Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad
Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad van mei en juni 2019

• Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom en leest een gedicht van A.F. Troost “Hemelvaart”. Hij gaat voor in gebed.

• Bezinning - ds Romkes
Er volgt een korte overdenking n.a.v. een artikel in het Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw: “Er staat iets op het spel - zoeken naar toekomst voor de gemeente”, met als richtvragen en evaluatie:
Onder welke voorwaarden is er volgens u toekomst voor de lokale gemeente in Nederland?
Welke elementen zijn in uw ogen cruciaal?
Waar ziet u deze voorwaarden al (gedeeltelijk) vervuld?
Welke vorm(en) zal de lokale kerk in de toekomst aannemen?
Wat stemt u hoopvol als u nadenkt over de toekomst van de kerk in Nederland?

• Vorming en toerusting
Twee leden van de Werkgroep Vorming en Toerusting (V&T) waren 16 mei aanwezig om beleid en programma te bespreken. Besloten wordt dat zij dit in de AK twee keer per jaar zullen doen; de jaarvergadering van V&T komt dan te vervallen.

• Gemeenteavond - opkomst matig.
De uitgebreide toelichting op de cijfers van zowel de PGB als de Diaconie was helder en gaf de aanwezigen geen aanleiding tot vragen. Wèl werd de suggestie gedaan een volgende keer voor de duidelijkheid te werken met grafi eken. Na de pauze hield burgemeester Van Belzen een interessante lezing met als titel “Bruggen bouwen in Barendrecht”.
Hij prees in zijn betoog o.a. de goede verbinding tussen de kerkelijke en gemeentelijke instanties, maar vroeg ook aandacht voor de toenemende eenzaamheid en sociale problemen in een aantal wijken. Vanuit de vergadering werd hieraan toegevoegd dat wij ervoor moeten waken dat wij als kerkelijke gemeenschap daar inspringen waar de burgerlijke gemeente een aantal zaken “laat liggen”.

• Beleidsplan 2020 -2024.
Het Moderamen streeft ernaar het concept in het najaar te presenteren. Van de wijkkerkenraden, Ministerie van Predikanten en diverse commissies wordt verwacht dat zij ruim voor die tijd hun aanvullingen/wijzigingen op genoemd Beleidsplan bij de scriba van de AK hebben ingeleverd.

Herdenking
Indachtig de herdenking dat 75 jaar geleden de geallieerde invasie plaatsvond, wordt de avond gesloten met het gedicht “Bevrijding”, met een link naar psalm 126 - het lied der ballingen die na lange tijd terugkeren naar hun vaderland.

Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.