Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Nieuws van de diaconie Bethelkerk Nieuws van de diaconie Bethelkerk

Vakantiegroet Dorpskerk en Bethelkerk
Nu de vakantieperiode dichterbij komt willen de diaconieën van de Dorpskerk en Bethelkerk u vragen om in de vakantie een kaartje te sturen aan de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. We krijgen op deze actie altijd erg leuke reacties, want wie vindt het nu niet leuk om een kaart te krijgen??
Op de zondagen 26 mei en 2 juni worden de strookjes met 3 adressen van gemeenteleden in de kerken uitgedeeld, maar u kunt ook een aantal adressen per mail opvragen.
Voor de Dorpskerk kan dit bij Toos Volkers,
amh.volkers@upcmail.nl en voor de Bethelkerk bij Gerrit van der Sluijs (gerritvandersluijs@upcmail.nl).
De adressen voor de vakantiegroeten in Carnisse Haven zijn inmiddels al uitgedeeld.
De diaconieën bevelen de actie van harte bij u aan en rekenen op uw/jouw medewerking.

Op zondag
26 mei zijn uw gaven bestemd voor Kerk in Actie, Bangladesh, Gemeenteopbouw voor dorpskerken.
Op zondag
2 juni wordt er gecollecteerd voor Studentenpastoraat 010.
Op zondag
9 juni zijn de collecte inkomsten bestemd voor Het vakantiebureau.
Hieronder informeren wij u graag over deze collectedoelen


KiA, Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh
In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Zo ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan. De leden van deze dorpskerken zijn vaak arm. De meesten hebben geen vast werk en kunnen hun gezin nauwelijks voeden. Veel van hen zijn analfabeet en ook de gezondheidssituatie is slecht. Daarnaast zijn er geen geschoolde predikanten en is de kennis over het geloof beperkt.
Om te zorgen dat de dorpsgemeenten vitale gemeenten kunnen zijn, ondersteunt de baptistenkerk vijftien dorpskerken met een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat.

Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

Studentenpastoraat 101
Studentenpastoraat010 biedt pastoraat aan studenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond zijn studenten welkom. De kern van het studentenpastoraat is om bij te dragen aan hun persoonlijke vorming, waar het gaat om hun welzijn, zingeving en geloof.
Meer informatie vindt u op:
www.studentenpastoraat010.nl

Het vakantiebureau
Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van de drie eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.
Meer informatie vindt u op:
www.hetvakantiebureau.nl
 
Namens de diaconie een hartelijke groet, Eline Nootenboom
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.