Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vacature Penningmeester/boekhouder Vacature Penningmeester/boekhouder


Aad Boers stopt per 1 januari 2019 met zijn taken als penningmeester en boekhouder van onze gemeente. Hij heeft deze functie dan bijna tien jaar vervuld. Eigenlijk al twee jaar te lang.
Van de combinatie penningmeester en boekhouder, die Aad Boers heeft ingevuld, willen en moeten we af.
Wij, als college van kerkrentmeesters, zijn al enige tijd op zoek naar kandidaten die de functie van penningmeester of boekhouder willen gaan vervullen.

Over de invulling van die taken willen we graag in gesprek met potentiele kandidaten om te verkennen hoe een en ander in te vullen, zodat het werkbaar is voor de betrokken persoon of personen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een duo penningmeesterschap waarbij er sprake is van twee penningmeesters. Een penningmeester die de uitvoerende taken op zich neemt en een penningmeester die toetreedt tot het College van kerkrentmeesters als DB lid en meedenkt over het beleid en begroting en daarnaast jaarrekening opstelt.
De penningmeester(s) en  boekhouder behoeven geen ambtsdrager te worden.

Wanneer we geen boekhouder kunnen vinden zien we ons helaas genoodzaakt om die taak uit te besteden aan een marktpartij. Dat zal uiteraard aanzienlijke kosten met zich meebrengen, die we liever niet maken, maar het geeft wellicht ook mogelijkheden om de taken van de penningmeester(s) te verlichten. Want een penningmeester hebben we sowieso nodig en dringend ook. Het is zo 1 januari 2019! Daarna moeten de rekeningen wel betaald blijven worden.
Het moet toch mogelijk zijn om in een gemeente met bijna vijfduizend leden geschikte kandidaten voor deze twee essentiële taken te vinden?!

We roepen iedereen op die geïnteresseerd is in één van de twee taken en die een bijdrage wil leveren aan het samen gemeente zijn, zich als kandidaat te melden bij de voorzitter of secretaris (zie voor contactgegevens hieronder).
Daarnaast vragen we gemeenteleden, die andere leden kennen die zij geschikt vinden, hun namen door te geven.

U kunt contact opnemen met:
Peter Noordzij, voorzitter van het College van kerkrentmeester (telefoon 06 180 957 53) of Fred de Baas, secretaris van het College van kerkrentmeesters (telefoon 06 225 484 12).

 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.