Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad

Kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 4 oktober 2018

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij leest Psalm 25 vanaf vers 12 en gaat voor in gebed.

• Terugblik Startzondag 2018.
Het was een mooie dienst met een grote opkomst en positieve reacties op de inhoud. Conclusie: voortzetting van de Startzondag is gewenst. Wel moet gezocht worden naar versterking van de Commissie Startzondag.

• Er is nog steeds niemand gevonden om de administratie (lees: het bijhouden van mutaties) van Klankbord op zich te nemen. Ook de bezorging is een punt van aandacht: steeds minder vrijwilligers, geen vervanging bij ziekte of vakantie.

• In de kerk zijn vele trouwe vrijwilligers werkzaam. Het is echter zeer moeilijk om nieuwe aanwas te vinden voor openstaande functies.
Ook hier een punt van grote zorg. Als taken aan marktpartijen moeten worden uitbesteed heeft dit financiële gevolgen.

• De Verkoopgroep doet, d.m.v. de eindrapportage vertrouwelijk verslag van de verkoop van de Triomfatorkerk. De verkoopgroep wordt door de Algemene Kerkenraad bedankt voor het vele werk.
Het Communicatieteam zal i.o.m. de Verkoopgroep een verslag opstellen voor de gemeenteleden.

• Uitgebreid is stilgestaan bij de monitoring financieel gezond meerjarenperspectief. Welke criteria zijn nodig om te monitoren? Denk aan VVB, kosten onderhoud gebouwen, aantal kerkbezoekers enz.
Ook zijn de wensen besproken op het gebied van pastorale invulling.

• De samenwerking Zuidoost en Dorpskerk verloopt voorspoedig. De laatste eredienst in de Triomfatorkerk vindt eind november plaats.

• Rob Benner sluit de avond met de bede: Blijf bij ons, Levende, want het wordt avond en de dag is al ten einde. We zingen ook Lied 415, vers 1, 2 en 3 en bidden het Onze Vader.


Scriba Algemene Kerkenraad

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.