Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK). Informatie uit de vergaderingen van de Algemene kerkenraad (AK).
Aan het begin van de vergadering werd uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van dhr. Aad van der Wel. Aad was vele jaren afgevaardigde namens de Dorpskerk in de AK. Hij is opgevolgd door dhr. Cees Vos.
De AK is verheugd dat in de opvolging van de organisatie van de bezorging van Klankbord is voorzien. De heer Jan van der Meer
heeft dat vele jaren mogen verzorgen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Hij wordt opgevolgd door het echtpaar De Baas. De kerkenraad wenst het echtpaar De Baas veel succes met de organisatie van de bezorging van Klankbord. De werkgroep  Communicatie heeft na de zomervakantie al vergaderd. Het was een min of meer verkennende vergadering. Een belangrijke conclusie van deze eerste vergadering was, dat Klankbord nog steeds het beste communicatiemiddel is binnen onze kerkelijke gemeente.
De kerkenraad heeft al enige tijd aandacht voor de organisatie van het instellen van een protocol misbruik pastorale en  gezagsrelaties en het zoeken van een aantal vertrouwenspersonen. De wijkkerkenraden van de Bethelkerk en de Dorpskerk worden gevraagd om op korte termijn een tweetal personen te vragen of zij vertrouwenspersoon willen worden. De Immanuëlkerk heeft eerder dit jaar een protocol vastgesteld en zijn er twee vertrouwenspersonen benoemd. Voor de totale Protestantse Gemeente Barendrecht bestaat deze commissie dan uit vier personen. Dat wordt voldoende geacht.
Met betrekking tot de consideraties hebben de wijkkerkenraden het een en ander besproken en teruggekoppeld aan de landelijke kerk. Wel zijn er zorgen uitgesproken over de plicht van het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Omdat van iedere vrijwilliger een VOG wordt gevraagd heeft een en ander een grote impact op de organisatie van de wijkkerkenraden. De  landelijke kerk wordt gevraagd hoe hier mee om te gaan. Immers alle kerken in Nederland hebben hiermee te maken.
Een overzicht van het aantal leden per wijkgemeente en bezoekers aan kerkdiensten is besproken. Over de uitkomsten van dit overzicht of monitor zijn wel zorgen over de ontwikkeling van onze kerkelijke gemeente. De aantallen leden en kerkbezoeken nemen elk jaar af.
C.A. van den Berg
2e scriba
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.