Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Beroep Beroep

De protestantse wijkgemeente Bethelkerk te Barendrecht zoekt:
 
een inspirerende en samenbindende Predikant (M/V) voor 1fte,
een herder en leraar.

 
lees meer »
 
Agenda Bethelkerk Agenda Bethelkerk
Vr 27-01 09:30 uur Aandachtschenkerij (inloop voor praatje met koffie/thee)
Zo 29-01 10:00 uur Gezamenlijke dienst (Bethelkerk): voorganger ds. Moerland (Kindernevendienst)
Ma 30-01 20:00 uur Verenigde Zangers
Vr 03-02 09:30 uur Aandachtschenkerij (inloop voor praatje met koffie/thee)
Zo 05-02 10:00 uur Gezamenlijke dienst (Dorpskerk): voorganger ds. Couvée
Ma 06-02 20:00 uur Verenigde Zangers
Vr 10-02 09:30 uur Aandachtschenkerij (inloop voor praatje met koffie/thee)
Zo 12-02 10:00 uur Gezamenlijke dienst (Bethelkerk): voorganger ds. Franc de Ronde (Kindernevendienst)
Ma 13-02 09:00 uur Vergadering dagelijks bestuur Wijkkerkenraad
Di 14-02 20:00 uur Inspiratieavond jeugd- en jongerenwerk (in Dorpskerk)
Vr 17-02 09:30 uur Aandachtschenkerij (inloop voor praatje met koffie/thee)
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 29 januari 10:00 uur
Ds. mw. M. Moerland

Zondag 5 februari 10:00 uur
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

Zondag 12 februari 10:00 uur
Ds. F.C. de Ronde
Dorpskerk, Bethelkerk: Samen vieren, spaart en geeft energie
Het huidige energiecontract van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) loopt af per 31 december. Vanaf 1 januari hebben we een nieuw – en ongetwijfeld – veel duurder energiecontract. Nagenoeg iedereen heeft daar thuis ook mee te maken.

Het verwarmen van een kerkzaal vergt nogal wat energie en in de huidige tijd brengt dat veel kosten met zich mee. De kerkenraden van de Dorpskerk en de Bethelkerk hebben daarom besloten dit probleem samen op te pakken en in de maanden januari en februari gezamenlijke diensten te houden. We doen dat de ene week in de Bethelkerk en de andere week in de Dorpskerk. Op deze wijze hopen we de kosten die de diensten mee zich meebrengen enigszins in de hand te houden en de keuze past ook binnen ons streven om meer gezamenlijk te doen.

We beginnen op zondag 1 januari met een gezamenlijke viering in de Bethelkerk, de zondag er op (8 januari) is er een gezamenlijke viering in de Dorpskerk, met aansluitend aandacht voor het nieuwe jaar, vanzelfsprekend ook voor Bethelkerkgangers. In de Bethelkerk kan dan tijdig gestart worden met de opbouw van de Top2000-dienst, later op die dag. Op zondag 15 januari is er een gezamenlijke dienst met Heilig Avondmaal in de Bethelkerk en daarna iedere zondag: ‘om-en-om’. Laatste gezamenlijke winterviering: zondag 26 februari 2023. (Begin van de Veertigdagentijd) Voorgangers voor de gezamenlijke wintervieringen (op wat uitzonderingen na): de eigen wijkpredikanten.
 
Hartelijke groet namens beide wijkkerkenraden,
Dick Schriek, secretaris Wijkgemeente Dorpskerk
Jaap Nootenboom, secretaris Wijkgemeente Bethelkerk
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Ambulant predikant

Met vreugde kan de kerkenraad meedelen dat dominee Peter Nagel met ingang van 23 januari zijn werkzaamheden als ambulant-predikant in onze wijkgemeente heeft aangevat.
 
lees meer »
 
Van de dominee... Van de dominee...

Al met al
is het een heel natte en sombere winter aan het worden. En somberen we naar mijn indruk in groten getale mee. Gelukkig houden we in ons landje de voeten (nog) droog. Maar als we letten op de wereldwijde klimaatveranderingen en de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne dan is er alle reden tot (heel veel) zorg. En toch… zijn er niet juist daarom de samenkomsten van de Gemeente van de Heer? Sámen-komsten waarin we tegen alle wanhoop in onze liederen van geloof, hoop èn liefde zingen!
En zo is het a.s. zondag (29 januari) al de 4
e na Epifanie geworden en zal er in veel kerken over ‘de zaligsprekingen’ uit Matteüs 5 gelezen worden en/of uit 1 Korintiërs 1 over: “het dwaze van God dat wijzer is dan mensen en het zwakke van God dat sterker is dan mensen…”. Toepasselijke liederen hierbij zijn m.n. lied 734 (uit Taizé) en lied 989: ‘Gelukkig de armen van geest’: een indringend mooi lied in chant-vorm, waarbij herhaaldelijk meer lettergrepen op één lange noot worden gezongen. Een ander passend lied voor deze zondag met bekende melodie is Lied 1001: ‘Deze wereld omgekeerd’. En we blijven zulke hoopvolle liederen tegen de harde (oorlogs-) feiten in zingen(= 2x bidden!). Hieronder het 3e couplet.
Een hartelijke groet, ook namens ds. A.N. Rietveld,
ds. Jaap van Rootselaar
 
Lied 1001, 3:
Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ‘t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt -
die zal zijn ogen niet geloven.

 
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Als u de eredienst niet kunt bijwonen, vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum) Protestantse Contactgroep Barendrecht-Centrum (P.C.B.-centrum)

Het doel van de contactgroep is het bevorderen en onderhouden van contacten met en tussen gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht-centrum. 
 
lees meer »
 
Welkom op vrijdagmorgen! Welkom op vrijdagmorgen!

Vanaf juli bent u op vrijdagmorgen weer van harte welkom in de Bethelkerk.
Eind 2019 zijn we begonnen met het openen van de Bethelkerk op vrijdagmorgen. Dit initiatief kwam voort uit onze gesprekken bij het project Waarderende Gemeente Opbouw. Een van de thema’s in dit project was:
Groeien in relatie tot anderen’. Met ‘anderen’ bedoelen we dan alle mensen in Barendrecht.
We hadden in maart 2020 net een mooie naam bedacht: De Aandachtschenkerij en … toen moesten we stoppen.
Gelukkig is er nu de mogelijkheid om weer te starten.
De Aandachtschenkerij is elke vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur geopend in de jeugdzaal.
Ieder is van harte welkom.
Cobi Louws
Cees van den Berg
 
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
De Bethelkerk App is live!
Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.

 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
hansonderwater3@gmail.com

 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.