Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Wijkgemeente Carnisse Haven Wijkgemeente Carnisse Haven

Plaats van de wijkgemeente
Carnisse Haven (CH) is een Protestantse wijkgemeente in Barendrecht. Momenteel telt de wijkgemeente ruim  630 huisadressen en 1100 leden waarvan 120 kinderen. Het kerkelijk centrum Carnisse Haven is gelegen aan de Noordersingel 30 in Carnisselande. Behalve Carnisselande omvat de kerkelijke wijkgemeente ook de geografische woongebieden Smitshoek en Portland.

Zoals uit de naam wijkgemeente valt af te leiden, is CH geen zelfstandige gemeente binnen de (landelijke) Protestantse kerk in Nederland (PKN). Het vormt één van de wijken binnen de  Protestantse Gemeente  Barendrecht.

SOW sinds 1990 in de Rehobothkerk
Deze complexe situatie is niet van recente datum, maar geldt al vanaf 1990, toen de beide toenmalige (Herv. en Geref.) wijkgemeenten in Smitshoek één Samen-op-Weg (SOW) wijkgemeente gingen vormen. Binnen de kleine dorpsgemeenschap Smitshoek van toen ging men – nu al 19 jaar geleden - in de toenmalige Rehobothkerk aan de Bakkersdijk met een eigen predikant als één (wijk-) gemeente verder.

De nieuwbouw van de Vinex-locaties Carnisselande en Portland waar eind negentiger jaren mee gestart is, vond plaats op het grondgebied van deze wijkgemeente Smitshoek. Al gauw werd dit ook in de naam zichtbaar gemaakt: de SOW wijkgemeente Smitshoek/Carnisselande/Portland.

Vanaf 2005 een protestantse wijkgemeente in Carnisse Haven
Toen in oktober 2005 het nieuwe kerkelijk centrum Carnisse Haven in gebruik werd genomen, is opnieuw de naam van de wijkgemeente gewijzigd in “Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven i.w.”.
a. hierin is allereerst de aanduiding van het geografische gebied vervangen door de huidige naam Carnisse Haven. In de naam Carnisse Haven komt in een aantal lagen de betekenis van de wijkgemeente als geloofsgemeenschap tot uitdrukking (zie hiervoor ons boekje “Haven in de polder”);
b. tevens werd de term SOW ingewisseld voor protestants. Hiermee werd aangesloten bij de naamgeving zoals die sinds de totstandkoming van de landelijke PKN in 2004 voor plaatselijke (wijk)-gemeenten dient te worden gebruikt;
c. tenslotte duidt de toevoeging i.w. (in wording) op de situatie dat er toen nog geen sprake was van een Protestantse gemeente te Barendrecht. Immers aan de oostkant van de A-29 (grens tussen de wijkgemeenten in het “dorp” en CH) waren de wijkgemeenten van de HG (waarbij ook de wijkgemeente van bijzondere aard Immanuelkerk hoort) en die van de GK zich nog niet verenigd.

Protestantse Gemeente te Barendrecht (PGB)
Na een lang en zorgvuldig proces is op 18 juni 2013 de fusieakte getekend. Vanaf die datum gaan de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Barendrecht samen verder als Protestantse Gemeente Barendrecht.
Het is vooralsnog een fusie op centraal niveau, d.w.z.op het niveau van de Algemene Kerkenraden. In de komende tijd wordt er nagedacht over het fuseren van de wijkgemeenten.
De Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden vormen samen het bestuur van de kerk.
De verdeling van de werkzaamheden is in de Plaatselijke Regeling vastgelegd. Zij hebben ieder een
zelfstandige bevoegdheid en een eigen verantwoordelijkheid voor zaken die hen zijn toevertrouwd.

De Protestantse Gemeente Barendrecht bestaat uit de volgende wijkgemeenten :
- wijkgemeente Bethelkerk 
- wijkgemeente Dorpskerk
- wijkgemeente Immanuëlkerk BA
- wijkgemeente Carnisse Haven

Plaats van leden binnen wijkgemeente én de centrale gemeente :
Leden van Carnisse Haven zijn tevens lid van de Protestantse gemeente Barendrecht als geheel. Dit geldt voor de huidige leden, maar ook mensen die zich nieuw vestigen binnen de grenzen van onze wijkgemeente worden automatisch als lid ingeschreven.
Wat merken de leden van Carnisse Haven van het (tegelijk) ingeschreven zijn bij de protestantse gemeente ? In het algemeen niet veel. Een aantal activiteiten wordt echter niet op wijkniveau, maar gemeentebreed geregeld. Op dat niveau functioneert het College van Kerkrentmeesters (o.a. verantwoordelijk voor financiële acties) en het college van Diakenen. Alle wijken, dus ook Carnisse Haven, participeren hierin.
 

 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.