Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Klankbord Klankbord

Sinds 2014 bedraagt het abonnementsgeld voor Klankbord € 18,50. Dat was op dat moment kostendekkend. In de jaren daarna is er jaarlijks sprake geweest van hogere kosten, maar is het abonnementstarief niet bijgesteld. De afgelopen periode zijn de drukkosten van Klankbord sterk gestegen. En er wordt nog een verdere stijging verwacht. We zullen daarom het abonnementsgeld verhogen tot € 20,00 per jaar voor het jaar 2023.
Op grond van de doorlopende machtiging vindt op 25 mei weer de jaarlijkse incasso plaats. In Klankbord van 18 februari j.l. is een dringend beroep gedaan op nieuwe en andere abonnees die ons nog niet voor incasso gemachtigd hebben tijdig (uiterlijk 15 april) een formulier daartoe bij ons aan te vragen. U krijgt dit formulier dan direct ter ondertekening toegestuurd waarmee de incasso kan plaatsvinden. Indien nodig kunt u het dus nu nog regelen. Alvast bedankt! Bij een uitblijvende reactie nemen wij aan dat u er voor kiest om de overschrijving van € 20,00 in de maand  april zelf te verzorgen ( NL40INGB0002252125  t.g.v.  kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht). Graag uw aandacht daarvoor.
Eventuele verzoeken om nadere informatie over de betaling zijn welkom bij Aad Boers (mail  bijdragen@pknbarendrecht.nl    tel: 010 5913849).

Vacature coördinator verspreiding Klankbord
Onze coördinator de heer Jan van der Meer heeft te kennen gegeven in de loop van dit jaar te willen stoppen met zijn werkzaamheden als coördinator van de verspreiding van Klankbord. De Algemene Kerkenraad wil graag in contact komen met 2 of meerdere personen die de taak van Jan over willen nemen.
Klankbord verschijnt 20 keer per jaar. Bij de verspreiding van Klankbord gaat het in hoofdzaak om twee taken: administratie van de toezendadressen en distributie van het blad. Daarbij zijn de volgende werkzaamheden van belang:
  • In de week voor het Klankbord uitkomt, verzamelt de coördinator alle mutaties. Die worden verwerkt in het speciaal voor het Klankbord geschreven computerprogramma. Vervolgens maakt hij met dit programma lijsten met de mutaties in de bezorgadressen voor degenen die voor de bezorging zorgdragen.
  • In de week dat het Klankbord verschijnt, krijgt de coördinator op dinsdag het digitale exemplaar en stuurt dat, per e-mail, naar alle digitale abonnees.
  • Op de donderdag dat Klankbord van de drukker komt, wordt het bezorgd in de Dorpskerk. De koster verdeelt het Klankbord in de benodigde stapels.
  • Deze stapels worden door een verdeler bezorgd.
  • De coördinator regelt ook deze verspreiding en is aanspreekpunt voor de verdelers c.q. distributeurs wanneer er zich problemen voordoen.
Gezien het werk wordt gezocht naar zeker 2 vrijwilligers die in een soort duobaan de administratie en de bezorging op zich willen nemen.
Voor zowel informatie als aanmeldingen kunt u terecht bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Freek van Toor. Het email adres van de scriba is,
scribaak@pknbarendrecht.nl
 
C.A. van den Berg, 2e scriba
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.