Protestantse Kerk in Nederland
 
 
. . ACTUELE INFORMATIE TRIOMFATORKERK

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 21 oktober 2018, Geen dienst
Dienst in de Bethelkerk en de Dorpskerk

Zondag 28 oktober 2018, 09:30 uur
Dhr. J. Oorebeek

Zondag 4 november 2018, Geen dienst
Dienst in de Bethelkerk en de Dorpskerk

Zondag 11 november 2018, 09:30 uur
Ds. C. Romkes

 
Van de dominee

Van de dominee

Stenen en harten (5)
Ooit trof ik bij een van u een kleindochter van een jaar of twaalf die met vrijmoedige interesse doorvroeg over mijn beroep en mogelijkheden (en beperkingen). De vragen en antwoorden flitsten vijf minuten heen en weer en toen concludeerde ze: “Dus, leven is de kunst om met teleurstellingen om te gaan?!”
Ik vertel het graag, als aansporing voor mezelf en anderen om niet in frustratie om je heen te bijten maar geduld op te brengen. In de zondagen van de herfst gaat het in de kerk ook veel over geduld. En toch ook over: verwachten. Maar daar zit het woord wachten dus in. In plaats van ‘afwachten’ is ‘verwachten’ wel actief, alert, hoopvol. In de weken die voor ons liggen, als het herfst is. Begin november noemen we de namen van hen die ons ontvielen. Loslaten, uit handen geven. Wat zijn we kwetsbaar. We koesteren de namen en vertrouwen dat ze gekend en genoemd blijven, bij God en bij ons. (NLB.199)
Eind november laten we een gebouw los. Fijne akoestiek en het prettigste orgel van Barendrecht. En een prettige ruimte; Carnisse Haven is net zo gebouwd: via een ruime ontmoetingsruimte kom je in de kerkzaal. Het is een flinke teleurstelling dat dit praktische gebouw moet wijken. Teleurstelling moet niet in verwijt of rancune blijven steken.
Spiritualiteit, zingeving, vormgeving van betrokkenheid, deelname aan aktiviteiten, ja, het verandert allemaal razendsnel. Op zondagmorgen een uur luisteren en zingen, dat is een gewoonte van vervlogen tijden?
Ons loslaten heeft zich vertaald in aanschuiven. Begin december geven we onze oude SoW-wensen nieuw vorm. Soms spreek ik mensen die op enig moment toegeven dat ze slecht tegen veranderingen kunnen. Die hebben het de laatste decennia moeilijk in de kerk en in de wereld. Gemopper en verwijten hoor ik niet zo veel. Gelukkig; dat compliment geef ik u graag. Vroeg of laat kies je ervoor het met elkaar uit te houden. Geduld wordt gevoed door liefde.
 

Een lied
1 Vuur dat licht van leven geeft
aan wat op de aarde leeft,
houd de liefde in ons gaande,
dat wij hoeden onze aarde.
Vuur van God met vlammen vrij,
wees ons dag na dag nabij.
2 Vuur dat warmte geeft en gloed,
dat de mensen branden doet,
wil ons aan elkaar verbinden
dat wij warmte blijven vinden.
Vuur van God met vlammen vrij,
wees ons dag na dag nabij.
3 Vuur dat smeult als vonken as,
en bewaart wat levend was,
wees de stem van ons geweten,
dat wij goede woorden spreken.
Vuur van God met vlammen vrij,
wees ons dag na dag nabij.
 
Tekst: Micheël Steehouder
Zangen van zoeken en zien 497

 
Van de scriba Van de scriba

Bij de dienst van 28 oktober
Zondag 28 oktober. BIJBEL-zondag. Zondag om eens extra stil te staan, met andere ogen te kijken naar wat een Bijbelverhaal te zeggen heeft. En dat allemaal omdat in zo’n verhaal heel vaak meer zit dan je zo op het eerste gezicht zou denken.
Voor dit jaar koos het Nederlands Bijbelgenootschap het bekende verhaal van Bartimeüs. Het verhaal van “Bar”, dat is “zoon”, van vader “Timeüs”. Met andere woorden, het verhaal van een man waarvan we de naam niet eens kennen. Waarvan we alleen weten
wie zijn vader was. Bartimeüs, de mens die wilde ZIEN.
We praten er samen verder over op zondag 28 oktober.

Zondag van gedenken
Het is al heel veel jaren traditie om op de 4e zondag van november hen te gedenken die ons in het dan afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Inmiddels is er een ándere gedachte opgekomen die dit gedenken terugbrengt naar de 1e zondag van de november maand, een gedachte die in de Dorpskerk reeds een paar jaar geleden tot werkelijkheid is gemaakt.
Op initiatief vanuit de wijken Noord en Zuid-west is er met ons als wijk Zuid-oost overleg geweest over een en ander, en dat heeft geleid tot het besluit dat we als PGB- kerken in het centrum van ons dorp, voortaan steeds de 1 e zondag van november stil willen staan bij onze overledenen.
Net als vorig jaar wordt dat stilstaan gezamenlijk gehouden in de Bethelkerk, en is de Triomfatorkerk dus gesloten.
Al met al een goed iets, want daarmee wordt het gedenken enerzijds en het afscheid nemen van een gebouw anderzijds, van elkaar losgekoppeld. Kunnen we ons op 25 november zo geheel richten op de laatste viering in de Triomfatorkerk.

Hans Oorebeek

 
Koffieclub Triomfatorkerk Koffieclub Triomfatorkerk

Dinsdag 30 oktober is er weer koffieclub. We beginnen om 10:00 uur, dan staat de koffie klaar. U bent allen van harte uitgenodigd.
Heeft u een gedicht of een leuk stukje, breng het mee en laat het ons horen. Samen gaan we er een fijne morgen van maken. Een lieve groet aan de zieken, we denken aan jullie.
 

Met vriendelijke groet,
Jack van Aalst

 
Boekbespreking en Kringwerk Boekbespreking en Kringwerk

- Modern Bijbellezen, meestal op de eerste donderdag van de maand, 09.30 uur in de Triomfatorkerk. We bespreken ‘Alles voor allen’ van Oosterhuis. 18 oktober weer.

Bijbeluurtje voor Senioren, nu een week eerder, 9 oktober, 10:00 uur in de Triomfatorkerk.

25+. Maandelijks op een avond bij de deelnemers thuis.

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.