Protestantse Kerk in Nederland
 
 
De wijkraad van Diakenen De wijkraad van Diakenen

In de diaconale wijkraad hebben alle diakenen van onze wijk zitting. Dit jaar maken zes diakenen deel uit van deze wijkraad. Het laat zich aanzien, dat in de 2e helft van dit jaar een nieuwe diaken zal worden benoemd, waarmee we weer op het aantal terug zijn van 2009. Omdat de taken zich uitbreiden, is er nog steeds behoefte aan uitbreiding van onze wijkraad. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe diakenen.
Bij belangstelling en voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze wijkdiaconie. Het afgelopen seizoen is er met regelmaat vergaderd en zijn vele onderwerpen behandeld en waar nodig actie ondernomen.
De doelstelling van de wijkraad is om de diaconale instelling van de wijkgemeente te bevorderen. De diakenen verrichten daarbij een groot aantal werkzaamheden binnen de gemeente zoals collecteren in de erediensten, de voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal en het verzorgen van de bloemen in de kerkdiensten voor gemeenteleden die jarig zijn geweest (vanaf 80 jaar) en de zieken. Bij deze onze hartelijke dank aan allen die dit mogelijk maken.

"In het diaconale werk is sprake van getuigenis van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt".
Wij proberen dat enigszins waar te maken, door hulp te verlenen waar dat noodzakelijk is, ook buiten onze kerkelijke grenzen. Feit is wel, dat het voor de diaconie moeilijk is om zicht te krijgen op probleemsituaties. Heeft u weet van een dergelijke situatie, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met één van de diakenen.
De diaconie ondersteunt de Werkgroep Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden (WBU). Deze WBU werkgroep zet zich in voor de belangen van alle minimalen in Barendrecht. Ook ondersteunt zij de stichting: Modus Vivendie die zich bezig houdt met schuldsanering. Daarnaast verleent zij ook financiële steun aan de plaatselijke afdeling van de Stichting Present. Deze stichting heeft tot doel om een brug te slaan tussen de mensen, die hulp willen geven en mensen, die hulp nodig hebben. Juist de diaconie kan geconfronteerd worden met situaties, waarin hulp moet worden verleend. In concrete gevallen zal zeker een beroep worden gedaan op de stichting Present.
Wij als diaconie willen u er op attenderen, dat ook u bijvoorbeeld via uw werkkring/onderneming met een groep collega’s iets kunt doen als hulpverlener voor deze stichting.

Contactpersoon is Michel Roodnat, e-mail:

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.