Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 26 mei 2021 is besloten dat de aanvangstijd van de diensten voor de rest van dit jaar 10 uur blijft. In het najaar zal dit worden geëvalueerd en zal besloten worden of dit blijvend is of niet.

Per dienst kunnen maximaal 105 gemeenteleden de dienst bijwonen. (15% van de beschikbare plaatsen). Hiervoor dient u zich wel vooraf aan te melden. U kunt dit doen op het mailadres: welkomindebethelkerk@gmail.com.
Voor gemeenteleden die geen internet hebben is er de mogelijkheid om telefonisch aan te melden, u belt dan met Anke Kleemans op: 06- 5055 7477. U kunt zich (telefonisch of per mail) aanmelden uiterlijk tot zaterdagochtend 10 uur.

Alle geldende maatregelen blijven van kracht: bij gezondheidsklachten thuisblijven, handen ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje op bij verplaatsen in de kerk, anderhalve meter afstand houden tot andere kerkgangers en de aanwijzingen volgen van de dienstdoende ambtsdragers.

Het slotlied kan op ‘praatniveau’ worden (mee)gezongen.


Verder worden er voor Startzondag nog personen gezocht die willen meedenken en meewerken aan de invulling van de Startzondag. Hiervoor kun je je melden bij ds Henk-Jan Ketelaar.

Komende diensten in de Bethelkerk:

Zondag 20 juni, 10:00 uur
Ds. E.G. Matser uit Zwijndrecht

Zondag 27 juni, 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 4 juli, 10:00 uur
Ds. H.J. Ketelaar
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Via deze link leest u meer informatie.
 
 
Van de dominee... Van de dominee...

Vieringen
Op zondag 20 juni ga ik voor in de Dorpskerk. We lezen uit Jona 3: 3- 4:11 over Jona en zijn wonderboom. En Johannes 4:27-42 vertelt het tweede gedeelte over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Het is deze zondag ook Wereld Vluchtelingendag. Deze dag is in 2001 uitgeroepen door de Verenigde Naties, 50 jaar na het in werking treden van het ‘Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen’ uit 1951. Er zal ook informatie zijn van het Platform Vluchtelingen in Barendrecht en van Vluchtelingenwerk Nederland.

Gelukwensen ds. Romkes
Collega Cees Romkes wensen we van harte geluk met zijn emeritaat! Het is je van harte gegund. En we wensen onszelf gelukkig dat we nog parttime een beroep op hem mogen doen zodat een echt afscheid wordt uitgesteld.
 
Hartelijke groet!
ds. Henk-jan Ketelaar

Nu we steeds meer uit de strenge corona-beperkingen komen en we met de nodige voorzichtigheid elkaar weer meer mogen ontmoeten, is hier een woord van dank en waardering op zijn plaats voor ieder die op welke wijze ook heeft omgezien naar de eenzame ander! Dat we ons dan ook verder samen geborgen mogen blijven weten in Gods hand en gedragen door zijn Geest - kracht van liefde! Daarbij nog maar weer een mooi lied bij de lezing uit Johannes 4 waarover ik op 13 juni hoop te preken:
 
1 Bij de Jacobsbron
stond ik dorstig in de zon
op het middaguur der schaamte.
Waar Hij, vreemd genoeg,
mij, een vrouw om water vroeg,
mij, Samaritaanse.

2 Als je wist, sprak Hij,
van Gods gave, jij zou mij
nu om levend water vragen.
Water dat Ik geef
lest je dorst zolang je leeft,
laaft je alle dagen.

refrein:
Wij horen helder het geluid
van levendmakend water.
Kom, schenk uw woord als water uit,
vervul ons met genade.

 
Het lied is door Ria Borkent geschreven op verzoek van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), die graag een lied bij Johannes 4 wilde. De heel mooie en goed zingbare melodie is van Willem Vogel.

ds. Jaap van Rootselaar
 
Ook dat nog… Ook dat nog…
... Kerk ben je niet voor jezelf
‘Als je op zondag alleen voor jezelf in de kerk zit, dan verliest de kerk haar functie. De kerk moet aan de samenleving laten zien dat ze er is, dat ze oog heeft voor wie aan haar deur klopt. Als de kerk geen relatie heeft met de buitenwereld, dan klinkt ze in, dan hoeft ze er niet meer te zijn’.
Chris van Dam, voorzitter van de diaconale organisatie Stek,
stichting voor stad kerk in Den Haag,
en voormalig Tweede-kamerlid voor het CDA.
Bron: Trouw 1 juni 2021

 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email: dsketelaar@gmail.com
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad

Op woensdag 26 mei vergaderde de kerkenraad weer digitaal. Een agenda met diverse te behandelen punten lag voor.

 
lees meer »
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
Sinds zondag 24 januari is de Bethelkerk App live. Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.
 
lees meer »
 
Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025 Werkgroep 100 jaar Bethelkerk 1925-2025
Een werkgroep van vier kerkleden is met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden aan een immense taak begonnen: het beschrijven van de geschiedenis van de Bethelkerk. Het beslaat de periode van 1917 tot nu, maar vooral de 100 jaar waarin de Bethelkerk van 1925 tot 2025 als gebedshuis, vergaderruimte en gemeente-honk diende. In deze periode zoeken wij naar informatie en verhalen, foto’s, tekeningen en wat er nog meer moge zijn om de geschiedenis van de kerk te complementeren. Wij zoeken de hulp van…
  • Mensen die geïnterviewd willen worden over hun herinneringen aan de kerk;
  • Mensen die nog foto’s hebben van het interieur en exterieur van de kerk;
  • Mensen die foto’s hebben van verenigingen, koren, gespreksgroepen, kerkenraden, predikanten die de kerk hebben gediend, groepen ambtsdragers, alle andere groepsfoto’s.
  • Foto’s van uitstapjes, de Bethelbazar vanaf de eerste start.
  • Foto’s van veranderingen in de kerk maar ook aan de buitenkant.
  • Verhalen die ons terugbrengen in de tijd dat kerk een rol speelde in de 2e wereldoorlog.
  • Verhalen van gewone kerkleden, van organisten en kosters.
  • We willen lijsten maken van de Bethelpredikanten, de organisten, de kosters.
  • We zoeken foto’s voor fotogalerijen van deze mensen.
De werkgroep bestaat uit vier vaste leden: Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk. Heeft u iets meegemaakt? Leuk of niet leuk? Laat het weten! U kunt een van de vier leden bereiken: Hans Onderwater en Nico Berkhout voor verhalen en foto’s. Peter Groenveld en Leo van Wijk voor foto’s en andere illustraties, zoals schilderijen, borduurwerken en andere nijverheid door allerhande kerkelijke verenigingen. Help ons het eeuwfeest zo goed mogelijk voor te bereiden; alle hulp wordt in dank aanvaard. Het boek is onderdeel van een grotere herdenking van dit eeuwfeest. DOE MEE EN WEET U BETROKKEN BIJ UW EIGEN BETH-EL (Huis van God). Ter herinnering zult u zondags aankondigingen zien op de beamer en zullen er stukjes verschijnen in het zo fraai geworden Klankbord, in de plaatselijke, lokale en landelijke pers.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Nico Berkhout, Peter Groenveld, Hans Onderwater en Leo van Wijk
Het centrale emailadres is:
j.onderwater@upcmail.nl
 
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.