Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE
Ga mee!, door de Veertigdagentijd onderweg naar Pasen

‘Ga mee!’ het is het nieuwe jaarthema van de PKN (en overgenomen door onze plaatselijke PGB voor een nieuwe ‘GrootHuis-Bezoek’-ronde in medio maart/april a.s.!). Het thema nodigt ons uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde: deelgenoot en medewerker worden van Gods alomvattende liefde en ontferming. De kerk van Christus is heel kleurrijk, deze diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en culturen doorklinkt. Ook dichtbij huis ligt er de uitdaging om (vaak hartverwarmende) contacten te leggen met andere christenen uit andere volken om te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven en vieren.
‘Ga mee!’ ook om je voor te bereiden op Pasen en te zoeken naar momenten in deze afgebakende tijd om op adem te komen, stil te vallen en te bidden (vasten?).
Als u dit leest zijn we het wondere begin van de Veertigdagen/vasten-tijd al gepasseerd: Zomaar midden in de week op een woensdag, (Valentijnsdag nog wel dit keer): de
Aswoensdag. Met hopelijk opnieuw een mooie liturgische gezamenlijke viering in de Augustinus-parochie. En het meest ontroerende vind ik dan het moment waarop er een kruisje van as op je voorhoofd wordt getekend. Om ons te binnen te brengen:
Veertigdagentijd.
Van stof en as zijn we.
We zullen wegwaaien,
verstuiven naar de vier windstreken,
van stof en as zijn we.
Klein en nietig, niemendalle.
Vergaan zullen we
terugkeren tot de aarde
waaruit we zijn gemaakt.
Maar vanuit uw adem zijn we, God,
Gij hebt uw levensadem in de klei
geblazen, die Gij als een pottenbakker
naar uw beeld hebt gekneed.
Tot uw adem, tot uw hart
scheppende God, keren wij terug:
dat is onze hoop.
En zo vol van hoop is ook de naam van de eerste zondag in de Veertigdagentijd (18 febr.): ‘Invocabit’ (Psalm 91, 15): “Roep je Mij aan, Ik geef antwoord” (NBV21).
Jou geef Ik antwoord! Dat is heel persoonlijk. Ook al hoor ik zijn ‘antwoord’ niet met mijn lijfelijke oren, ik ervaar dat Hij er is voor mij. Het is een innerlijk weten, door Dietrich Bonhoeffer zó onder woorden gebracht:
“God, tot U roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden en mijn gedachten op U te richten.
Ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, maar bij U is licht.
Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet.”

Ook de daaropvolgende Veertigdagen zondag (25 feb.) draagt een rijke naam: ‘Reminiscere’ (Psalm 25, 6): Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.Naar U gaat mijn verlangen uit, zegt de psalmist, tot U verhef ik mijn hart. Een hart vol stemmingen, niets wordt verzwegen. Van A tot Z brengt de dichter alles wat hem beweegt onder woorden. Het eerste woord van elk vers begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet van 22 letters. Zo wordt dit lied 22 verzen lang een ‘complete’ weergave van zijn gevoelsleven, een bekentenis van zijn intieme omgang met de Eeuwige. Ook van zijn duistere kanten … Maar voorop: zijn vertrouwen waarin hij de Eeuwige ervaart als zijn vriend. Want bij Hem voelt hij zich veilig als het gaat om de beslissende vragen in zijn leven. Het evangelie van deze 2e zondag in de 40 dagen vertelt van Jezus op de berg in het Licht van zijn hemelse Vader (Marcus 9, 2-10).
‘Ga mee!’, doe mee! ook voor zover mogelijk bijvoorbeeld aan het Groot Huis Bezoek, waarvoor een heel mooi programma is opgesteld (nader bericht in volgend nummer). Hierin wordt onder meer gebruik gemaakt van het volgende toepasselijke lied 542:

1 God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ‘t land dat Ik u wijs.’
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn

Ds. Jaap van Rootselaar

terug
 
 
 

Inloggen


 
Kalender
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.