Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Update stand van zaken verkooptraject Bethelkerk en Triomfatorkerk Update stand van zaken verkooptraject Bethelkerk en Triomfatorkerk

Besluit gemeenteraad voorkeurslocatie herhuisvesting ’t Trefpunt
Op 6 maart 2018 is de gemeenteraad Barendrecht akkoord gegaan met het inbrengen van een amendement. Hierin staat dat het voorliggend raadsbesluit komt te vervallen en vervangen wordt door diverse andere beslispunten, en over de locatie Bethelkerk dat er voor 1 juni 2018 met de eigenaar van de Bethelkerk een uitgewerkt onderhandelingsresultaat moet komen. Hierover is de interne Verkoopgroep met de Gemeente Barendrecht in gesprek.

Onderzoeken mogelijkheden voor verkoop
De komende maanden onderzoeken we de mogelijkheden voor de verkoop en bestemming van de Bethelkerk. De interne Verkoopgroep die in 2017 in het leven is geroepen, is verantwoordelijk voor het begeleiden van dit proces. Dat doen ze samen met een door de AK onafhankelijke externe partij Reliplan, specialist in de verkoop van kerken, die de Verkoopgroep hierbij begeleidt en adviseert.

Nieuwsbericht Algemeen Dagblad
Op 5 maart 2018 heeft het Algemeen Dagblad ons benaderd met vragen over de verkoop van de Bethelkerk. Het artikel vindt u op www.ad.nl: Gaat de Bethelkerk verder als wijkgebouw?

Verkoop Triomfatorkerk
De Algemene Kerkenraad kan u mededelen, dat het verkoopproces van de Triomfatorkerk succesvol verloopt.
De AK heeft in haar vergadering van 7 juni 2018 het voorgenomen besluit genomen om de Triomfatorkerk, exclusief de pastorie, te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard.
In de komende weken zal het verkoopproces worden voortgezet om de verkoop in formele zin af te wikkelen.
Zoals bij elk AK besluit, is ook dit besluit volgens de Kerkorde vatbaar voor bezwaar en beroep.

Vragen
Wij begrijpen dat u vragen heeft over de verkoop van de Bethelkerk en de Triomfatorkerk. Hiervoor kunt u terecht bij de scriba van uw wijkgemeente. Of mail uw vraag naar de scriba van PGB via of .
Via Klankbord en deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het verkooptraject van de twee kerken.

Scriba Algemene Kerkenraad PGB

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.