Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Kerkbalans Kerkbalans

 


Kerkbalans 2018

In het voorjaar publiceerden we in Klankbord het voorlopige verwachte jaarresultaat van de actie kerkbalans 2018. Op basis van de toen aanwezige toezeggingen (€ 579.000) werd geschat dat de uiteindelijke opbrengst in de buurt van € 590.000 tot € 600.000 zou uitkomen, omdat op dat moment waarschijnlijk nog niet iedereen een reactie over zijn of haar bijdrage had gegeven.

Inmiddels is het augustus en nu alle reacties verondersteld worden bekend te zijn, is er € 587.000 (2083 reacties; afname 5,5%) toegezegd. Deze verwachte opbrengst voor 2018 is gelijk aan de begroting en ruim 5% lager dan in 2017 en 2016, toen de opbrengst € 621.000 gemiddeld per jaar bedroeg. Ten opzichte van de peiljaren 2012 en 2013 bedraagt (€ 675.000  gem. p.j.)  de afname zelfs 13%.

In 2018 is per 1 augustus inmiddels € 404.000 (69%) ontvangen. Ook in 2017 en 2016 was op die datum circa 70% van de jaarinkomsten ontvangen. Hieruit kunnen we verwachten dat de uiteindelijke ontvangsten aan het eind van het jaar dichtbij het begrote bedrag zullen liggen.

Daarmee past helaas ook 2018 volledig in de dalende lijn die we vanaf 2013 al duidelijk hebben kunnen waarnemen. Hoofdoorzaak is dat de wegvallende bijdragen door natuurlijk verloop (overlijden of vestiging buiten Barendrecht) niet of nauwelijks worden gecompenseerd door nieuwe bijdragers of verhoging van het gemiddelde bijdrageniveau.

We willen onze dank uitspreken voor de bijdragen die we ook dit jaar weer ontvangen. Ieders bijdrage wordt erg gewaardeerd, zowel de kleinere als de grotere, van oud en van jong.

 
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op; tel. 010-5913849 ; e-mail

Hartelijke groet,
Aad Boers (penningmeester, College van Kerkrentmeesters)
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.