Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actie kerkbalans Actie kerkbalans

In januari is de actie Kerkbalans gestart. Met deze jaarlijkse financiële actie wordt iedereen om een persoonlijke vrijwillige bijdrage gevraagd. Op die wijze brengen we voldoende geldmiddelen bijeen om alle voor 2023 geplande activiteiten van onze kerkelijke gemeente uit te voeren. De actie kerkbalans is bijna de enige en zeker de allerbelangrijkste bron van financiering.
Het grootste deel van onze kosten die wij maken binnen onze kerk, zijn die voor pastorale zorg. Onze predikanten en pastorale medewerkers zijn er voor op de mooie levensmomenten, zoals bij geboortes en huwelijken, en op die momenten waarop er zorg of verdriet is. Juist dan is het belangrijk dat de kerk zich laat zien. En natuurlijk de belangrijke rol van onze predikanten ook als voorgangers tijdens de kerkdiensten, die nog steeds door een flink aantal leden digitaal (thuis of elders) worden bijgewoond.
Naast de personele kosten zijn er uiteraard ook de onderhouds- en de verzekeringskosten van de gebouwen. En de kosten van energie spelen zeker nu ook een belangrijke rol.
Waarbij we uiteraard allerlei maatregelen nemen om ons energiegebruik binnen de perken te houden.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.kerkbalansbarendrecht.nl.

Wij realiseren ons dat de kostenstijgingen waar de kerk mee te maken heeft ook onze leden treffen. We doen een beroep op u om uw bijdrage te leveren, en daar waar het mogelijk is ook iets te verhogen. En als uw eigen financiële zorgen dit niet mogelijk maken, dan is daar uiteraard alle begrip voor.
We willen van waarde blijven voor onze kerkleden, met de kerkdiensten, en ook voor degenen die op een andere manier meeleven of betrokken zijn bij onze kerk. Met uw steun kunnen we die rol blijven vervullen en ook een belangrijke rol blijven spelen in onze lokale gemeenschap. En wij zijn blij met elke bijdrage, ongeacht de hoogte daarvan. De kerk vraagt geen vaste contributie, het is een vrijwillige bijdrage. We mogen elkaar echter wel aanspreken op ieders verantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen. Hoeveel dat is, daar gaat een ieder zelf over. Gelukkig zien we elk jaar dat velen met het bepalen van de eigen bijdrage in hoge mate rekening houden met de zorgelijke financiële situatie bij veel anderen. Juist op deze manier zijn we kerk met elkaar en dragen we elkanders lasten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om even contact op te nemen met de heer Aad Boers via 
kerkbalans@pknbarendrecht.nl of tel. 010-5913849
 
Klaas Groenendijk, namens het College van kerkrentmeesters
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.