Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Toekomstperspectief PGB Toekomstperspectief PGB

Gemeentebijeenkomsten oktober
In de afgelopen periode organiseerde de AK een drietal gemeentebijeenkomsten met betrekking tot de toekomst van de protestantse gemeente Barendrecht en als vervolg op de bijeenkomsten in mei.
De bijeenkomsten vonden plaats op maandagmiddag 10 oktober in de Dorpskerk en op 17 en 18 oktober ’s avonds in respectievelijk Carnisse Haven en de Bethelkerk. In totaal waren ruim 100 gemeenteleden aanwezig. De sfeer was zonder uitzondering positief en constructief. Er werd driemaal hetzelfde programma gepresenteerd, dat bestond uit een opening, korte inleiding en vervolgens een weergave van de uitkomsten van de mei-bijeenkomsten, toen er aan de hand van de nodige informatie op het vlak van financiën, ledenaantallen en gemiddeld aantal kerkgangers een beeld werd geschetst van mogelijke toekomstperspectieven.
Tijdens de oktobervergaderingen werden naar aanleiding van ontvangen evaluatieformulieren in mei enige conclusies voorgelegd en een overzicht gegeven van de gemaakte opmerkingen en kanttekeningen door gemeenteleden.
De opkomst in oktober was hoger dan in mei. Ook nu werden bezoekers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Het aantal ingeleverde schriftelijke reacties was 90 formulieren. Ruim 80% daarvan kon zich vinden in de duiding van de gegevens naar
aanleiding van de bijeenkomsten in mei. Van de bezoekers van de oktoberbijeenkomsten was 98% akkoord met het streven te komen tot een samenwerking tussen Dorpskerk en Bethelkerk. In eerste instantie onder de noemer van samenwerking, die vervolgens uitmondt in het samengaan tot één wijkgemeente Centrum.
Een belangrijke conclusie is dus, dat er een zeer groot draagvlak is om te komen tot een verdergaande samenwerking tussen beide genoemde wijkgemeenten in het Centrum.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.