Protestantse Kerk in Nederland
 
 
. .

  Actuele informatie wijk
ZUID-OOST (Dorpskerk)

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 24 februari 2019, 10:00 uur
Doopdienst

Ds. J.W. Stam

Zondag 3 maart 2019, 10:00 uur
Ds. C. Romkes

Zondag 10 maart 2019, 10:00 uur
Jeugdkerk

Ds. J.W. Stam

Zondag 17 maart 2019, 10:00
2e zondag 40-dagen tijd,
biddag voor gewas en arbeid,
Heilig avondmaal

Ds. C. Romkes

 
Van de dominee

Van de dominee

Ratelaar
Een paar jaar geleden zag ik in Delft een zilverachtige ratelaar liggen, met Davidsster. Ja, die is om tijdens de lezing van Ester op Poerim elke keer als de naam van Haman klinkt, die te overstemmen. Mijn collega’s hier hebben dat ook al in de praktijk gebracht.
In veel moslimlanden wordt erg negatief over joden en zeker over de staat Israël verteld. Je vraagt je dan af waar zulke vormen van antisemitisme vandaan komen, waarom men dat doet. En waarom de kritiek op de staat nu wel begrijpelijk is, vaak terecht maar toch op zijn minst ook selectieve verontwaardiging is. En waarom een volk dat al 2500 jaar ervaring heeft in die richting, zich niet zo makkelijk meer bloot geeft of kwetsbaar opstelt. Niet met de Holocaust nog zo dichtbij. Ja, Ester is een verhaal dat nog niet achter de rug is.
Amalek maakt de sterken wijs dat ze de zwakken kunnen missen en hoopt dat de sterken het laten gebeuren dat de zwakken worden afgesneden van de gemeenschap. Het enge is dat Amalek in jou zelf de kop kan opsteken en dat je dat zelf niet onderkent. Zo interpreteer ik 1Samuël 30 waar David in vers 24 een koppeling tussen lonen en uitkeringen instelt. Wat? Bijbel achterhaald? Nee, eerder actueel en confronterend.
 

Een lied van het IJE-koor
1 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen,
en dat aan elk leven betekenis geeft.

2 En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd;
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

3 En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu, in een wereld van steen en metaal,
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van zijn groot ideaal.

4 Dat werk’lijkheid wordt, als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en ‘t morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht!

Ik kreeg van Frits Heuvelink een verzameling van liederen die het koor door de jaren heen grotendeels zelf gedicht en van melodie voorzien heeft. Veel liederen waar de namen van Jan van Haeringen en Wim Hardenbol boven staan. Zo ook bij dit lied. Met een stel bijzondere verwoordingen. Hoop, verwachting, betekenis, zijn groot ideaal. Een soort klassieker geworden, zo is me verteld. Ik probeer me in te denken hoe fris deze taal was in een tijd dat we in de kerk nog maar net van de oude Psalmberijming waren overgestapt naar de nieuwe. En hoe deftig (en gedateerd?) die nu al weer klinkt.

Te Water
Voor de groothuisbezoeken vinden we aansluiting bij wat Carnisse Haven als thema koos: “te water”, over de Doop. Zo’n oud symbool van verbondenheid met Christus. ‘Wij zijn in Hem begrepen’ dichtte Barnard. Door dood en nacht heen met hem verrijzen, een nieuw mens worden, wandelen in liefde en eenvoud. We willen erover doorpraten op drie avonden en een middag in Dorpskerk en Bethelkerk.
25 februari Dorpskerk 20:00 uur
26 februari Bethelkerk 15:00 uur
26 februari Dorpskerk 20:00 uur
6 maart Bethelkerk 20:00 uur

Kom je ook? Opgave niet verplicht maar wel gewenst. Dat kan bij mij en de collega’s Ketelaar en Stam.

40 dagen projekt ‘Een nieuw begin’
We volgen in dit C-jaar in de Bethelkerk en de Dorpskerk de lezingen uit het Lucasevangelie. Voor de kinderen zijn er diploma’s te behalen voor vaardigheden als: kiezen, wakker worden, geduld, vergeven, teruggeven, juichen en hulp krijgen. Verhalen over Julia en Stef die een tuin mogen aanleggen. Voor de groten zijn dat: de verzoening, de verheerlijking, de vijgenboom, de wachtende vader en de thuisgebleven zoon, pachters die inhalig zijn, juichende mensen langs de kant. En Pasen, ja, gelukkig maar. De hoofdredacteur van Kind op Zondag, heeft er weer een sterk projektlied bij gemaakt. Opstanding en onze weg daar naar toe, Hem achterna, dat moet je durven, dat moet je leren, daar kun je in groeien. 
 
Een hartelijke groet voor groot en klein
ds. Cornelis Romkes

 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Veertigdagentijd en Pasen 2019

In de Dorpskerk gaan we weer liturgisch bloemschikken; om u alvast nieuwsgierig te maken het volgende:

lees meer »
 
Boekbespreking en Kringwerk Boekbespreking en Kringwerk

Modern Bijbellezen, donderdag 7 maart, half tien in de Bethelkerk.
Bijbeluurtje voor Senioren, voortaan op de laatste dinsdag van de maand om 10 uur in de Bethelkerk. Dus: 26 februari en 26 maart.
25+. Maandelijks op een avond bij de deelnemers thuis.
Leerhuis Bijbellezen, over Jezus. Op dinsdag 19 maart, 20 uur, de Ontmoeting.
Prof. dr. Cees den Heijer komt weer.
Leerhuis "Kerk&Israël", dinsdag 26 februari, 20 uur, Bethelkerk.
 

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.