Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad

(januari 2019)

In de eerste vergadering van de wijkkerkenraden Noord en Zuidwest in 2019 werd, onder dankzegging voor de inzet en betrokkenheid, afscheid genomen van 8 ambtsdragers die een stapje terug doen. Tegelijkertijd werden 2 nieuwe ambtsdragers hartelijk verwelkomd. Nadat de afgetreden ambtsdragers de vergadering hadden verlaten werd de vergadering voortgezet in flnk uitgedunde samenstelling. De bemensing van de kerkenraden was tegelijk één van de belangrijkste onderwerpen van gesprek. Onmisbare bestuurlijke functies zoals die van voorzitter, secretaris en ouderling-kerkrentmeester zijn niet bezet of sterk onderbezet. Terugkijkend op de wervingsactie eind 2018 moest de vergadering met spijt en teleurstelling vaststellen, dat de animo om zitting te nemen in de kerkenraad zeer klein is gebleken en dat vooral bestuurlijk de ondergrens is overschreden. Versterking op korte termijn is noodzakelijk. Afgesproken is dat de zoektocht doorgaat, waarbij de hoogste prioriteit ligt bij het opvullen van de voorzittersfunctie, eventueel als duo-functie. Verder is er grote behoefte aan 3 kerkrentmeesters, onder andere omdat dit jaar een inhaalslag in het onderhoud van de Bethelkerk moet worden gemaakt. De huidige bezetting met één ouderling-kerkrentmeester is daarvoor ontoereikend. In het vertrouwen dat dit alsnog vruchten zal afwerpen zijn vervolgens de verschillende agendapunten behandeld, waarvan hier het Beleidsplan Diaconie 2019 - 2022, de Startzondag, het jeugdwerk en het project “Ik zie je – oog voor God en mensen” worden genoemd. Het ambitieuze Beleidsplan Diaconie oogstte veel waardering en zal de komende jaren uitgangspunt zijn voor de inzet van de diaconie.

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.