Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,
Ook de komende zondagen blijft het mogelijk om op zondagmorgen de kerkdienst te volgen die wordt gehouden in de Bethelkerk. Deze zal aanstaande zondag vanaf  09.30 uur worden uitgezonden via de kerktelefoon, www.kerkomroep.nl en via een livestream op Youtube.
Deze livestream wordt uitgezonden via het YouTubekanaal 'Bethelkerk Barendrecht’. Ook de eerder uitgezonden diensten kunt u hier terug zien.
Wie van tevoren de liturgie wil ontvangen via e-mail kan een berichten sturen aan liturgieenpknbarendrecht@gmail.com


Komende diensten vanuit de Bethelkerk:

Zondag 19 juli 09:30 uur:
Ds. M. van der Sar

Zondag 26 juli 09:30 uur:
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 2 augustus 09:30 uur:
Ds. C. Romkes
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link lees u meer informatie.
 
 
Van de dominee...

Van de dominee...

Nieuwe fase coronamaatregelen
Wat is er in de afgelopen periode veel werk verzet in verband met de coronamaatregelen! Als u op zondag al eens een kijkje in de kerk nam, heeft u dat kunnen zien. Achter en voor de schermen is er veel werk verzet door koster Wout Pol en kerkrentmeester  Hans Hertog die steeds de protocollen aanpassen aan de landelijke richtlijnen en Marco en Martijn Kruit die de uitzending van de kerkdiensten via YouTube zo voortvarend en kundig vormgeven. En wat te denken van de leiding van de kindernevendienst die heel creatief de kinderen bij de Bijbelverhalen heeft betrokken in de afgelopen periode door werkjes, knutsels, verhalen, puzzels en proefjes te delen via de ouders. Vooral ook de puzzeltocht met Pinksteren was een groot succes: Hartelijk dank allemaal!
Op zondag 5 juli hebben we een mooie doopdienst mogen hebben met elkaar waarin ook de kinderen van groep 8 de overstap mochten maken van de kindernevendienst naar de Tienertalk. Het was allemaal anders dan anders maar heel fijn en waardevol elkaar weer te mogen zien en samen te kunnen vieren. Er waren zo’n honderd mensen in de kerk en tegelijk waren er tijdens de dienst meer dan 180 verbindingen via YouTube!
De komende tijd zal dit ook zo zijn. Lang niet iedereen zal naar de kerk komen op zondagmorgen en zal liever de viering online meemaken. En dat is prima! Een basisregel is dat iedereen zich comfortabel moet voelen bij de keuzes die zij/hij maakt. En het is vanzelfsprekend dat we daarbij respect en begrip hebben voor de keuzes van anderen.
Het is ook weer wat meer mogelijk om bezoeken af te leggen, wel natuurlijk op 1,5 meter afstand en alleen als u zich er comfortabel bij voelt. En laten we met elkaar waakzaam blijven, want we zien her en der in Europa ook dat er plaatselijk nieuwe uitbraken van het virus zijn. Dus wat dat betreft: “
Koele hoofden en warme harten”.

Kerkdiensten (1) Carnisse Haven op 19 juli
Op zondag 19 juli ga ik voor in Carnisse Haven. We lezen volgens het oecumenische leesrooster in Mattheüs 13:24-30 over de gelijkenis van het onkruid.

Kerkdiensten (2): Zomerdiensten
Op zondag 26 juli ga ik voor in de twee zomerdiensten die deze zondag op het dorp worden gehouden. We hebben gedacht om u deze zomer zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om een kerkdienst te bezoeken en daarom in tegenstelling tot andere jaren beide kerkgebouwen open te houden. Omdat het niet goed mogelijk was om in korte tijd gastpredikanten te vinden, hebben we als voorgangers voorgesteld om op de betreffende zondagen in beide diensten voor te gaan: om 9.30 uur in de Bethelkerk en om 11.30 in de Dorpskerk. Op 26 juli ga ik dus in beide diensten voor. We volgen deze zomer als rode draad de lezingen van het leesrooster uit Mattheüs. Op zondag 26 juli lezen we in hoofdstuk 13: 44-52 over verschillende gelijkenissen van het koninkrijk (o.a. de verborgen schat in de akker).
 
Hartelijke groet, ds Henk-Jan Ketelaar
 
 
Ook dat nog… Ook dat nog…

‘Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen’
Harold Hubert, via www.omdenken.nl
(Het geldt trouwens ook voor volwassenen).

Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
j.onderwater@upcmail.nl
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Impressie van de wijkkerkenraadsvergadering 23 juni
Voor het eerst sinds de corona-maatregelen vergaderde de kerkenraad van de Bethelkerk weer fysiek. Het was goed om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken, ook al was dat dan op 1,5 meter afstand.
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.

LET OP: Wegens het besmettingsrisico van het corona virus gaan alle activiteiten tot 1 juni 2020 niet door.
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.