Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Kerkbalans Kerkbalans
2020
Inmiddels ligt de actieperiode al weer achter ons. De email-uitnodigingen voor de digitale toezeggingen werden op 4 januari verstuurd. Een paar weken later hebben de “lopers” de enveloppen op de overige adressen bezorgd, en werd het grootste deel van de papieren toezeggingsformulieren weer ingezameld. Wij zeggen veel dank aan onze vrijwilligers voor het verrichte werk. En natuurlijk dank aan alle toezeggers.

Resultaat?
We hopen u zo snel mogelijk over de resultaten van de actie kerkbalans 2020 te kunnen berichten. Hiervoor is de respons (zowel digitale toezeggingen als antwoordenveloppen) op dit moment echter nog te klein. Bij voldoende inlevering hopen we in het volgende Klankbord meer duidelijkheid te kunnen geven.

Is uw digitale toezegging verstuurd?
Van de 1100 per email verzonden uitnodigingen is bijna de helft inmiddels ontvangen. Dank daarvoor! De verwerking is door deze nieuwe werkwijze bijzonder efficiënt geworden.
Maar …, we zien natuurlijk vol spanning uit naar een antwoord van hen die nog niet reageerden. Als dit u betreft, zoek dan a.u.b. de ontvangen email van 4 januari j.l. op, druk op de aangegeven link, zodat u het digitale formulier kunt invullen. Dan is het maar gebeurd.
Mocht u de mail voor de digitale aanschrijving gemist hebben terwijl u zich toch had aangemeld, kijk dan eerst even of onze mail als spam bij u terug te vinden is. Zo ja, dan kunt u het verder afwerken en de toezegging doen, zo niet, wilt u dan een berichtje naar sturen?

Is de ontvangen antwoordenveloppe nog niet ingeleverd?
Zoals ieder jaar ontbreken in eerste instantie nog heel wat antwoordenveloppen die - om welke reden dan ook – nog niet door de lopers konden worden ingezameld. Wij stellen het erg op prijs als die op korte termijn bij ons worden ingeleverd. Dit om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de te verwachten opbrengst van de actie. Inleveren kan bij onze kerkgebouwen (Bethelkerk, Dorpskerk, Carnisse Haven), maar ook bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (dhr. F.G de Baas, Wolvenburg 48, 2994 DM Barendrecht), of per email naar   

Mocht uw toezegging nog niet onze richting is uitgegaan, dan kunt u de geplande bijdrage natuurlijk ook direct overmaken (naar NL60 RABO 0373711360  t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht). Dan kunnen we ook die bijdrage meetellen. Daarmee krijgen we snel een antwoord op de vraag of het gestelde doel van € 580.000 kan worden gerealiseerd. We houden u op de hoogte!

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op: tel. 010-5913849 ; e-mail
Hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,
 
Aad Boers (Administratie van de financiële acties)
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.