Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Informatie uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 5 maart 2020
  • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter leest het gedicht “Mens waar ben je” uit een veertigdagenkalender. Vervolgens leest hij Mattheus 6:7-13 en gaat voor in gebed.
  • Het concept-Beleidsplan 2020 - 2024 wordt de komende maanden in gedeelten ter goedkeuring aan de AK voorgelegd.
  • Ronald Buter - voorzitter College van Diakenen - treedt toe tot het Moderamen van de AK.
  • Er wordt een informatieavond gehouden m.b.t. het digitaal collecteren.
  • Tussenstand VVB laat zien dat het begrote bedrag zal worden gehaald, met de kanttekening dat dit een daling aan inkomsten van 3,7% betekent.
  • Een compliment aan de redactie van Klankbord: om een budget-neutrale financiering te bereiken zijn goede ideeën aangedragen.
  • In het Ministerie van Predikanten en Kerkelijk Werkers is uitvoerig gesproken over de situatie die zal ontstaan bij het emeritaat van één van de predikanten, met name waar het gaat om pastoraat, vorming en toerusting. Verder wordt overwogen i.p.v. een jeugdwerker een jeugdwerkadviseur aan te stellen; deze persoon kan maatwerk leveren aan de vrijwilligers die in het huidige jeugdwerk actief zijn.
  • I.v.m. het coronavirus worden in de kerken passende maatregelen getroffen.
  • De avond wordt gesloten met het lezen van het avondgebed “Tot de slaap” en uit de kalender: Op weg naar Pasen “Met u wil ik opstaan”.
Scriba Algemene Kerkenraad PGB

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.

LET OP: Wegens het besmettingsrisico van het corona virus gaan alle activiteiten tot 1 juni 2020 niet door.
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.