Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad
Nadat de voorzitter de vergadering geopend had met schriftlezing en gebed vertelde dominee Henk-Jan Ketelaar over zijn beweegredenen om een beroep van de Protestantse Gemeente Etten-Leur in overweging te nemen. Het zal een vreemde  gewaarwording zijn (voor zowel Henk-Jan én zijn gezin als voor de gemeente) om na 18 jaar afscheid van elkaar te nemen.
De kerkenraad zal zich hierdoor moeten gaan bezinnen op de toekomst. Hiervoor zal de wijkkerkenraad in een extra vergadering bijeenkomen op 5 april. Aan de Algemene Kerkenraad zal toestemming worden gevraagd om het beroepingswerk te mogen opstarten. In een volgend Klankbord komen wij hier waarschijnlijk verder op terug.
We behandelden het verzoek van Hans Onderwater om hem te ontheffen uit het ambt van ouderling (zie hierboven). Bijzonder spijtig dat hij zijn ambt vanwege zijn gezondheid moet neerleggen.
We besloten dat we de ‘ambtelijke handdruk’ weer gaan instellen maar de handdruk voor gemeenteleden bij de in- en uitgang stellen we nog even uit. Ook het collecteren zoals we dat de afgelopen tijd gewend zijn, blijven we nog een tijdje op die manier doen. Vanaf zondag 24 april zal er wel weer door gemeenteleden welkom worden geheten bij de hoofdingang. Dat zal de eerstkomende tijd ook nog zonder fysieke handdruk gaan.
Er kon melding worden gemaakt van de voltooiing van het proces van samengaan van de twee wijken rond de Bethelkerk. Het laatste formele stuk is ondertekend en verstuurd naar de Algemene Kerkenraad en de Classis. Als totale afsluiting van het proces van samengaan zullen nu de kaartenbakken van de twee voormalige wijken (administratief) nog worden samengevoegd. Daarna is het hele proces voltooid.
In verband met de naderende pensionering van koster Wout Pol is een overzicht gemaakt van alle taken van de koster. De vele taken maken het lastig om al dit werk te gaan doen met alleen vrijwilligers. Hoe zou dit alleen al gecoördineerd moeten worden? Gezien de hoeveelheid taken gaat de voorkeur uit naar het benoemen van een nieuwe koster, min of meer fulltime, met aanvulling van vrijwilligers.
Er werd melding gemaakt van de enquête over het aanvangstijdstip gedurende de zomermaanden. Deze enquête is op initiatief en in samenwerking met Hendrik van Raamsdonk afgerond. De enquête wordt afgenomen op papier, op de zondagen 3, 10 en 17 april. Voor meerdere data is gekozen om zoveel mogelijk kerkgangers te raadplegen. De kerkenraad buigt zich de komende tijd over de uitslag en de gevolgen daarvan voor de zomerdiensten vanaf 2023 en daarna. Dit jaar blijft de aanvangstijd voor de zomerdiensten in ieder geval nog op 09.30 uur.
Veel groepen zijn in het kader van Waarderende Gemeenteopbouw weer opgestart. Voor het onderwerp “
Bethelkerk als ontmoetingsplaats” wordt gewerkt aan plannen om de zalen van de Bethelkerk multifunctioneler te maken.
Tot zover deze keer
.
Jaap Nootenboom
Secretaris wijkkerkenraden Bethelkerk
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.