Protestantse Kerk in Nederland
 
 
. .

  Actuele informatie wijk ZUID-OOST (Dorpskerk)

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 8 december 2019, 10:00 uur
2e Advent

Ds. J.W. Stam

Zondag 15 december 2019, 10:00 uur
3e Advent

Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 22 december 2019, 10:00 uur
4e Advent

Ds. J.W. Stam

Woensdag 24 december 2019, 22:00 uur
Kerstnachtdienst

Ds.
 
Van de dominee

Van de dominee

Hij komt
We wachten niet op een verlaten perron maar wandelen zingend in een optocht naar het midden van de stad. Want daar komt hij aan, zo hopen we. In de kerk herkennen we zijn tred aan de begintonen in het pedaal van Nun komm, der Heiden Heiland’. Johan speelde het bijna elk jaar. De geloofshouding die we onszelf in Advent weer aanleren, komt in de buurt van niet zien en toch geloven’ en misschien ook wel van we gaan er voor’. Allemaal geduid in het beeld van een prins die in eenvoud zich onder zijn volk begeeft om ons te bevrijden van de tirannen die we onszelf aandoen. Om te bewijzen dat liefde de hartslag van alles is. En dat het ons gegeven wordt, aangereikt. Licht in onze duisternis.
Ik merk nogal eens dat moderne mondige gelovigen de beeldspraak op zijn minst gedateerd vinden. Ja, wij zouden nu andere beelden kiezen. Vroeger lag er wel veel nadruk op onze onmacht en kleinheid. Nu soms te veel op onze mogelijkheden en talenten die we moeten benutten en o wee als het ons niet lukt
‘in onze kracht te staan, dan resten ons wanhoop en zelfverwijt. Dan wordt het oude beeld zo maar weer actueel: Hij bevrijdt ons uit onszelf.
 
Een lied van Marijke de Bruijne

1 Wij mensen blijven dromen dromen en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen, te vinden al misschien.

2 Wij dromen van de mensenrechten die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten, daar ‘t recht van liefde leeft.

3 Verdwenen zijn de dictaturen, gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren, God zelf zal bij ons zijn.

4 Wie in die dromen durft geloven voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven in blijde aarzeling.

5 En licht en sterk, vol zachte krachten die onverzettelijk zijn,
bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn.

6 Waar mensen putten uit de bronnen van droom als werkelijkheid,
Daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd.

Geroepen om te Zingen 222


 
Ja, je herkent de liederen die in de jaren 70 en 80 gemaakt zijn soms makkelijk. Het was wel erg maakbaar en politiek, het zou ons binnenkort lukken in de Naam van God en mensen. Dat valt in dit lied nog mee; hier geen kruisraketten, wel dwaze moeders op de achtergrond. Later zeiden we: dit soort liederen beschrijven wel ons verantwoordelijkheid dromen. Maar echt zingen is bidden, onze dromen delen met God, onze dank geven aan Hem. Overgave en dankbaarheid. Wat vind jij?
  
Belt u me even als ik iets voor u kan betekenen?
Een hartelijke groet voor groot en klein
ds. Cornelis Romkes
 
 
Boekbespreking en Kringwerk Boekbespreking en Kringwerk

Kringwerk
Modern Bijbellezen, eerste donderdag van de maand, half tien in de Bethelkerk.
Bijbeluurtje voor Senioren, meestal op de laatste dinsdag van de maand om 10 uur in de Bethelkerk.
25+. Maandelijks op een avond bij de deelnemers thuis.
Het leerhuis Bijbellezen, maandelijks.
Het Leerhuis (Kerk&Israël) geleid door Maarten Ouwens.
En dan nog de filmavonden.


Ontvankelijk
Op woensdag 11 december komt warempel Sytze de Vries zelf, hier bij ons in de Dorpskerk met een lezing en liederen over Maria.
20 uur. Neem iedere liedliefhebber mee.
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.