Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Algemene kerkenraad Algemene kerkenraad

Algemene Kerkenraad (PGB)

De Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden vormen samen het bestuur van de kerk.
De verdeling van de werkzaamheden is in de Plaatselijke Regeling vastgelegd. Zij hebben ieder een zelfstandige bevoegdheid en een eigen verantwoordelijkheid voor zaken die hen zijn toevertrouwd.

De Protestantse Gemeente Barendrecht bestaat uit de volgende wijkgemeenten :
- wijkgemeente Bethelkerk
- wijkgemeente Dorpskerk (Dorpskerk)
- Hervormde wijkgemeente BA (Immanuëlkerk)
- wijkgemeente Carnisse Haven

De leden van de Algemene Kerkenraad:
Preses: Gerrit Barendrecht, van Eesterenveld 47,  2992 HE Barendrecht, tel. 06-33740169, e-mail gbarendrecht@outlook.com
Scriba: De heer Freek van Toor, Elisabeth Catsvliet 20, 2992 WV, Barendrecht
Tel. 06-23459711, email: scribaAK@pknbarendrecht.nl

 
Financiën Financiën

Bankrekeningnummers
Aktie Kerkbalans (Vaste Vrijwillige Bijdragen) UITSLUITEND:
NL60RABO0373711360 t.n.v. CvK Prot. Gem. Barendrecht onder vermelding van "Kerkelijke bijdrage".

Diaconie en Zending:
NL76ABNA0487308859 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht

Giften
O.v.v. kerk, diaconie of zending en al of niet met vermelding van een doel, zijn van harte welkom
t.b.v. kerk: NL86INGB0000111089 t.n.v. CvK Prot. Gem. Barendrecht
t.b.v. Diaconie / zending: NL76ABNA0487308859 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht

Klankbord
NL40INGB0002252125 t.n.v. Kerkblad Klankbord Prot. Gem. Barendrecht. Jaarabonnement € 18,50

Collectebonnen
De collectebonnen kunnen besteld worden door overmaking van het totaalbedrag van de gewenste kaarten uitsluitend op rekeningnummer NL49INGB0005163127 ten name van Prot. Gem. Barendrecht Collectebonnen.
Contactpersoon is mevr. A.H. Tuitel-Smits, telefoon 0180-623688.

Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn:
GELE kaarten van € 10,00 (20 x € 0,50);
BLAUWE kaarten van € 20,00 (20 x € 1,00);
WITTE kaarten van € 40,00 (20 x € 2,00).
Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging?
De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd.
In de maanden juni, juli en augustus moet u rekening worden gehouden met mogelijk wat latere bezorging vanwege de vakantieperiode.

College van Kerkrentmeesters

Personeelszaken
Ad van den Enden, tel. 0180-615173, e-mail: ad.vandenenden@aseh.nl
Kerkelijk Bureau: tel 0180-617792, e-mail: kerkelijkbureau@pknbarendrecht.nl

Kerkmeester:
Hans Hertog, Strausslaan 70, 0180-618817, email: hans@jhertog.nl

 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.