Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Inning abonnementsgeld Klankbord 2020 Inning abonnementsgeld Klankbord 2020

Zoals gebruikelijk vond in de laatste week van mei weer de jaarlijkse incasso van het abonnementsgeld plaats, althans bij abonnees die daarvoor in het verleden een doorlopende machtiging hadden verstrekt. Gelukkig betreft dit een grote meerderheid, maar helaas behoren nog niet alle abonnees hierbij.

De abonnees die ons nog niet hebben gemachtigd voor de incasso, hebben eerder dit jaar een verzoek thuis gekregen om de overschrijving zelf te verzorgen. Helaas heeft een aantal abonnees ook hierop nog steeds niet gereageerd. Een vriendelijk verzoek daarom aan deze abonnees om nu € 20,00 over te schrijven op rekening NL40INGB0002252125   t.g.v.  kerkblad Klankbord Protestantse Gemeente Barendrecht. Graag bij de betaling vermelding van postcode en huisnummer.

Tevens een dringend verzoek aan alle abonnees van wie wij nog niet beschikken over een incassomachtiging: wilt u ons vragen om een formulier ter ondertekening toe te sturen, dan loopt de inning vanaf volgend jaar ook bij u automatisch.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Aad Boers (administrateur van de financiële acties en Klankbord)
email:  financiele_acties@pknbarendrecht.nl
telefoon: 010 5913849
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.