Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Update stand van zaken verkooptraject Bethelkerk Update stand van zaken verkooptraject Bethelkerk
Update gesprekken Bethelkerk met de gemeente
Afgelopen jaar werd de PGB door de gemeente Barendrecht benaderd voor de eventuele aankoop van de Bethelkerk. De gemeente zocht een nieuwe bestemming voor de maatschappelijke initiatieven, die nu in ’t Trefpunt zijn gehuisvest. De gemeente Barendrecht en de PGB hebben afgelopen jaar verschillende scenario’s voor de nieuwe bestemming van de Bethelkerk onderzocht. De conclusie is: het is financieel niet haalbaar om de Bethelkerk te gebruiken voor het huisvesten van deze maatschappelijke initiatieven.

Uitgangspunten voor de verkoop
Twee uitgangspunten van de PGB voor de verkoop van de Bethelkerk aan de gemeente waren: het kerkelijk gebruik van de Bethelkerk tot 2025, onder dezelfde huurvoorwaarden als de medegebruikers van ’t Trefpunt. En een marktconforme opbrengst van de verkoop van de Bethelkerk.
De gemeente Barendrecht nam het initiatief om over de mogelijke aankoop van de Bethelkerk met de PGB in gesprek te gaan. De gemeente Barendrecht heeft het afgelopen jaar meerdere scenario’s uitgewerkt voor de nieuwe bestemming van de maatschappelijke initiatieven en mogelijke herbestemming van ’t Trefpunt. Zowel de gemeente als de PGB, hebben zich maximaal ingezet om alle scenario’s goed te onderzoeken. Helaas bleken alle scenario’s financieel niet haalbaar.

Coördinatie door interne Verkoopgroep
Het traject is gecoördineerd door een interne Verkoopgroep (VG). De VG kreeg hiervoor opdracht van de Algemene Kerkenraad (AK). In deze VG zitten vertegenwoordigers van alle vier de kerkgebouwen, ondersteund door een externe partij Reliplan; een gespecialiseerd bedrijf in het aan- en verkopen van kerkgebouwen. De PGB is tevreden met de goede begeleiding van de VG tijdens dit traject, maar betreurt het dat de financiële ruimte van de gemeente Barendrecht onvoldoende was.

Pastorie verkocht
De naastgelegen pastorie van de Triomfatorkerk, aan de Binnenlandse Baan 96, is verkocht via makelaarskantoor Markant.  De overdracht was eind april.
Scriba Algemene Kerkenraad
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.