Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Kerkbalans Kerkbalans

Afsluiting kerkbalans 2018
Het jaar 2018 ligt inmiddels bijna weer achter ons. In het begin van het jaar mochten wij van velen de toezegging voor hun kerkelijke bijdrage ontvangen. Wij zijn dankbaar dat vrijwel al die toezeggingen zijn ontvangen. Maar er staat toch nog een aantal open. Soms is betaling aan de aandacht ontsnapt of is nog niet het gehele bedrag betaald. Wij zien deze bijdragen nog graag tegemoet!  Daarmee zullen we het jaar kunnen afsluiten met een realisatie van het begrote opbrengstbedrag. Hartelijk dank daarvoor aan iedereen!

http://c1379950.r50.cf3.rackcdn.com/cms-134-1417633696.jpg

2019
Zoals gebruikelijk houden we in januari a.s. de jaarlijkse actie kerkbalans. Deze belangrijke financiële actie organiseren wij op dezelfde 2 manieren als in het afgelopen jaar. Enerzijds met de onmisbare hulp van vele vrijwilligers die in de periode 21 januari t/m 1 februari de enveloppen eerst rondbrengen en de antwoordenveloppen met toezeggingsformulier een week later weer ophalen. Anderzijds door digitale toezending van genoemd formulier e.d.

Vorig jaar is gestart met de digitale benadering, zodat 30% van de mensen niet langer meer aan huis hoefde te worden benaderd. Voor de huidige actie is deze groep, dank zij veel nieuwe aanmeldingen, inmiddels gestegen tot bijna 40%. Het aantal rond te brengen enveloppen ligt hierdoor al 1100 lager dan 2 jaar geleden: een hele tijdsbesparing voor alle vrijwilligers en kostenbesparing voor uw kerk.

Tenslotte heeft zich de laatste jaren ook een flinke groep bijdragers gevormd die middels een fiscaal aantrekkelijke meerjarige overeenkomst een periodieke gift voor 5 jaar heeft vastgelegd. Zolang deze overeenkomst van kracht is, is jaarlijkse aanschrijving uiteraard niet meer nodig.

Bij digitale benadering is het volgende van belang om te weten:

  • U ontvangt op 5 januari 2019 per email een uitnodiging om uw toezegging te doen
  • Omdat het denkbaar is dat uw computer goed is afgeschermd voor ongenode gasten en dat ook de kerk hier mogelijk niet doorheen komt, willen wij u vragen of u op 6 januari of in de eerste dagen daarna de ontvangst van onze email even wilt controleren en zo nodig in de spam-box kijken of het daarin is beland. Als dit het geval is, wilt u ons e-mailadres dan toevoegen aan uw adresboek want dan wordt onze e-mail later niet meer als spam gezien. Mocht de e-mail u helemaal niet bereikt hebben, wilt u dan even contact met ons opnemen?
Aan onze kant hebben de opgedane ervaringen van het afgelopen jaar inmiddels geleid tot aanpassingen waardoor de kans van mislukking veel kleiner is geworden.
  • De email bevat een link waarmee u op de website www.kerkbalansbarendrecht.nl van onze kerk komt, met daar weer een link naar de actiefolder.
  • De email bevat ook de link waarmee u rechtstreeks op uw eigen toezeggingsformulier komt. Het is de bedoeling dat u dit formulier invult, opslaat en verstuurt.
Versturen kan echter maar één keer. Daarna kunnen geen aanpassingen meer worden aangebracht. Wilt u na opslaan/insturen nog iets veranderen, stuur dan een mailtje aan de penningmeester.
  • De gegevens op het formulier zijn bedrag, betaalwijze en betaaltermijnen en uw bankrekeningnummer. U controleert, vult in waarbij u de voorgedrukte gegevens van vorig jaar – indien gewenst – aanpast.
  • De ontvangstdatum van 5 januari voor de digitale uitnodiging is een paar weken eerder dan die van de door de loper bezorgde envelop. Dit biedt u de mogelijkheid om bij gewenste maandelijkse betaling middels automatische incasso direct te starten met de maand januari (dus 12 termijnen). Bij papieren toezeggingsformulieren lukt dit niet, omdat die te laat bij ons terugkomen om de januariincasso tijdig bij de bank te regelen.
  • Als u de incasso in januari wil starten, dan graag voor 20 januari de digitale toezegging invullen.

<< U doet dit jaar nog niet digitaal mee, maar zou dat vanaf 2020 wel willen? >>
Vanaf 2020 willen we de digitale groep heel graag weer verder uitbreiden. Dit systeem werkt handiger en kostenbesparend voor de kerk, verlicht de druk op alle vrijwilligers (de “lopers”) die er elk jaar veel tijd in moeten steken, en is ook handiger voor veel gemeenteleden die worden benaderd. U kunt ook dit jaar weer op het papieren toezeggingsformulier aangeven dat wij u de volgende keer ook per e-mail kunnen aanschrijven. Vergeet daarom deze vraag niet te beantwoorden op het formulier 2019, en noteer daarop uw e-mailadres. We hopen opnieuw veel nieuwe aanmeldingen te kunnen begroeten!

<< U blijft voorkeur houden voor de oude vertrouwde werkwijze, waarbij de vrijwilliger de envelop met toezeggingsformulier bij u afgeeft en een week later weer ophaalt? >>
Geen probleem!! We houden de oude werkwijze in stand zolang daar behoefte aan is.

Meerjarige schenkingsovereenkomsten (fiscale periodieke gift)
Inmiddels maakt (vanaf 2014) een toenemend aantal leden gebruik van de meerjarige schenkingsovereenkomst. Binnen de 5-jaar periode is een jaarlijkse inzameling van toezeggingsformulieren natuurlijk niet meer nodig. Inmiddels is met 2018 de eerste 5-jaar periode van de starters in 2014 voorbij, en is vrijwel de gele groep in 2019 met een 2e periode van 5 jaar gestart. Deze gevers krijgen gedurende deze periode de jaarlijkse kerkbalans-envelop niet bezorgd Dit geldt ook voor degenen die hun (eenmalige) bijdrage voor 2019 al in 2018 vooruitbetaalden.
De fiscaal aantrekkelijke periodieke giften-aftrekregeling (vanaf 2014 als onderhandse overeenkomst toegestaan zonder tussenkomst van de notaris) staat natuurlijk open voor iedereen. Het aantrekkelijke van deze fiscale regeling is dat bij het bepalen van de omvang van het aftrekbare bedrag geen (onder- en boven-) drempel wordt gehanteerd, zoals bij de normale giftenregeling wel het geval is. Hierdoor is 5 jaar lang uw gehele jaarlijkse kerkelijke bijdrage aftrekbaar.
Aantrekkelijk voor iedereen, of uw bijdrage nu groot of klein is, de belastingdienst maakt het iedereen makkelijker. Daarbij is er ook voor iedereen de mogelijkheid om de bijdrage in 2019 te verhogen zonder dat het hem of haar zelf meer kost(!). Waarom de kerk dit voordeeltje niet gunnen?
Bij vorige acties kerkbalans is hier veel informatie over verstrekt. Misschien heeft u dit gemist of heeft het u nog niet tot actie aangezet. Misschien een goed voornemen om met ingang van 2019 mee te beginnen? Wilt u eerst nadere informatie, laat het weten.

Extra PGB-website
Kijk eens op onze speciale kerkbalans website http://www.kerkbalansbarendrecht.nl  die binnenkort weer operationeel is.
Op de hoofdpagina van deze site vindt u onder het hoofdje MIJN KERK IN BALANS de SCHENKCALCULATOR - KERKBALANS. Probeer die eens in te vullen met uw eigen gegevens, en zie voor uw situatie het voordeel van de meerjarige overeenkomst. Plus de mogelijke verhoging van uw jaarlijkse bijdrage die u zelf, dankzij de hogere aftrekpost, niets extra kost.
Besluit u om vanaf 2019 uw kerkelijke bijdrage in te brengen in de fiscaal aantrekkelijke meerjarige schenkingsovereenkomst, neem dan even contact op met de penningmeester. Het formulier wordt dan voor u ingevuld, en u maakt het zelf af door het plaatsen van uw handtekening.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op; tel. 010-5913849 ; e-mail
Hartelijke groet, Aad Boers (penningmeester, College van Kerkrentmeesters)
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.