Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Uitspraak van het Regionaal College (juli 2017) Uitspraak van het Regionaal College (juli 2017)

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft in een extra vergadering de uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in Zuid-Holland inzake het afstoten van de Triomfatorkerk en (op termijn) van de Bethelkerk besproken.

Het moderamen concludeert dat uitspraak voldoende mogelijkheden biedt om de beoogde doelstellingen:
-het optimaal inzetten van de beschikbare middelen, met name gericht op het efficiënt gebruik van de gebouwen;
-de omvang van pastoraat op peil houden met ruimte voor haar missionaire en diaconale taak en nieuw beleid; en
-een gezond financieel meerjarenperspectief te realiseren.

Het Regionaal College geeft in haar uitspraak ruimte voor voorbereidende activiteiten ten aanzien van de verkoopmogelijkheden van de Bethelkerk. Zij geeft daarbij aan dat op het moment van een besluit tot verkoop de kerkelijke gemeente opnieuw moeten worden gehoord.  Het moderamen erkent dat dit een formelere stap is dan in het besluit was voorzien. Het besluit ging uit van jaarlijkse monitoring van een aantal belangrijke parameters met het doel de gewenste en financieel mogelijke gebruikstermijn van de Bethelkerk te bepalen. Uiteraard zal de Algemene Kerkenraad, als er een concept verkoopcontract voor de verkoop van de Bethelkerk op tafel gaat komen, handelen conform de uitspraak van het Regionaal College.

Gelet op de conclusie dat de uitspraak voldoende ruimte biedt om de beoogde doelstellingen van het besluit te realiseren zal het moderamen de AK voorstellen geen beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak. Een eventueel bezwaar zou vóór 30 juli moeten  worden ingediend.

De uitspraak van het Regionaal College kunt u hier raadplegen

6 juli 2017

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.