Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Zondag 12 september: Startzondag 2021 Zondag 12 september: Startzondag 2021

Sinds jaar en dag vieren de PKN-kerken en de RK-parochie St. Augustinus samen Startzondag. In verband met de corona-pandemie is verleden jaar noodgedwongen besloten om de grootschalige en gecombineerde viering (zoals die voorheen in Sporthal ‘De Bongerd’ plaatsvond) in te ruilen voor meer reguliere kerkvieringen. Daar is ook dit jaar toe besloten. Zondag 12 september vindt om 10.30 uur een Startzondagviering plaats in de Bethelkerk, die vooral is bedoeld voor hen die zich met die kerk en/of de Dorpskerk verbonden voelen. Voorts vinden er die zondag om 10.30 uur Startzondagvieringen plaats in Carnisse Haven en de kerk van de St. Augustinusparochie aan de Marijkesingel. Deze vieringen zijn door de voorgangers onderling afgestemd.

Startzondag markeert na de zomervakantie de start van een nieuw jaarseizoen van geloofsontwikkeling. Daartoe organiseren de kerken tal van activiteiten die er op zijn gericht om enerzijds de binding binnen de geloofsgemeenschappen te vergroten en anderzijds het geloof te verdiepen. Zo worden door de oecumenische werkgroepen Vorming & Toerusting activiteiten georganiseerd die vooral die binding en die verdiepingen beogen te vergroten. Maar ook kringgespreken en andersoortige activiteiten dragen daartoe bij.
Door corona is – buiten de reguliere zondagvieringen – het kerkelijk leven van onze geloofsgemeenschappen noodgedwongen voor een deel tot stilstand gekomen. Het verlangen om met elkaar weer voluit ‘kerk’ te kunnen en mogen zijn, is groot. Dat door velen gevoelde en ook uitgesproken verlangen plaatst deze Startzondagviering in een bijzonder perspectief.
Ook om die reden is aan deze Startzondag het thema meegegeven: “
Van U is de toekomst”. Waarmee bedoeld wordt dat ons voortbestaan als individu, als kerk en als samenleving niet alleen van onszelf afhangt. Natuurlijk is het de opdracht aan eenieder zich in te zetten om het goede voor zoveel mogelijk mensen te realiseren. We hoeven slechts te denken aan de noodzaak om de leefomstandigheden van vluchtelingen te verbeteren. Maar ook in bredere zin zijn veranderingen nodig om de wereld meer én weer leefbaar te maken. Het gaat dan om de moed om daadwerkelijk te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen. Indachtig dit thema zal in de Startzondagvieringen worden gecollecteerd voor Vluchtelingenwerk Nederland.
De aan Startzondag deelnemende kerken in Barendrecht hopen dat zij in 2021 hun zorgvuldig opgebouwde lokale traditie van één gecombineerde viering kunnen hervatten, waarmee Startzondag weer de oecumenische inspiratie van deze kerken fysiek zichtbaar maakt.

 
Hartelijke groet!
ds. Henk-Jan Ketelaar

 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.