Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE


Afscheid of toch niet?
Door ds. Jaap van Rootselaar

 
Kinderen,...“Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.
Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn’
(Joh. 13, 33d-35)

In deze blijde tijd tussen Pasen en Pinksteren lezen we komende zondag over Jezus’ afscheidsgesprekken met zijn leerlingen.
Hij probeert hen voor te bereiden op het onvoorstelbare dat Hij zeer binnenkort niet meer zó in hun midden zal zijn, zoals Hij nu nog wel bij hen is: namelijk in oogcontact, in rechtstreeks gesprek en onderwijzing. Nu zou je misschien verwachten dat Hij hen daarbij aanspreekt op hun draagkracht als volwassen mensen, maar het tegendeel gebeurt: Kinderen noemt Hij hen: als zouden ze als pasgeboren kinderen het leven nog helemaal voor zich hebben...En klinkt daarin dan niet zoiets als: Jullie zijn kinderen van Gods schepping, uit zijn hand mag je leven en in zijn bewaring ligt als nieuw de toekomst voor jullie open?! En bij dit nieuwe leven hoort een nieuw gebod: “Heb elkaar lief.
Een nieuw gebod? Maar dit gebod is toch al zo oud als de Bijbel?:“Heb je naaste lief als jezelf, want hij is er één zoals jij” (Lev. 19, 18b). Ja en toch is het een nieuw gebod, want is dit gebod ooit al eens verouderd? Bovendien maakt liefde, ware liefde je niet telkens opnieuw tot een nieuw, waar mens?
In een merkwaardige zoektocht gaat de altijd zo kritische Jan Mulder in een tv-serie op zoek naar ‘eeuwig leven’. Hij probeert, als zovelen vóór hem, het ‘levenselixer’ te vinden, een middel om ons leven eindeloos te verlengen en/of te vernieuwen en hij zoekt dit in de ontdekkingen van de wetenschap en in de nieuwste medische vindingen... Alle respect voor de wetenschap èn voor Jan Mulder, want de dood is te vaak een (akelige) spelbreker, maar het probleem van onze sterfelijkheid zie ik daarmee niet opgelost worden...Al was het maar dat sterven en doodgaan onlosmakelijk verbonden zijn met de kringloop van de natuur. Het nieuwe Paasopstandingsleven, dat de Heer bij zijn afscheid aan zijn leerlingen toezegt, is van geheel andere orde: Met de liefde waarmee Hij hen heeft liefgehad, zullen zij ook elkaar liefhebben...Liefde voor de ander wordt het wachtwoord en de sleutel voor het nieuwe leven. En daarbij zal hen dan dit wonderlijke overkomen dat in en door hun liefde voor elkaar hun verbondenheid met Jezus, de Opgestane, ook over alle grenzen van afscheid en dood heen zichtbaar zal worden; ja dat Hij zelf als hun levende Leermeester - voor het oog van de wereld - zal oplichten in hun omzien naar elkaar...  Zullen ook wij niet het levend lichaam van Hem zijn midden in deze wereld vol chaos, pijn, verdriet en dood?!
Vandaag, in deze prachtige Paastijd, mag het al beginnen. Een te mooie droom?
Wat is te mooi? Zijn goede dromen er niet om te durven doen?! En... je hoeft het niet in je eentje waar te maken: In plaatselijke kerkelijke groepen en gemeenschappen zijn er altijd al velen samen bezig om in de voetsporen van leermeester Jezus iets van zijn dromen voor een betere wereld te verwezenlijken, m.n. In pastoraat en diaconaat. En in en rond de Bethelkerk doen we dit nu tevens vanuit het project: ‘Waarderende Gemeente Opbouw’ (WGO).
De komende periode met de focus op: ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen.’ In de weg van de Heer er zijn voor Hem en voor elkaar zodat men ervaart: ik wordt gezien, gekend en geliefd. En... een glimp (of meer?) van de droom van het Koninkrijk van God wordt waar...
Doe jij, doet u, ook mee?
 
Ds.  Jaap van Rootselaar
 
lied 387 vs 1, 5
1 Als wij weer het brood gaan breken
dat Gij, Heer, ons geeft ,
leer ons dan met hem te delen
die geen deel van leven heeft.

5 Als wij zo de toekomst vieren
die Gij, Heer, ons geeft,
leer ons dan vandaag te zorgen
voor wie zelfs geen morgen heeft.


 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.