Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Agenda Bethelkerk Agenda Bethelkerk

September 2021:
 
Vr 17 sep 09:30 - 12:00 u Aandachtschenkerij in de Bethelkerk
zo 19 sep 10:00 - 11:00 u Avondmaal
Vr 24 sep 09:30 - 12:00 u Aandachtschenkerij in de Bethelkerk
wo 29 sep 19:30 - 22:30 u Wijkkerkenraad
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Als u een dienst in de Bethelkerk wilt bijwonen is vooraf aanmelden niet meer nodig.

Wij verzoeken de bezoekers aan de kerkdienst en/of een bijeenkomst of vergadering die niet tot één huishouden behoren wel op gepaste afstand van elkaar te blijven. U wordt verzocht in de kerkzaal plaats te nemen bij de met een blauwe sticker aangegeven zitplaats.

Het koffiedrinken na de dienst doen we vanaf oktober weer binnen en het collecteren blijven we voorlopig nog doen op de nu in gebruik zijnde wijze.
Jaap Nootenboom
Secretaris wijkgemeente Bethelkerk

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 26 september, 10:00 uur
Ds. J.W. Kirpestein

Zondag 3 oktober, 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 10 oktober, 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Kerkdiensten (1) zondagochtend 19 september
In de kerkdienst op zondag 19 september vieren we met elkaar het avondmaal. In verband met de  coronamaatregelen zullen we deze ochtend brood en wijn lopend met elkaar delen. Johannes 7: 32-39 waar Jezus zegt ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’

Kerkdiensten (2) zondagmiddag 19 september Vieren en ontmoeten over grenzen heen
Op zondag 19 september zal er in de Dorpskerk om 15.00 uur ‘s middags een oecumenische viering zijn die is samengesteld door de werkgroep ‘Vieren en ontmoeten over grenzen heenmet pater Urbanus, ds. Ketelaar, vier statushouders en Winia Schriek. Deze viering is georganiseerd in het kader van de landelijke vredesweek die duurt van 18 tot 26 september en als thema heeft ‘Inclusief samenleven. Met alle Barendrechters die willen bidden en zingen voor vrede in alle landen. Het belooft een mooie viering te worden met veel inbreng van en met de statushouders. Iedereen, jong en oud is welkom. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tuin van de Dorpskerk met lekkernijen uit elkaars land.

Kerkdiensten (3) 26 september Dorpskerk
Op zondag 26 september ga ik voor in de Dorpskerk. We lezen Johannes 7: 40 - 52 waar Nicodemus, die Jezus  eerder heeft opgezocht, het voor hem opneemt.

Gespreksgroepen (1) Bijbelgespreksgroep
Op dinsdagochtend 14 september gaan we weer van start met de bijbelgespreksgroep. Fijn om elkaar na zo’n lange periode weer in dit verband te zien! We komen op dinsdagochtend bij elkaar van 10.00 - 11.30 en onder het genot van een kopje koffie lezen we een tekst uit de bijbel en wisselen daarover van gedachten met elkaar. De eerste vijf bijeenkomsten, die in de jeugdzaal van de Bethelkerk worden gehouden zal ik leiden en in de tweede helft van het seizoen neemt Maarten van Boekel het weer over.

Onderwerp voor de eerste helft van het seizoen:
De 10 woorden/ geboden. We gebruiken het boekje ‘Tien vormen - om je vrijheid te bewaren’ van Bernard Luttikhuis. Bent u benieuwd hoe het er aan toe gaat? Kom gerust een keertje vrijblijvend kijken. In principe komen we iedere tweede dinsdagochtend bij elkaar, behalve in oktober (i.v.m. het kerkbezoek van de brugklassen van het Calvijn - Groene Hart).
De data voor de eerste helft van het seizoen zijn: 19 oktober, 9 november, 7 december en 11 januari.


Gespreksgroepen (2) Rouwgespreksgroep Verdriet is een werkwoord
Dit seizoen willen we ook weer gelegenheid geven om met elkaar in gesprek te gaan over rouwervaringen in het leven. Soms is verdriet al langere tijd in je leven aanwezig, soms nog maar korter. Vindt u/vind je het fjn om van tevoren een gesprek te hebben of deze gespreksgroep iets voor u is, dan kunt altijd een afspraak maken met collega Anne-Mieke van Oost of met mij. We komen zes keer bij elkaar en de eerste avond is op woensdag 17 november.
 
Hartelijke groet!
ds. Henk-jan Ketelaar

Nu de avonden alweer langer worden en de corona toch nog niet (geheel) verslagen is, geef ik ter bemoediging onderstaand gedicht mee van een mij onbekende dichter/schrijver:
 
Als
Als het avond wordt
vertrouw dan op de nieuwe morgen.
Als je boos bent
deel dan met iemand je zorgen
Als je blij bent
verbreid overal je vreugde.
Als je alleen bent
zoek kracht in jezelf.
Als je leiding geeft
doe het dan met liefde.
Als je ongelukkig bent,
zoek dan licht
in de ogen van een ander.

Als je zo je weg gaat,
dan ga je
dan gaan wij
met God…

 
Een hartelijke groet van de inmiddels weer heelhuids
en uitgerust teruggekeerde, ds. Jaap van Rootselaar
 
Gemeentelijke waarderingsoorkonde voor de voormalige zusterdienst Gemeentelijke waarderingsoorkonde voor de voormalige zusterdienst

Op donderdag 26 augustus ontving Mieke van Dongen uit handen van burgemeester van Belzen de waarderingsoorkonde van de gemeente Barendrecht.
De oorkonde is toegekend aan de zusterdienst van de protestantse gemeente Barendrecht. Dit als blijk van waardering en erkentelijkheid voor bijzondere verdiensten voor de Barendrechtse gemeenschap in de afgelopen 55 jaar.
Eigenlijk zou de oorkonde in oktober 2020 zijn uitgereikt, maar Corona stuurde dit in de war.
De zusterdienst is bijna 56 jaar geleden ontstaan uit de naaivereniging Dorcas, die voor arme gezinnen naaide en breide. De focus werd verlegd naar het omzien naar elkaar in de gemeente.
In meer dan een halve eeuw zijn talloze mensen bezocht bij vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen. Tevens organiseerde men Kerst- en Paasvieringen voor oudere gemeenteleden.
Inmiddels is de zusterdienst opgegaan in de Protestantse Contactgroep Barendrecht – Centrum.
De contactgroep is nu gegroeid naar 125 vrijwilligers uit Bethelkerk en Dorpskerk. Hieronder is één man. Helaas zijn nog niet alle adressen van een contactpersoon voorzien, dus meldt u aan.
Burgemeester Van Belzen benadrukte het belang van contacten. Er is veel eenzaamheid, ook in ons dorp. Daarom is het belangrijk dat we naar elkaar omzien.
Na dominee Romkes zijn humorvolle toespraakje was er eengezellig samenzijn van de leden van de Prot. Contactgroep in het jeugdhuis.

Namens de diaconie,
Frans Schop

 
 
Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum) Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum)

Het doel van de contactgroep is het bevorderen en onderhouden van contacten met en tussen gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht-centrum.  
 
lees meer »
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Vanaf juli bent u op vrijdagmorgen weer van harte welkom in de Bethelkerk.
Eind 2019 zijn we begonnen met het openen van de Bethelkerk op vrijdagmorgen. Dit initiatief kwam voort uit onze gesprekken bij het project Waarderende Gemeente Opbouw. Een van de thema’s in dit project was:
Groeien in relatie tot anderen’. Met ‘anderen’ bedoelen we dan alle mensen in Barendrecht.
We hadden in maart 2020 net een mooie naam bedacht: De Aandachtschenkerij en … toen moesten we stoppen.
Gelukkig is er nu de mogelijkheid om weer te starten. Wel wordt de kofe/thee en aandacht nog op afstand geschonken, maar een begin is er!
De Aandachtschenkerij is elke vrijdag vanaf 2 juli van 9.30 tot 12.00 uur geopend in de jeugdzaal.
Ieder is van harte welkom.
Cobi Louws
Cees van den Berg
 
Koffiemorgen Bethelkerk Koffiemorgen Bethelkerk
Enkele weken geleden heb ik een berichtje geschreven in het Klankbord om de koffieochtend te hervatten op de dinsdag.
We hadden aangegeven bij voldoende interesse te starten per september.
Helaas heeft niemand zich aangemeld voor het gezellig samenzijn, onder het genot van een kopje koffie.
Aan het nieuwe team van vrijwilligers ligt het niet, want daarvoor kregen we zelfs nog aanmeldingen.
Helaas moet ik aangeven dat de koffieochtend op dinsdag dus niet doorgaat.
Natuurlijk is er een alternatief op iedere
dinsdagochtend in het Dienstencentrum aan de Windsingel vanaf 9.45 uur of bij de Aandachtschenkerij op iedere vrijdagochtend in de zaal van de Bethelkerk.
Met vriendelijke groet
Paulien Bijl
 
Ook dat nog… Ook dat nog…

... Godschaamte van Stephan Sanders
Ik ben het inmiddels gewoon gaan vinden dat ik gelovig ben, mijn religieuze zelf is mij in de loop van de jaren vertrouwd geworden. Het nieuwe is eraf, de explosieve ontdekking van het verliefde, hernieuwde begin, en daarvoor in de plaats is een veel rustiger zelfbeeld gekomen. Ja, ik ben van etnisch gemengde afkomst, cisgender-man, homoseksueel, 1,74 meter, academicus, schrijver en gelovig dus’.

Stephan Sanders in zijn boek Godschaamte - een eigentijdse expeditie op zoek naar God (verschenen september 2021)

 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
Sinds zondag 24 januari is de Bethelkerk App live. Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.
 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
j.onderwater@upcmail.nl
 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.