Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Een kerk op een kruispunt Een kerk op een kruispunt

De naam Bethel wordt in de Hebreeuwse Bijbel genoemd in Genesis 12 en 13 in de geschiedenis van Abraham.
Volgens het verhaal was Jakob op de vlucht voor zijn tweelingbroer Ezau en zag in een droom een ladder naar de hemel - de Jakobsladder. Engelen gingen de ladder op en af en bovenaan stond God, die Jakob en zijn nageslacht het land Kanaän beloofde. Jakob richtte daar een steen op en gaf die plek de naam Beth-El en dat is Hebreeuws voor Huis van God. Ook in Genesis 35 wordt beschreven hoe de plaatsnaam Luz werd veranderd in Bethel. In Jozua 16:2 wordt de plaats ook genoemd.
Die gedachten zullen zeker meegespeeld hebben toen de gereformeerde kerkenraad van Barendrecht tot de slotsom kwam dat de kerk aan de Singel niet langer aan de eisen van de tijd voldeed. In zijn boekje
100 jaar gereformeerde kerk van Barendrecht’, dat in 1987 verscheen, vertelt J.E.J.Blinde hoe de kerkenraad in de vergadering van 6 juli 1917 een gesprek heeft met de commissie van administratie en met broeder A. den Otter, om over de toekomst van de Kerk te spreken, met name over de bouw van een nieuw bedehuis daar er op dat ogenblik geschikte en op een goede stand grond te verkrijgen is, terwijl die grond binnenkort niet meer beschikbaar zal zijn en er juist de laatste tijd stemmen opgaan om een nieuw kerkgebouw te bouwen.’ Het grondstuk is nu nog een tuin met boomgaard, ‘recht voor de woning van wijlen R.C.Dam, is eigendom van A. den Otter, is ongeveer 2330 m² groot en kost 2 gulden per m².
De kerkenraad laat er geen gras over groeien want met algemene stemmen wordt besloten de grond aan te kopen. De gemeente ontvangt van twee broeders een bedrag van respectievelijk 1.250,-- en 2.500,-- gulden en diverse mensen gaan aan het werk om één en ander financieel en bouwkundig voor elkaar te krijgen. De aangekochte grond wordt voorlopig verhuurd. In 1920 wordt door de architect bekend gemaakt dat het kerkgebouw met pastorie 250.000,-- gulden zal gaan kosten. De hele kerkenraad valt achterover van verbazing; veel te duur!! Daarom blijft men praten over reparatie, verbouwing, of uitbreiding van de Singelkerk.
Wist u trouwens dat het witte kantoor van BAR Uitgeverij, waar behalve de Schakel diverse lokale kranten worden gemaakt, ooit de pastorie van de Singelkerk was?

In een volgend verhaal vertellen wij u hoe het verder ging met de Singelkerk en met de vele beraadslagingen, tot op Hemelvaartsdag 21 mei 1925, ’s middags om half drie, de Bethelkerk werd geopend en hoe het daarna ging. Veel oudere gemeenteleden weten dat wel. U zult verbaasd zijn over de paralellen met het heden…

PS: Mocht u herinneringen hebben aan de Bethelkerk, aarzel niet om contact op te nemen met de werkgroep. Dan wordt het jubileumboek met recht ook uw boek!
 
(wordt vervolgd)
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.