Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Raadsvoorstel gemeente Barendrecht, locatie Bethelkerk. Raadsvoorstel gemeente Barendrecht, locatie Bethelkerk.
Eerder informeerden wij u dat de Bethelkerk één van de mogelijke locaties is voor de herhuisvesting van ’t Trefpunt.

Raadsvoorstel
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de reacties en locaties overwogen en ervoor gekozen de locatie Bethelkerk aan de gemeenteraad voor te stellen als nieuwe locatie voor de herhuisvesting van de gebruikers uit ’t Trefpunt.

In het voorstel neemt de gemeente Barendrecht tot 1 oktober de tijd om met de Protestantse Gemeente Barendrecht tot overeenstemming te komen. Hierbij staan het zekerstellen van gebruik tot 2025 en de verkoopprijs voor ons centraal. Als we daar niet uitkomen, dan is renovatie/nieuwbouw van ’t Trefpunt het alternatief. Het voorstel wordt besproken in de gecombineerde commissie Samenleving/Ruimte op dinsdag 13 februari. Vervolgens vergadert de gemeenteraad op dinsdag 6 maart 2018 over het uiteindelijke voorstel. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Alle stukken kunt u online inzien via de website van de gemeente Barendrecht https://barendrecht.raadsinformatie.nl/dashboard

In gesprek
Juist omdat de ontwikkelingen rondom de mogelijke verkoop van de Bethelkerk aan de gemeente Barendrecht veel gemeenteleden persoonlijk raakt, zal het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraden Noord en Zuidwest met de gemeenteleden in gesprek blijven.
Vanaf zondag 11 februari zullen zij iedere zondag na de dienst koffieschenken in de Bethelkerk, iedereen bijpraten over de laatste ontwikkelingen en vragen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Louw Stroo
Scriba Algemene Kerkenraad PGB
06-40184476
terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.