Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 1 oktober 2020

De voorzitter opent de vergadering en leest een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs “Christus als fundament” en uit de bundel van ds. Van der Zee “Opnieuw Geloven” de passage “Waar de Geest is daar ontstaat de kerk”. Hij gaat voor in gebed.
Ds. Romkes overdenkt met de aanwezigen de huidige situatie in deze coronatijd. De bedoeling is met elkaar te delen wat onze vrees is, wat ons perspectief, onze “krimp en kramp”. Een bloemlezing uit de reacties:
  • de huidige online-diensten worden goed bezocht, ook door mensen die voorheen niet of nauwelijks de kerk bezochten;
  • is de “oude Kerk” voorbij? Wat wordt dan de “nieuwe Kerk”?;
  • blij met de online-diensten, maar de ontmoeting met de naasten wordt gemist;
  • ook de waardevolle ontmoetingen buiten de Kerk, zoals gespreksgroepen en bijbelkringen, zijn stopgezet - dat wordt door velen betreurd;
  • daarentegen werd onlangs een film, georganiseerd door Vorming en Toerusting, goed bezocht
    (maximaal toegestane aantal personen aanwezig);
  • bij het Heilig Avondmaal in de Dorpskerk waren ongeveer evenveel mensen aanwezig dan voorheen;
  • na de coronatijd zullen wij allen ons uiterste best moeten doen elkaar weer te vinden.
Er wordt teruggekeken op de Startzondag van 13 september die deze keer in de kerken afzonderlijk werd gehouden: verheugd over de flinke opkomst, in het bijzonder de jeugd. Veel waardering voor het enthousiasme en de energie die in de voorbereidingen zijn gestoken. Wèl werd het contact met de overige wijken - zoals voorgaande jaren - gemist. Het was opvallend, dat er mensen aanwezig waren die in de coronatijd niet in de kerk kwamen. Genoten van de liederen van het koor Salem.
De AK spreekt in deze periode over de toekomst van de kerk in Barendrecht Centrum. Dat heeft ook te maken met de financiële situatie. Op dit moment wordt door de landelijke kerk nog geen groen licht gegeven voor een solvabiliteitsverklaring, op basis waarvan een predikant kan worden beroepen in de vacature van ds. J.W. Stam.
Tevens wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan, waarin de grote lijnen voor de toekomst qua formatieplaatsen en gebouwen moeten worden weergegeven. Ook hierbij is het financiële aspect een belangrijk element.
De kerkenraad van de Immanuelkerk heeft geen bezwaar tegen de verhuur van kerkruimte (door Dorpskerk, Carnisse Haven of Bethelkerk) voor het houden van erediensten aan de Hersteld Hervormde Gemeente. Het gaat om 2 diensten op de zondagmiddag in de coronaperiode.
Leo van Gelder sluit de avond met het lezen van een aantal verzen van Lied 280 “De vreugde voert ons naar dit huis” en sluit af met de woorden van Luther: “Als ik weet dat morgen de wereld vergaat dan zal ik vandaag een appelboom planten”.

Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.