Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Catechese groepen Catechese groepen

Tienercatechese
‘Wat heeft geloven en kerk met mij te maken?’
Dit is een centrale vraag binnen de tienercatechese. De nadruk ligt bij de tienercatechese op het
ervaren van deze vraag en in gezellige sfeer met deze vraag bezig zijn. Het is dus zeker geen ‘saai
lesuurtje’. Aan de orde komen verschillende grote en kleine thema’s uit de wereld van geloof en
leven. De thema’s worden benaderd vanuit de eigen leefwereld. Ook is er veel ruimte voor
thema’s en vragen, die de tieners zelf inbrengen. Telkens wordt er gezocht naar verbindingslijnen
tussen het dagelijkse leven en de Bijbel, de kerk en de wereld om ons heen.
Er wordt gebruik gemaakt van eigentijdse middelen om deze thema’s met de jongeren te
bespreken.
Voor Carnisse Haven (11-13 jaar).
Contactpersoon: Marijke Roodnat, tel. 0180-546670
Voor de Bethel-, Triomfator- en Dorpskerk (12 en 13/14 jaar)
Contactpersoon: Loek van Doorn 622296, lvandoorn@hetnet.nl

Kindercatechese Carnisse Haven
Speciaal voor iedereen uit groep 4 en 5 van het basisonderwijs is er 6x per jaar kindercatechese.
Op deze avonden wordt er verteld over wat er allemaal in de kerk gebeurt en over een aantal
Bijbelse onderwerpen. Hierin verschilt de kindercatechese van de kindernevendienst, omdat in de
kindernevendienst juist het beleven van de eigen viering centraal staat. Thema’s als: wat is er in
de kerk te zien, doop en avondmaal, worden aan de hand van verhalen, liedjes en doe-opdracht-
en behandeld.
Contactpersoon: Hilda Gebben, tel. 0180-626842

Basiscatechese Carnisse Haven
Wat betekenen al die tekens en kleuren in de kerk? Waarom wordt er gedoopt? Wat betekenen
Kerst en Pasen? Wat is geloven eigenlijk? Ben jij benieuwd naar het antwoord op deze en nog heel
veel andere vragen: Kom dan naar de basiscatechese!
De basiscatechese is er speciaal voor jongens en meisjes uit groep 6 en 7 van het basisonderwijs.
Met elkaar zullen we horen en leren over het ontstaan van geloof en kerk. We zullen dit met el-
kaar op een fijne manier doen. In de basiscatechese wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende
thema’s: de kerk(dienst), symbolen in het geloof, christelijke feesten, belangrijke Bijbel verhalen
en de persoon van Jezus. Tot Pasen op elke donderdagavond, behalve natuurlijk in de vakanties.
Contactpersoon: Nel Vis Middeldijk 113 tel. 0180-616645

Jongerencatechese
Wat betekent geloven voor mijn eigen leven? Wat vind ik van de kerk en het geloof? In de jon-
gerencatechese staat het onderling gesprek rondom deze en andere vragen centraal. Ook is er
veel ruimte voor vragen over het geloof, waarvoor in de kerkdienst niet altijd de ruimte is. Er wordt
gewerkt met zeer eigentijdse middelen, zoals cd’s, computer, beamer en DVD om de thema’s met
elkaar te bespreken. Doelstelling is dat deze avonden mogen bijdragen aan het op een zinvolle
manier inhoud en vorm geven aan het eigen dagelijkse leven.
Voor Carnisse Haven (14-17 jaar):
ds. J.M. Boers-de Jong 010-5913849, email, jmboersdejong@kabelfoon.net
Voor de Bethel-, Triomfator- en Dorpskerk (14/15-16 jaar):
Contactpersoon:  van de wijkpredikanten

17+groep (belijdeniskring)
Voor iedereen van 17 jaar en ouder is er na de jongerencatechese de mogelijkheid om de belij-
deniskring te volgen. Je bent voor deze kring ook van harte welkom als je nog niet zeker weet of
je belijdenis wilt gaan doen. De belijdeniskring bereidt voor op het doen van openbare geloofs-
belijdenis in de kerk. In deze kring komen verschillende onderwerpen aan bod die met geloof en
kerk te maken hebben. Ook is er veel ruimte om de eigen geloofservaringen en geloofsvragen met
elkaar te delen. Daarnaast is er ook aandacht voor achtergrondinformatie over de kerk en wordt
met elkaar besproken wat openbare belijdenis van het geloof betekent.
Nadere informatie is te verkrijgen bij: ds. Joma Boers-de Jong, tel. 010-5913849
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.