Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Wijkgemeente Bethelkerk Wijkgemeente Bethelkerk

De Bethelkerk maakt onderdeel uit van de gezamelijke website van de Bethelkerk en Carnisse Haven

Algemeen

De Protestantse kerk te Barendrecht kent een lange en waardevolle traditie van samen kerk zijn. We zijn een actieve gemeente in een zich steeds vernieuwende traditie.

Het eigene van de Protestantse kerk wordt gevormd door mensen, die geloven in God, de God zoals wij die kennen vanuit de Bijbel. De kerk belijdt Jezus Christus als de Heer van de wereld en roept vanuit het Evangelie op tot vernieuwing van ons leven en handelen in de samenleving.

Protestantse Gemeente te Barendrecht (PGB)
Na een lang en zorgvuldig proces is op 18 juni 2013 de fusieakte getekend. Vanaf die datum gaan de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Barendrecht samen verder als Protestantse Gemeente Barendrecht.
Het is vooralsnog een fusie op centraal niveau, d.w.z.op het niveau van de Algemene Kerkenraden. In de komende tijd wordt er nagedacht over het fuseren van de wijkgemeenten.
De Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden vormen samen het bestuur van de kerk.
De verdeling van de werkzaamheden is in de Plaatselijke Regeling vastgelegd. Zij hebben ieder een zelfstandige bevoegdheid en een eigen verantwoordelijkheid voor zaken die hen zijn toevertrouwd.

De Protestantse Gemeente Barendrecht bestaat uit de volgende wijkgemeenten :
- wijkgemeente Bethelkerk
- wijkgemeente Dorpskerk
- wijkgemeente Immanuëlkerk BA
- wijkgemeente Carnisse Haven

terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.