Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Actuele informatie Bethelkerk

Actuele informatie Bethelkerk

 

Algemene activiteiten vind u links onder HOME en rechts vind u (kort) NIEUWS

De Bethelkerk is ook op Facebook!
https://www.facebook.com/bethelkerkbarendrecht

 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Zondag 19 mei 2019, 09:30 uur
Heilig Avondmaal

Ds. J.H. Ketelaar

Zondag 26 mei 2019, 09:30 uur
Ds. C. Romkes

Zondag 2 juni 2019, 09:30 uur
Ds. C. Romkes

Zondag 9 juni 2019, 09:30 uur
Pinksteren

Ds. J.H. Ketelaar
 
Van de dominee...

Van de dominee...

Kerkdiensten (1): Avondmaal op 19 mei
Op zondag 19 mei vieren met elkaar het avondmaal in de Bethelkerk.

Kerkdiensten (2) 19 mei: Johnny Cashdienst
Op zondagmiddag 19 mei wordt er in de Dorpskerk om 15.30 uur een Johnny Cashdienst gehouden. U kunt het een beetje zien als een uitbreiding van de Top2000 diensten die we al een tijdje in Barendrecht houden maar nu met alleen muziek van Johnny Cash.
“Cash was net zo menselijk als wij allemaal. Met zijn schaduw- en zijn lichtzijde. En daartussen heeft hij altijd gezocht naar het mooie leven en het geloof” aldus collega dominee Piet van Die uit Papendrecht die in de dienst zal voorgaan. En er is livemuziek van Cashflow 3. Thema: ‘Let op, breekbaar!’
Van harte aanbevolen!

Gesprekken over het project ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’
De afgelopen weken zijn er verschillende gesprekken geweest waarin groepen met elkaar hebben gedroomd / visie gemaakt over de kerk van de toekomst. Meer werken vanuit doelgroepen, we willen een gemeenschap zijn die zoekt naar God en dat als basis neemt voor ons kerkzijn, kerkdiensten met eigentijds woordgebruik en -muziek, veel ruimte voor ontmoeting: dat zijn een paar van de uitkomsten van de gesprekken. Het waren bij vlagen sprankelende en prikkelende ontmoetingen die naar meer smaken! Op dit moment gaan we als werkgroep de dromen op zo’n manier beschrijven dat deze ons als gemeente uitdagen om er mee aan de slag te gaan. Voor de zomer gaan we met de wijkkerkenraden overleggen of deze dromen inderdaad het uitgangspunt voor nieuw beleid zullen zijn. En na de zomer gaan we met zoveel mogelijk mensen in gesprek om onze verhalen, dromen en verlangen op en zo goed mogelijke manier vorm te geven. Het vergt dus even geduld maar dat heeft vooral te maken met de grondige manier waarop we dit proces met elkaar willen doorlopen.

Startzondag 8 september Bethelkerk
Had ik al geschreven dat de startzondag dit jaar doorgaat? Op zondag 8 september met medewerking van het kinderkoor Amazing Kids & Teens, de kindernevendiensten en pater Chima Ayaeze en ikzelf als voorgangers. Locatie is dit jaar voor het eerst niet in de sporthal maar in de Bethelkerk. ‘Save the date’ zeggen we dan tegenwoordig.

Twee dominees Ketelaar in de Protestantse Kerk Nederland.
Leuk om te vermelden vind ik dat mijn zus Saskia is beroepen door de Protestante Gemeente van Hoek in Zeeuws-Vlaanderen. Eerder was zij predikant in België (Aalst en Geraardsbergen) en ze heeft een tijdje in het godsdienstonderwijs gewerkt. Die laatste baan gaat ze nu combineren met een parttime predikantschap in Hoek. Ze heeft haar meisjesnaam aangehouden (gebruikelijk in België) en daarom lopen er voortaan twee dominees Ketelaar rond in de PKN.
 
Bethel Bazar Bethel BazarEen record opbrengst voor de Bethel Bazar van 10 en zaterdag 11 mei 2019: € 17,712,68 !!

 
lees meer »
 
Vrijwilligers gevraagd.... Vrijwilligers gevraagd....
... voor het rijden van ouderen Bethelkerk.

De autodienst Bethelkerk zorgt er voor dat mensen met vervoersproblemen de wekelijkse kerkdienst kunnen bezoeken. Deze mensen zijn dankbaar dat het voor hen vertrouwde kerkbezoek zo toch mogelijk is. Wilt u deze mensen ook af en toe eens naar de kerk rijden en heeft u een auto waarin u een rollator kunt meenemen, geef u dan op als vrijwilliger!
Aanmelden kan bij de secretaris van de Wijkkerkenraad: telefoon: 0628938566 of e-mail:
 
 
Uit de wijkkerkenraad Uit de wijkkerkenraad
De agenda voor de vergadering op 28 maart jl. was goed gevuld. Tijdens het bezinningsmoment werd stilgestaan bij de Nieuwsbrief die in de wijken Noord en Zuidwest is verspreid. In het bijzonder is gesproken over het stukje van Else Roza over het werk van ambtsdragers. Het zijn van ambtsdrager wordt meestal niet als een last ervaren. Mooie ervaringen en dankbaarheid van gemeenteleden voor een bezoek geven energie, maar beseft moet worden dat de terugloop van het aantal vrijwilligers invloed heeft op de kerkelijke activiteiten. Zo werd op voorstel van de Wijkraad Pastoraat besloten dat m.i.v. mei a.s. bij de ingang Jeugdhuis de diaken bij de kaart voor de bloemengroet ook de kerkbezoekers welkom zal heten. Verder zal een oproep worden gedaan om de groep vrijwilligers die ouderen naar de kerk rijden uit te breiden. Ambtsdragers die vaak ook ouderen rijden en toch al regelmatig dienst doen op zondag worden zo een beetje ontlast. Onze kerkrentmeester deed verslag van de stand van zaken van de Actie Kerkbalans en wist te melden dat de begrote opbrengst gehaald lijkt te worden. Van de verschillende onderhoudsactiviteiten die dit jaar uitgevoerd zullen worden is ondertussen de verlichting van de torenklok vernieuwd en in wijde omtrek zichtbaar. Tot slot werd verteld dat de pastorie naast de Triomfatorkerk intussen is verkocht. Nadat de predikanten een inkijkje in hun vele activiteiten gaven werd gesproken over het in 2018 gestarte initiatief “Kerk, laat je zien”, waar de Bethelkerk zich bij aangesloten heeft. Doel is dat kerken tijdens evenementen in het dorp, zoals het winterfeest, vertegenwoordigd zijn en zich op die manier “laten zien”. Het initiatief is inmiddels onderdeel van Hart voor Barendrecht. Vervolgens staat de raad stil bij een aantal wijzigingsvoorstellen van de Kerkorde, die voortkomen uit Kerk 2025 en bij de Bethelbazaar. De voorbereidingen voor de bazaar in mei a.s. zijn in volle gang en vrijwilligers zijn, als altijd, meer dan welkom.
 
Ook dat nog… Ook dat nog…
Dromen van een kerk die...
‘Wij zien een open en gastvrije kerk voor ons die oog heeft voor anderen. Er zijn activiteiten voor alle leeftijden en doelgroepen. Het is een gemeenschap die weer zoekt naar God en dat als basis voor het kerkzijn neemt. Bestuurlijk is er fors gesneden zodat er tijd en energie vrijkomt’.
Eén van de toekomstbeelden uit het project ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’
 
Hartelijke groet!
Ds. Henk-Jan Ketelaar
Tel. 622574
Email:
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Ons privacybeleid
meer
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.