Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).

In de vergadering werd door de aanwezigen nagedacht over het jeugdwerk binnen de PGB. Het een en ander vooruitlopend op het onderwerp dat dit voorjaar op de agenda zal staan.
De Bethelkerk heeft onder de gemeenteleden een enquête verspreid. Doel van de enquête is aan te geven hoe men in de toekomst kerk wil zijn. De gegevens worden besproken in de wijkkerkenraadsvergadering van 15 mei en op zondag 4 juni worden de uitkomsten met de kerkelijke gemeente gedeeld.
Er is een werkgroep Communicatie vastgesteld. In deze werkgroep zitten gemeenteleden die iets doen met communicatie, bijvoorbeeld: het Kerkelijk Bureau, Klankbord e.d. En hoewel in 2018 de regelgeving met betrekking tot de AVG (Privacy wetgeving) is geïmplementeerd, is het nodig dat bij al de communicatieuitingen gekeken wordt of er nog lacunes zijn.
Tevens is gesproken over de aanstaande vacature van coördinator Klankbord.

Hoewel al enige tijd de vacature is gemeld in Klankbord, heeft niemand gereageerd. Onderstaand wederom de vacaturemelding, waarbij moet worden opgemerkt dat het werk door meerdere vrijwilligers kan worden gedaan.
Er is een protocol vastgesteld voor het plaatsen van advertenties bij overlijden van predikanten, oud-predikanten en kerkelijk
werkers.
Het College van Diakenen wist te melden dat een bedrag van € 25.000,00 is geschonken aan Hospice De Reiziger voor de financiering van twee verwarmingsketels. Dit bedrag komt vrij uit het ‘geoormerkte’ vermogen van de Diaconiën van de PGB. Daarnaast is overleg geweest met de voorzitter van de Voedselbank Barendrecht voor toekomstige huisvesting. Er is overleg  tussen de voorzitter van de Voedselbank en de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Barendrecht.
Vanuit het College van Kerkrentmeesters werd gemeld, dat er gesprekken zijn met de gemeente Barendrecht voor de verhuur van parkeerplaatsen op het parkeerterrein van de Bethelkerk. Tevens zijn er gesprekken omtrent de huisvesting van de Harmonie gedurende de renovatie van het Trefpunt.
Vanuit de Immanuëlkerk kwam het mooie bericht dat ds. Langeweg het beroep, dat op hem is uitgebracht, heeft aangenomen.
Vorming & Toerusting meldde dat de voorstelling, De Poppenspeler van Warschau, zeer geslaagd was. Deze voorstelling is nog te zien op YouTube. Voor de komende maanden staan lezingen geprogrammeerd van Ds. Van Nieuwpoort en de heer Van Tongeren.
12 juni a.s. wordt de gemeenteavond georganiseerd. Nadat de penningmeester de financiële jaarrekening van 2022 heeft besproken, zal de heer Dr. De Reuver een inleiding houden over de toekomst van de kerk. De heer De Reuver is scriba van de
landelijke kerk.
Deze avond wordt gehouden in de Immanuëlkerk
.
C.A. van den Berg
2e scriba
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.