Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Collectedoelen Collectedoelen

Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm te geven.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 AZC’s realiseren.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
het projectnummer ‘D 065123’ of doneer online.


Bethelbazar
De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de doelen van de bazar. De doelen voor dit jaar zijn:
• Stichting Present
• Mencoldes in Colombia.
• SHIF
• Voedselbank


Stichting Present
Stichting Present Barendrecht is sinds 2008 actief in Barendrecht. Destijds opgericht op initiatief van de Stichting Hart voor Barendrecht, de stichting is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in onze gemeente. Stichting Present gelooft dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present vormt hiermee de brug tussen de mensen die iets (hulp) te bieden hebben en de mensen die juist geholpen kunnen worden. Wat is er mooier, om met onze eigen talenten en inzet, een naaste dichtbij op vaak eenvoudige wijze te helpen en een lichtpuntje te bieden in hun soms sombere situatie. Vindt u het leuk om mee te doen? Aanmelden kan via info@presentbarendrecht.nl.
Voor meer informatie: www.stichtingpresent.nl/barendrecht

Mencoldes in Colombia
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Mencoldes zet zich al meer dan 25 jaar in voor de gemarginaliseerden in Colombia. Sinds 1996 richt de organisatie zich specifek op de vluchtelingen van het platteland. De medewerkers proberen de nieuw aangekomen vluchtelingen zo goed mogelijk een eerste opvang te bieden. In Bogotá komen jaarlijks zo’n 30.000 vluchtelingen van het platteland, wat betekent dat er per dag 30 à 40 gezinnen opgevangen moeten worden. Vaak zijn de verdrevenen er slecht aan toe. Sommigen zijn ternauwernood ontsnapt aan de dood. Ze verkeren in shock of zijn zwaar getraumatiseerd. Mencoldes probeert de ontheemden, na de eerste opvang, weer een toekomstperspectief te geven. De organisatie heeft een eigen opvangcapaciteit voor de vluchtelingen van het platteland. Helaas kunnen ze geen structurele oplossing bieden
voor de miljoenen ontheemden. Dat zou onbetaalbaar zijn. Daarom zoekt Mencoldes naar andere oplossingen.
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand. Het helpt vluchtelingen om een bedrijfe te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats.


Stichting SHIF
Stichting SHIF heeft als missie om initiatieven, voortvloeiend uit of gerelateerd aan Children Sure House, (Christelijk onderwijs,  economische activiteiten, sociale projecten) te ondersteunen in Oeganda met drie pijlers, Health, Education and Justice. Dit doen we in de overtuiging dat wij kansarme kinderen moeten en kunnen ondersteunen in Gods wereld, daar ligt onze verantwoordelijkheid. De  initiatiefnemers van de projecten zijn een inspiratiepunt voor de mensen om hen heen en voor ons, terwijl wij in Nederland leven. Investeren in onderwijs is daarbij de sleutel tot succes. Dit alles willen we doen vanuit het standpunt van gelijkwaardigheid, de initiatieven
worden in Oeganda ontplooid en uitgevoerd, vanuit Nederland willen we dit ondersteunen waar mogelijk.
Vanuit Nederland kunnen we de initiatieven ondersteunen door onze krachten te bundelen, door fondswerving en het delen van onze kennis.


Visie
De stichting wil initiatieven in Uganda ondersteunen die kansarmen de kans biedt zichzelf te ontwikkelen met een waardig bestaansrecht als doel, dit alles gebaseerd op de pijlers Health, Education and Justice. Voor meer informatie: www.SHIF.nl

Voedselbank Barendrecht
De Voedselbank Barendrecht wil enerzijds direct mensen helpen die onder een bepaald bestaansminimum leven door middel van het verstrekken van voedselpakketten en anderzijds de verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en wekelijks voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in grote armoede leven.
Bij ons werk maken wij geen onderscheid in geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd.

De Voedselbank Barendrecht zet zich in voor gezinnen en alleenstaanden die tijdelijk niet in staat zijn om voldoende in hun eerste
levensbehoefte te voorzien. Zij kunnen in aanmerking komen voor een voedselpakket waarin levensmiddelen zitten die kwalitatief nog goed zijn, maar om de een of andere reden niet meer verkocht kunnen worden.
Deze producten worden ingezameld bij lokale ondernemers, kerken en particulieren.
Daarnaast wordt in de kerken van Barendrecht het ‘product van de maand’ ingezameld voor de Voedselbank Barendrecht.
Een financiële bijdrage kan gestort worden op: IBAN-nummer: NL72 RABO 0153 5136 75, t.n.v. Stichting Voedselbank Barendrecht.
Voor meer informatie:
www.voedselbankbarendrecht.nl

Namens de diaconie een hartelijke groet

Annelies van der Sluijs
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.