Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Kerkbalans Kerkbalans


http://c1379950.r50.cf3.rackcdn.com/cms-134-1417633696.jpg

Kerkbalans 2019

Inmiddels ligt de actieperiode al weer een paar weken achter ons. De email-uitnodigingen voor de digitale toezeggingen werden op 5 januari verstuurd. Een paar weken later hebben de “lopers” grote aantallen enveloppen bij de overige gemeenteleden aan huis gebracht, en een week later het grootste deel van de toezeggingsformulieren weer ingezameld. Wij zeggen weer veel dank aan onze vrijwilligers voor het verrichte werk. En natuurlijk dank aan alle toezeggers.

Nog niet terugontvangen antwoordenveloppen
Zoals ieder jaar ontbreken in eerste instantie nog heel wat antwoordenveloppen die om welke reden dan ook niet door de lopers konden worden ingezameld. Wij stellen het erg op prijs als die op korte termijn nog worden ingeleverd. Dit om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de te verwachten inkomsten.
Inleveren kan bij onze kerkgebouwen (Bethel, Dorpskerk, Carnisse Haven), maar ook bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (dhr. F.G de Baas, Wolvenburg 48, 2994 DM Barendrecht), of per email naar   

Vanaf volgend jaar ook een digitaal formulier?
Wij streven ernaar om volgend jaar het aantal adressen dat digitaal wordt benaderd, opnieuw flink te kunnen uitbreiden. Mocht u dus het papieren toezeggingsformulier 2019 nog gaan inleveren, vergeet dan beslist niet om ook de vraag te beantwoorden of u vanaf volgend jaar de toezegging digitaal wilt doen. Daarbij ook niet vergeten uw emailadres op het formulier te schrijven!

Is uw digitale toezegging verstuurd?
Van de 1200 per email verzonden uitnodigingen is inmiddels 60% ontvangen. Dank daarvoor! De verwerking is door deze nieuwe werkwijze bijzonder efficiënt geworden.
Maar …, we zien natuurlijk uit naar de nog ontbrekende toezeggingen (40%!). Als dit u betreft, zoek dan a.u.b. de ontvangen email van 5 januari j.l. op, druk op de aangegeven link, zodat u het digitale formulier kunt invullen. Dan is het maar gebeurd.
Mocht u de mail voor de digitale aanschrijving gemist hebben terwijl u zich toch had aangemeld, kijk dan eerst even of onze mail als spam bij u terug te vinden is. Zo ja, dan kunt u het verder afwerken en de toezegging doen, zo niet, wilt u dan een berichtje naar sturen? Dan zorgen wij  voor nieuwe toezending van deze email.

Eerste resultaat van de actie kerkbalans 2019
Samen met de periodieke giften (schenkingsovereenkomsten van 5 jaar) en vooruit ontvangen bijdragen, weten we  nu (12 februari) uit de vele reacties  (digitaal + papieren) dat we in elk geval al  € 518.000,-- mogen verwachten. Hartelijk dank daarvoor!
We hopen de resterende digitale toezeggingen ook snel te kunnen te kunnen toevoegen, evenals de toezeggingsformulieren uit de antwoordenveloppen.
Daarmee kunnen we snel een antwoord krijgen op de vraag of het gestelde doel van € 569.000 dit jaar zal worden gerealiseerd. We houden u op de hoogte!

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op: tel. 010-5913849 ; e-mail
Hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,
Aad BoersMeerjarige schenkingsovereenkomsten (fiscale periodieke gift)
Inmiddels maakt (vanaf 2014) een toenemend aantal leden gebruik van de meerjarige schenkingsovereenkomst. Binnen de 5-jaar periode is een jaarlijkse inzameling van toezeggingsformulieren natuurlijk niet meer nodig. Inmiddels is met 2018 de eerste 5-jaar periode van de starters in 2014 voorbij, en is vrijwel de gele groep in 2019 met een 2e periode van 5 jaar gestart. Deze gevers krijgen gedurende deze periode de jaarlijkse kerkbalans-envelop niet bezorgd Dit geldt ook voor degenen die hun (eenmalige) bijdrage voor 2019 al in 2018 vooruitbetaalden.
De fiscaal aantrekkelijke periodieke giften-aftrekregeling (vanaf 2014 als onderhandse overeenkomst toegestaan zonder tussenkomst van de notaris) staat natuurlijk open voor iedereen. Het aantrekkelijke van deze fiscale regeling is dat bij het bepalen van de omvang van het aftrekbare bedrag geen (onder- en boven-) drempel wordt gehanteerd, zoals bij de normale giftenregeling wel het geval is. Hierdoor is 5 jaar lang uw gehele jaarlijkse kerkelijke bijdrage aftrekbaar.
Aantrekkelijk voor iedereen, of uw bijdrage nu groot of klein is, de belastingdienst maakt het iedereen makkelijker. Daarbij is er ook voor iedereen de mogelijkheid om de bijdrage in 2019 te verhogen zonder dat het hem of haar zelf meer kost(!). Waarom de kerk dit voordeeltje niet gunnen?
Bij vorige acties kerkbalans is hier veel informatie over verstrekt. Misschien heeft u dit gemist of heeft het u nog niet tot actie aangezet. Misschien een goed voornemen om met ingang van 2019 mee te beginnen? Wilt u eerst nadere informatie, laat het weten.

Extra PGB-website
Kijk eens op onze speciale kerkbalans website http://www.kerkbalansbarendrecht.nl  die binnenkort weer operationeel is.
Op de hoofdpagina van deze site vindt u onder het hoofdje MIJN KERK IN BALANS de SCHENKCALCULATOR - KERKBALANS. Probeer die eens in te vullen met uw eigen gegevens, en zie voor uw situatie het voordeel van de meerjarige overeenkomst. Plus de mogelijke verhoging van uw jaarlijkse bijdrage die u zelf, dankzij de hogere aftrekpost, niets extra kost.
Besluit u om vanaf 2019 uw kerkelijke bijdrage in te brengen in de fiscaal aantrekkelijke meerjarige schenkingsovereenkomst, neem dan even contact op met de penningmeester. Het formulier wordt dan voor u ingevuld, en u maakt het zelf af door het plaatsen van uw handtekening.

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op; tel. 010-5913849 ; e-mail
Hartelijke groet, Aad Boers (penningmeester, College van Kerkrentmeesters)
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.