Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Agenda Bethelkerk Agenda Bethelkerk
Di 13-9 overdag Opvang Oekraïners
    19.30 uur Commissie Verjaardag-viering
Wo 14-9 9.30 uur Dagelijks Bestuur Wijkkerkenraad Bethelkerk
Do 15-9 ochtend Opvang Oekraïners
    19.30 uur Wijkkerkenraad Bethelkerk
    19.45 uur College van Kerkrentmeesters
Vr 16-9 9.30 uur Aandachtschenkerij (inloop voor praatje met koffie/thee)
Zo 18-9 9.30 uur Dienst o.l.v. ds. Sjaak Teuwissen uit Heerjansdam (kindernevendienst en viering Heilig Avondmaal)
Ma 19-9 19.30 uur De Verenigde Zangers
Di 20-9 overdag Opvang Oekraïners
Wo 21-9 19.30 uur Wijkkerkenraad Bethelkerk
    20.00 uur Chr. Koor Joy
Do 22-9 ochtend Opvang Oekraïners
Vr 23-9 9.30 uur Aandachtschenkerij (inloop voor praatje met koffie/thee)
Zo 25-9 9.30 uur Dienst o.l.v. ds. J.A. Compagner uit Woerden (kindernevendienst)
    10.00 uur Tienertalk (in Dorpskerk)
Ma 26-9 19.30 uur De Verenigde Zangers
Di 27-9 overdag Opvang Oekraïners
Do 29-9 ochtend Opvang Oekraïners
Vr 30-9 9.30 uur Aandachtschenkerij (inloop voor praatje met koffie/thee)
 
Pastorale zorg Pastorale zorg

Op 3 juli 2022 nam dominee Henk-Jan Ketelaar afscheid van de wijkgemeente Bethelkerk in het bijzonder en van Protestantse Gemeente Barendrecht in het geheel. Vanaf april 2004 heeft hij de gemeente mogen dienen. Zijn nieuwe gemeente is PG Etten-Leur, waar hij op 17 juli door zijn zus, dominee Saskia Ketelaar, is bevestigd.

Na een lange tijd is wijkgemeente Bethelkerk nu dus vacant. We hebben het Mobiliteitsbureau van de PKN verzocht voor ons op zoek te gaan naar een ambulant predikant. Het is het Mobiliteitsbureau van PKN-landelijk nog niet gelukt om voor onze wijkgemeente een ambulant predikant te vinden die ons kan helpen in de vacaturetijd. Er is inmiddels geadverteerd voor ambulant predikanten en naast andere gemeenten werd ook Barendrecht (wijkgemeente Bethelkerk) daarin specifiek genoemd.

Gelukkig zitten we de komende tijd niet geheel zonder pastorale bearbeiding door een predikant. We zijn blij dat we dominee Jaap van Rootselaar in ons midden hebben die in zijn deel van wijkgemeente Bethelkerk zijn werk voort blijft zetten.

Ook dominee Aart Rietveld zal, tot er een ambulant predikant is gevonden, wat hoogstnodig bezoekwerk afleggen. Afgesproken is dat hij enkele adressen uit de vacante wijk van dominee Henk-Jan Ketelaar voor zijn rekening zal nemen. Dominee Aart Rietveld zou mogelijk ook een enkele rouwdienst kunnen leiden.

En ook blij zijn we dat dominee Cees Romkes en dominee Marianne Moerland aangegeven hebben voor pastorale werkzaamheden binnen onze wijkgemeente beschikbaar te zijn. 

Als u een predikant nodig heeft dan kunt u één van onderstaande predikanten benaderen.
 • Dominee Jaap van Rootselaar, Forum 17, 3176 TC Poortugaal, telefoon 010 - 501 5901 of 06 - 1073 6836, e-mail: rootselaar@me.com
 • Dominee Aart Rietveld, Van Beverenvliet 37, 2992 WH Barendrecht, telefoon 0180 – 626 810
 • Dominee Cees Romkes, telefoon 0180 – 721 218 of
 • Dominee Marianne Moerland, telefoon 06 – 2071 3472.
Krijgt u geen gehoor dan kunt u  eventueel ook contact opnemen met
 • Huib van Zessen (coördinerend wijkouderling), telefoon 0180 - 617 059
 • Cobi Louws (coördinerend wijkdiaken), telefoon 0180 - 610 868


Op 28 juni 2022 is de beroepingscommissie geïnstalleerd. De commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Walter Mulder, Jaco Kleemans (voorzitter), Marco van Leeuwen, Hendrik en Stefanie van Raamsdonk-Dominicus (duo-functie), Marleen Boertje-Weltevrede, Dolinda van Groen-Baan, Henk Boersma, Hans Blokland, Gerrit van der Sluijs, Fieke Diepenhorst (secretaris), Johan en Elma Langerak-Verschoor (duo-functie) en Harm Naaijer (afgevaardigde namens de Dorpskerk).
Dominee Dirk van Vreeswijk (Pelgrimskerk IJsselmonde) zal als consulent de beroepingscommissie van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.
De beroepingscommissie is te benaderen via e-mail: beroepingbethelkerkbarendrecht@gmail.com .
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 18 September, 09:30 uur
Ds. S. Teeuwissen uit Heerjansdam

Zondag 25 September, 09:30 uur
Ds. J.A. Compagner uit Woerden

Zondag 2 oktober, 09:30 uur
Ds. C. Romkes
 
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Al met al
zijn de (meeste) vakanties nu weer voorbij en zijn we hopelijk behouden en wel weer thuis! Het was gelukkig een heel mooie zonnige zomer maar af en toe wel erg warm. En er was niet alleen vakantievreugde, maar ook (soms heel plotseling) verdriet door ziekte of overlijden, zoals van de (schoon)moeder en oma van de familie Aad en Esther Kleine - Molegraaf. De Heer zij hen en alle verdrietigen nabij! In een hartelijk omzien naar elkaar kan en mag het kerkenwerk nu weer starten.
Een hartelijke startzondag-groet, ook namens ds. A.N. Rietveld
ds. Jaap van Rootselaar
 
Gebed van een ‘puber’
Hoor mijn gebed, God
als ik scherp om me heen kijk
en schop tegen alles wat me lief is.
Hoor mijn gebed, God
als ik woest word om woorden
en me terugtrek in mijn eigen gemopper.
Hoor mijn gebed, God
laat me gewoon maar even razen,
en laat me dan zien hoe het ook kan

 
Nienke van Andel

 
 
Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum) Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum)

Het doel van de contactgroep is het bevorderen en onderhouden van contacten met en tussen gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht-centrum. 
lees meer »
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Vanaf juli bent u op vrijdagmorgen weer van harte welkom in de Bethelkerk.
Eind 2019 zijn we begonnen met het openen van de Bethelkerk op vrijdagmorgen. Dit initiatief kwam voort uit onze gesprekken bij het project Waarderende Gemeente Opbouw. Een van de thema’s in dit project was:
Groeien in relatie tot anderen’. Met ‘anderen’ bedoelen we dan alle mensen in Barendrecht.
We hadden in maart 2020 net een mooie naam bedacht: De Aandachtschenkerij en … toen moesten we stoppen.
Gelukkig is er nu de mogelijkheid om weer te starten.
De Aandachtschenkerij is elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur geopend in de jeugdzaal.
Ieder is van harte welkom.
Cobi Louws
Cees van den Berg

Groeien in relatie met God…
Dat willen we eigenlijk allemaal, denk ik zo. De vraag is alleen, hoe doe je dat?
 
lees meer »
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Afscheid ds. Henk-Jan Ketelaar
Gezamenlijke diensten
Pastoraat


 
lees meer »
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
De Bethelkerk App is live!
Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.

 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
 • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
 • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
 • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
 • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
 • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
 • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
 • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
 • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
 • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
hansonderwater3@gmail.com

 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.