Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 9 januari 2020

 
 • De (aankomend) voorzitter Gerrit Barendrecht opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij leest een aantal verzen uit Spreuken 3. “Hebt ontzag voor de Heer”.
  Hij gaat voor in gebed. De vergadering staat stil bij de grote zorgen om de gezondheid van twee AK-leden.
 • De begroting van het College van Kerkrentmeesters (CvK) voor 2020 is goedgekeurd door het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland.
 • Met het oog op het nieuwe pensioenakkoord (pensioendatum predikanten variabel) zullen de wijkgemeenten zich moeten uitspreken over de toekomstige invulling van de pastorale bezetting, zowel in arbeidsrechtelijke als financiële zin.
 • De intentie van de uitgave van Klankbord was destijds “kostenneutraal”. In 2017 nog gezonde cijfers, daarna ieder jaar een oplopend tekort door o.a. stijging van drukkosten.
 • De samenvoeging van de wijken Zuid-Oost en Dorpskerk wordt op 12 januari gevierd in een eredienst, met aansluitend een mooi programma. Ook de klok wordt dan weer geluid!
 • Er wordt van gedachten gewisseld over de administratie van leden na de nieuwe situatie van de samenvoeging. Ook landelijk moet dit worden geregeld volgens de richtlijnen van
  het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP).
 • De avond wordt gesloten met het gedicht van Dietrich Bonhoeffer “In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag”. Heel toepasselijk, omdat het dit jaar
  75 jaar is geleden dat deze theoloog vlak voor de bevrijding werd gedood.
   
   
Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.