Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 7 februari 2019
 

 • Als bezinning is deze avond gekozen voor Lucas 6 vanaf vers 37 “Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden”, alsmede vers 44 “Elke boom wordt aan zijn vrucht herkend”.
 • Ondanks het feit dat vrijwel geen medewerkers gevonden konden worden, heeft een klein groepje vrijwilligers uiteindelijk besloten hun best te doen om de Startzondag 2019 toch te laten plaatsvinden; het wordt in ieder geval een gezamenlijke dienst in de Bethelkerk met medewerking van de R.K. Parochie. De AK geeft de initiatiefnemers van harte de vrijheid om hun ideeën uit te werken. Alle lof voor deze enthousiastelingen!! De Immanuelkerk bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor de zaterdag-activiteiten.
 • N.a.v. een vraag van het College van Diakenen (CvD) is van Kerk in Actie bericht ontvangen dat men bereid is het Jeugddiaconaat te ondersteunen: een proefproces voor Nederland waarbij men met 5 gemeenten het Jeugddiaconaat wil gaan ontwikkelen en een gezicht wil geven.
  PGB Barendrecht is één van die 5 gemeenten. Het plan zal in maart gereed zijn en aan CvD en AK worden gepresenteerd. Het zou fijn zijn wanneer de Immanuelkerk hierin ook kan participeren. Voorts zit de oprichting van de Stichting Noodfonds in de laatste fase. Op één na doen alle kerken mee - de Gereformeerde Gemeente (GG) heeft nog steeds niet haar medewerking toegezegd. De voorzitter van het CvD doet een oproep aan allen die op enigerlei wijze contact hebben met leden van de GG om het belang van participeren te benadrukken.
 • Ministerie van Predikanten: onlangs heeft weer een ontmoeting plaatsgevonden van de Ring Rotterdam Zuid, waarbij ook de nieuwe classispredikant aanwezig was. Er ontstonden goede gesprekken over de mogelijkheden binnen de kerk. Dat geeft energie in alle onmacht die men soms ook doormaakt. Het is fijn verbindingen te kunnen leggen tussen mensen en groepen.
 • Mw W. Stroo - De Kroo zal - op voordracht van de AK - namens de PGB toetreden als lid van de Raad van Participanten (RvP) van het Ikazia Ziekenhuis. Hiermee is de vacature, ontstaan door het aftreden van de heer Heule, opgevuld - ervan uitgaande dat de RvP akkoord gaat met de benoeming.
 • Immanuelkerk: men is gestart met de bundel “Weerklank”. Dat is even wennen.
 • De verkoop van de Triomfatorkerk is inmiddels juridisch afgewikkeld. M.b.t. de pastorie is een bod uitgebracht. Hierover wordt onderhandeld.
 • De avond wordt gesloten met het gezamenlijk Onze Vader.
 • Onder het genot van een hapje en drankje wordt afscheid genomen van de heren Benner en Nootenboom, die zich vele jaren hebben ingezet voor de Kerk en haar gemeenschap. De voorzitter overhandigt hun het boek “Bijbelse Miniaturen” van Carel ter Linden.

Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.