Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst

Bericht van de Algemene Kerkenraad.

Voorwaarts en niet versagen luidt het opschrift boven de inleiding in het jaarboekje, dat u digitaal kunt verkrijgen via de scriba van uw wijkkerkenraad.
De kerk bestaat uit mensen die moedig voorwaarts gaan en niet versagen. Dat niet versagen moet gevoed worden door geloof en verbeeldingskracht. Moedig voorwaarts gaan kan alleen als we als gemeente onder ogen zien, wat het betekent kerk te zijn vandaag en morgen. Daarbij de ogen niet sluitend voor de krimp en te zoeken naar mogelijkheden om daar niet krampachtig mee om te gaan.
Maar we moeten het er wel met elkaar over hebben. Hoe zullen we kerk-zijn op de middellange termijn, als we ons realiseren, dat middelen slinken en het aantal leden en kerkgangers jaarlijks daalt.
Gaat het om gebouwen behouden, om dienstbaarheid aan elkaar, om diaconaat? Gaat het om vorming en toerusting, om bezinning en bezieling? Wat is wijsheid, waartoe zijn we kerk en wat betekent dat voor ons doen en laten, beheren en besturen in de praktijk van alledag en met het oog op de toekomst? Richten we de blik voldoende naar buiten en kunnen we ook binnen eigen kring elkaar bereiken op een manier, die kenmerkend is voor een geloofsgemeenschap, die wil leren wat dienen is. Wat is wezenlijk voor de kerk van morgen, is een vraag aan ons allemaal, zowel op persoonlijk als op bestuurlijk niveau.
Het is een belangrijke taak van de Algemene Kerkenraad(AK), die wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten van de PKN in Barendrecht, om te overleggen over een (financieel) gezonde toekomst van de kerk alhier. Het gaat dan om de inzet van mensen (predikanten, bijstanden pastoraat, kosters, kerkmusici) en gebouwen. De afgelopen twee jaren is in de AK gesproken over de situatie van de plaatselijke kerk op middellange termijn en een presentatie ontwikkeld van mogelijke toekomstperspectieven op basis van de gegevens, zoals die momenteel beschikbaar zijn. Daarin speelt ook de informatie uit de zgn. monitor een rol, een instrument dat al enkele jaren wordt gevuld met (de ontwikkeling van) diverse gegevens als het aantal leden, kerkbezoek, inkomsten etc.
Deze gegevens scheppen een kader voor de mogelijkheden in de toekomst. Daarnaast  is het van belang om te delen, welk beelden en verwachtingen er binnen de gemeente leven over de protestantse gemeente Barendrecht van morgen en overmorgen.
We nodigen alle gemeenteleden hierbij van harte uit voor een informatieve bijeenkomst op 9 mei aanstaande. Deze bijeenkomst wordt ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur. We houden deze identieke vergaderingen op 2 momenten om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn.
De invulling van de bijeenkomsten is als volgt:
  1. Welkom.
  2. Presentatie: Toekomstperspectieven Prot. Gem. Barendrecht.
  3. Korte gedachtewisseling in groepjes.
  4. Invulling individueel reactieformulier.
Hoewel de bijeenkomsten worden gehouden in de Bethel- en Dorpskerk is het een zaak van alle leden van de PGB, daarom nodigen we ook specifiek de leden van Carnisse Haven uit om één van beide bijeenkomsten bij te wonen. Graag tot ziens op 9 mei.
 
Louw Stroo, scriba AK
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.