Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Sectieindeling ouderlingen Sectieindeling ouderlingen
Om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente weet bij wie hij of zij terecht kan voor pastorale aangelegenheden zijn de secties verdeeld onder de ouderlingen. 

Hieronder treft u de verdeling aan. Om het bericht niet te lang te laten worden, noem ik de nummers van de secties. De namen en gegevens van de ouderlingen  vindt u terug in het Jaarboekje 2019 onder Carnisse Haven.
Vooraf wil ik nog opmerken dat waar u nu contact heeft met een contactpersoon of ouderling, dat gewoon blijft.  Via die contactpersoon kunt u zo nodig om een gesprek vragen met de ouderling.

Heeft u geen contactpersoon, dan kunt u natuurlijk direct contact opnemen met de betreffende ouderling , met mij of één van de predikanten.   Welke predikant uw aanspreekpunt is, kunt u ook zien in het  Jaarboekje 2019.
Verdeling  secties
Sectie 5.1/5.2                                   mw. E.W.M. Groenveld - Tol /                                                                                H. Groenveld
Sectie 5.3/5.9                                   mw. I.V. van Engel
Sectie 5.4/5.5/5.6/5.7                       vacant 
Sectie  5.8/6.4/6.5                            mw. J. Verhoef 
Sectie 6.1/6.2                                   dhr. M. Wijnen
Sectie 6.3                                         mw. J. van Dijk – Pieters
Sectie 6.8/6.9                                   mw. A.N. Heule - van Sevenhoven
Sectie 5.28/5.29/6.6/6.7                   mw. J. van Dijk - Pieters   

Het is helaas niet mogelijk om iedereen te bezoeken.  De komende tijd beraadt de Wijkraad voor het Pastoraat  zich over waar in het pastorale werk de accenten komen te liggen.
Nu worden nieuw ingekomen leden begroet, bij geboorte gaan we op kraamvisite, bij huwelijk of huwelijksjubilea komen we op bezoek. Bij leden die behoren tot de leeftijdscategorie 80 + proberen we ieder jaar rond de verjaardag  een bezoek te brengen. Natuurlijk komen we ook als u er om vraagt.  
Het is belangrijk dat u zelf  in ieder geval een signaal afgeeft als er sprake is van ziekenhuisopname of (ernstige) langdurige ziekte.  Kennen en gekend worden houdt ook in dat we op elkaar letten en zo nodig signalen doorgeven als pastorale aandacht gewenst is.

De Wijkraad voor het Pastoraat vraagt u na te denken of u wellicht een beperkte taak binnen het pastorale werk zou willen opnemen. Bij voorbeeld bezoeken van nieuw ingekomen leden of 80 + bezoek.  U kunt helpen Carnisse Haven blijvend te laten bruisen.
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
#protestant
Het magazine #protestant verschijnt vier keer per jaar. Dit gratis blad is bedoeld voor álle ambtsdragers en vrijwilligers. Klik hier om een abonnement aan te vragen.
 
Veilige kerk
Het protocol vertrou-wenspersonen Protes- tantse gemeente Barendrecht kunt u lezen via deze link
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.