Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Kerkdiensten (1) zondag 18 april
We leven in de tijd na Pasen. Op zondag 18 april lezen we over het gesprek tussen Jezus en Petrus. Komt het nog goed na zijn
verraad? (Johannes 21,15-24)


Kerkdiensten (2) zondag 25 april: Doopdienst!
En we kijken ook alvast vooruit naar zondag 25 april want het belooft een feestelijke dienst te worden. Er worden namelijk kinderen gedoopt: Maud den Hartigh, dochter van Sven en Manon den Hartigh - Hagendoorn ((Oester 15, Bergen op Zoom) en Guus Bruin, zoon van Michel en Marieke Bruin - Niemantsverdriet en broertje van Mees (Catharinapolder 34). We hebben de dienst denk ik wel drie keer uitgesteld maar we zien als wijkkerkenraad nu ruimte om deze ochtend een beperkt aantal familieleden toe te laten tot de dienst.
Ds. Henk-Jan Ketelaar


En bij alle corona-moeite en zorg werd ons op de prachtige voorpagina van het vorige Klankbord een couplet(5e) van een heel
mooi en goed zingbaar Paaslied aangereikt: Lied 643
‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan. Het stond al in het vorige Liedboek, maar was me nooit zo opgevallen:
1 Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ‘s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

2 Diep in de donk’re aarde ging
‘t lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

3 Als een verweeuwde zat de kerk,
treurende om haar Heiland,
maar in het graf deed Hij zijn werk,
streed met de laatste vijand.

4 Sion, in bitter zielsverdriet,
kon nog alleen maar klagen,
en in haar huis klonk leed voor lied,
werden tot nacht de dagen.

5 Zingt nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

6 ‘t Woord was in onze mond verstomd,
lag als een bleke dode.
Godlof, de Geest des Heren komt
en heeft het graf ontsloten.

7 Zingt het de hoge hemel rond!
‘t Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.

8 Christengemeente, jubelt nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse englen zullen u
hier op de handen dragen.

9 Jubelt, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubelt, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

 
De oorspronkelijke versie van dit lied komt uit Denemarken. De uitstekende vertaling is van ‘Muus Jacobse’ (Klaas Heeroma). De predikant, dichter en pedagoog Nikolaj Frederik S. Grundtvig dichtte het al in 1836 en de bekwame Deens musicus Thomas L. Laub schreef er in 1918 een werkelijk stralende melodie bij. Het lied ontstond uit een preek van de dichter-dominee zelf die hij die morgen had gehouden over de opwekking van de jongeling te Naïn (Lucas 7, 11-17). Hij verstond het bijbelverhaal vanuit een diepere laag: de wenende moeder is de gemeente die weent om het uitdragen van de zoon (strofe 3) “De Heer heeft (op de vroege Paasmorgen bij het breken en delen van brood en wijn) in de Geest zijn gemeente/leerlingen ontmoet, zoals Hij de weduwe ontmoette en de baar deed stilstaan en zei: ‘Weent niet!’ En met dit (opwekkende) Woord (bij brood en beker) heeft Hij de gemeente doen opstaan tot de troost en hoop die Hij ten diepste zelf is, Gods levende Woord” De woorden van het evangelie zijn dood, tenzij ze gehoord en ervaren worden in taal en teken, in breken en delen wereldwijd (en in het zingen van de lofzang midden in deze wereldnacht). Door de Geest wordt de boodschap van Pasen verstaanbaar en levend (strofe 6).
 
Hartelijke groet, veel sterkte, houd moed, heb lief!
ds Jaap van Rootselaar
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.