Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

Bij de opening van de vergadering stond de voorzitter stil bij het overlijden van onze organist, de heer Johan Sonneveld.
Na de bijeenkomsten van vorig jaar over de toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht werden de voorzitters van de wijkkerkenraden van de Dorpskerk en de Bethelkerk gevraagd welke stappen men overweegt te gaan zetten. Over 2 maanden, in de maand maart, zal een ontmoeting plaatsvinden tussen de moderamina van de wijkkerkenraden van de Dorpskerk en de Bethelkerk met als doel te komen tot een werkgroep die inhoudelijk verder zal gaan met de processtappen.
Eveneens werd gesproken over de jaarlijkse update van het beleidsplan 2021 – 2025. Naar aanleiding van de input vanuit de vergadering, zal op de volgende vergadering een bijgewerkt beleidsplan worden gepresenteerd.
De samenstelling van het moderamen is vastgesteld. De enige wijziging is, dat namens het CvK, in plaats van  de afgetreden voorzitter, de heer Peter Noordzij, de nieuwe voorzitter, de heer Peter Luijendijk zitting gaat nemen in het moderamen.
Voor de pastorale zorg van de wijkgemeente Carnisse Haven heeft de vergadering unaniem besloten het advies van het CvK over te nemen en de arbeidsovereenkomst van mevrouw Van Oost-Reiber uit te breiden met 8 uur per week ingaande 1 januari 2023.
14 februari aanstaande wordt een bijeenkomst georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het jeugd – en jongerenwerk in onze kerkelijke gemeente. Daarvoor is uitgenodigd mevrouw Nelleke Plomp, projectleider van de landelijke kerk en bekend van de Kliederkerk. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting, aanvang 20.00 uur.

De scribae van de wijkkerkenraden worden gevraagd deze bijeenkomst onder de aandacht te brengen van gemeenteleden die zich specifek bezig houden met het jeugd – en jongerenwerk en de leden van de wijkkerkenraden. Uiteraard zijn ook geïnteresseerde gemeenteleden welkom.
Het College van Diakenen meldt onder andere, dat zij in december 240 kredietpasjes bij supermarkten hebben gekocht die in de maand januari uitgereikt gaan worden bij de Voedselbank die de pasjes beschikbaar kunnen stellen aan de hulpvragers. Tevens dat aan het eind van het kalenderjaar een bedrag van € 20.000,00 is verdeeld naar diverse goede doelen.
Het College van Kerkrentmeesters meldt dat de energietarieven per 1 januari sterker zijn gestegen dan verwacht. Het een en ander zal consequenties hebben voor vaste – en tijdelijke huurders. Ook zal worden gevraagd slim om te gaan met het gebruik van de zaalruimtes. Zo werd gemeld dat de huiskamer van de pastorie aan de Binnenlandse Baan wordt klaargemaakt voor het houden van vergaderingen. Dit is mede gedaan omdat hier het energieplafond van toepassing is.
Het beroepingswerk verloopt moeizaam. Dat betreft zowel voor de Immanuelkerk, Carnisse Haven en de Bethelkerk.
Vorming en Toerusting organiseert de komende maanden een aantal bijeenkomsten. Twee bijeenkomsten werden speciaal genoemd om reden dat er goede sprekers zijn uitgenodigd, te weten de heer Ad van Nieuwpoort en Paul van Tongeren. De voorzitter beveelt deze bijeenkomsten van harte bij u aan.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.