Protestantse Kerk in Nederland
 
 
. .

  Actuele informatie wijk ZUID-OOST (Dorpskerk)

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 24 november 2019, 10:00
Eeuwigheidszondag

Ds. C. Romkes

Zondag 1 december 2019, 10:00 uur
1e Advent

Ds. J.W. Stam

Zondag 8 december 2019, 10:00 uur
2e Advent

Ds. J.W. Stam

Zondag 15 december 2019, 10:00 uur
3e Advent

Ds. H.J. Ketelaar
 
Van de dominee

Van de dominee

Mensen en wijken (3)
‘We zijn toch PKN?!’ Ja, dat zijn we landelijk en provinciaal sinds 2004. Classicaal zijn we dat sinds 2009 en we vonden dat een hele sprong: alle gereformeerde en hervormde wijkgemeentes in de Hoekse Waard en Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Heerjansdam, 35 in totaal, stuurden drie keer per jaar twee afgevaardigden. Vrijzinnig en orthodox bij elkaar en het ging wonderwel goed.
Hier plaatselijk zijn we (pas) in 2014 een Protestantse Gemeente geworden. Tot dan toe zaten we al wel tien jaar onder de landelijke paraplu en moesten de plaatselijke gereformeerde kerk en hervormde gemeente meebetalen voor de landelijke en regionale organisaties. En op enig moment werden de predikanten ook vanuit Utrecht betaald en droeg de plaatselijke kerk daar wel voor bij.
Omdat men in Carnisse Haven al langer hervormd en gereformeerd gemengd en gefuseerd had, mag die zich
‘protestantse wijkgemeente’ noemen en zijn de andere nog hervormd dan wel gereformeerd. Pas als je als hervormde en gereformeerde  wijkgemeentes fuseert, mag je je protestantse wijkgemeente noemen. Dorpskerk en Zuid-Oost fuseren op 1 januari en worden dan een protestantse wijkgemeente. Als over een jaar Zuid-West en Noord fuseren, zijn het twee gereformeerde wijkgemeentes die fuseren en daarom heten ze dan gereformeerd en toch niet protestants. Daarvoor moeten ze dan toch ook fuseren met de wijkgemeente Dorpskerk. Ja, het is verwarrend. Maar zo zijn de formele regels.
Ter geruststelling mag gezegd worden dat na de formele fusie de verschillende wijken gewoon hun eigen leden en zeggenschap
behouden.

What’s in a name? Toch heb ik al vaak een lichte irritatie bespeurd als bovenstaande procedure werd uitgelegd. Ja, je bent lid van de PKN (landelijk) en lid van de PG Barendrecht maar zit nog in een gereformeerde of hervormde kaartenbak. Bij doorvragen bleek dat sommigen van u ‘eindelijk van die oude grenzen afwilden’. Of gevoelens van die strekking. Ik heb u daar waar mogelijk toen wel mee geplaagd. Het zijn naambordjes, stickers, labels. De beweging, de gemeenschap, dat bent u zelf, die bepaalt u zelf. Dat wordt door een organisatie gefaciliteerd, soms in banen geleid. Maar de sfeer bepaalt u zelf. Bijvoorbeeld door elkaar te complimenteren. Dan blijkt u een waarderende gemeente te kunnen zijn.

Een Danklied
 
– For the gift of his creation –
1 Voor de schepping en haar vruchten, -
God moet gedankt!
Voor de zon, de wolkenluchten,-
God moet gedankt!
Voor wat groeit in het verborgen
als wij slapen zonder zorgen,
om die schoot vol brood voor morgen, -
God moet gedankt!

2 Waar ons werk die schepping zegent, -
zijn wil geschiedt;
waar de liefde zwaar mag wegen, -
zijn wil geschiedt.
In de vreugde van het geven,

waardoor honger wordt verdreven
en wie wanhoopt kan herleven, -
zijn wil geschiedt.

3 Voor de Geest als bron van leven -
God moet gedankt!
Voor zijn vruchten, ons gegeven, -
God moet gedankt!
Om wat telkens weer verwondert:
trouw, ons op het hart gebonden,
liefde die wij ondervonden, -
God moet gedankt!

 
Fred Pratt Green (1903-2000)
Vertaling: Sytze de Vries
 
Belt u me even als ik iets voor u kan betekenen?
Een hartelijke groet voor groot en klein
ds. Cornelis Romkes
 
 
Boekbespreking en Kringwerk Boekbespreking en Kringwerk

Kringwerk
Modern Bijbellezen, normaliter eerste donderdag van de maand, half tien in de Bethelkerk maar nu op 14 november. En dan weer op 5 december.
Bijbeluurtje voor Senioren, op de laatste dinsdag van de maand om 10 uur in de Bethelkerk. 26 november weer.
25+. Maandelijks op een avond bij de deelnemers thuis.
Het leerhuis Bijbellezen, maandelijks.
Het Leerhuis (Kerk&Israél) geleid door Maarten Ouwens, voor de doorvragers.
En dan nog de filmavonden
.
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.