Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad
Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 4 april 2019
 
 • De voorzitter opent de vergadering, leest Jesaja 53 vanaf vers 4 en gaat voor in gebed.
 • De jaarrekening 2018 wordt besproken. Door het Financieel Team wordt een aantal vragen vanuit de vergadering beantwoord.
 • Eveneens tijdens de gemeenteavond op 27 mei a.s. zullen de financiële stukken en de prognose voor de komende jaren uitvoerig worden behandeld. Burgemeester J. van Belzen is bereid gevonden een lezing te houden.
 • De AK gaat akkoord met de oprichting van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht.
 • De Verkoopgroep (VG) presenteert aan de AK het eindverslag 1e fase Bethelkerk. Onder dankzegging wordt de VG décharge verleend.
 • Vermeld wordt dat de pastorie Binnenlandse Baan 96 inmiddels is verkocht.
 • Op 18 maart zijn redactie Klankbord, webbeheerders en scribae van Immanuelkerk en Carnisse Haven bijeen geweest met als onderwerp “Websites PGB en communicatie”. De avond had een oriënterend karakter: waar staan wij nu en wat zou beter kunnen. Gaandeweg zal worden gewerkt met een overkoepelend portal en ook SharePoint zou een goed hulpmiddel kunnen zijn.
 • Aan de hand van de ontvangen brochure “Auteursrechten in gewone taal” zal beleid worden uitgestippeld m.b.t. het gebruik maken van liederen, teksten, foto’s enz. Het College van Kerkrentmeesters zal daartoe een werkgroepje samenstellen.
 • 7 mei wordt in Carnisse Haven een bijeenkomst gehouden over het Jeugdwerk. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen - jong en oud - die avond aanwezig zijn om met elkaar ideeën uit te wisselen, met name t.a.v. de profielschets van de aan te stellen jeugdwerker.
 • De avond wordt gesloten met een overdenking van ds J. Wilschut (sr) “40-dagentijd”.
  Lied 416 wordt gezongen “Ga met God en Hij zal bij je zijn”, met aansluitend het gezamenlijk Onze Vader. 
Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.