Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Visie en missie Visie en missie

Protestants Jeugdwerk Barendrecht (PJB) - voorheen SoW Jeugdwerk Barendrecht - is een platform voor de jeugdactiviteiten van de Dorpskerk, Bethelkerk en Carnisse Haven.

Naast het bevorderen van samenwerking en het leggen van contacten tussen het jeugdwerk actief in de wijken is het PJB ook betrokken bij de wijkoverschrijdende jeugdwerkactiviteiten.
Denk hierbij aan een eenmalige activiteit voor kinderen en jongeren, de jeugddiensten en informatieavonden voor jeugdwerkers of ouders.

De afzonderlijke jeugdactiviteiten zijn kerk of wijk gebonden en staan daarom per kerkgebouw weergegeven. Carnisse Haven heeft een eigen "Wijkraad voor het Jeugdwerk", de Dorpskerk kent een "cluster jeugd". Voor alle wijken is de jeugdouderling de contactpersoon naar de wijkkerkenraad en in het PJB.

In 2013 zijn wij begonnen met een veranderingsproces dat zal leiden tot een visie-/ beleidsdocument dat, nadat het is voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad, beschikbaar zal komen op de website.
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.