Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

Toekomst PGB
Na een vakantieperiode is de Algemene Kerkenraad (AK) weer bijeen geweest om de draad op te pakken waar wij in juni zijn gebleven. En dat is met name het onderwerp “De Toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht”. Zoals u zich kunt herinneren heeft de AK in mei een presentatie laten zien over de Toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Met de reacties van gemeenteleden, wijkkerkenraden, College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters, wil de AK eind oktober een vervolg geven op de eerdere presentatie. Deze presentatie zal worden gehouden in de drie kerken van de PGB, te weten, Dorpskerk (10 okt. 14:00 uur), Bethelkerk (18 okt. 20 uur) en Carnisse Haven (17 okt. 20 uur). De bijeenkomsten zijn identiek qua inhoud.
In de maand november staat een gemeentevergadering gepland waar het College van Kerkrentmeesters de gelegenheid heeft u te informeren over, onder andere, de meerjarenraming. Mogelijk kan ook worden ingegaan op fnanciële aspecten van de scenario’s.


Jeugdwerk
Enkele jaren geleden heeft het College van Kerkrentmeesters een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 30.000,00 voor het jeugdwerk. Aan de wijkkerkenraden is destijds gevraagd met voorstellen te komen voor de besteding van het bedrag. Een en ander heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Om die reden wil de AK in januari of februari volgend jaar een bijeenkomst inplannen voor de wijkkerkenraden. Een extern deskundige zal worden uitgenodigd deze bijeenkomst te begeleiden.

Rapportage CvD en CvK
Vanuit de rapportages werd door het College van Diakenen gemeld dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Bethelkerk 15 september wordt beëindigd. Dit wordt voortgezet in Het Trefpunt.
Het College van Kerkrentmeesters vraagt de vergadering aandacht voor de aanstaande vacature van de voorzitter van dit college. De heer Peter Noordzij heeft al enige tijd geleden aangegeven de voorzittershamer per november a.s. te willen neerleggen en hij heeft o.a. in Klankbord aandacht gevraagd voor zijn aftreden. Als u interesse heeft Peter op de volgen, wilt u hem dan benaderen. Hij is graag bereid u nadere informatie te geven. Het tijdsbeslag is ongeveer 8 tot 10 uur per maand. Hij meldt wel dat enig fnancieel inzicht handig is voor deze functie. De contactgegevens zijn: email:
peter.noordzij@tiscali.nl; telefoon: 0180-622602.  Wilt u hem benaderen als uzelf interesse hebt of als u iemand weet die deze vacature wil invullen? Namens het College van Kerkrentmeesters, hartelijk dank. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de heer Simon Hoek.
Ook werd een aanstaande vacature gemeld voor het maken van het preekrooster. De heer J.A. Kors, die dit al vele jaren voor zijn rekening heeft genomen, verhuist eind dit jaar naar Drenthe. Als u of iemand anders vanuit uw omgeving de werkzaamheden van Jan wil overnemen, wilt u dan met hem contact opnemen? Zijn contactgegevens zijn: email:
j.kors@erasmusmc.nl; telefoon: 0180 – 622171. Het rooster voor volgend jaar, 2023, is geheel ingevuld. Het tijdsbeslag is ongeveer 1 uur per week.
Vanuit de Bethelkerk was er een notitie ontvangen voor de opvolging van de koster. De koster van deze kerk zal in december met pensioen gaan en het is tot nu niet gelukt om voor de werkzaamheden van de koster de nodige vrijwilligers te werven. Dit vanwege een eerder genomen besluit van de AK dat na pensionering van de koster de werkzaamheden alleen door vrijwilligers gedaan mogen worden.
De wijkkerkenraad vraagt aan de AK het eerder genomen besluit te heroverwegen en of men bereid is geld vrij te maken voor een parttime koster van 24 uur per week of, als dat niet mogelijk is, een coördinator (16 uur) voor de periode van 6 maanden die als voornaamste taak krijgt het werven van vrijwilligers. Ook voor de gevraagde parttime koster worden vrijwilligers gevraagd. De AK verzoekt het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering van september de mogelijkheden te bespreken.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.