Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Ontwikkelingen rond locatie Bethelkerk Ontwikkelingen rond locatie Bethelkerk

Vandaag, 11 januari, heeft de gemeente Barendrecht aangegeven dat zij, in verband met de voorgenomen sloop van het Trefpunt, verschillende locaties op het oog heeft voor de huisvesting van de activiteiten die momenteel plaatsvinden in het Trefpunt. De Bethelkerk is één van de mogelijke locaties.
Door het gebouw meerdere functies te geven blijft het gebruik als kerk nu en in de toekomst mogelijk.
(zie ook http://www.barendrecht.nl/centrumaanpak/t-trefpunt_511167/)

Proces gemeente Barendrecht
In de komende periode gaat de burgerlijke gemeente Barendrecht met verschillende locaties (waaronder de Bethelkerk) in gesprek om de haalbaarheid verder te onderzoeken. Om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor de keuze van een definitieve locatie wil de gemeente Barendrecht haar inwoners betrekken bij het proces. In de komende periode zullen de verschillende ideeën per locatie ook ter inzage liggen in “De huiskamer” en kunnen belangstellenden reageren op de plannen. Op basis van de gesprekken over de verschillende locaties en de feedback van inwoners wil de gemeente tot een keuze komen die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Proces Protestantse Gemeente Barendrecht
Vorig jaar heeft de AK het besluit genomen om de Triomfatorkerk en Bethelkerk (op termijn) te verkopen. Het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen (RCBBG) heeft bij de behandeling van de bezwaren die tegen het besluit zijn ingebracht, in de uitspraak aangegeven dat er gesprekken gevoerd mogen worden met de Gemeente Barendrecht inzake de verkoop van de Bethelkerk. De AK heeft hiertoe in oktober vorig jaar een verkoopgroep benoemd voor het voeren van deze gesprekken. Indien de gesprekken dermate concreet worden dat de gemeente Barendrecht een intentie tot koop heeft, zullen we dit met de betrokken wijkkerkenraden bespreken. Conform de uitspraak van het RCBBG zullen wij natuurlijk ook de gemeenteleden horen voordat de AK een besluit neemt over het daadwerkelijk verkopen van de Bethelkerk. Wij zullen u en de gemeenteleden, voor zover mogelijk, periodiek op de hoogte houden over de ontwikkelingen. In de eerstvolgende uitgave van Klankbord zal de AK aandacht besteden aan de berichtgeving vanuit de gemeente Barendrecht.

Louw Stroo
Scriba: Algemene Kerkenraad PGB

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.