Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Van de wijkkerkenraad Van de wijkkerkenraad
In deze vergadering werd de heer Wim den Otter welkom geheten. De heer Den Otter heeft de heer Ronald Buter opgevolgd als voorzitter van het College van Diakenen. Voor de behandeling van de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen werden respectievelijk de heren Klaas Groenendijk en Gert van der Wilt verwelkomd en de heer Klaas Mulder.
Bij de bespreking van de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters was men verheugd te melden dat inkomsten van VVB, legaten en collectes ongeveer gelijk is aan het verslagjaar 2022. Dit ondanks de daling van het ledenaantal.
Daarnaast werd gemeld dat de kosten van energie belangrijk hoger waren dan in 2022. Dat werd met name veroorzaakt door het nieuwe contract dat voor 2023 was afgesloten. Hoewel de tarieven van gas – en elektriciteit flink waren gestegen, hebben de kerken flink bezuinigd op de kosten van energie. Voor dit jaar zijn
de tarieven aanzienlijk lager.
De jaarrekening van het College van Diakenen laat zien dat met name de inkomsten uit vrijwillige bijdragen aanzienlijk zijn gestegen. Men heeft veel kunnen betekenen voor doelen dichtbij en ver weg.
De kerkenraad heeft de penningmeesters decharge voor het gevoerde financieel beleid verleend dat na de gemeenteavond van 4 juni in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 6 juni wordt bevestigd. Een speciaal dank is uitgesproken aan alle vrijwilligers die de penningmeesters hebben ondersteund. De
jaarrekeningen van beide colleges staan in Klankbord.
Voor de kosten van begeleiding die nodig is om te komen tot één wijkgemeente centrum voor de wijkgemeenten Dorpskerk en Bethelkerk wordt subsidie aangevraagd bij het bureau steunverlening van de landelijke kerk.
Een hartelijke groet namens uw wijkkerkenraad,
Jaap Nootenboom, secretaris
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.