Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de (digitale)vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 6 mei 2021
 • De voorzitter leest Psalm 2 in een vertaling van Gabriel Smit en opent met gebed.
 • Het verslag van de AK-vergadering van 08.04.21 wordt goedgekeurd.
 • Stand van zaken verkoopgroep Bethelkerkcomplex.
  Peter Noordzij licht de memo met scenario’s verkoop complex Bethelkerk toe.
  Pastorie Schaatsbaan 3: Als het aan de penningmeester van de CvK ligt wordt de pastorie niet verkocht, maar verhuurd voor langere tijd. Voor predikanten heeft het bewonen van de pastorie aan de Schaatsbaan fiscale consequenties. In beginsel is ieder scenario in combinatie met andere scenario’s bespreekbaar.
  Om een goede beoordeling te kunnen maken van mogelijke verkoopscenario’s is een validatie van de aannames nodig. Peter Noordzij geeft aan dat hij de opmerkingen meeneemt naar de verkoopgroep.
  Opgemerkt wordt dat het jaartal 2025 nog steeds een rol speelt bij de verkoop van het kerkgebouw. Ook kan het raadzaam zijn om met de huidige wethouder monumentenzorg te praten over de monumentenstatus van het kerkgebouw.
 • Concept-plaatselijke regeling AK
  De wijkgemeenten Dorpskerk en Immanuelkerk hebben hier schriftelijk op gereageerd en deze zijn nu deels in de regeling verwerkt. De opmerkingen uit de andere wijken en colleges worden nog schriftelijk doorgegeven.
  Algemene opmerkingen naar aanleiding van de concept tekst:
  Bij bemensing van de AK wordt gestreefd naar evenwicht in de ambten én evenwicht in vertegenwoordiging uit de wijken. De uitzonderingspositie van de Immanuelkerk met betrekking tot het beroepingswerk wordt nader uitgezocht door ds. Romkes.
 • Informatie met elkaar delen:
  De jaarcijfers 2020 van het CvK zijn goedgekeurd door de accountant. Volgende AK wordt de jaarrekening besproken. De recente voorjaarsstorm heeft schade veroorzaakt aan het dak van de Bethelkerk.
  Predikanten hebben in het ministerie uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van ds. Floor. Ook is stilgestaan bij het emeritaat van ds. Romkes. Op 16 mei staat in alle kerken het avondmaal op de kalender.
 • Wijkkerkenraden
  Bethelkerk: Coronabesluiten houden de wijkkerkenraad bezig, zodra het enigszins mogelijk is worden weer 30 mensen toegelaten. In de junivergadering van de AK staat de startzondag op de agenda.
  Immanuelkerk: emeritus predikant ds. H.J. van der Veen is bereid gevonden werkzaamheden te verrichten voor de wijkgemeente.
  Carnisse Haven: afgelopen zondag nog 1 ouderling bevestigd en afscheid genomen van ambtsdragers. Vanaf komende week worden weer 30 mensen toegelaten in de kerkdienst.
  Dorpskerk: tot aan de volgende stap in de routemap van het kabinet blijft de Dorpskerk op uitnodiging mensen toegang verlenen tot de eredienst. Ook worden voorzangers ingezet. De beroepingscommissie is daadwerkelijk gestart. Er zijn twee nieuwe ambtsdragers bevestigd.
  Het moderamen gaat in gesprek met de gemeente Barendrecht over de kerkenvisie. Ook de wijkkerkenraden kunnen in gesprek met de gemeente.
Scriba Algemene Kerkenraad PGB. 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.