar weer gemeentevergaderingen mogen houden. Door de vele lock-downs is het er afgelopen jaren niet van gekomen.

De plaatselijke regeling is bij het schrijven van dit stukje nu definitief. Aan diverse commissies binnen de kerkelijke gemeente is het concept van de Plaatselijke Regeling toegestuurd en gevraagd voor medio april te reageren. Uit de binnengekomen reacties blijkt tot dusver, dat er geen bezwaren zijn vanuit de benaderde werkgroepen/commissies.

Vanuit het College van Diakenen werd gemeld dat men vinger aan de pols houdt bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De sporthal De Waterpoort is helemaal ingericht en deze sporthal zal worden gebruikt zodra het HAL schip De Volendam en sporthal Wielewaal vol zijn. Bij gezinnen in Barendrecht zijn 30 Oekraïners ondergebracht. 2 april is een concert geweest in Carnisse Haven. Het concert heeft het mooie bedrag van € 2.360,00 opgebracht. Vanuit de burgerlijke gemeente is gemeld dat de uitvoering voor het opvangen en begeleiden van Oekraïense vluchtelingen ligt bij St. KijkopWelzijn. Daarnaast kunnen de Oekraïense vluchtelingen zich vanaf 7 april inschrijven bij de afdeling bevolking van de gemeente Barendrecht.

Voor de organisatie van de startzondag hebben zich gemeenteleden aangemeld. Begeleiding van de organisatie wordt gedaan door Ds. Romkes. Het een en ander wordt de komende maanden voorbereid. Onze nieuwe predikant Ds. De Ronde zal een belangrijke rol krijgen in deze startzondag.

Er is een brief en een flyer gemaakt die bestemd is voor alle nieuw ingekomenen in de PGB. Dat werd als een gemis ervaren. Er worden nog enkele kleine wijzigingen gemeld, waarna de brieven en de flyers in gebruik kunnen worden genomen.

In de vergadering werd gemeld dat met de aanstaande vacature, die gaat ontstaan  door het vertrek van Ds. Ketelaar naar Etten-Leur, dit extra werkdruk geeft. De senior predikanten hebben toegezegd elkaar zo veel mogelijk te steunen en waar nodig pastorale werkzaamheden onder elkaar te verdelen. De wijkkerkenraad van de Bethelkerkgemeente is voortvarend van start gegaan door het houden van een extra kerkenraadsvergadering waar de vacature is besproken en ook in Carnisse Haven beraadt men zich op de situatie na het vertrek van de wijkpredikant.
Door het vertrek van Ds. de Wit zijn er mogelijkheden voor een ambulant predikant. Maar deze kandidaat is pas vanaf juli beschikbaar. De besprekingen volgen.

Bij de kerkelijke gemeente van de Immanuelkerk is de vacature voor een nieuwe predikant nog niet ingevuld. De kandidaat die men wilde beroepen koos voor een ander gemeente waardoor men weer naar een nieuwe kandidaat op zoek is gegaan.

In de mei vergadering zal worden gesproken over een Jeugdwerker voor onze kerkelijke gemeente. Dit onderwerp staat al lang op het verlanglijstje.

C.A. van den Berg
2e scriba AK
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.