Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

In de vergadering is met elkaar van gedachten gewisseld over de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2031. Als gasten waren voor dit agendapunt aanwezig de beide penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters, de heren Groenendijk en Van der Wilt. Door de verhuur van de Bethelkerk aan de Harmonie laat de begroting van volgend jaar een veel rooskleuriger beeld zien dan als de Bethelkerk niet was verhuurd. En dit en volgend jaar zien de penningmeesters dat de uitgaven de effecten van de hoge inflatie laten zien. De inflatie effecten worden minder teruggezien in de inkomsten. De energiekosten zullen volgend jaar minder zijn in vergelijking met dit jaar.
De meerjarenraming laat duidelijk zien dat in de nabije toekomst beleidsinhoudelijke besluiten moeten worden genomen. Dat heeft enerzijds te maken met de inflatie en anderzijds dat de inkomsten achterblijven.
Als u dit verslag leest is dit onderwerp behandeld in de gemeentevergadering van woensdag 22 november.

Eerder dit jaar is gesproken om het jeugdwerk wat beter op de kaart te zetten. Enige jaren geleden is door het College van Kerkrentmeesters een bedrag opgenomen in de begroting van € 30.000,00 te bestemmen voor het jeugdwerk. Met dit bedrag zou iemand worden gezocht die als professional het jeugdwerk op zich wil nemen. De kerkenraad is blij dat mevr. drs. Anne-Mieke van Oost haar contract wil uitbreiden om samen met vrijwilligers het jeugdwerk van de PGB een nieuw elan te geven.
Vanuit de Bethelkerk werd gemeld dat de intentieverklaring op een gemeentevergadering is besproken en dat dit positief is ontvangen. Ook het “ministerie” van predikanten en kerkelijk werkers is heel verheugd met deze intentieverklaring. Vanuit de Bethelkerk werd ook nog gemeld dat binnenkort een gemeentevergadering wordt gehouden waar de nieuwe predikant, die men op het oog heeft, wordt besproken.
C.A. van den Berg
2e scriba
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kalender
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.