Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Oogstcollecte 2022 Oogstcollecte 2022

Het is uiteraard een enorm understatement te zeggen dat we roerige tijden beleven. Nadat ‘corona’ goed en wel achter de rug was, werden we geconfronteerd met de brutale en onmenselijke inval van Poetins troepen in Oekraïne met de nog steeds en voorlopig uitzichtloze oorlog en bloedvergieten tot gevolg. Tegelijkertijd staan ons nog voor ogen de aardbeving in Marokko en de verwoestende storm ‘Daniël’ (in dit verband overigens een wel heel dubieuze naam; ‘Daniël’ betekent immers ‘God is mijn rechter’) die in Libië duizenden mensen het leven kostte en een onafzienbare ravage tot gevolg had. om maar te zwijgen van de meest recente gebeurtenissen in Israël en de Gazastrook die de wereld de adem doen inhouden en heftige reacties en emoties hebben losgemaakt. Dichter bij huis zorgen om klimaatverandering, protesten van Extinction  Rebellion op de A12... en de lijst kan nog veel verder worden uitgebreid. Het is tegen de achtergrond van die wereld en die tijd waarin wij aandacht vragen voor de jaarlijkse oogstcollecte. Persoonlijk vind ik de benaming ‘oogstcollecte’ intussen minder toepasselijk aangezien in onze moderne samenleving nog maar weinig mensen zich nog concreet iets bij het woord ‘oogst’ kunnen voorstellen. In vroeger tijden, in een maatschappij waarin het overgrote deel van de beroepsbevolking direct of indirect bij de agrarische sector betrokken was, lag dat anders. Nu dit echter op steeds minder mensen van toepassing is, zou ik willen pleiten voor een andere benaming en liever willen spreken over een ‘dankbaarheidscollecte’. Omdat we dankbaar mogen zijn voor de overvloed waarin wij doorgaans mogen en kunnen delen, dankbaar voor het land waarin wij leven – hoe dikwijls er ook op van alles en iedereen gemopperd wordt. Maar bovenal dat we weet mogen hebben van een God die ons door zijn zoon Christus Jezus liefheeft tot in de dood, - en daar dóórheen. Een dankbaarheid waaraan we ook op stoffelijke manier uitdrukking aan mogen geven. Uit de grond van ons hart, - omdat de liefde van God niet in de laatste plaats de blijmoedige gever geldt! (II Korinthe 9: 7).
dr. Gert den Hartogh

De opbrengst van deze actie vormt een (noodzakelijke) aanvulling op de jaarlijkse kerkelijke bijdragen. Het is dus uw extra gift voor al ons kerkenwerk. De leden van onze gemeente van wie het e-mailadres in onze administratie bekend is, worden voor deze actie digitaal benaderd. Op 2 november j.l. is een e-mail verstuurd met de bovenstaande tekst van dr. den Hartogh. Met een link wordt men doorgeleid naar de betaalomgeving van i-DEAL. Er is keuze uit een aantal vaste bedragen, maar ook een vrij bedrag van uw eigen keuze is mogelijk.
De overige gemeenteleden krijgen, net als in voorgaande jaren, één dezer dagen een
actie-envelop thuis bezorgd. Voor betaling kunt u gebruik maken van de QR-code. Natuurlijk kunt u ook op uw eigen wijze uw gift overschrijven. Doet u dit dan a.u.b. naar rekening NL35 INGB 0002614704 t.n.v. CvK Prot Gem Barendrecht, onder vermelding van het vermelde betalingskenmerk. In de diensten van oogstzondag 5 november (Carnisse Haven) resp. 12 november (Dorpskerk en Bethelkerk) wordt niet gecollecteerd voor de oogstcollecte.
 
College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Barendrecht
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.