Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad
De agenda voor de vergadering op 28 maart jl. was goed gevuld. Tijdens het bezinningsmoment werd stilgestaan bij de Nieuwsbrief die in de wijken Noord en Zuidwest is verspreid. In het bijzonder is gesproken over het stukje van Else Roza over het werk van ambtsdragers. Het zijn van ambtsdrager wordt meestal niet als een last ervaren. Mooie ervaringen en dankbaarheid van gemeenteleden voor een bezoek geven energie, maar beseft moet worden dat de terugloop van het aantal vrijwilligers invloed heeft op de kerkelijke activiteiten. Zo werd op voorstel van de Wijkraad Pastoraat besloten dat m.i.v. mei a.s. bij de ingang Jeugdhuis de diaken bij de kaart voor de bloemengroet ook de kerkbezoekers welkom zal heten. Verder zal een oproep worden gedaan om de groep vrijwilligers die ouderen naar de kerk rijden uit te breiden. Ambtsdragers die vaak ook ouderen rijden en toch al regelmatig dienst doen op zondag worden zo een beetje ontlast. Onze kerkrentmeester deed verslag van de stand van zaken van de Actie Kerkbalans en wist te melden dat de begrote opbrengst gehaald lijkt te worden. Van de verschillende onderhoudsactiviteiten die dit jaar uitgevoerd zullen worden is ondertussen de verlichting van de torenklok vernieuwd en in wijde omtrek zichtbaar. Tot slot werd verteld dat de pastorie naast de Triomfatorkerk intussen is verkocht. Nadat de predikanten een inkijkje in hun vele activiteiten gaven werd gesproken over het in 2018 gestarte initiatief “Kerk, laat je zien”, waar de Bethelkerk zich bij aangesloten heeft. Doel is dat kerken tijdens evenementen in het dorp, zoals het winterfeest, vertegenwoordigd zijn en zich op die manier “laten zien”. Het initiatief is inmiddels onderdeel van Hart voor Barendrecht. Vervolgens staat de raad stil bij een aantal wijzigingsvoorstellen van de Kerkorde, die voortkomen uit Kerk 2025 en bij de Bethelbazaar. De voorbereidingen voor de bazaar in mei a.s. zijn in volle gang en vrijwilligers zijn, als altijd, meer dan welkom.
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.