Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad
Afscheid ds. Henk-Jan Ketelaar
We kunnen als gemeente terugkijken op een mooi afscheid van ds. Henk-Jan Ketelaar. De afscheidscommissie had voor 1 juli een gezellig programma samengesteld waarbij we met een lach en een traan terug hebben gekeken op de 18 jaar die we samen met Henk-Jan hebben mogen beleven. Gedurende de gehele bijeenkomst was er gelegenheid om op informele wijze van Henk-Jan en Karin afscheid te kunnen nemen. Namens de kerkenraad bedank ik de afscheidscommissie hartelijk voor de enthousiaste wijze waarop zij deze gemeentebijeenkomst hebben georganiseerd.
In een goed gevulde Bethelkerk heeft ds. Henk-Jan Ketelaar op 3 juli afscheid genomen van de Protestantse Gemeente Barendrecht in het geheel en van Protestantse Wijkgemeente Bethelkerk in het bijzonder. De kinderen van de kindernevendienst verrasten hem met een afscheidslied en van elk kind een roos, die samen langzaam uitgroeiden tot een enorme bos. Eerder in de dienst werd hij (en zijn gezin) al verrast met het liturgisch bloemstuk.
Na de zegen waren er toespraken van Gerrit Barendrecht (voorzitter AK) en Leo van Gelder (voorzitter WKB). Hierna maakten nog velen gebruik om Henk-Jan en Karin de hand te drukken.
Op zondag 17 juli heeft een afvaardiging van de wijkkerkenraad de intrededienst van Henk-Jan in Etten-Leur bijgewoond.


Gezamenlijke diensten
Op de zondagen 24 en 31 juli is de Bethelkerk gesloten. Op die zondagen komen we als Protestantse Gemeente Barendrecht Centrum samen in gezamenlijke diensten in de Dorpskerk.
Aanvang van die diensten is 10 uur.
Op de zondagen 7 en 14 augustus is de Dorpskerk gesloten. Op die zondagen komen we als Protestantse Gemeente Barendrecht Centrum samen in gezamenlijke diensten in de Bethelkerk.
Aanvang van die diensten is 9.30 uur.


Pastoraat
En dan zitten we nu midden in de vacaturetijd. Er is jammer genoeg nog steeds geen uitzicht op een ambulant-predikant. Het is daarom van belang dat we met elkaar naar elkaar blijven omzien.
Als u een dominee nodig heeft dan kunt u een beroep doen op ds. Jaap van Rootselaar, ds. Aart Rietveld, ds. Cees Romkes of ds. Marianne Moerland. Krijgt u geen gehoor dan kunt u eventueel ook contact opnemen met Huib van Zessen (coördinerend wijkouderling), telefoon 617 059 of Cobi Louws (coördinerend wijkdiaken), telefoon 610 868
Jaap Nootenboom
Secretaris wijkkerkenraad Bethelkerk
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.