Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad 3 oktober 2019
  • De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder de heer Van Gelder die voor de eerste keer de vergadering - in zijn hoedanigheid van voorzitter wijkkerkenraad Noord en Zuid-West - bijwoont. Tevens een woord van welkom aan de heer Barendrecht, die per 01.01.2020 het voorzitterschap van de AK op zich zal nemen. Verder gaan de gedachten uit naar Hans Verhoeff en zijn gezin die een zware periode moeten doormaken. De voorzitter gaat voor in gebed.
  • Als bezinning is deze avond gekozen voor het zeer gevoelige onderwerp “(seksueel) misbruik in de kerk”, temeer omdat men binnen de (landelijke) Kerk hiermee al geruime tijd wordt geconfronteerd. Het is van groot belang dat wij ons binnen de Kerk veilig voelen. In het Beleidsplan 2020 - 2024 zal hierover een passage worden opgenomen. Ook is het van belang dat een vrouw en een man worden aangesteld om in een voorkomend geval op te treden als vertrouwenspersoon.
  • De organisatoren van de Startzondag kunnen terugkijken op een mooie start: een flinke opkomst (ca 700 aanwezigen), enthousiaste reacties, velen vonden het fijn dat deze dag in de kerk werd gehouden i.t.t. andere jaren. Advies voor een volgende startzondag: mogelijkheid van een eredienst in een andere kerk.
  • Mw I. Dudok is de nieuwe archivaris. Zij zal eerst het papieren archief bijwerken en meedenken over een digitaal archief.
  • Immanuelkerk - onlangs is een bijeenkomst georganiseerd voor mensen uit de omringende wijk om kennis te laten maken met het begrip “Kerk”. De gesprekken vonden plaats in een zaal van de kerk. In november wordt een dergelijke bijeenkomst nog eens georganiseerd.
  • De avond wordt gesloten met het lezen van een avondgebed Lied 262 - “Getijden van de Dag - Avond”.

Scriba Algemene Kerkenraad PGB
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.