Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,
Ondanks dat het protocol voor kerkbezoek (PKN) niet is gewijzigd, ligt er een 'zeer dringend beroep' van de minister van Justitie en Veiligheid om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal te organiseren. Kortom: we mogen met 30 personen in de kerkdienst organiseren (juridisch), maar we hebben besloten (moreel appel) om dit niet te doen. Dit betekent dat tot en met 18 januari de kerkdiensten alleen digitaal zijn te volgen. Wij geloven hiermee steun te geven in de bestrijding van Covid19 en menen dit te doen in overeenstemming met de wens van de gemeente om ook op onze manier een bijdrage te leveren aan de gezondheid van ons allen.

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 10 januari, 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 17 januari, 10:00 uur
Dienst voor de Eénheid van de kerken
Deze zondag hebben we in de Bethelkerk weer onze jaarlijkse viering voor de éénheid van de christenen 2021. Deze viering is internationaal voorbereid door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland en wordt wereldwijd gevierd. Hier in Barendrecht is de liturgie voorbereid door de werkgroep oecumene en de voorgangers ds. Cees Romkes van de PKN en mevr. Desireé van der Hijden van de parochie. Het thema van deze dienst is “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen”. Door het corona virus mogen er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig zijn. We kunnen de dienst beluisteren via Kerkomroep en bekijken via YouTube.

Zondag 24 januari, 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar
 
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Kerkdiensten (1): Alleen online
Het was best een lastige beslissing, zeker ook met de kerstdagen in het vooruitzicht, maar het wijkmoderamen heeft besloten om de kerkdiensten tot en met zondag 17 januari alleen online uit te zenden zonder aanwezige gemeenteleden. Ondanks dat het protocol voor kerkbezoek van de landelijke Protestantse Kerk niet is gewijzigd, ligt er een ‘zeer dringend beroep’ van de minister van Justitie en Veiligheid om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal te organiseren. Op 22 december werd dit ook nog bekrachtigd door een brief van burgemeester van Belzen. Kortom: we mogen met 30 personen in de kerkdienst organiseren (juridisch), maar we hebben besloten (moreel appel) om dit niet te doen.

Kerkdiensten (2) Top2000-dienst ‘Turn Turn Turn’ op 10 januari
Dit jaar is er geen Top2000 dienst met een volle kerk mogelijk. En toch willen we als commissie die de Top-2000 diensten organiseert ook tijdens de lock-down een dienst houden waarin er verbanden worden gelegd tussen nummers en/of artiesten uit de Top2000 en het evangelie. Op zondag 10 januari willen we daarom met elkaar stil staan bij de hoop die het nieuwe jaar geeft. Zangeres Kim Beekman, die aan alle vorige vier edities van de Top-2000 heeft meegedaan zal weer aan de dienst meewerken. Afgelopen jaar heeft u haar ook in het tv-programma Hit The Road kunnen zien optreden. En ook de band van Jan van der Graaff en Paul van der Schoor, die ook tijdens de startdienst speelde, zal in de dienst te horen zijn. We lezen Prediker 3, en horen het nummer “Turn, turn, turn”, wat bijna een letterlijke weergave van deze Bijbeltekst heeft. U en jij zijn van harte welkom, online, om 10.00 uur via het YouTube-kanaal van de Bethelkerk.

Kerkdiensten (3) Geen afscheid- en bevestiging ambtsdragers
Ook op 10 januari stond de afscheids- en bevestigingsdienst van nieuwe ambtsdragers op het rooster. Op dit moment zijn er geen ambtsdragers die afscheid nemen: een heel aantal mensen heeft voor een jaar verlengd, waar we erg dankbaar voor zijn. De andere kant is dat we op het moment dat ik dit schrijf ook geen nieuwe ambtsdragers hebben voor de kerkenraad, wat eigenlijk wel nodig is. Maar hopelijk denkt u mee en ondersteunt u de kerkenraad hierin!

Vrije dag: maandag
Af en toe is het goed om je manier van werken te evalueren. De afgelopen tijd heb ik dit gedaan en dit heeft er onder  andere in geresulteerd dat ik vanaf 2021 de maandag als vaste vrije dag wil gaan aanhouden. Het weekend is toch vaak werktijd voor een dominee omdat er in een vrijwilligersorganisatie zoals de kerk ook in het weekend veel berichten en telefoontjes nodig zijn. Toch is het ook goed om even een dagje offline te kunnen gaan. Natuurlijk mag u bij dringende zaken op maandag altijd bellen, maar appjes, mailtjes en Facebookberichten etc. worden even een dagje niet gelezen.
Ds. Henk-Jan Ketelaar
 
Ook dat nog… Ook dat nog…

.... Kyrie
Voor de meester die niet meer durft vertellen
Voor de priester die zijn gebed vergeet
Voor de dokter die niet meer kan genezen
En voor de rechter die geen raad meer weet

Voor de grootmoeder alleen op haar kamer
Voor opa die al vergeten is
Voor de angsten en slapeloze nachten
Voor het verdriet dat niet geweten is
Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison.

Uit ‘Kyrie’ van Herman van Veen,
dat klonk tijdens de kerstmorgendienst.

 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
j.onderwater@upcmail.nl
 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.