Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de (digitale) vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 7 januari 2021


De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij leest Johannes 1: 1 - 5
“Het Woord is mens geworden” en gaat voor in gebed. De aanwezigen zijn in gedachten bij ds. Floor.
Vanwege zijn gezondheid moet hij medische behandeling ondergaan.
Van het Beleidsplan 2021 - 2025 worden de hoofdstukken 3 t/m 6 uitgebreid behandeld.
De definitieve versie van het Beleidsplan wordt in de AK-vergadering van 4 februari a.s. ter goedkeuring voorgelegd.
Besloten wordt tot het instellen van een informeel overleg, waaraan de voorzitters van de drie wijkkerkenraden en de AK-voorzitter deelnemen. Beoogd wordt in klein comité door te denken over de toekomst van de PGB, alsmede de onderlinge verstandhouding te bevorderen.
De beroepingscommissie voor de vacature die is ontstaan na het vertrek van ds. Stam is bijna compleet.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de online kerkdiensten zeer goed worden bezocht, ook in de dagen erna, wereldwijd. Dat is verheugend.
De pastorie Schaatsbaan is verhuurd t/m juni 2021.
Helaas is - ondanks alle inspanningen - nog steeds geen 2e scriba voor de AK gevonden.
Ien Schotanus leest een avondgebed “voor de mensen om ons heen”

Wij bidden
voor hen, die zoeken naar verdwaalden
voor hen, die bidden zonder te weten tot wie
voor hen, die zo stil zijn weggegaan, dat wij zelfs hun naam vergeten zijn
voor hen, die opgroeien zonder Uw naam ooit te horen
voor hen, die trouw Uw naam nog stamelen
voor hen, die onverschillig bleven
voor hen, die te gelukkig zijn om ooit nog te vragen naar Uw adres
voor hen, die te eenzaam zijn, te moe, teveel pijn
en voor hen
die - met al hun zintuigen - gericht zijn op de mensen om hen heen


Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.