Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,
Ondanks dat het protocol voor kerkbezoek (PKN) niet is gewijzigd, ligt er een 'zeer dringend beroep' van de minister van Justitie en Veiligheid om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal te organiseren. Kortom: we mogen met 30 personen in de kerkdienst (juridisch), maar we hebben besloten (moreel appel) om dit niet te doen. Dit betekent dat tot nader order de kerkdiensten alleen digitaal zijn te volgen. Wij geloven hiermee steun te geven in de bestrijding van Covid19 en menen dit te doen in overeenstemming met de wens van de gemeente om ook op onze manier een bijdrage te leveren aan de gezondheid van ons allen.

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 7 maart, 10:00 uur
Ds.C. Romkes

Zondag 14 maart 10:00 uur
Heilig Avondmaal, biddag gewas en arbeid

Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 21 maart, 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Kerkdiensten: Bij het thema voor de Veertigdagentijd: Ik ben er voor jou
De tijd gaat snel. Vanaf zondag 21 februari begint de veertigdagentijd en leven we weer toe naar het Paasfeest (de veertigdagentijd begint eigenlijk op Aswoensdag). Het is nu nog moeilijk inschatten hoe de diensten zullen worden ingevuld. De eerste twee zondagen zal de dienst nog volledig online zijn zonder dat er wordt gezongen.
Het thema van deze veertigdagentijd is:
Ik ben er voor jou! Zeven keer barmhartigheid. De projecten waar Kerk in Actie in deze periode aandacht voor vraagt zijn gethematiseerd naar de zogenaamde zeven werken van barmhartigheid. Gebaseerd op Mattheus 25:35-36 zijn dit: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven.
In de schilderkunst zijn deze zeven werken van barmhartigheid een geliefd onderwerp geweest. Ik weet nog dat ik een aantal jaren geleden het beroemde zevenluik uit 1504 van de Meester van Alkmaar onverwachts zag in Boijmans - Van Beuningen: een mooie ervaring. Op dit moment (nou ja, als de lockdown voorbij is) is het werk in het Rijksmuseum te zien. Kerk in Actie vraagt in deze veertigdagentijd aandacht voor projecten in Moldavië (
de zieken bezoeken), Nederland pioniersplekken en missionair werk (de dorstigen te drinken geven), Libanon (vreemdelingen herbergen), Nederland - armoede doorbreken (naakten kleden), Indonesië (de hongerigen eten geven), en Nederland - Paaschallenge van Jong Protestant (de doden begraven) en de jaarlijkse Paasgroetenactie waarbij gevraagd wordt om een kaartje aan gedetineerden te sturen verwijst natuurlijk naar de gevangenen bezoeken. Op Paasochtend staat Zuid Afrika centraal, een toekomst voor kansarme kinderen (Ik ben er voor jou).

Kerkdiensten (1) De eerste zondag van de veertigdagentijd: Wat een plek
Op zondag 21 februari is het de eerste zondag van de veertigdagen tijd. We lezen de klassieke lezing voor deze zondag over de verzoeking in de woestijn (Marcus 1: 12-15). Het project van de kindernevendienst in de veertigdagentijd heet ‘Levenweg’ en volgt ook de lezingen van het Oecumenisch Leesrooster. Het thema voor de kinderen deze zondag is: ‘Wat een plek!’ Via de App wordt er aan gezinnen gevraagd om de lezingen met elkaar te lezen en er dan een knutsel, liedje, toneelstuk etc. bij te maken. Wellicht valt hiervan ook nog iets te zien tijdens de online diensten!

Kerkdiensten (2) De tweede zondag van de veertigdagentijd: Tussen hemel en aarde
Op zondag 28 februari lezen we in Marcus 9:2-10 over de verheerlijking op de berg. Het thema voor de kinderen is: ‘Tussen hemel en aarde’.
Ds. Henk-Jan Ketelaar


En om het samen een beetje vol te kunnen houden hieronder nog maar weer een mooi lied dat ik pas in het nieuwe liedboek ontdekte. Het is geschreven in de donkere oorlogstijd door een Duitse legerpredikant die gevangengenomen verzetsmensen tot veel steun en troost is geweest:
Arno Pötzsch (1900-1956) werkte als marine predikant en was tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele jaren in Den Haag gestationeerd. Veel Nederlanders die in problemen kwamen door de nazi’s vonden bij Pötzsch een luisterend oor. Zo bezocht hij verzetsstrijders in de Scheveningse gevangenis. In 1940 kreeg hij de opdracht om in Parijs te pleiten voor de vrijlating van iemand die door de nazi’s ter dood veroordeeld was. Helaas kon hij de man niet redden. Tijdens zijn verblijf in Parijs zag hij in een museum het beeld ‘La main de Dieu’ (de hand van God) van Auguste Rodin. De beschermende hand van God werd het motief van het lied dat hij bij terugkeer in Den Haag schreef:
Je kunt niet dieper vallen/ dan in Gods eigen hand.
Er wordt vermoed dat Pötzsch zich ook heeft laten inspireren door het slot van het gedicht ‘Herfst’ van Rainer Maria Rilke (zie blz. 1194 in het Liedboek). De liedtekst behoeft verder geen nadere toelichting en kan ook van betekenis zijn in het persoonlijk gebruik en in het pastoraat. Voor het Liedboek werd gekozen voor de melodie die ook in Zwitserland bij deze tekst wordt gebruikt.
 
1 Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat van alle kant.

2 Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.

3 Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.

 
(lied 916)
 
De Liedboek-melodie van Hans Hauzenberger is denkelijk wat minder bekend, zelf zing ik het graag op de melodie van ‘Laudate omnes gentes’ (Taizé) en dan kan het 1e couplet in de trant van ‘Laudate’ als een soort ‘mantra’ ook als volgt klinken:

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand.
Je kunt niet dieper vallen:
Hij draagt jou aan zijn hart.

 
Hartelijke groet, veel sterkte, houd moed, heb lief!
ds Jaap van Rootselaar
 
Ook dat nog… Ook dat nog…

... 40-dagentijd 2021: Ik ben er voor jou
Wij geloven in Jezus die gezegd heeft: Ik ben er voor jou. En die ons vraagt dat ook tegen anderen te zeggen. Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Jezus is opgestaan uit de dood en zegt: “Ik ben er voor jou”. Vanuit dat geloof mogen wijzelf ook opstaan uit wat ons neerdrukt. En opstaan voor een ander en zeggen: Ik ben er voor jou!
Bron:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl
 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
Sinds zondag 24 januari is de Bethelkerk App live. Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.
 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
j.onderwater@upcmail.nl
 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.