Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad
Het gespreksonderwerp was de toekomst van de PGB op het dorp. De Algemene Kerkenraad heeft een drietal scenario’s opgesteld. De wijkkerkenraad heeft hierover gediscussieerd en de uitkomst van de discussie was dat er naar wordt geneigd dat er wordt gekozen voor de opbouw van een toekomstige wijkgemeente Centrum op redelijk korte termijn. Over hoe de gemeente bij dit proces betrokken moet worden spreekt de wijkkerkenraad zich uit dat dit in een open procedure moet gebeuren. De gemeente moet inzicht krijgen waar uit gekozen kan worden.

In een extra wijkkerkenraadsvergadering op 21 oktober zal worden besloten over het beleidsplan, waarderende  gemeenteopbouw, een kleinere organisatie en de fusie van de wijkgemeenten Noord en Zuid-West. Ook zal dan een datum worden bepaald voor een gemeentevergadering waarop wij u als gemeente willen horen. Hierna kunnen wij dan wellicht beslissen dat per 1 januari 2022 de Wijkgemeente Bethelkerk ontstaat.
Gesproken is over de bemensing van de wijkkerkenraad per 1 januari. Negen van de twintig ambtsdragers hebben aangegeven terug te willen treden. Een aantal van deze negen personen had de termijn reeds enige keren verlengd. Dit betekent dat de wijkkerkenraad op zoek moet naar nieuwe ambtsdragers en/of medewerkers. Besloten is hiervoor een brede oproep te doen via de BK-app, Klankbord, de mededelingen en de beamer.

Vanuit de wijkraad Pastoraat wordt gerapporteerd dat binnenkort een eerste verjaardagsviering wordt georganiseerd. Ook gaat in deze wijkraad worden nagedacht over hoe het in de toekomst met het ‘meeleefklimaat’ moet als er minder pastoraal medewerkers zijn.

Vanuit de wijkraad Diaconaat wordt gerapporteerd dat de Voedselbank binnen drie jaar het pand moet verlaten. Er zijn 54 vrijwilligers en er is goed contact met de gemeente Barendrecht.
In december is een nieuwe inzamelingsactie gewenst op een zaterdag in alle kerken die mee willen doen. Er is teruggekeken op een aantal diaconale acties van de afgelopen tijd (zoals de Bazarwinkel, de vakantiegroet en felicitaties voor de  examenkandidaten) en er is vooruit gekeken naar komende diaconale acties (zoals Diacodoedag en de actie Schoenendoos).
Meegedeeld werd verder dat er naar verwachting in 2022 weer een bazar kan worden gehouden bij de kerk. De datum is voorlopig bepaald op 20 en 21 mei.

De predikanten deden verslag over hun werkzaamheden van de afgelopen tijd en keken vooruit naar komende activiteiten. De wens wordt uitgesproken dat Startzondag 2022 weer kan worden voorbereid door een Startzondagcommissie.

 
Jaap Nootenboom
Secretaris wijkkerkenraden Bethelkerk
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.