Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Kerkbalans Kerkbalans
2020
Voorlopig resultaat
Samen met honderden doorlopende automatische incasso’s, bijdragen in de vorm van periodieke giften (schenkingsovereenkomsten van 5 jaar) en de inmiddels terugontvangen toezeggingen (digitaal en op papier), bedraagt de tussenstand van de actie kerkbalans € 500.000,-- Dit is de reactie van zo’n 1600 adressen. Hartelijk dank daarvoor! Er zijn echter veel meer mensen aangeschreven, en hun reactie kwam nog niet binnen. Heel graag zouden we hen op korte termijn aan de huidige tussenstand willen toevoegen, zowel digitaal als via de antwoordenveloppen. Immers, daarmee wordt het beeld pas betrouwbaar en compleet. Dus, zie het als een uitnodiging als dit u betreft.

Op basis van de respons tot nu toe is de verwachting gerechtvaardigd dat het in de Begroting 2020 opgenomen bedrag (€ 546.000,--) kan worden gerealiseerd. Vermoedelijk zal de uiteindelijke opbrengst tussen € 550.000,-- en € 555.000,-- komen te liggen.
De begroting moest worden gebaseerd op trends die we al enige jaren zien. Dus is realisatie van zo’n begroot cijfer helaas iets anders dan de positie handhaven, laat staan die verbeteren. Het toont slechts voortzetting van de ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Maar om onze kerk “in balans te houden” is dit niet genoeg. Om zo’n actieve geloofsgemeenschap te zijn hebben we het streefbedrag hoger durven stellen, namelijk € 580.000,--.  Maar daarvoor zou de gemiddelde bijdrage 5% hoger moeten liggen en dat is ons tot nu toe niet beloofd.

Onderliggende verklaring
Geconstateerd wordt dat slechts een klein deel van de gevers (minder dan 40%) voorziet in een wel bijzonder groot deel van de bijdragen (80%). Extra zorgelijk is dat deze grote(re) gevers vooral behoren tot de groep ouderen. De 60-plussers (1300 adressen) dragen gezamenlijk 75% van het totaal bij, terwijl er slechts 10% komt van de 50-minners (300 adressen). Gemiddeld is de bijdrage in de leeftijdsgroepen 60-plus en 50-min  resp. € 310 en € 180.

Trends zijn:
a. de algemene demografische ontwikkeling van vergrijzing die ook in onze gemeente plaatsvindt;
b. het zeer grote verschil in bijdrage tussen jongeren en ouderen (zowel in hoogte bedrag als in deelname überhaupt).
Als gevolg hiervan ligt er een toenemend accent, juist ook op financieel gebied, bij de oudste generaties. Jaarlijks valt juist daar een belangrijk deel van de financiële bijdragen weg waarvoor geen compensatie wordt gevonden bij instroom van jongere generaties/verhoging bijdragen.

Hartekreet:
Tenslotte moet mij nog van het hart dat de “regel” die sommigen van ons vroeger nog wel eens hoorden: “houdt voor uw kerkelijke bijdrage als norm aan tenminste 1 á 1,5% van het besteedbaar inkomen”, beslist zo gek niet was. We durven dat nu misschien nog maar moeilijk te zeggen, want het is toch een vrijwillige bijdrage! Jazeker, enerzijds vrijwillig maar anderzijds wel vast, in de zin dat we als gemeenteleden gezamenlijk met kleinere en grotere bedragen, naar onze verschillende draagkracht, het nodige bijeen brengen. En waarom daarvoor dan niet die oude norm gebruiken?

Overdracht
Jarenlang mocht ik u ook met mijn bijdragen in Klankbord informeren over de  financiële gang van zaken van onze kerk, en u, als leden, opwekken uw rol te spelen. Ik heb dit altijd graag gedaan.
Vanaf nu zal de nieuwe penningmeester deze rapportages gaan verzorgen.

Hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,
Aad Boers (Administratie van de financiële acties)

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.