Protestantse Kerk in Nederland
 
 
UIT DE KERKENRAAD UIT DE KERKENRAAD
   

Kort verslag van de wijkkerkenraad van 8 november 2016
 
Omdat er een aantal belangrijke punten op de agenda staan is er ditmaal geen kleine kerkenraad, maar een wijkkerkenraad.
 
Allereerst was er goed nieuws. Door het vertrek van ds. Joma Boers-de Jong is er een benoemingscommissie in het leven geroepen, die de opdracht hebben gekregen een kerkelijk werker te zoeken, die in het door ons geschetste profiel zou passen. Wel voor de tijd van slechts 1 jaar, gezien de financiële situatie van Protestants Barendrecht.
En daarin is men geslaagd.
Wel heeft de kerkenraad zich zelf opgelegd dat alles op alles gezet moet worden om ook extra pastorale ondersteuning te krijgen na 2017.
 
Jaarlijks worden er evaluatiegesprekken gevoerd met de predikanten.
Aan de hand van een door de predikanten gemaakt verslag vindt een vertrouwelijk gesprek met de evaluatiecommissie plaats.
Over de hele linie gesproken is iedereen erg tevreden over het werk wat is verzet, alhoewel de kerkenraad zich wel zorgen maakt over het vele vergaderwerk, dat er toch iedere keer weer insluipt.
De predikanten vinden het plezierig dat zij hun verhaal kwijt kunnen en er uitgebreider over kunnen praten.
 
Ter informatie is het predikantenrooster aan de orde geweest. Behalve dat er is afgesproken dat er volgend jaar geen dienst zal zijn op oudejaarsavond zijn er geen bijzonderheden te vermelden.
 
Er wordt tevens besloten een brief te schrijven aan de AK met het advies van de kerkenraad m.b.t. de kerksluiting in het dorp. De gemeente gehoord hebbende is besloten de voorkeur te geven aan het sluiten van de Bethelkerk met dien verstande dat alles in het werk gesteld moet worden om de monumentenstatus er af te halen.
De reden om niet voor de Triomfatorkerk te kiezen is tweeledig: geografisch liggen Dorpskerk en Bethelkerk vlak bij elkaar. Maar ook is de kerkenraad bang dat bij verkoop van de Triomfatorkerk het geld hard nodig is om de renovatie van de Bethelkerk te kunnen betalen.
Vanuit de wijkgemeente kwam nog wel de suggestie om beide kerken af te stoten en voor het dorp een nieuwe kerk te bouwen.
 
In iedere vergadering van de wijkkerkenraad komt een wijkraad aan de beurt om te vertellen over wat hen bezig houdt. Ontwikkelingen en knelpunten. O.a. is er een wens om aanvullend beleid te maken t.a.v. de muziek tijdens de diensten. De jeugddienst zou meer vrijheid willen hebben in vormgeving en liturgie en zo zijn er ook vragen naar meer opwekkingsliederen in de dienst.
Ook participatie van gemeenteleden tijdens de dienst wordt als wenselijk gezien.
In kleine groepjes hebben we gesproken over een aantal zaken als: hoe beleef je zelf de kerkdienst, wat zijn voor jouw belangrijke elementen? Zijn er onderdelen waarbij je je niet aangesproken voelt. Deel je jouw ervaringen met anderen?

De volgende wijkkerkenraad wordt gehouden op 10 januari 2017

Els van Prooijen, scriba
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.