Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Uit de wijkkerkenraadsvergadering van 16 mei 2023

- Dankbaarheid werd uitgesproken over het afgelopen bazar weekend. Het was gezellig en er heerste een goede sfeer en saamhorigheid. En aan het einde kon een geweldig bedrag worden bekend gemaakt voor de drie goede doelen.
- De voorzitter van de Beroepingscommissie, Jaco Kleemans, praatte ons bij over het beroepingswerk. Er is een zeer bemoedigend contact met een dominee. Het is wellicht zo dat we (als eerste de BC en daarna de kerkenraad) binnen afzienbare tijd misschien wel een ‘beslissende’ stap zouden kunnen gaan nemen.

- Er wordt kennis genomen van de resultaten van de onlangs gehouden enquête over gemeente-zijn. In een gemeentevergadering na de dienst van 4 juni worden deze resultaten gepresenteerd aan de leden van de wijkgemeente. De kerkenraad gaat zich over de uitslag bezinnen tijdens een kerkenraadsdag/bezinningsdag op zaterdag 1 juli. We besluiten om de resultaten van de enquête te delen met de kerkenraad van Wijkgemeente Dorpskerk in de gezamenlijke vergadering van DK en BK op donderdag 22 juni.
- De speciale kaars, die de afgelopen 4 maanden tijdens de dienst heeft gebrand voor Fleur, zal door de initiatiefnemers worden overhandigd aan de familie. Op zondag 14 mei heeft deze kaars voor het laatst gebrand in de dienst.
- De kerkenraad wordt bijgepraat over het keuzelied. De werkgroep pleit er voor om dit voortaan ‘Lied buiten het Liedboek’ te noemen. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de bestaande lijst. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het een luisterlied is, is het lied zingbaar door de gemeente, kan het op het orgel of de piano worden gespeeld. Is er wellicht een mooie link te vinden waardoor het via de  beamer/geluidsinstallatie kan worden afgespeeld enz. Daarna willen we de organisten, predikanten en de digitale commissie vragen naar de lijst te kijken en te becommentariëren. Na hun commentaar wordt de lijst aan de kerkenraad voorgelegd en vervolgens vastgesteld.
- De werving van ambtsdragers is opgestart. Reeds één toezegging om ambtsdrager te willen worden kan worden gemeld. De
kerkenraad is erg blij met deze toezegging. Hopelijk kunnen in de komende tijd meer positieve berichten hierover gemeld worden.
- De kerkenraad besluit het weer collecteren in de banken nog uit te stellen. Enerzijds omdat er toch nog steeds weer wat opleving is van het coronavirus, anderzijds vanwege het tekort aan diakenen.
- De kerkenraad stemt in met het verzoek om op 25 juni een doopdienst te houden. In die dienst gaat onze oud-predikant dominee Henk-Jan Ketelaar voor. Ook hij is blij dit te kunnen en mogen doen in die dienst. Er wordt door de kerkenraad ook ingestemd met het verzoek van de groep ‘jonge gezinnen’ om samen met ds. Ketelaar een ‘gezinsdienst’ te organiseren op deze zondag.
- Op vrijdagavond 23 juni zal er in de Bethelkerk een concert zijn van de Petrusband. Deze band zal ook een aantal liederen van Huub Oosterhuis ten gehore brengen.
- De kerkenraad besluit er mee in te stemmen om ook in de maanden januari en februari 2024 gezamenlijke ‘
winterdiensten’ te houden, de ene week in de BK en de andere week in de DK. De gezamenlijke zomerdiensten (tijdens de 6 weken vakantie van de scholen) blijven eveneens. Voor de winterdiensten zijn we op zoek naar gemeenteleden die willen meedenken over een thema en de verdere organisatie van deze diensten.
- De kerkenraad stemt in met het voorstel om tijdens één van de zomerdiensten weer gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren. Dat zal gebeuren op zondag 13 augustus in de Bethelkerk, met als voorganger dominee Franc de Ronde.
- Op zondag 4 juni zal er een oecumenische dienst zijn in de Bethelkerk. Aan die dienst wordt meegewerkt door het kinderkoor ZieZo. Eén van de voorgangers zal zijn dominee Jaap van Rootselaar.

 
Jaap Nootenboom
Secretaris wijkkerkenraad Bethelkerk
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.