Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vorming en toerusting Vorming en toerusting
De werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert en coördineert (themagerichte) activiteiten waarin het samen leren en spreken over geloofszaken centraal staat. Vorming wil inspireren en activeren en kan bewustwording teweegbrengen van de rol die wij (kunnen) spelen in de samenleving. Vorming is onderdeel van het met elkaar gemeente van Jezus Christus zijn. De werkgroep ressorteert onder de Algemene Kerkenraad. Het programma wordt met de predikanten afgestemd. Er zijn de volgende werkvormen:
a. vaste gespreksgroepen, bijbelstudiekringen, groei- en dialooggroepen en Leerhuis;
b. thematisch cursus-, gespreks- en belevingsaanbod;
c. lezingen, forumdiscussies, presentaties (film, muziek, tentoonstellingen e.d.);
d. bezoeken van andere geloofsgemeenschappen, concerten, tentoonstellingen e.d.;
e. workshops en creatieve activiteiten;
f. kloosterweekenden.
De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht (kerkelijke) achtergrond, woonplaats e.d. De programmering is pluriform, uitgaande van de breedte van het kerkelijk spectrum inclusief de buitenranden daarvan. Er wordt ingespeeld op alle levensfasen. Onderwerpen kunnen theologisch, pastoraal, ethisch, spiritueel en interreligieus alsook cultureel en maatschappelijk zijn georiënteerd. Zowel het verstand, het gevoel en de zintuigen kunnen worden aangesproken. Educatie, het geloofsgesprek, bestaansverheldering, de uitwisseling van levenservaringen en samen beleven zijn belangrijk. Het programma van Vorming en Toerusting verschijnt 2 keer per jaar op een flyer. Daarnaast worden activiteiten via 'Klankbord', zondagsbrief en de beamers in de diverse kerken, alsmede via de lokale media bekend gemaakt.

Voor informatie omtrent een bepaalde activiteit kunt u contact opnemen met de betreffende organisator, vermeld in het blauwe informatievakje op de flyer. Bekijk het laatste nieuws en ons aanbod van gespreksgroepen op de website hps://www.pknbarendrecht.nl. Uiteraard houden we u ook op de hoogte via het Klankbord. Algemene informatie en suggesties via de secretaris V&T Martina Vreriks: 0180-619572,

Verslag Kloosterweekend Schoten 12, 13 14 april
Met een grote groep (14 mensen) zijn we op kloosterweekend in Schoten geweest. We zijn als Dorpskerk en Bethelkerk gezamenlijk opgetrokken. Het was een bijzonder goed weekend. De sfeer was uitstekend en we hebben zeer boeiende gesprekken gehad.
In het klooster hebben we een rondleiding door de gebouwen gekregen. Er staan heel veel mooie beelden, wandkleden en iconen. Er werd een boekje van de glas- in- loodramen (in de kapel) te voorschijn gehaald dat al jaren in de kast gelegen had.
We hebben een uitleg over de iconen gehad die ze schilderen. We kregen ook een rondleiding door de Byzantijnse kapel. De zuster was onverstoorbaar toen bleek dat er een stuk van het plafond naar beneden gekomen was tijdens werkzaamheden op het dak. Ze begon gewoon haar verhaal. Wat een rust.
We mochten helpen het paarse kleed over het kruisbeeld te hangen. We hebben zangles gehad, zodat we mee konden zingen in de processie. (Wij waren de eerste gastengroep die zangles gekregen heeft). De palmzondag processie van de kerk naar de kapel was indrukwekkend.
Als dank voor de gastvrijheid hebben wij de zusters zondagmiddag toegezongen met het lied “Licht ontloken aan het donker” van Sytse de Vries. (Liedboek nr 600).
De hartelijkheid van de zusters, het eenvoudige maar het uitstekende en smakelijke eten, de enthousiaste groep heeft dit tot een van de beste klooster weekenden gemaakt waar we aan mee gedaan hebben. Hartelijk dank aan de organisatoren en vooral aan de zusters.

Met vriendelijke groet, Huib van Zessen


Klik hier voor het programma (flyer) van V&T. LET OP: Wegens het besmettingsrisico van het corona virus gaan alle activiteiten tot 1 juni 2020 niet door.

terug
 
 
 

Inloggen


 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.

LET OP: Wegens het besmettingsrisico van het corona virus gaan alle activiteiten tot 1 juni 2020 niet door.
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen:
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.