Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking (ZWO) Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking (ZWO)


Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en OntwikkelingssamenwerkingDe Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) heeft tot taak om, ter ondersteuning van het College van Diakenen, de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht frequent te informeren en te betrekken bij het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Het vignet van de commissie symboliseert  de wereldbol, waarin centraal het kruis van Christus staat.  De dragende hand is de hand van Christus, die de wereld draagt. De open, gevende hand symboliseert  de hand van onze Here, vanwaaruit wij alles mogen ontvangen.
De ZWOcommissie is samengesteld uit leden die de diaconiën van de wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Barendrecht vertegenwoordigen en gemeenteleden uit de wijkgemeenten.
De ZWOcommissie verzorgt jaarlijks een aantal acties, zoals:
  • De voorbereidingen van de zendingszondagen en de zondagen voor het werelddiaconaat en het organiseren van ZWO-kerkdiensten
  • Het versturen van paasgroeten van gemeenteleden aan gevangenen tijdens de paastijd
  • De verkoop van adventskaarsen en oliebollen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel
  • Op verzoek het College van Diakenen onderhoudt de commissie contacten met medewerkers van Kerk in Actie die actief zijn in een zendingsproject en met een werelddiaconaatproject van Kerk in Actie.
  • Tevens informeert de commissie de gemeente regelmatig over deze projecten.
De samenstelling van de ZWOcommissie is:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Erik Jongenotter
Penningmeester: Harm Naaijer
Notulist: Ellen de Wit

Overige leden:
Wijk Bethelkerk: Heleen van Helden en Walter Bliek
Wijk Carnisse Haven: Tineke van der Schoor, Sigrid Kraamwinkel
Wijk Dorpskerk: Harm Naaijer
Contactadres: zwobarendrecht@gmail.com
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.