Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Oogstcollecte 2022 Oogstcollecte 2022

De jaarlijkse oogstcollecte is bestemd voor onze eigen protestantse gemeente Barendrecht. Voor het dagelijks werk dat gebeurt in onze wijken door predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers. Voor de wekelijkse diensten in onze kerkgebouwen en alle andere activiteiten. Je geeft daarmee voor iets waar je zelf deel van bent en het is mooi als je daar op een of andere manier aan kan bijdragen. Met je aanwezigheid, je gebed en als het kan ook financieel.
Van oudsher hoort de inzameling van gaven bij het kerk zijn, vroeger ook in natura, een deel van de oogst, zoals de Israëlieten een deel van de opbrengst van het land naar de tempel brachten. Het idee is dat je daarmee ook iets van je zelf geeft, je bent persoonlijk betrokken bij de dienst aan God en de naaste.
In het liedboek staat bij de oogstliederen een gezang van Ad den Besten, hij schreef de tekst op het rijmschema van het bekende gedicht ‘sikkels blinken, sikkels klinken’. In het lied wordt God gedankt voor het leven en de oogst. Tegelijkertijd is het een aansporing om de oogst niet voor onszelf te houden, maar elkaar tot zegen te zijn en te delen van onze inkomsten.

 
God, die leven hebt gegeven
In der aarde schoot
Alle vrucht der velden
Moeten w’ u vergelden
Dank voor ‘t daaglijks brood
(lied 718)

 
Vrede en alle goeds, ds. Franc de Ronde

De opbrengst van deze actie vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus uw extra gift voor al ons kerkenwerk. De leden van onze gemeente van wie het e-mailadres in onze administratie bekend is, worden voor deze actie digitaal benaderd. Op 3 november j.l. is een e-mail verstuurd met de bovenstaande tekst van ds. de Ronde. Met een link wordt men doorgeleid naar de betaalomgeving van  i-DEAL. Er is keuze uit een aantal vaste bedragen, maar ook een vrij bedrag van uw eigen keuze is mogelijk.
De overige gemeenteleden krijgen, net als in voorgaande jaren, een dezer dagen een
actie-envelop thuis bezorgd. U kunt gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro. Natuurlijk kunt u ook op uw eigen wijze uw gift overschrijven. Doet u dit dan wel a.u.b. naar bankrekening NL35 INGB 0002614704 t.n.v. CvK Prot Gem Barendrecht, onder vermelding van het op de acceptgiro vermelde betalingskenmerk. Hartelijk dank!
P.S. In de diensten van oogstzondag 6 november (Carnisse Haven) resp. 13 november (Dorpskerk en Bethelkerk) wordt niet gecollecteerd voor de oogstcollecte.
 
College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Barendrecht
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.