Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Op de agenda stond de bespreking van het beleidsplan. We hadden dit ook al in een online-vergadering op de agenda gehad, maar kwamen toen tot de conclusie dat het bespreken van het beleidsplan niet geschikt was voor een online-vergadering. Het beleidsplan is ontstaan uit het project Waarderende Gemeenteopbouw. Door dit project is er in de gemeente positieve energie vrijgekomen en dat is verwoord in het beleidsplan. De vraag aan de kerkenraad is of dit de richting is die we willen gaan.
Uiteindelijk is het zo dat een paar mensen besturen en er minder vergaderd wordt als ‘wijkkerkenraad’. Het werk zal meer in de wijkraden gebeuren. We moeten dan wel op zoek naar mensen die die wijkraden willen leiden en zouden die wijkraden dan per se uit alleen maar ambtsdragers moeten bestaan?
De wijkraden voeren tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ en de kerkenraad meer het ‘algemeen beleid’. We hopen dat het er toe leidt dat we minder ‘ambtelijk’ gaan denken. Als een idee/
plan goed is voor de gemeente en de gevolgen duidelijk zijn dan zouden we dat gewoon moeten gaan doen. Als vervolgstap spreken we af dat het stuk her en der nog wat scherper geformuleerd zal worden, te denken valt aan de bestuurlijke structuur. In het najaar spreken we hier verder over en het zal uiteraard ook aan u als gemeente worden voorgelegd.

De wijkraad Pastoraat rapporteert dat zij het stuk ‘Kleinere Organisatie’ hebben besproken. Er zijn zorgen over hoe het pastoraat vormgegeven moet worden. Hoe gaan we om met de secties, wat is de positie van de Zusterdienst in dit geheel? Bij een kleinere organisatie heb je ook minder ambtsdragers, ben je dan elke week aan de beurt als ouderling van dienst of diaken van dienst? Ook dit stuk zal in het najaar in de wijkkerkenraad worden besproken en uiteindelijk aan de gemeente worden voorgelegd.
Vanuit de wijkraad Diaconie wordt gerapporteerd over de vakantiegroet, de attentie voor de geslaagden en het Diaconaal Fonds. De wijkraad Financiën/kerkrentmeester legt het coronaprotocol voor en de wijkkerkenraad gaat hiermee akkoord. Met de 1,5 meter maatregel kunnen we maximaal 150 personen plaatsen. De zitplaatsen zijn met stickers aangegeven. Er is maar één  ingang open (Schaatsbaanzijde) en bij de ingang wordt gevraagd of er geen corona-achtige verschijnselen zijn. U wordt vervolgens verzocht uw handen te ontsmetten en de aanwijzingen van de begeleiders (te herkennen aan de gele hesjes) te volgen. Deze aanwijzingen moeten ook gevolgd worden bij het verlaten van de kerk. De collectes zijn niet tijdens de dienst, maar bij het verlaten van de kerk. De collectezakken hangen in de standaard en worden op deze manier niet doorgegeven en/of aangeraakt. U wordt verder verzocht niet in de hal te blijven napraten, maar meteen naar buiten te gaan om zo onnodige opstoppingen en/of passereringen binnen 1,5 meter te voorkomen.

 
Jaap Nootenboom
Secretaris wijkkerkenraden Bethelkerk
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.