Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Belangrijke financiele zaken Carnisse Haven Belangrijke financiele zaken Carnisse Haven

Inleiding


Een kerkelijke gemeenschap die aan activiteiten veel te bieden heeft, kan niet zonder de enthousiaste inzet van velen. Daar hebben we gelukkig geen klagen over. Maar alle activiteiten die we organiseren vereisen ook een gezonde financiële basis. Daarvoor is er maar één bron, en dat zijn wij zelf, als leden van Carnisse Haven. In dit hoofdstuk willen we duidelijkheid scheppen over soms ingewikkelde structuren, en u daarmee de weg wijzen op dit gebied.
Voor de organisatie van allerlei financiële zaken is het van belang te weten dat Carnisse Haven een van de wijkgemeentes is binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB). De financiële acties worden aangestuurd door het College van kerkrentmeesters (CvK).
Voor alle vragen op financieel gebied van Carnisse Haven kunt u contact opnemen met Gert van der Wilt. Telefonisch te bereiken op 06-12496473
  of per email: 2e_penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl

Kerkelijke bijdrage en financiële acties
Jaarlijks worden er door de Protestantse Gemeente Barendrecht in alle wijken, dus ook in Carnisse Haven de volgende financiële acties gehouden:

-Actie Kerkbalans in januari voor de kerk                                                
(kerkelijke bijdrage of vaste vrijwillige bijdrage)
-Actie Missionaire en Diaconale Bijdrage in april voor diaconie en zending
(organisatie bij College van Diakenen)                                                           
-Actie bijdrage Solidariteitskas
(vaste bijdrage € 10,00 per lid) in juli                       
-Actie bijdrage Oogstcollecte in november voor de kerk


Collectebonnen
Een prima middel om bij te dragen aan de collectes, met als bijkomend voordeel gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van de aftrek van giften.
U kunt ze bestellen door overmaken van het bedrag van de gewenste  bonnen naar NL49 INGB 0005 1631 27 tnv Prot Gemeente Barendrecht collectebonnen.
Mevrouw A.H. Tuitel-Smits (0180 623 688) zorgt dat u ze thuisbezorgd krijgt.
 
Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn:
GELE kaarten van € 10,00 (20 x € 0,50);
BLAUWE kaarten van € 20,00 (20 x € 1,00);
WITTE kaarten van € 40,00 (20 x € 2,00).
Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging?


De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd. In de maanden juni, juli en augustus moet u rekening worden gehouden met mogelijk wat latere bezorging vanwege de vakantieperiode.


College van kerkrentmeesters

Giften
Ook buiten de reguliere financiële acties zijn giften of schenkingen voor Carnisse Haven natuurlijk van harte welkom! Gebruik hiervoor bankrekeningnummer NL73RABO0305420216
ten name van Protestantse Gemeente Barendrecht.


Abonnementenadministratie Kerkblad “Klankbord”
Klankbord is het kerkblad dat elke 2 weken bij de abonnees door vrijwilligers wordt thuisbezorgd.  Daarmee kunt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen. Ook vanuit de wijkgemeente Carnisse Haven wordt voor elk nummer (veel) kopij aangeleverd. De drukkosten van Klankbord worden omgeslagen over de abonnees. Daarvoor wordt jaarlijks € 20,00 in rekening gebracht.
Betaling geschiedt in principe door een jaarlijkse automatische incasso waartoe u als abonnee een machtiging afgeeft.
Indien nodig kunt u hiervoor contact opnemen met de financiële administratie van Klankbord, dhr. Bert Langerak, 0180-623096 , email: klankbordbarendrecht@hotmail.nl
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.