Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad 5 september 2019
  • De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom in deze eerste vergadering na de zomervakantie. Hij leest psalm 127 - een pelgrimslied van Salomo - “als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde”. Hij gaat voor in gebed.
  • De brief van de scribae van Wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost m.b.t. het proces van het samenvoegen van genoemde wijkgemeenten wordt besproken.
  • Het concept-Beleidsplan PGB 2020 - 2024 ligt ter tafel. De wijkraden en diverse commissies zullen hun input, in overeenstemming met hun beleidsplan, aanleveren bij de scriba van de AK.
  • Op verzoek van de AK is gezocht naar een betere archivering, bewaking, afhandeling en toezending van vergaderstukken. Het programma Ibabs zou hiertoe een goed hulpmiddel kunnen zijn en is gebruiksvriendelijk. De Immanuelkerk zou ook graag hieraan deelnemen.
  • Helaas is er nog steeds geen vrijwilliger gevonden die de Actie Kerkbalans wil coördineren.
  • Onlangs heeft een afvaardiging van de wijken Noord en Zuid-West een kennismakingsgesprek gevoerd met de wethouder van Zorg en Welzijn. Daarbij is uitvoerig gesproken over “eenzaamheid” en “schuldhulpverlening”. Het gaat om vier gebieden in Barendrecht.
    De burgerlijke gemeente wil zich sterk maken om samen met andere instanties te zoeken naar een oplossing.
  • Een aantal enthousiaste gemeenteleden is druk bezig met het vervaardigen van een gedenkboek t.g.v. “Bethelkerk 100 jaar”. Geen gemakkelijke opgave want de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) speelt hen parten.
  • De avond wordt gesloten met een gedicht van Klaas Holwerda “Heer, nu de avond valt komen wij tot u” en een lied van Matthias Claudius “Laten wij amen zeggen”.

Scriba Algemene Kerkenraad PGB
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.