Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Na het uitgeven van onze intentieverklaring om te komen tot nadere samenwerking en op termijn wellicht samengaan met de Dorpskerk zijn er met het kerkbestuur van de Dorpskerk nog geen nadere gesprekken geweest. De kerkenraad spreekt de wens uit dat deze gesprekken toch wel op korte termijn aangevat zouden moeten gaan worden.
Ook in januari en februari van het nieuwe jaar zullen er weer gezamenlijke om-en-om diensten worden gehouden. De eerste in de serie van acht gezamenlijke diensten zal zijn op zondag 7 januari in de Dorpskerk, de volgende is dan in de Bethelkerk en zo door tot eind februari. Op zondag 28 januari is de dienst van de Eenheid in de Bethelkerk, op zondag 4 februari wordt gezamenlijk het Heilig Avondmaal gevierd in de Dorpskerk, op zondag 11 februari is de ICAD-dienst in de Bethelkerk en de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en afscheid van de aftredende ambtsdragers zal zijn op 18 februari in de Dorpskerk. Voor deze om-en-om diensten is door de predikanten Nagel en De Ronde een raamwerk van een orde van dienst gemaakt waarin elementen van zowel Dorpskerk als Bethelkerk zijn verwerkt. De kerkenraad van de Bethelkerk is in ieder geval blij dat het Kinderlied van de maand en een lied uit andere bundels (v/h Keuzelied) zijn opgenomen in dit raamwerk.
Voor de in te stellen Wijkraad Eredienst (Liturgiecommissie) heeft de wijkkerkenraad een taakomschrijving vastgesteld.  Daarnaast heeft de kerkenraad Ineke Verzijden, Stefanie en Hendrik van Raamsdonk, Els van Leeuwen, Elma en Johan Langerak en Annet Jansons benoemd tot leden van deze Wijkraad. Ook onze nieuwe dominee zal deel uit gaan maken van deze wijkraad. De nieuw benoemde leden zullen worden uitgenodigd voor een installatievergadering.
De werving van ambtsdragers heeft als resultaat opgeleverd dat Dolinda van Groen-Baan en Gerrit van der Sluijs zich bereid hebben verklaard het ambt van diaken op zich te zullen nemen en Hans Bunk heeft zich bereid verklaard het ambt van ouderling op zich te nemen. Daarnaast hebben Jaco Kleemans, Walter Mulder, Ineke Verzijden-Hardenbol, Marjoan Onderwater-Baaijens en Jaap Nootenboom aangegeven dat zij hun ambtstermijn met (tenminste) een jaar zullen verlengen. Ronald Buter en Arie de Groot treden af in verband met de vervulling van hun ambtstermijn.
Een speciaal gevormde groep (met leden uit BK en DK) is op zoek naar een organist of organisten voor zowel BK als DK. Voor het deel van de BK is een ‘vacaturetekst’ opgesteld waarmee de gevormde groep op zoek gaat naar geschikte kandidaten. Ook de DK heeft een dergelijke ‘vacaturetekst’ opgesteld. Gezien de opgestelde profielen blijkt dat beide kerken elk op zoek zijn naar een andere soort organist.
De kerkenraad besluit om met ingang van januari weer over te gaan tot het collecteren in de banken. Er wordt hard gewerkt aan het vormen van een jeugdraad ter ondersteuning van AnneMieke van Oost. Verder wordt gemeld dat er hard wordt gewerkt aan het jubileumboek Bethelkerk 100.

Op zondag 26 november werd de gemeentevergadering gehouden waarin de voordracht van de Beroepingscommissie
werd voorgelegd. Na een korte inleiding door voorzitter Leo van Gelder werd door Jaco Kleemans namens de Beroepingscommissie een toelichting gegeven op het gevolgde beroepingsproces en werd de gemeente meegenomen in de diverse gezette stappen in dit proces. Hierna volgde een toelichting op de voordracht en stelde de beoogd te  beroepen dominee zich via een filmpje voor aan de gemeente. Vervolgens kreeg de gemeente de gelegenheid om vragen te stellen. Kennelijk was de voordracht zo duidelijk dat er nauwelijks vragen te stellen waren. Onder applaus van de gemeente werd de voordracht unaniem aanvaard. De kerkenraad kan daarom met de goedkeuring van de gemeente een beroep uit gaan brengen op (proponent) dominee Jan Steyn, voorganger van de Logie Kirk te Stirling, Schotland. Omdat er gedurende vijf dagen de mogelijkheid is om tegen de gevolgde procedure een bezwaar in te dienen, kan een beroep pas worden uitgebracht vanaf zaterdag 2 december. Deze kopij moest worden ingeleverd op 28 november, maar u heeft inmiddels misschien al in de BK-app, website, facebook of via de mededelingen in de kerk
vernomen hoe een en ander verder verlopen is. In een volgend Klankbord zullen wij u wellicht hierover nader informeren.
Een hartelijke groet namens uw wijkkerkenraad,
Jaap Nootenboom, secretaris
terug
 
 
 

Inloggen


 
Kalender
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.