Protestantse Kerk in Nederland
 
 
. .

  Actuele informatie wijk
ZUID-OOST (Dorpskerk)

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 9 december 2018, 10:00 uur
2e Advent
Ds. C. Romkes

Zondag 16 december 2018, 10:00 uur
3e Advent
Ds. P. Taselaar

Zondag 23 december 2018, 10:00 uur
4e Advent
Ds. C. Romkes

Maandag 24 december 2018, 22:00 uur
Kerstnachtdienst
Ds. C. Romkes

Dinsdag 25 december 2018, 10:00 uur
Kerstmis
Ds. C. Romkes

 
Van de dominee

Van de dominee

Harten en stenen (8)
Vooruit, even een terugblikje. Ik had niet gerekend op een kerk vol. Er gebeurde heel veel in deze dienst en we probeerden terughoudend te zijn om allerlei emoties die er toch wel zijn ook nog aan te wakkeren. Voor velen was het aangrijpend, zeker de stoet die door het pad de kerkzaal uitliep, voor het laatst.

Ergens in de jaren tachtig was er een serie gesprekken op de radio met kerkleiders en theologen over de secularisatie die toen al heftig bezig was. Namen als Okke Jager en Kardinaal Danneels. Het boekje dat men er van maakte, heette ‘Voorbij de vanzelfsprekendheid’. Die titel is sindsdien een deel van mijn gereedschap. En alle inspirerende boekjes over gemeenteopbouw die sindsdien verschenen zijn, zoals ‘Leven uit de Bron’ en ‘De gemeente als herberg’, die gaan allemaal over krimp die je moet durven benutten. En dat mensen niet een oud of nieuw gebouw in de roulatie houden maar een levende gemeenschap vormen van mensen die elkaar inspireren om dagelijks in de wereld liefde te doen. Dat is geen leien dakje maar vaak dwarsligger zijn, omdenken, ballonnen-lekprikker. Het begint en eindigt natuurlijk met: ‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’. Toegankelijk en toeschietelijk.
 

Een lied voor Advent

1 Die als een herder ons behoedt
brengt ons naar verten, onvermoed,
brengt ons door steppe en woestijn,
die zal ons licht en leven zijn.

2 Alles wat krom is, wordt weer recht.
Muren en bergen ooit geslecht.
Onrecht in vlammen opgegaan,
niets kan dat hoge woord weerstaan.

3 Licht van de dag die komen moet:
waarheid, genade, overvloed,
troost aan de mensen, wereldwijd:
licht van de zon, gerechtigheid.

4 Dat wij geloven dat bericht.
Dat wij ons keren naar dat licht,
verwachtend één die komen zal
die met Gods geest ons dopen zal.

Michaël Steehouder
Zangen van zoeken en zien 664

 
Van de scriba Van de scriba

Een soort van stille week …
Via een reeks van korte berichten informeren wij u over de praktische zaken die samenhangen met het het proces van ‘samen vieren’ van de wijkgemeentes Zuid-Oost en Dorpskerk. Met dit bericht gaan we even niet in op de toekomstige praktijk, maar willen we even stilstaan bij de praktijk van vandaag, het moment van schrijven van deze bijdrage. De inleverdatum voor de kopij voor Klankbord ligt midden tussen het moment waarop het vieren van de Eredienst in de Triomfatorkerk door de PGB is beëindigd en de start van het samen vieren in de Dorpskerk nog moet beginnen, een week die wij ervaren als een soort stille week.
Gebeurtenissen die zich al aankondigden op de vrijdag voor de afsluitende dienst in de Triomfatorkerk: we hielden een contactavond voor vrijwilligers uit beide wijkgemeentes die een directe betrokkenheid hebben bij de organisatie en uitvoering van de diensten. Het was een select gezelschap dat met elkaar kennismaakte, de praktijk van vandaag bespraken en voorzichtige afspraakjes maakte voor de toekomst.
Het zal een moeilijke morgen geweest zijn voor iedereen die graag kerkte en met elkaar vele mooie herinneringen opbouwde in de Triomfatorkerk. We voelden dat met elkaar mee.
Het was een mooie en ontroerende maar ook hoopvolle dienst.

Een waardevolle avond
Toen kwam de slotveiling in de Triomfatorkerk. Vanaf het begin van de dienst een indrukwekkend en memorabel gebeuren. Bij het aanvangslied ging het spreekwoordelijk dak al van de kerk. Gemotiveerde en betrokken bezoekers van de dienst lieten goed van zich horen en bezorgde het eerste kippenvel moment. De dienst stond duidelijk in het teken van de keuze voor mensen, voor de aandacht voor elkaar en de het samen optrekken, met elkaar en met Hen, de Vader, de Zoon en de Geest. De symbolische overdracht van de kerk aan de gereformeerde ‘opvolgers’ en het uitdragen van de liturgische attributen maakte daarbij een onvergetelijke indruk waarbij allerlei emoties gevoeld werden.
En dan zijn we nu in afwachting van de start van ‘samen vieren’ een dienst die, zo is het plan, naadloos gaat aansluiten op de afsluiting in de Triomfatorkerk. Een dienst die naar wij hopen de inspiratie zal geven om verder te bouwen aan de vorming van een protestantse gemeente in Barendrecht Centrum. Wij zijn erg blij met het voornemen van de beide wijkpredikanten om aan de dienst mee te werken. Zowel ds. Cees Romkes als ds. Jan Willem Stam zullen aan hun voorgangersrol invulling geven. Voor ds. Stam zal dit een voorzichtige eerste stap zijn in het verkennen van zijn mogelijkheden. Het speciale karakter van deze dienst is hierbij een belangrijk motief. Dat dit niet betekent dat ds. Stam weer zijn werk kan en zal oppakken, is ons duidelijk. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar blij zijn we er wel mee.
We zien uit naar een mooie dienst, een dienst waarbij de verwachting in het samen zijn en het samen vieren in adventstermen mag doorklinken.

Hans Oorebeek, Dick Schriek

 
Boekbespreking en Kringwerk Boekbespreking en Kringwerk

Modern Bijbellezen, donderdag 6 december in de Bethelkerk.
Bijbeluurtje voor Senioren, op woensdag19 december om 10 uur in de Bethelkerk.
25+. Maandelijks op een avond bij de deelnemers thuis.
Leerhuis Bijbellezen, over Jezus. Op woensdag 19 december: Dan komt prof. Lietaert Peerbolte, Nieuwtestamenticus die alles over het onderzoek naar Jezus en Paulus weet. Ik ben wel naar studiedagen geweest waar hij sprak en echt waar: hij weet het en weet het te brengen.

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.