Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Symbolische schikking 30 maart en Pasen 2024 Symbolische schikking 30 maart en Pasen 2024De schikking is gebaseerd op de tekst uit Johannes 20:1-18: ‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was …’ Een nieuwe week breekt aan. Jezus leeft! Het open graf is er de stille getuige van. De deur voor het graf is terzijde geschoven. De witte lijkwade is afgeworpen. De aarde is tot bloei gekomen met gele en witte voorjaarsbloemen. Vanuit de opening in de bol, die we de hele Veertigdagentijd hebben gevolgd, stromen nu geurige hyacinten, symbolen van het nieuwe leven. De bolvormige bloemen van de madeliefjes verwijzen naar de vruchtbare aarde. In de tuin zijn ook planten met zachte blaadjes te zien, een teken van mildheid en hoop op een nieuw begin.  
 
Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.
 
 
Symbolische schikking 29 maart 2024 Goede Vrijdag Symbolische schikking 29 maart 2024 Goede VrijdagWe gedenken vandaag, op Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus. De hele schepping rouwt mee: ‘Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur, doordat de zon geen licht meer gaf’, staat in Lucas 23:44. Het kruis is gehuld in een zwarte rouwsluier. Aan de voet staan rode bloemen met doorns, symbool voor het bloed dat Christus voor ons vergoten heeft.
 
Het houten kruis

dat de wereld draagt.
Oorverdovend stille
zoute tranen.

 
 
Symbolische schikking 28 maart 2024 Witte Donderdag Symbolische schikking 28 maart 2024 Witte DonderdagDe schikking is gebaseerd op de tekst uit Johannes 13:1-15: “Hierop zei Jezus: ‘(...) Jullie zijn dus rein - maar niet allemaal.’” Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een inspirerende oproep om te handelen. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen. 
De witte doek verwijst naar de voetwassing. De bol is in een wasbekken geplaatst. In de bol en de lampetkan zijn witte klokjesbloemen (campanula’s) geplaatst, de oproep om dienaar te zijn. De campanula is een makkelijke plant met kleine sterke bloemen die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden. Het is een dankbare bloem die laat zien dat je dankbaar bent. De avondmaalsbeker is een teken van het verbond tussen God en de mensen.
 
Klokjesbloemen

herinneren ons
aan dankbaarheid
en liefde voor de

dienende leider.
 
 
Symbolische schikking 24 maart 2024 Symbolische schikking 24 maart 2024


De schikkingen in de Veertigdagentijd zijn geïnspireerd op de teksten van de profeet Jeremia. Jeremia was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap. De bolvorm staat symbool voor het leven op aarde en is inmiddels bijna groen.  
Op de zesde zondag, Palmpasen, is de schikking gebaseerd op de tekst uit Jeremia 5:1 ‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.’
De bol is onderdeel van een alternatieve palmpasenstok en de stok symboliseert het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden. Aan de dwarsligger hangt een slinger met uitgebloeide judaspenningen, die staan voor de zilverlingen die het verraad, de onrechtvaardigheid, symboliseren. De palmtakjes en de stenen verbeelden de weg die Jezus moet gaan. Er is gekozen voor een rood doek, in plaats van paars, om recht te doen aan het Hosanna voor de intocht van Jezus en de liefde die het volk voelt.
 
Hosanna!
roept het volk.
De twaalf
juichen, vrezen
verraden.
Levende aarde.

 
 
Symbolische schikking 17 maart 2024 Symbolische schikking 17 maart 2024Symbolische schikking vijfde zondag Veertigdagentijd 2024
 
De schikkingen in de Veertigdagentijd zijn geïnspireerd op de teksten van de profeet Jeremia. Jeremia was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap. De bolvorm staat symbool voor het leven op aarde. 
Op de vijfde zondag, Judica genaamd, lezen we in Jeremia 32:7  ‘... omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’ God geeft Jeremia, op het moment dat hij gevangen zit, de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, blijkt een losser te zijn. Hij zorgt voor de erfenis. Het verhaal verwijst vooruit naar Jezus als onze Verlosser. De driekleurige viooltjes staan symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God soms ook lijkt te zijn. Het scherpe, puntige blad van de sanseveria is het teken van de rechtvaardige.  Judica betekent: 'Verschaf mij recht. De bol wordt steeds groener en de graspolletjes bovenop de bol verwijzen naar het land.
 
 De aarde

bezitten, gebruiken …
te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens.
 
 
Symbolische schikking 10 maart 2024 Symbolische schikking 10 maart 2024Symbolische schikking vierde zondag Veertigdagentijd 2024
 
De schikkingen in de Veertigdagentijd zijn geïnspireerd op de teksten van de profeet Jeremia. Jeremia was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap. De bolvorm staat symbool voor het leven op aarde. 
Op de derde zondag, Laetare genaamd, lezen we in Jeremia 29:1-14 ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ Vandaag is het al een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Jeremia roept het volk op om te bidden voor de stad Babel en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor de stad en de wereld. De bol is weer een beetje groener. De tulpen staan symbool voor het gebed. De takken met de katjes zijn geschikt in de V-vorm van het vredesteken.
 
Bloem
als gevouwen handen.
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel.
 
 
Symbolische schikking 3 maart 2024 Symbolische schikking 3 maart 2024


Symbolische schikking derde zondag Veertigdagentijd 2024
 
De schikkingen in de Veertigdagentijd zijn geïnspireerd op de teksten van de profeet Jeremia. Jeremia was een kritische stem die waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en opriep tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap. De bolvorm staat symbool voor het leven op aarde. 
Op de derde zondag, Oculi genaamd, lezen we in Jeremia 26:1-19 hoe de profeet Jeremia tevergeefs preekt. Hij hoopt nog: “Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.”Het volk van Jeruzalem heeft ogen om te zien, oren om te luisteren … maar het ziet niet en luistert niet. De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Van onderaf wordt de bol iets groener. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.
 
Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan…
niets.
 
 
Symbolische schikking 25 februari 2024 Symbolische schikking 25 februari 2024

 

De schikkingen in de Veertigdagentijd zijn geïnspireerd op de teksten van de profeet Jeremia. Jeremia waarschuwde voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en riep op tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap. De bolvorm staat symbool voor het leven op aarde. Op de tweede zondag, Reminiscere genaamd, lezen we in Jeremia 18:6 ‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’ De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen. De mensen in Jeruzalem begrijpen de kritiek en worden boos: alsof zij een mislukte pot zijn! Ze zetten Jeremia gevangen. Maar Jeremia houdt vol en gaat net zo lang door totdat de pot gaaf is, tot Gods eer. Zijn trouw is verbeeld in de eeuwig-groene klimop met besjes. En zijn trouw werkt helend: van onderaf wordt de bol iets groener door plukjes groen mos.  

 

Trouw van God

aan de aarde.

Telkens opnieuw

gecreëerd.

Goed genoeg. 
 
Liturgische bloemschikking 31 december 2023 en 7 januari 2024 Liturgische bloemschikking 31 december 2023 en 7 januari 2024


De schikking voor de jaarwisseling bevat veel tegenstellingen. Er was verdriet en zorg in het afgelopen jaar, zowel in de wereld als in de persoonlijke levens van velen. De cirkelvormige schikking verbeeldt deze pijnlijke herinneringen in de stekelige kaardenbollen. Ook zien we broze, uitgebloeide bloemen. Als hoopvol tegenwicht is een lepelplant (de Spathiphyllum) in het centrum van de schikking gezet. Deze sterke plant met witte bloemen is namelijk goed in het zuiveren van de lucht en floreert ook op donkere plekken. Bovendien heeft deze plant een prachtige Engelse naam: Peace Lily. De geurige rozemarijn roept positieve herinneringen op en de zachte magnoliaknoppen bevatten de belofte van bloei in het nieuwe jaar.

Fijne jaarwisseling!
 
 
Liturgische bloemschikking Kerst 25 december 2023 Liturgische bloemschikking Kerst 25 december 2023De adventsschikkingen waren gebaseerd op het project van de KND ‘Weet jij hoe laat het is?’
We keken vooruit naar kerst. Nu is het eindelijk zover: de zandloper, het symbool van de tijd, is doorgelopen. In Lucas 2:1-20 lezen we dat Jezus is geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die ervan horen. Zij krijgen de boodschap van een engelenkoor. De ster wijst hen de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef. Het palmblad heeft de vorm van een wiegje. De lichtgekleurde bloemen van de kerstster en de amaryllissen symboliseren het feest. Er branden vijf kaarsen. Het Licht is in de wereld gekomen.
 
De weg naar het kind
Een hoopgevende toekomst


 
 
Liturgische bloemschikking 24 december 2023 4e Advent Liturgische bloemschikking 24 december 2023 4e Advent


De adventsschikkingen zijn gebaseerd op het project van de KND ‘Weet jij hoe laat het is?’ We kijken vooruit naar kerst. Niet alleen naar de klok en de kalender, maar ook door te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Op de vierde zondag voor kerst lezen we in Lucas 1:26-38 het verhaal van de annunciatie. De engel Gabriël vertelt aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden. De guirlande rond de klok is gemaakt met groene materialen met vruchten, zoals klimop met blauwe bessen en taxus. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Groen is de kleur van wat kan komen, de hoop in de toekomst en wit is de kleur van zuiverheid. De klimop symboliseert de trouw van God aan de mensen. De cyclaam symboliseert de dienstbaarheid van Maria. De bloem van de cyclaam bloeit naar beneden (stamper en meeldraadjes zitten aan de onderkant). Daarom symboliseert de cyclaam de ‘dienstmaagd’. Er branden nu vier kaarsen: het begint.  
 
Liturgische bloemschikking 17 december 2023 3e Advent Liturgische bloemschikking 17 december 2023 3e AdventDerde advent, 17 december 2023: ‘Een tijd om te juichen’
De adventsschikkingen zijn gebaseerd op het project van de KND ‘Weet jij hoe laat het is?’
We kijken vooruit naar kerst. Niet alleen naar de klok en de kalender, maar ook door te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Op de derde advent lezen we in Jesaja 65:17-25 over een tijd die komt: Jeruzalem wordt een vrolijke stad. De mensen zullen er gelukkig zijn en er zal geen strijd meer zijn. De guirlande rond de klok ziet er feestelijk uit, met materialen die heerlijk geuren zoals vers coniferengroen en Juniperus (jeneverbes). De lichte kleuren verwijzen naar de juichende voorspelling van een feest. De liturgische kleur is roze, want het licht van kerst breekt al een beetje door. Omdat het de derde adventszondag is, zijn drie vaasjes gevuld met zoetgeurende roze hyacinthen. 
 
 
Liturgische bloemschikking 2e advent 2023 Liturgische bloemschikking 2e advent 2023Tweede advent, 10 december 2023: ‘Maak plaats!’
De adventsschikkingen zijn gebaseerd op het project van de KND ‘Weet jij hoe laat het is?’
We kijken vooruit naar kerst. Niet alleen naar de klok en de kalender, maar ook door te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. In Johannes 1:19-28 lezen we over Johannes de Doper. Hij is een stem die roept in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer recht!’ De kronkelige takken rond de adventskaarsen verwijzen naar deze opdracht: zoek het goede en kom op voor recht en gerechtigheid. De guirlande rond de klok is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. Het is een groenblijvende geurende boom, die onsterfelijkheid symboliseert. De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht. De groene kleur geeft hoop voor de toekomst. Johannes, gesymboliseerd in de schelp, vertelt ook dat na hem iemand komt die groter is dan hij. 


 
 
Liturgische bloemschikking 1e advent 2023 Liturgische bloemschikking 1e advent 2023Eerste advent 3 december 2023: ‘Hij komt!’
De adventsschikkingen zijn gebaseerd op het project van de KND ‘Weet jij hoe laat het is?’
We kijken vooruit naar kerst. Niet alleen naar de klok en de kalender, maar ook door te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. In Marcus 13 lezen we: ‘Dan zal men de Mensenzoon zien komen’. 
De tekst roept op om waakzaam te zijn, zoals de deurwachter die op de uitkijk staat. God komt naar de mensen toe, maar de weg die we nu gaan is nog donker. De guirlande rond de klok is gemaakt van donker materiaal. 
De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.
Rond de adventskaarsen liggen kronkelige, donkere takken, maar één lichtje mag al branden als hoopvol teken van de belofte. 
 
We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven

 
 
Liturgische bloemschikking - Eeuwigheidszondag - 2023 Liturgische bloemschikking - Eeuwigheidszondag - 2023
De schikking voor Eeuwigheidszondag heeft een symbolische vorm. De twee eindes van de open cirkel wijzen zowel naar binnen als naar buiten. We houden de dierbaren, die ons moesten verlaten, dicht bij ons in het hart. De vorm is opgemaakt met witte bloemen. Wit is de kleur van zuiverheid en opstanding. De stenen met de namen van de overledenen verwijzen naar Openbaringen 2:17 “… en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.” Tussen de stenen mogen lichtjes branden, ter herinnering aan de mensen van voorbij.
 
“Soms stromen de herinneringen,
Samen met verlangen,
In tientallen kleine glinsteringen,
Ineens over je wangen.”
 
 
Liturgische bloemschikking 5 november 2023 Oogstdienst Liturgische bloemschikking 5 november 2023 Oogstdienst


In de schikking voor deze oogstdienst zien we een fietswiel, versierd met spruitjes, pepers en bosui. De ronde vorm staat symbool voor de eindeloze cyclus van de seizoenen. Ieder jaargetijde speelt een eigen rol om de gewassen te laten groeien die we nodig hebben voor ons voedsel. Van spruitjes tot aardappelen, van paprika’s tot boerenkool. We danken God voor de zon en voor de regen, verbeeld in de gieter. Het wiel staat ook symbool voor het werk dat we moeten verrichten om voedsel te verbouwen. Vroeger noemden we deze dienst ‘Dankstond voor gewas en arbeid’. Het fietswiel vraagt ons eveneens om zorg te dragen voor het milieu, zodat ook volgende generaties voldoende voedsel op onze aarde kunnen verbouwen. Tot slot is het wiel een Bijbelse oproep om in beweging te komen. Ga je mee? 
 
Symbolische bloemschikking Pasen 2023 Symbolische bloemschikking Pasen 2023Het thema ‘Uit liefde voor jou’, was de leidraad voor de symbolische schikkingen van de Veertigdagentijd. Zeven weken lang volgden we Jezus’ kronkelige levenspad en de onverwachte wendingen, gesymboliseerd in de grillige takken van de kronkelhazelaar. Vandaag lezen we in Johannes 20:1-18 hoe verdrietig Maria is, omdat Jezus’ reis leek te eindigen in het graf. ‘Waarom huil je?’, vraagt Jezus aan Maria. Pas als ze Hem herkent, realiseert ze zich dat Jezus leeft! Dan gaan haar ogen open. Ze ziet dat het dorre graf is veranderd in bloeiende tuin, vol stralende gele en witte bloemen. Een nieuw begin. Het open graf is het teken van eeuwige verbondenheid, tussen God en de mensen, tussen leven en dood. Uit liefde voor elkaar.

Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind
 
 
Symbolische bloemschikking Pasen 2023 Goede Vrijdag Symbolische bloemschikking Pasen 2023 Goede VrijdagHet thema van de Veertigdagentijd, ‘Uit liefde voor jou’, is de leidraad voor de symbolische schikkingen. De onregelmatige lijn is gemaakt van de grillige takken van de kronkelhazelaar, een symbool van het kronkelige levenspad met onverwachte wendingen. Op Goede Vrijdag herdenken we sterven van Jezus, uit liefde voor de mensen. Daarvoor is een gaffelkruis gemaakt van de grillige takken, een kruis met twee schuin naar boven gerichte armen. Rondom de armen zijn eeuwig-groene klimopranken gewonden. Aan de voet liggen zwarte stenen, die de zwaarte van rouw symboliseren. Bij het grote, sobere kruis steken we in de dienst zeven lichtjes aan.
 
Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons
 
 
Symbolische bloemschikking Pasen 2023 26 maart Symbolische bloemschikking Pasen 2023 26 maart


Het thema van de Veertigdagentijd, ‘Uit liefde voor jou’, is de leidraad voor de symbolische schikkingen. Op de vijfde zondag lezen we over de opwekking van Lazarus uit Johannes 11. Jezus schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf de Opstanding is. De krans staat voor het eeuwige leven, zonder begin en zonder eind. De krans is gemaakt van de grillige takken van de kronkelhazelaar, een symbool van het kronkelige levenspad met onverwachte wendingen. De gedroogde bloemen en pluimen van grassen herinneren aan het aardse, eindige leven. De groene bladeren en vrolijke tulpen maken de cirkel levend. Takjes palmgroen wijzen vooruit naar Palmpasen. De roze kleur overheerst: de dood krijgt niet het laatste woord.
 
Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou
 
 
Liturgische bloemschikking Pasen 19 maart 2023 Liturgische bloemschikking Pasen 19 maart 2023


Het thema van de Veertigdagentijd, ‘Uit liefde voor jou’, is de leidraad voor de symbolische schikkingen. Als basis gebruiken we grillige takken van de kronkelhazelaar, een symbool van een kronkelige route met onverwachte wendingen. Op de vierde zondag, ‘Oculi’ genaamd, vormen twee halve bogen van takken een oog. Als iris is een krans met paarse hyacinthen geplaatst. We lezen in Johannes 9:30 “Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.” Jezus inspireert ons om onze ogen liefdevol open te houden voor onze naaste, om de ander écht te zien. Dan zien we soms onverwachte kracht of juist kwetsbaarheid. De paarse kleur van de bloemen verwijst naar het lijden van Jezus, maar de roze tinten geven al een beetje hoop.  
 
Oculi; Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
Geworden?
 
 
Liturgische bloemschikking Pasen 12 maart 2023 Liturgische bloemschikking Pasen 12 maart 2023


Het thema van de Veertigdagentijd, ‘Uit liefde voor jou’, is de leidraad voor de symbolische schikkingen. Als basis gebruiken we grillige takken van de kronkelhazelaar, een symbool van een kronkelige route met onverwachte wendingen. Op de derde zondag vormen de takken een krans. De krans is te zien als de oever van een waterbron, met een stralend witte waterlelie (een symbool voor Jezus) als middelpunt. We lezen in Johannes 4:5-26 hoe Jezus een Samaritaanse vrouw aan de bron toespreekt. Zij mag als eerste horen wie Jezus is en zij is als het ware Jezus’ eerste zendeling. De spiegel refereert aan water en reflectie: de Samaritaanse vrouw drinkt Jezus’ woorden in, overdenkt ze en geeft ze door. De zachte katjes staan voor de mildheid waarmee Jezus haar benadert. Hij kent haar hart en omstandigheden, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden.
 
 
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou
 
 
Liturgische bloemschikking Pasen 5 maart 2023 Liturgische bloemschikking Pasen 5 maart 2023


Het thema van de Veertigdagentijd, ‘Uit liefde voor jou’, is de leidraad voor de symbolische schikkingen. Als basis gebruiken we grillige takken van de kronkelhazelaar, een symbool van een kronkelige route met onverwachte wendingen. Op de tweede zondag vormen de takken, samen met de stenen, een berg. We lezen in Matteüs 17:1-9 over Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren op de berg. Daar worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem liefdevol een hart onder de riem steken. Zij hebben ook veertig jaar of veertig dagen ‘woestijnervaring’. De drie tulpen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus en de witte kleur wijst vooruit naar het feest van Pasen. 
 
Op de berg
In stilte luisterend, biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid
 
 
Liturgische bloemschikking Pasen 2023 Liturgische bloemschikking Pasen 2023


Het thema van de Veertigdagentijd, ‘Uit liefde voor jou’, is de leidraad voor de symbolische schikkingen. Als basis gebruiken we grillige takken van de kronkelhazelaar. Als de liefde belangrijk is om je echt in te leven in de verhalen van anderen, dan volg je geen rechtlijnig pad, maar een kronkelige route met onverwachte wendingen. Op de eerste zondag lezen we Matteüs 4:1-11 over Jezus’ verzoeking in de woestijn. Hiernaar verwijst het zand in de schikking. We raken soms verstrikt in alle kronkelige wegen van de verleiding. Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor ‘snelle’ oplossingen zoals brood als we honger hebben. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg. Dat is soms moeilijk, maar geeft ook perspectief en hoop: verbeeld in de fragiele bloemen.   
 
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht
 
 
Liturgische schikking Week van Gebed 2023 Liturgische schikking Week van Gebed 2023


Doe goed, zoek recht
De Week van Gebed is ter bevordering van de eenheid tussen christelijke kerken wereldwijd en op plaatselijk niveau.Voor deze week is een schikking gemaakt bij de tekst van Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. De stevige basis bestaat uit gesprokkelde takken, grillig en verschillende vormen, maar toch een eenheid. De takken zijn bij elkaar gebonden met touw. De knoop verwijst naar het ‘in toom houden’ van tirannen. Daarop ligt een zachte krans van mos, omdat we mild moeten zijn voor de kwetsbaren in de samenleving, zoals de weduwen en wezen. De krans ligt scheef: onze wereld is uit het lood geslagen en daarom hebben wij de opdracht om recht te doen. Ook de katjes voelen zacht aan en zijn een symbool van barmhartigheid.  Ze hangen ‘vrij’ en suggereren zo het opstijgende gebed. Aan de takken hangen vaasjes met bundeltjes sneeuwbessen, omdat we samen dragen en samen het recht zoeken. We kunnen niet zonder de ander.
 
 
Liturgische bloemschikking 31/12 - 01/23 Liturgische bloemschikking 31/12 - 01/23De wanordelijke schikking verbeeldt het ‘rommelige’ jaar dat achter ons
ligt. Het was opnieuw een jaar vol onzekerheden en soms pijnlijke
momenten, zoals gesymboliseerd in de stekelige kaardenbollen. Velen
voelen zich zoals de uitgebloeide bloemen: broos en kwetsbaar. Maar de
witte bloemen geven hoop op een lichtere toekomst. De fragiele zaden
bevatten de kiemen voor een nieuw bloeiseizoen waarin we mogen
vertrouwen op Gods nabijheid.
 
Liturgische bloemschikking Kerst 2022 Liturgische bloemschikking Kerst 2022De schikkingen in deze adventsperiode waren gebaseerd op het project van de kindernevendienst, dat ‘Levenslicht’ heet. Na de vier voormoeders van Jezus zijn we nu bij zijn moeder Maria aangekomen. Ook zij verdient een ‘standbeeld’. Maria is te herkennen aan de iconische blauwe mantel, een symbool van het hemelse en haar puurheid. Naast Maria staat een kribje, een stammetje uit ‘de boom van Jesse’, Jezus’ stamboom. De veertjes symboliseren het engelenkoor dat de blijde boodschap van de nieuwgeboren koning zingt. De witte rozen in het kribje en op Maria’s kleding herinneren aan het lied ‘Er is een roos ontloken’. Het nieuwe leven begon met een ster in de nacht. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft.
 
 
Liturgische bloemschikking 18 december 2022 4e Advent Liturgische bloemschikking 18 december 2022 4e AdventDe schikkingen in deze adventsperiode zijn gebaseerd op het project van de kindernevendienst, dat ‘Levenslicht’ heet. Iedere zondag lezen we een verhaal over een van de vier voormoeders van Jezus die daarbij een belangrijke rol spelen. Zij verdienen een ‘standbeeld’. De vierde vrouw in deze Adventsperiode is Tamar. In Genesis 38:26 lezen we haar verhaal: zij is de schoondochter van Juda, een zoon van Jakob. Om te voorkomen dat ze als weduwe kinderloos achterblijft, verkleedt ze zich als prostituee. Haar gelaat is versluierd en zij draagt pluizige manchetten, een symbool van onduidelijkheid. Tamar raakt zwanger van Juda, verbeeld in de bolvormige hortensia. De roze peperbessen en roze geurige hyacinten symboliseren het licht dat in Tamars leven doorbreekt omdat zij de moeder wordt van de tweeling Peres en Zerach. Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw leven. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft.
 
Liturgische bloemschikking 11 december 2022 3e Advent Liturgische bloemschikking 11 december 2022 3e Advent


De schikkingen in deze adventsperiode zijn gebaseerd op het project van de kindernevendienst, dat ‘Levenslicht’ heet. Iedere zondag lezen we een verhaal over een van de vier voormoeders van Jezus die daarbij een belangrijke rol spelen. Zij verdienen een ‘standbeeld’. De derde vrouw in deze Adventsperiode is Rachab, een kleurige vrouw en uitbundig getooid met sieraden. We lezen over haar in Jozua 6:22-255 dat zij een hoer was. Maar ook dat Rachab door Jozua gespaard werd, samen met haar hele familie, omdat zij Israëls verkenners een schuilplaats bood. De rode ketting om haar hals verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn. In haar armband en gordel zijn vleugeltjes van de es verwerkt. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft.


 
 
Liturgische bloemschikking 2e Advent 2022 Liturgische bloemschikking 2e Advent 2022De schikkingen in deze adventsperiode zijn gebaseerd op het project van de kindernevendienst, dat ‘Levenslicht’ heet. Iedere zondag lezen we een verhaal over een van de vier voormoeders van Jezus die daarbij een belangrijke rol spelen. Zij verdienen een ‘standbeeld’. De tweede vrouw in deze Adventsperiode is de Moabitische Ruth. We lezen over haar geschiedenis in Ruth 4:13-17. Zij draagt een bundeltje korenaren. In haar boeket zijn ook stekelige kaardenbollen verwerkt en het is samengebonden met een lila lint. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en haar schoonmoeder Naomi verbeeld. Zij hebben hun mannen verloren en Ruth volgt haar schoonmoeder naar haar land. Het lot van Ruth keert zich ten goede. In Bethlehem, het broodhuis, vinden zij weer levensvreugde. Boaz koopt het land van Naomi en trouwt met Ruth. Hun huwelijk is vruchtbaar, zoals het brood en mais laten zien. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft.
 

 
 
Liturgische bloemschikking 1e advent 2022 Liturgische bloemschikking 1e advent 2022De schikkingen in deze adventsperiode zijn gebaseerd op het project van de kindernevendienst, dat ‘Levenslicht’ heet. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. Iedere zondag lezen we een verhaal over een van de vier voormoeders van Jezus die daarbij een belangrijke rol spelen. Zij verdienen een ‘standbeeld’. De eerste vrouw in deze Adventsperiode is Batseba. We lezen over haar in 2 Samuel 11:14-27. De eerste kaars is paars. Aan de voet van de vrouwenfiguur is heide te zien in paarse tinten, want Batseba’s geschiedenis zit vol verdriet. David laat haar man Uria ombrengen en ze treurde om haar echtgenoot. Op haar hoofd staat een kroontje, want koning David nam Batseba tot zijn vrouw. In haar hand heeft ze een boeketje gele bloemen, de koninklijke kleur. In het boeket zijn ‘kangoeroepootjes’ verwerkt, een symbool van de lange weg door de geschiedenis die Jezus’ voormoeders gingen. Ook wij gaan samen op weg in de adventsperiode.
 
 
Liturgische bloemschikking Eeuwigheidszondag 2022 Liturgische bloemschikking Eeuwigheidszondag 2022Elf stenen staan centraal in de symbolische schikking van vandaag. Stenen met de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Zij worden omringd door een kring van lichtjes, een symbool van de gemeente die om de nabestaanden heen staat. De cirkelvorm komt, staande, terug in het bloemstuk met witte rozen en freesia’s. Daarin is ook een levenslijn te zien van geurige eucalyptus. Freesia’s staan voor onvoorwaardelijke liefde. De zwarte besjes en de paarse freesia’s verwijzen naar het verdriet om het heengaan van onze dierbaren. De eeuwig groene klimop staat voor Gods trouw aan de mensen. Bij iedere naam zal een kaars ontstoken worden en er is een kaars voor allen die wij niet met name noemen, maar die wij hebben liefgehad in dit leven en die in onze harten geborgen zijn. In Zijn licht gedenken wij allen. 
 
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.


 
 
Liturgische bloemschikking 6 november 2022 Oogstdienst Liturgische bloemschikking 6 november 2022 Oogstdienst

Met deze kleurige schikking laten wij onze dankbaarheid zien voor al de goede vruchten van
het afgelopen jaar. Voor zo’n rijke oogst heb je het hele jaar door zon, regen en vruchtbare
grond nodig. Daarom is de oogst gerangschikt in vier kleurgroepen die de seizoenen
symboliseren: een witte winter, een groene lente, een gele zomer en een rood/oranje herfst.
God zegende onze handen waarmee we het afgelopen jaar mochten zaaien, wieden en
oogsten. En met diezelfde handen mogen we zijn goede vruchten uitdelen. 

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rept een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ‘t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
En niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

 
 
Liturgische bloemschikking 25 september 2022 Liturgische bloemschikking 25 september 2022Gemeentezondag 25 september 2022
 
Weer aan tafel! Het jaarthema van Carnisse Haven is zichtbaar gemaakt in de schikking van deze gemeentezondag. We starten het seizoen met een feestelijke gedekte tafel vol kostelijk voedsel en vrolijke bloemen. Het gebloemde servies is een erfstuk, als teken van verbondenheid met alle generaties in onze gemeente met wie de maaltijd mogen delen. De tafel staat ook symbool voor het weer vrijuit samen kunnen zijn na twee jaren van beperkingen. Samen eten is immers fundamenteel voor een echte ontmoeting en in veel Bijbelverhalen zat Jezus met anderen aan tafel. Gesterkt door de maaltijd en het samenzijn kunnen we vol energie het nieuwe seizoen met elkaar ingaan.      
 
 
Liturgische bloemschikking Kerst 2021 Liturgische bloemschikking Kerst 2021


In de schikkingen voor advent volgen we het thema ‘Tel je mee?’. Eindelijk zijn we uitgeteld: het is Kerst! Dus steken we vier korte en een lange kaars aan. De Bijbel geeft ons steeds weer houvast; elke generatie heeft Gods woord als ijkpunt. Beide bijbels staan open bij Lucas 2:6-20, waarin we lezen over de geboorte van Jezus. Er staat een ontloken roos tussen de bladzijden met deze verwachtingsvolle woorden. Ook het grote bloemstuk met de feestelijke witte bloemen drukt onze hoop uit, nu we de komst van het kerstkind, de Redder van de wereld, vieren. We zien Jozef, Maria en het kindje in de stal. De engelen zingen over de ‘mensen van welbehagen’ die welkom zijn bij de kribbe. Ook herders zijn welkom. Aanzien telt hier niet. Iedereen is belangrijk in Gods’ ogen. Iedereen telt.    


 
 
Liturgische bloemschikking 19 december 2021 4e advent Liturgische bloemschikking 19 december 2021 4e advent


In de schikkingen voor advent volgen we het thema ‘Tel je mee?’. Op deze vierde zondag steken we vier kaarsen aan. De Bijbel geeft ons steeds weer houvast; elke generatie heeft Gods woord als anker. Deze keer staan beide bijbels rechts op de tafel. Links ervan staat een vaas gevuld met scherven. De scherven symboliseren de gebrokenheid in de wereld. Mensen lijden als zij niet gezien of gehoord worden. De vaas zelf is Gods’ dienaar. Zoals we lezen in Jesaja 53:1-6 valt Gods dienaar niet op. De kleine vaasjes die op hun kant liggen symboliseren de mensen die hun eigen gang gaan en Gods dienaar negeren. Maar: de rode roos in de vaas met scherven is een vooruitwijzing naar het goede dat komt. Er is een roos ontloken… De rozenblaadjes en -knopjes op de scherven benadrukken dat Gods lijdende dienaar nabij is. Ook de bloembol, waarvan de bladeren al te zien zijn, is een symbool van hoop. Hoe onaanzienlijk ook: deze dienaar verricht heldendaden waardoor elk schepsel meetelt en toekomst heeft.
 
Liturgische bloemschikking 12 december 2021 3e advent Liturgische bloemschikking 12 december 2021 3e advent


In de schikkingen voor advent volgen we het thema ‘Tel je mee?’. Op deze derde zondag steken we drie kaarsen aan. Twee bijbels staan rechtop naast elkaar: elke generatie heeft Gods woord als ijkpunt. Tussen de bijbels staat een vaas met een sterke witte roos, die Jezus voorstelt. De twaalf kleinere vazen symboliseren de twaalf leerlingen in hun kracht én hun zwakte. De beschadigde bloemen en stekelige takken benadrukken hun imperfectie. In Marcus 9:33-37 lezen we dat de leerlingen vragen: ‘Wie is de belangrijkste?’ Links op de tafel staan kleine flesjes met hedera: zij symboliseren de kinderen van wie God veel verwacht. Iedereen telt mee, zowel de grote als de kleine mensen. Jezus heeft oog voor de kinderen, daarom staan zij in het licht.
 
 
Liturgische schikking Oudejaarsavondvesper en zondag 2 januari 2022 Liturgische schikking Oudejaarsavondvesper en zondag 2 januari 2022

De wanordelijke schikking verbeeldt het ‘rommelige’ jaar dat achter ons ligt. Het was een jaar vol onzekerheden en soms pijnlijke momenten, zoals gesymboliseerd in de stekelige kaardenbollen. Velen voelen zich zoals de uitgebloeide bloemen: broos en kwetsbaar. Maar de witte bloemen geven hoop op een lichtere toekomst. De fragiele zaden bevatten de kiemen voor een nieuw bloeiseizoen waarin we mogen vertrouwen op Gods nabijheid.
 
 
 
 
Liturgische bloemschikking 20 februari 2022 Liturgische bloemschikking 20 februari 2022
De symbolische schikking is speciaal gemaakt voor het afscheid van cantor Jan van Dijk. Het thema van de dienst is: ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van God’ (Romeinen 8:31-39). Daarom zijn er rozen, de bloem van de liefde, verwerkt in de schikking. De rozen staan in oplopende hoogte en staan symbool voor de zangers in de cantorij en voor orgelpijpen, elk met hun eigen toonkleur. Samen vormen ze een harmonieus geheel. De baton, het stokje van de dirigent, is versierd met de rode roos als teken van Jans liefde voor muziek. De klimop verwijst naar vasthoudendheid en trouw, het verbond tussen God en de mensen, waar Psalm 103 over gaat. 
 
 
Liturgische bloemschikking 6 maart 2022 Liturgische bloemschikking 6 maart 2022


Eerste zondag Veertigdagentijd 
 De schikkingen in de Veertigdagentijd hebben het thema ‘Van u is de toekomst’. We kijken door een open venster naar wat voor ons ligt, maar kunnen (nog) niet helder zien. Wel zien we de bron voor hoop en vertrouwen: een borrelsteen met water. Die verwijst naar de naam van de evangelist Johannes: ‘De Heer is genadig’. Gods genade is zo overvloedig dat het ons ‘overstroomt’. Nu en in de toekomst. 

Op de eerste zondag lezen we Johannes 11:55-12:11. Maria wast de voeten van Jezus en zalft hem. In de schikking zijn haar attributen te zien: een wasbekken en zalfpot. Geurende bloemen als fresia’s en lavendel verwijzen naar de nardusolie van Maria. De blauwe bloemen symboliseren het water.
 
 
Liturgische bloemschikking 13 maart 2022 Liturgische bloemschikking 13 maart 2022De schikkingen in de Veertigdagentijd hebben het thema ‘Van u is de toekomst’. We kijken door een open venster naar wat voor ons ligt, maar kunnen (nog) niet helder zien. Wel zien we de bron voor hoop en vertrouwen: een borrelsteen met water. Die verwijst naar de naam van de evangelist Johannes: ‘De Heer is genadig’. Gods genade is zo overvloedig dat het ons ‘overstroomt’. We lezen vandaag uit Johannes 12:20-36 de gelijkenis over de graankorrel die sterft. In de schikking zijn paarse primula’s verwerkt, want paars is de kleur van de rouw. Maar door te sterven wordt de graankorrel, die vol groeikracht zit, voedsel voor velen. Dat is gesymboliseerd in de gevulde korenaren en het brood. Er zijn ook druiven te zien, die verwijzen naar de wijn van het avondmaal. 
 
 
Liturgische bloemschikking 20 maart 2022 Liturgische bloemschikking 20 maart 2022De schikkingen in de Veertigdagentijd hebben het thema ‘Van u is de toekomst’. We kijken
door een open venster naar wat voor ons ligt, maar kunnen (nog) niet helder zien. Wel zien
we de bron voor hoop en vertrouwen: een borrelsteen met water. Die verwijst naar de naam
van de evangelist Johannes: ‘De Heer is genadig’. Gods genade is zo overvloedig dat het ons
‘overstroomt’. We lezen vandaag Johannes 12:37-50, over geloof en ongeloof en over de
‘helper’ van God. In de schikking is hulp gesymboliseerd in een staf, een hand en de
handvormige bladen van de Monstera. De bloembol met de verborgen groeikracht verwijst
naar het geloof en de hoop dat het goed zal komen. Jezus, het licht van de wereld, straalt als
een aangestoken kaars in het donker.
 
Liturgische bloemschikking 27 maart 2022 Liturgische bloemschikking 27 maart 2022De schikkingen in de Veertigdagentijd hebben het thema ‘Van u is de toekomst’. We kijken door een open venster naar wat voor ons ligt, maar kunnen (nog) niet helder zien. Wel zien we de bron voor hoop en vertrouwen: een borrelsteen met water. Die verwijst naar de naam van de evangelist Johannes: ‘De Heer is genadig’. Gods genade is zo overvloedig dat het ons ‘overstroomt’. We lezen vandaag uit Johannes 15:1-8 de gelijkenis over de wijnstok en de ranken. In de schikking is de stronk van een druif te zien en jonge wijnranken, die vol in knop zijn. De blauwe druifjes en laurierbloemen verwijzen naar de vorm van de toekomstige druiventrossen, de ‘goede vruchten’.
Alle aandacht trekt de feestelijke schikking met gele rozen en fresia’s voor Ger van Eersel die vandaag viert dat hij zeventig jaar organist is. De houten ‘orgelpijpen’ verwijzen naar zijn instrument. De trompetvormige fresia’s weerspiegelen de uitbundige klanken. De rijen gele roosjes, afgewisseld met groene buxus, verbeelden het klavier. De altijd-groene laurier verwijst naar de ‘lauwerkrans’, een eerbewijs voor een bijzondere prestatie.   
 
liturgische bloemschikking 3 april 2022 liturgische bloemschikking 3 april 2022


Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 3 april
 
De schikkingen in de Veertigdagentijd hebben het thema ‘Van u is de toekomst’. We kijken door een open venster naar wat voor ons ligt, maar kunnen (nog) niet helder zien. Wel zien we de bron voor hoop en vertrouwen: een borrelsteen met water. Vandaag verwijst het stromende water naar een tekst uit Spreuken 1: 20-33: “Als verfrissend water stromen mijn woorden u tegemoet.” De schriftlezing gaat over wijsheid. Wijsheid is niet altijd prettig. Kennis en keuzes kunnen ook pijnlijk zijn, een emotie waar de witte bloemetjes van het ‘gebroken hartje’ naar verwijzen. De krachtige zuidenwindlelies staan voor de belofte in het slot van de tekst: “Wie naar Mij luistert zal veilig wonen, wie naar Mij luistert zal veilig zijn. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad.” In de schikking is ook laurier verwerkt, symbool voor wijsheid, ervaring en succes.  
 
 
Liturgische bloemschikking 5 december 2021 2e advent Liturgische bloemschikking 5 december 2021 2e advent


In de schikkingen voor advent volgen we het thema ‘Tel je mee?’. Op deze tweede zondag steken we twee kaarsen aan. Vier bijbels liggen in het midden op elkaar. De Bijbel geeft ons steeds weer houvast; elke generatie heeft Gods woord als ijkpunt. We lezen Lucas 1:26-56: het loflied van Maria. De bolle vaas op de bijbelstapel symboliseert de zwangere Maria die haar loflied zingt, te herkennen aan het hemelsblauwe accent en de muzieknoten. De cirkel hedera om haar heen benadrukt Gods trouw, waarover zij juichend zingt. De tweede cirkel bestaat uit glazen vaasjes gevuld met bloemen. Zij symboliseren de voorouders, zoals Sara (ook een bolle vaas) en alle mensen van wie God houdt, toen en nu. Voor God is iedereen belangrijk, daarom zorgt Hij voor ons allemaal. Iedereen telt mee.  
 
Liturgische bloemschikking 14 april Witte Donderdag Liturgische bloemschikking 14 april Witte Donderdag


De schikkingen in de Veertigdagentijd hebben het thema ‘Van u is de toekomst’. We kijken door een open venster naar wat voor ons ligt, maar kunnen (nog) niet helder zien. Wel zien we de bron voor hoop en vertrouwen: een borrelsteen met water. Die verwijst naar de naam van de evangelist Johannes: ‘De Heer is genadig’. Gods genade is zo overvloedig dat het ons ‘overstroomt’. Op Witte Donderdag zijn matzes te zien, een symbool van het ongegiste brood dat de Joden met Pesach eten. Ook is een ‘bitter kruid’ te zien. Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal van het Laatste Avondmaal. De tinnen kan en het wasbekken herinneren ons eraan dat Jezus die avond zijn liefde toonde door te dienen en de voeten te wassen van zijn leerlingen.  
Ik ben…
als een knop
die uit de dood
tot leven komt
en doorbreekt,
als kwetsbaar groen,
groeit en vruchten draagt
Ik zeg:
dien elkaar:
deel brood en wijn.
Leef,
trouw aan de Eeuwige.
 
Liturgische bloemschikking 17 april 2022 Pasen Liturgische bloemschikking 17 april 2022 PasenDe zalfpot van Maria Magdalena, waarmee we de Veertigdagentijd begonnen, zien we vandaag terug. Maria heeft haar balsem niet nodig, want ze treft een geopend en leeg graf aan. Jezus is opgestaan! De zwarte rouwsluier om het kruis is vervangen door een wit feestkleed. Net als Maria mogen we een glimp van de toekomst zien, lezen we in Johannes 20:1-18. De aarde bloeit uitbundig met gele en witte bloemen en geurt naar munt. Het kruis is zelf tot bloei gekomen met witte rozen, een teken van Maria’s liefde, en Stefanotis, de feestelijke ‘bruidsbloem’. De ‘schoentjes’ van de gele Pantoffelplant symboliseren de vrolijke terugweg van Maria. Zij gaat het goede nieuws brengen. Jezus leeft!


Pasen
 
Leven,
Bevrijd van banden,
en verwikkelingen
die leven doden.
Opgaan en opstaan,
opnieuw
als zon op aarde,
de nacht voorbij,
Licht zijn
in een tuin
waar stenen spreken
van leven
getooid in voorjaarsgroen
en stralend wit en geel.
 
 
Liturgische bloemschikking 10 april 2022 Liturgische bloemschikking 10 april 2022

De schikkingen in de Veertigdagentijd hebben het thema ‘Van u is de toekomst’. We kijken door een open venster naar wat voor ons ligt, maar kunnen (nog) niet helder zien. Wel zien we de bron voor hoop en vertrouwen: een borrelsteen met water. Die verwijst naar de naam van de evangelist Johannes: ‘De Heer is genadig’. Gods genade is zo overvloedig dat het ons ‘overstroomt’. Nu en in de toekomst. 
Op Palmzondag heeft de schikking de vorm van een kroon, want de mensen in Jeruzalem verwelkomen Jezus als een koning, zoals we lezen in Johannes 12:12-19. Er zijn volop altijd-groene palmtakjes te zien, een teken van hoop. Maar de bloemen zijn grotendeels paars, want Jezus weet wat er komen gaat, hij is verbonden met leven en dood. De lichtblauwe viooltjes markeren de weg.

Jeruzalem
Als een koning
verwelkomd worden,
niet hoog verheven,
gekroond met juwelen,
maar als een mens
verbonden met leven en dood,
Tere viooltjes,
ootmoedig getooid met hemelsblauw
markeren de weg.
Weten dat wie in God gelooft
zal leven.
Groene palmtakjes
bekronen hoop op leven
in liefde gedragen.

 
 
Liturgische bloemschikking Goede Vrijdag 2 april 2021 Liturgische bloemschikking Goede Vrijdag 2 april 2021We gedenken vandaag, op Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus. De hele schepping rouwt mee: ‘Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur, doordat de zon geen licht meer gaf’ (Lucas 23:44). Het kruis is gehuld in een zwarte rouwsluier. Aan de voet staan zeven vaasjes met paarse tulpen, de kleur van de rouw. De paarse tulpen verwijzen ook naar het zevende werk van barmhartigheid: de doden begraven. Jozef van Arimathea toonde liefde en barmhartigheid in zijn zorg om Jezus goed te begraven.

 
 
Liturgische bloemschikking 1 april 2021 Liturgische bloemschikking 1 april 2021Witte Donderdag 2021
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen vazen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Op Witte Donderdag zijn de vazen omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De matzes en de korenaren verbeelden het brood dat Jezus met zijn leerlingen deelde. Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal van het Laatste Avondmaal. De tinnen kan en het wasbekken herinneren ons eraan dat Jezus die avond zijn liefde op een bijzondere manier toonde, namelijk door te dienen en de voeten te wassen van zijn leerlingen.
 
 
Liturgische bloemschikking afscheidsdienst ds. Bert de Wit Liturgische bloemschikking afscheidsdienst ds. Bert de WitDe symbolische schikking bij het afscheid van ds. Bert de Wit bestaat uit twee verschillende delen. Het afscheid van Carnisse Haven is namelijk ook een nieuw begin in de Ontmoetingskerk in IJsselstein. Het linkerdeel bevat vooral blauwe en witte tinten, die de ‘haven’ in Carnisselande symboliseren waar Bert de Wit in 2013 aanmeerde. Het geel in het rechterdeel verwijst naar de geel-zwarte vlag van IJsselstein en de kleuren van het logo van de PKN. De ronde vormen zijn geïnspireerd op de ronde vormen van het interieur van de Ontmoetingskerk. Het veelkleurige ronde bloemstuk verwijst naar de verbinding tussen de gemeentes door Het Woord en naar de functie van Bert de Wit als uitlegger van Gods woord. Hier en daar. Onderaan is een staf te zien, een symbool van de predikant als herder van de kudde. Het touw is de verbeelding van het krachtige ‘drievoudig snoer’ uit het bijbelboek Prediker, de ‘landvast’ die Bert de Wit zal losgooien bij vertrek uit Carnisse Haven en weer zal vastleggen in IJsselstein.   
 
Liturgische bloemschikking 31 maart 2021 Liturgische bloemschikking 31 maart 2021Als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het.

De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen vazen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de doden begraven, gesymboliseerd in de rozemarijn: het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven. De paarse tulpen hebben de kleur van de rouw. Ons open hart strekt zich ook uit naar de nabestaanden van de geliefde overledenen.
 
 
Liturgische bloemschikking 28 maart 2021 Liturgische bloemschikking 28 maart 2021Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen. Met bonen is een hartvorm gemaakt. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de hongerigen voeden, verbeeld in het brood en het koren. Het zakje met de korenaren staat voor de overvloed die je ervaart als je anderen aan je eettafel uitnodigt. Door samen een maaltijd te delen, kan de liefde ontkiemen en vrucht dragen, zoals gesymboliseerd is in de ontkiemde bonen. Het mandje met gipskruid, een bloemetje dat in het Engels ‘Baby’s Breath’ heet, staat symbool voor de dopelinge van vandaag. Het palmgroen in het mandje verwijst naar Palmzondag.
 
 
Liturgische bloemschikking 24 maart 2021 Liturgische bloemschikking 24 maart 2021Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven.
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en glazen. Met bonen is een hartvorm gemaakt. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de hongerigen voeden, verbeeld in het brood en het koren en het zakje met de korenaren. Het zakje met de korenaren staat voor de overvloed die je ervaart als je anderen aan je tafel uitnodigt. Door samen een maaltijd te delen, kan de liefde ontkiemen en vrucht dragen, zoals gesymboliseerd is in de ontkiemde bonen.
 
 
Liturgische bloemschikking 21 maart 2021 Liturgische bloemschikking 21 maart 2021Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit stammetjes en vazen. Omdat de liturgische kleur vandaag rood is, is met rood koord een hartvorm gelegd. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. De rode rozen staan symbool voor die liefde en zorg voor mensen die in de kou staan. De opdracht om de ‘naakten te kleden’ is verbeeld in de glazen vaasjes die zijn ingepakt met warme wol. De wol is er in allerlei kleuren: een teken van een open hart voor alle huidskleuren van de mensheid. 

 
 
Liturgische bloemschikking oudejaarsvesper en zondag 3 januari 2021 Liturgische bloemschikking oudejaarsvesper en zondag 3 januari 2021


De schikking verbeeldt het verwarrende, pijnlijke jaar dat achter ons ligt.  De kaardebollen, waarmee vroeger ruwe wol werd ‘gekamd’, zijn zeer stekelig, maar ze symboliseren ook onze hoop op het einde van de verwarring. De grote zwarte zaden zijn van de uitgebloeide agapanthussen, de Afrikaanse lelie. Deze kiemen staan voor de liefde van God die ons in moeilijke tijden nabij blijft: de naam van deze lelie komt van het Griekse ‘agape’ (liefde). Ook de uitgebloeide hemelsleutels verwijzen naar God. Het nieuwe jaar zal nog kronkelig en ongemakkelijk beginnen. De witte bloemen en de wilgenkatjes geven hoop op een lichtere toekomst.
 
 
Goede Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag 10 april 2020
                     
We gedenken vandaag, op Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus. De hele schepping rouwt mee: ‘Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur, doordat de zon geen licht meer gaf’ (Lucas 23:44). Het kruis is gehuld in een zwarte rouwsluier. Aan de voet staan rode ranonkels, symbool voor het bloed dat Christus voor ons vergoten heeft.
 
Liturgische bloemschikking 28 februari 2021 Liturgische bloemschikking 28 februari 2021


Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.

De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit zeven stammetjes. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart zieken bezoeken en hun hand vasthouden. De ziekenkamer is verbeeld in de rustgevende en reinigende lavendel in hartvorm. De geurende fresia’s zijn een symbool van liefde, aandacht en bemoediging. De blauwe vergeet-me-nietjes staan symbool voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Ons hart gaat uit naar allen die ziek of vermoeid zijn, naar wie bang zijn voor ziekte en naar allen voor wie het leven pijnlijk is.  We denken ook aan alle mantelzorgers van (chronisch) zieken.
 
 
Liturgische bloemschikking Oogstdienst 2020 Liturgische bloemschikking Oogstdienst 2020


Met een vrolijke uitstalling van een overvloedige oogst zeggen we vandaag ‘dank je wel’ tegen God. Dank je wel voor de smakelijke groente. Dank je wel voor de zoete appeltjes. Dank je wel voor de gezonde noten. Dank je wel voor het regenwater en de energie om te werken. Dank je wel voor tractoren en gereedschappen die ons werk lichter maken. Dank je wel voor de talenten die we gekregen hebben en die gesymboliseerd zijn in de pompoenen. Dank je wel dat kinderen en volwassenen vandaag mogen genieten van de kleuren en vormen van de oogst.
 
 
Liturgische bloemschikking 22 november 2020 Eeuwigheidszondag Liturgische bloemschikking 22 november 2020 Eeuwigheidszondag

Achttien stenen staan centraal in de symbolische schikking van vandaag. Achttien stenen met de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Zij blijven met de achterblijvers en met God verbonden, gesymboliseerd door de lange eeuwig-groene takken van de klimop, een teken van Gods trouw, en het kruis in de hoge schaal. De witte rozen verwijzen naar de liefde voor de overledenen. In de vaasjes staan heerlijk ruikende fresia’s, omdat geuren herinneringen oproepen. Bij iedere naam zal een kaars ontstoken worden. In Zijn licht gedenken wij allen.
 
Liturgische bloemschikking 29 november 2020 - 1e Advent Liturgische bloemschikking 29 november 2020 - 1e Advent

Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op deze zondag beginnen we sober met het aansteken van de eerste, paarse kaars. De groengrijze kleur van de takken stemt tot nadenken. De hoedjes van berkenschors symboliseren de ‘verborgenheid’ van het nieuwe leven. De fluweelzachte magnoliaknoppen zijn zwanger van het nieuwe leven waar we vol verwachting naar uitkijken. De goudkleurig gespoten judaspenningen reflecteren het licht van de kaars, zodat het licht sterker wordt.  
Uit uw verborgenheid
Ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.

Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.

Wij zijn uw kandelaar,
Wij gaan het donker tegen.
Sytze de Vries, lied 500:5
 
 
Liturgische bloemschikking 20 december 2020 4e Advent Liturgische bloemschikking 20 december 2020 4e Advent


Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op deze zondag is er geurend kerstgroen in de schikking verwerkt en er branden al vier kaarsen: over vijf dagen breekt het licht van het goede leven door. De ‘hoedjes’ van berkenschors zijn nu gevuld met de eeuwig-groene skimma en kerstrode bessen. We lezen het verhaal over de geboorte van Johannes, de wegbereider. De katoenbollen verbeelden Johannes’ wieg. De amaryllisbol staat symbool voor Maria’s zwangerschap en de aankondiging dat er is iets moois in aantocht is voor de hele wereld.
 
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.
 
 
Liturgische bloemschikking 3 maart 2021 Liturgische bloemschikking 3 maart 2021Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.
 
De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit zeven stammetjes. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de dorstigen laven. Het levende water, uit de bron die Jezus is, is verbeeld is de blauwe tinten van maagdenpalm en hyacinten. Ons hart stroomt over voor allen die lijden in de woestijn van hun leven en die dorsten naar rechtvaardigheid.
 
Liturgische bloemschikking 14 november 2021 Liturgische bloemschikking 14 november 2021

Aansluitend bij de onthulling van het tweede glas-in-lood-raam is een ‘houdbare’ schikking gemaakt van De barmhartige Samaritaan. De vlakjes op het onderste deel van het raam zijn op schaal overgenomen en ingevuld met droogbloemen. De gebruikte bloemen zijn gipskruid (wit), eikenbladhortensia snowflake en annabelle (lichtgeel), eikenbladhortensia klein (donkergeel en zwart), rood en oranje (graan), boerenhortensia (terra), acanthus mollis (blauw), zuring (donkerpaars), ploumis en graspluimen (antraciet) en judaspenning (goud).
 
 
Liturgische bloemschikking Kerst 2020 Liturgische bloemschikking Kerst 2020


Vrijdag 25 december
In de adventstijd was het thema: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Nu is het eindelijk kerst. Er mogen vijf lichtjes branden. In de feestelijk witte schikking zijn veel sterren te zien. De kaarsen staan op houten sterren en in de mand staan witte kerststerren. Ook de witte bloemetjes hebben de vorm van sterren. Links is een ‘kribbe’ te zien, verlicht door een stralende ster. De katoenbollen versterken het beeld van een wieg, waarin Maria Jezus, het Licht van de Wereld, neerlegde. Wij mogen net als sterren het Licht weerkaatsen en verspreiden. Zo kunnen we het Goede Leven delen met anderen.
 
Kijk daar die ster schijnt zo helder
Hij fonkelt zo fel in de donkere nacht.
Wat heeft die ons te vertellen?
Is dit waar men zo lang op wacht?
Wij reizen dwars door de woestijn,
Want dit moet iets bijzonders zijn…
 
 
Witte Donderdag 9 april 2020 Witte Donderdag 9 april 2020

   Op Witte Donderdag is de schikking ingetogen. Het eenvoudige kruis van takken staat een beetje uit het lood. Ook wij zijn uit het lood geslagen, nu we niet als gemeente samen het Avondmaal kunnen vieren. Het tinnen wasbekken en de waterkan verwijzen naar de voetwassing. Door de voeten van Zijn discipelen te wassen, liet Jezus liet zien hoe belangrijk dienstbaarheid is. De doek rond het kruis wijst vooruit naar Goede Vrijdag: Jezus’ lichaam werd gewikkeld in een linnen lijkwade.
 

 
Liturgische bloemschikking 1e advent 2021 Liturgische bloemschikking 1e advent 2021


In de schikkingen voor advent volgen we het thema ‘Tel je mee?’. Zowel links als rechts van de tafel staat een bijbel. De Bijbel geeft ons steeds weer houvast; elke generatie heeft Gods woord als ijkpunt. Op de eerste zondag gaan we op weg naar Kerst, dus de liturgische kleur is paars en we steken één kaars aan. We lezen over de volkstelling in Lucas 2:1-5. De glazen vazen symboliseren de mensen op weg: de oproep van keizer Augustus zet iedereen in beweging. Er staan hoge en lage vazen: iedereen telt mee voor God. Daarom zijn de bloemen in alle vazen even lang! Niemand is minder, niemand is meer, allen zijn welkom bij de Heer. De bloemen verwijzen naar machtige mensen en naar mensen naar Gods’ hart, onaanzienlijke mensen zoals Jozef en Maria. De hedera (klimop) naast de weg getuigt van Gods trouw. We gaan niet alleen.
 
Liturgische bloemschikking 7 november 2021 Dankdienst voor Oogst en Jubilea Liturgische bloemschikking 7 november 2021 Dankdienst voor Oogst en JubileaMet deze kleurige schikking laten wij onze dankbaarheid zien voor al de goede vruchten van het afgelopen jaar. De ladder verwijst naar de gelijkenis van het mosterdzaad: een klein zaadje dat, eenmaal geplant, heel snel de lucht in schiet. Dat zaadje kan in één jaar een boom van wel drie meter hoog worden. De slinger met spruitjes, pepertjes, uien, wortels, paprika en lampionnetjes verbeeldt de jaarcyclus van zaaien, wieden, maaien en oogsten. Voor een goede oogst is ook regen nodig, waarnaar de gieter verwijst. We zeggen dankjewel tegen God voor regen, zon, vruchtbare aarde en vlijtige handen. En voor ogen die kunnen genieten van de vormen en de kleuren, voor een neus die kan ruiken en voor een mond die kan proeven van de rijke oogst.
 
 
Liturgische bloemschikking 21 november 2021 Liturgische bloemschikking 21 november 2021

Eeuwigheidszondag 2021
Tien stenen staan centraal in de symbolische schikking van vandaag. Tien stenen met de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. De kale takken in de hoge schikking verwijzen naar het verdriet om hun heengaan, de leegte die zij achterlaten. De drie witte rozen staan voor geloof, hoop en liefde. De kring van witte rozen met de eeuwig groene klimop symboliseert de gemeente. De grijze tillandsia verbindt de gemeente met de overledenen en hun nabestaanden. Bij iedere naam zal een kaars ontstoken worden. In Zijn licht gedenken wij allen.
 
Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door een woud van eenzaamheid,
van hun dierbaren gescheiden,
voor de poort van d’eeuwigheid.
 
 
Liturgische bloemschikking. Pasen , 4 april Liturgische bloemschikking. Pasen , 4 april
Het is Pasen! De Heer is opgestaan en de witte lijkwade is afgeworpen. Het troosteloze puin van Goede Vrijdag is veranderd in een feestelijke lentetuin vol witte en gele bloemen. In de ‘boom van barmhartigheid’ zijn symbolen opgehangen van de zeven werken van barmhartigheid die we in de veertigdagentijd hebben verbeeld.
De bloeiende tuin verbeeldt niet alleen de Opstanding en het Leven, maar ook een achtste werk van barmhartigheid: de zorg voor de aarde. Paus Franciscus heeft dit werk toegevoegd op de Wereldgebedsdag voor het behoud van de Schepping in 2016. Zijn boodschap is: “Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis.” Dit ‘oecumenisch en ecologisch’ werk zou je kunnen zien als het grootste werk van barmhartigheid omdat het alle andere werken en ook de toekomstige generaties insluit. Jezus had ons lief en gaf ons alles. Laten we onze werkschoenen aantrekken en Jezus’ voorbeeld volgen. Acht werken van barmhartigheid, zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.


 
 
Liturgische bloemschikking 11 maart 2021 Liturgische bloemschikking 11 maart 2021“Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.”

De schikkingen verbeelden in deze Veertigdagentijd de zeven werken van barmhartigheid. In de basis is een open hart te zien, opgebouwd uit zeven stammetjes. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid, een concrete uiting van de opdracht: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Vanuit de liefde kunnen we met open hart de vreemdelingen tegemoet treden, die onderweg gestrand zijn op harde en koude stenen. De beschuttende bladeren van de schoenlappersplant verbeelden een gastvrij dak boven hun hoofd. De kwetsbare roze bloemetjes mogen schuilen onder de veilige geborgenheid van die bladeren. We hebben een moedig hart nodig om vreemdelingen toe te laten in ons eigen ‘warme nest’. Durven we onze deuren en harten te openen voor vreemdelingen ver weg, in vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa, en voor vreemdelingen dichtbij, in ons eigen dorp?

 
 
Liturgische bloemschikking 12 september 2021 Startdienst Liturgische bloemschikking 12 september 2021 StartdienstDe schikking van deze startzondag is geïnspireerd door een milieucampagne uit de jaren tachtig: ‘Naar de kerk? Beter op de fiets! Dan vervuil je niets.’ In alle kerken hingen toen posters met een geestige tekening van een fietsende dominee. En nu ‘zijn we er weer’ in Carnisse Haven na een lastige periode. Op de fiets, met onze liedboeken, onze bijbel, onze muziekinstrumenten en onze bloemen. Op deze startzondag straalt de schikking hoop, energie en optimisme uit. Voor ons en voor de schepping. Van U is de toekomst.

 
 
Liturgische bloemschikking 6 december 2020 - 2e Advent Liturgische bloemschikking 6 december 2020 - 2e Advent

Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. De tweede zondag van de Adventstijd is de kaars loodgrijs van kleur. Buiten is het grijs en grauw. Maar in 1 Johannes 1:5 staat: “God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.” De stralend witte bloemen van de kerstroos (Helleborus) bieden zicht op dit licht dat we verwachten en staan symbool voor de gerechtigheid. De bloemen zijn gestoken tussen rechte takken, eveneens een teken van rechtvaardigheid, van ‘het goede leven’.
 
 
Liturgische bloemschikking 13 december 2020 - 3e Advent Liturgische bloemschikking 13 december 2020 - 3e Advent


Het thema van de advents-schikkingen is: ‘Geef licht! Het Goede Leven met elkaar delen’. Op de derde zondag gloort er licht: de liturgische kleur paars wordt roze. Deze zondag heet dan ook Gaudete: ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde’. De ‘hoedjes’ van berkenschors zijn gevuld met zachtroze bloemen en besjes. De zachte knoppen van de wilgenkatjes laten zien dat het goede leven doorbreekt. De roze cyclamen staan symbool voor het meevoelende hart, dat toegewijd is aan het goede leven. We lezen over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven.     
 
Pasen 2020 Pasen 2020
Het is Pasen en met het Joodse volk herdenken we de uittocht uit Egypte.  ( foto: rechts) 
De gele en witte bloemen symboliseren het Joodse volk op hun tocht door de zee. ( foto: midden)
 Ze zijn op weg naar een nieuw leven in het beloofde land.
 Het kruis, voorzien van het witte kleed, de afgeworpen lijkwade, vertelt ons: Jezus is waarlijk opgestaan!  ( foto: links onder)  
 
 
Liturgische schikking 19 april 2020 Liturgische schikking 19 april 2020

In de schikking van vandaag staat een cirkel centraal: we volgen de gewone jaarcyclus van de kerk, ondanks de ongewone omstandigheden. Na het feest van Pasen gaan we in zeven weken op pad naar Pinksteren. De schikking is geïnspireerd op het lied ‘Ga met ons mee op onze wegen’. Dit lied zingt van de tocht door de woestijn en van het nieuwe land waarin de mens mag opstaan om in vrijheid te wonen. Onder het kruis van Pasen stralen witte bloemen: de natuur en de mensen komen tot leven.
 
 
Liturgische schikking 26 april Liturgische schikking 26 april


In de schikking van vandaag staat weer een cirkel centraal: we volgen de gewone jaarcyclus van de kerk, ondanks de ongewone omstandigheden. De cirkel is nu versierd met droogbloemen, geïnspireerd op het verhaal uit Exodus 17. We volgen het pad van het Joodse volk door de kurkdroge woestijn. Zij zijn op weg naar Kanaän, wij zijn op weg naar Pinksteren. De dadeltak en de korenaar staan symbool voor het manna, het voedsel dat God schonk in de woestijn. Zoals het Joodse volk dorstte naar water, dorsten wij naar het ‘gewone’ gemeentezijn.

 
 
Liturgische schikking 3 mei 2020 Liturgische schikking 3 mei 2020

De schikking van deze zondag is geïnspireerd op het verhaal van Amalek uit Exodus 17: 8-16. Onderaan de ‘berg’ is het strijdvaardige volk van God verzameld onder leiding van Jozua, verbeeld in de roze Statice (lamsoor) met stokken. Daarachter zijn hogere stokken te zien, als het dreigende leger van de Amalekieten. Op de berg staat de staf van Mozes, symbool voor de strijd tegen de Amalekieten. De handen van de helpers (Aäron en Chur) ondersteunen Mozes’ staf totdat de zon ondergaat.
 
 
Liturgische bloemschikking 15 jaar Carnisse Haven Liturgische bloemschikking 15 jaar Carnisse Haven

We ‘vieren’ vandaag dat het vijftien jaar geleden is dat Carnisse Haven in gebruik werd genomen. Hoewel niet alle gemeenteleden in ons kerkgebouw bijeen kunnen zijn, blijven wij als gemeenschap krachtig en levendig. Daarom is de feestelijke schikking opgebouwd rondom de letters C en H. We zien een tiengebodenplant als symbool voor de Pastorale Wijkraad. Het vrolijke stukje met de tere gele boterbloemetjes symboliseert onze jeugd. De diaconie is verbeeld in de suikerbossies, bloemen-van-veraf. De kerkrentmeesters zijn te herkennen in de paarse hemelsleutels en de judaspenningen. De noten en de notenbalk staan voor de organisten en de cantorij. De groene schikking met de kaars verwijst naar de wijkraad Eredienst. Het lampenpoetsersgras representeert de koster en de schoonmaakploeg. De staf en twee schaapjes staan voor onze herders. Helemaal vooraan staat de veelkleurige gemeente: een bonte stoet van mensen die in Carnisse Haven aanmeren voor bemoediging, toerusting en inspiratie.
 
Liturgische schikking 10 mei 2020 Liturgische schikking 10 mei 2020

In de schikkingen blijven we het Joodse volk volgen op hun weg naar het beloofde land. In Exodus 19 is het volk (de roze bloemen) in de Sinai woestijn aangekomen. Mozes hoort op de berg dat God naar hem toe zal komen ‘in een donkere wolk’. Het volk blijft onder aan de berg en maakt zich klaar om God onder ogen te komen. Dan klinkt het indrukwekkende geluid van de ramshoorn… Ter herinnering aan de rouwdienst van afgelopen week is het witte kleed vervangen door een paarse draperie.
 
 
Liturgische schikking 17 mei 2020 Liturgische schikking 17 mei 2020


In de schikkingen blijven we het Joodse volk volgen op hun weg naar het beloofde land. We zien Mozes, de signaalrode ‘fakkelbromelia’, bij de berg in de Sinai woestijn. Mozes luistert naar God die tot hem komt ‘in een donkere wolk’. Het volk (de roze bloemen) wacht op Mozes tot hij met Gods woorden afdaalt. 
 
 
Liturgische bloemschikking 24 mei 2020 Liturgische bloemschikking 24 mei 2020


De schikking is gebaseerd op Exodus 23:1-17, de uitleg van de Tien Geboden. We zien Mozes, de signaalrode ‘fakkelbromelia’, en het volk (de roze bloemen) bij de berg in de Sinai woestijn. Mozes luistert naar God die tot hem komt ‘in een donkere wolk’. Het aaibare plantje ‘ezelsoor’ (Stachys) herinnert aan het gebod om de ezel van je vijand terug te brengen of van een zware last te bevrijden. De uitgebloeide judaspenning heeft de vorm van munten en verwijst naar het verbod op het aannemen van steekpenningen. De veren symboliseren het gebod om geen valse geruchten te verspreiden.
 
 
Liturgische bloemschikking Pinksteren 2020 Liturgische bloemschikking Pinksteren 2020


De schikking van Pinksteren is gebaseerd op Lied 691 ‘De geest van God waait als een wind’. We zien de Geest van God als een vuur in de vlammende rode, gele en oranje bloemen. De ‘vleugels van de vrede’ zijn verbeeld in de Pinksterduif van de Kindernevendienst. De frêle grassen waaien mee met ieder zuchtje wind. De Geest van God als de mantel die ons omgeeft - uit de slotregel van het derde couplet - is gesymboliseerd in het palmblad dat de schikking als het ware omarmt. De lezing uit Exodus 24 is terug te zien in de stenen tafelen met de Tien Woorden die Mozes op de berg van God ontving. De tien Woorden zijn gesymboliseerd in de tongvormige bloemen van de Anthurium.
 
 
Liturgische bloemschikking startzondag2020 Liturgische bloemschikking startzondag2020Voor de symbolische schikking is het thema ‘Het goede leven’ vertaald als ‘Bloeien in Gods licht’. God maakt het leven goed. Zijn licht, gesymboliseerd in de stralend gele kleur van de zonnebloemen, valt over ons leven. De vorm van de schikking is er dan ook op gericht om je naar boven te laten kijken, naar God, en Zijn licht te volgen. Het licht accentueert ook de vorm van het zachte, bemoste hart. Dit hart verbeeldt de vraag om ons open te stellen voor de ander. Want juist in de ander komt iets van Gods licht naar je toe. De zonnebloemen zitten vol zaadjes en de druiven vol pitjes. Net als die zaadjes kunnen wij groeien en het goede leven van God steeds groter maken.
 
 
CH liturgisch bloemschikken 7 juli 2019 CH liturgisch bloemschikken 7 juli 2019

 
 
Oogstdienst 2019 Oogstdienst 2019
lees meer »
 
3e Advent 2019 3e Advent 2019
lees meer »
 
4e Advent 2019 4e Advent 2019
lees meer »
 
Kerst 2019 Kerst 2019
lees meer »
 
Oud- en Nieuwjaar 2020 Oud- en Nieuwjaar 2020
lees meer »
 
Week van gebed voor de Eenheid 2020 Week van gebed voor de Eenheid 2020
lees meer »
 
(Her)bevestiging ambtsdragers Carnisse Haven (Her)bevestiging ambtsdragers Carnisse Haven
lees meer »
 
1e Zondag Veertigdagentijd 2020 1e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
2e Zondag Veertigdagentijd 2020 2e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
3e Zondag Veertigdagentijd 3e Zondag Veertigdagentijd
lees meer »
 
4e Zondag Veertigdagentijd 2020 4e Zondag Veertigdagentijd 2020
lees meer »
 
Liturgische bloemschikking Nieuwjaarsbegroeting 2020 Liturgische bloemschikking Nieuwjaarsbegroeting 2020
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag 2019 Eeuwigheidszondag 2019
lees meer »
 
1e Advent 2019 1e Advent 2019
lees meer »
 
2e Advent 2019 2e Advent 2019
lees meer »
 
Pinksteren 2019 Pinksteren 2019
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.